Embodying the Tao : 1st verse of Tao Teh Ching

ဤစာ၏ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ — အေတြးအျမင္အေနအားျဖင့္ ဘ၀လမ္းအတြင္း ျငိမ္းေအးေစနိုင္ဖို႔ရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။
က်ေနာ္လြန္ခဲ႔ေသာ ငါးနွစ္အေက်ာ္ကာလကတည္းက တမ္းတခဲ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလးတစ္ခုကို ႀကိဳးစားႀကည့္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာမိေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။

( ေအာက္ပါစာတို႔တြင္ ေထရ၀ါဒ ဟူေသာစကားလံုးကို အနည္းငယ္ သံုးစြဲပါလိမ့္မည္။ ယင္းအသံုးအနွံးကို အသံုးျပဳရျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာေနရာ၌
သံုးေသာအျမင္တို႔သည္
က်ေနာ့္အေနျဖင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမွျဖစ္သည္ ဟု အယူရွိေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္၏ အယူမွားခဲ႔သည္ရွိေသာ္ က်ေနာ္၏တာ၀န္သာျဖစ္ျပီး။တကယ့္အစစ္အမွန္ရွိေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာနွင့္ မည္သို႔မွ သက္ဆိုင္မႈမရွိေႀကာင္း နားလည္ေပးေစလိုသည္။)

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာနွင့္ ယွဥ္ထိုး၍ ျဖစ္ေစ၊ ယွဥ္ျပိဳင္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ႏြယ္၍ျဖစ္ေစ ျပဆိုတတ္ႀကသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အိႏၵိယ မွ စင္ျပိဳင္၀ါဒမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဂ်ိန္း၊ သခ်ာၤဒႆန၊ ေ၀ဒႏၱစသည္တို႔နွင့္သာ
ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပတတ္ႀကပါသည္..။ယင္းတို႔မွ လြဲလ်င္ တရုတ္မွ မဟာယာန၊ ဂ်ပန္ျပည္မွ ဇင္( စ်ာန္)ဗုဒၶဘာသာ တို႔ျဖင့္နိႈင္းယွဥ္ျပတတ္ႀကသည္ကိုေတြ႔ခဲ႔ရဖူးပါသည္…။က်ေနာ္ယခုေရးလိုေသာ တာအိုဘာသာနွင့္တြဲယွဥ္၍ ေဖာ္ျပတတ္ႀကေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကား မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ မရွိမဟုတ္ ၊ ရွိေသာ္လည္း ရွားပါးလွသည္။( အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္မူ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎စာေရးသူမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကိုထဲထဲ ၀င္၀င္ မသိဘဲ သမိုင္းအေထာက္အထား အခ်က္အလက္ ၊က်မ္းကိုး က်မ္းစာတစ္ပိုဒ္မ်ွျဖင့္ ေ၀ဖန္ေရးသားေနႀကသည္ ဟု ထင္သည္ ။)..ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာရွိေသာ စာမွာ ဆရာသက္လံု၏ ေစ့ထားေသာ တံခါးမ်ားအတြဲ(၁)နွင့္အတြဲ (၂ ) ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတြင္မူ ေထရ၀ါဒဟူေသာအျမင္ထက္
. ေ၀ဒအျမင္နွင့္လည္းေကာင္း ၊ စိတ္ပညာအျမင္နွင့္လည္းေကာင္း တင္ျပထားသည္ဟု
က်ေနာ္မွတ္ယူထားပါသည္။ က်ေနာ့အေနျဖင့္လည္း ဆရာသက္လံုသည္သာ
သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးလ်င္ သိခ်င္လွေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးရန္
က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

တာအိုဘာသာသည္ မူရင္းအားျဖင့္ ဘာသာေရးတစ္ခုမဟုတ္ေပ။အေတြးအျမင္စာစုသက္သက္သာျဖစ္ျပီး…ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဘာသာတစ္ခုအျဖစ္သေဘာထားလာႀကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ပိဋကတ္သံုးပံု၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာတြင္
ကိုအာရ္ က်မ္းစာ စသည္အသီးသီး ရွိသကဲ႔သို႔ – ယခု တာအိုဘာသာတြင္လည္း က်မ္းစာရွိပါသည္ ။ေလ့လာႀကေသာ ဆရာ့ဆရာ သုေတသီမ်ား၏ အဆိုအရ –
ယင္းက်မ္းသည္ ကမၻာ့ဒႆန စာေပနယ္တြင္ အေသးငယ္ဆံုးေသာက်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။အပိုဒ္ေရ ၈၁ ပိုဒ္ ပါ၀င္ျပီး တရုတ္ဘာသာျဖင့္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပလ်င္ ယေန႔ေခတ္တရုတ္သတင္းစာ စာမ်က္နွာ တစ္မ်က္နွာတည္းနွင့္ပင္ ေဖာ္ျပနိုင္သည္ ဟု အဆိုရွိသည္။ ပသို႔ဆိုေစ… ဤက်မ္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဆိုႀကေသာ ဋီကာမ်ား ..အဂၤလိပ္ဘာသာ ၊တရုတ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ယင္းအတြက္ နွစ္ျခိဳက္ေသာသူမ်ားရွိနိုင္သလို မနွစ္ျခိဳက္ေသာသူမ်ားလည္း ရွိနိုင္ပါသည္။ အယူ၀ါဒတစ္ခုအတြက္ လူသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ စဥ္းစား လက္ခံ( သို႔မဟုတ္ ) ပယ္ခ်နိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
လိုအပ္ေသာ အေတြးပိုင္းေလာက္ကို သာ တင္ျပလိုေသာ ဆႏၵေႀကာင့္ ဤက်မ္း၏ သမိုင္းနွင့္တကြ …အခ်ီးနိဒါန္းကို ပယ္လွပ္ထားခဲ႔ပါမည္။

အပိုဒ္ (၁)

ေျပာေဟာျပရံုမ်ွျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုသြားေသာ ဓမၼသည္
မွန္ကန္ေသာ ဓမၼတရား မဟုတ္ေခ်။
အမည္နာမ တပ္စြဲေခၚေ၀ၚထားေသာ အမည္နာမသည္လည္း
အမည္နာမ အစစ္မဟုတ္ေခ်။

ယင္းကိုသေဘာေပါက္နားလည္လ်က္-
အမည္နာမ မတပ္စြဲျခင္းသည္
ေကာင္းကင္နွင့္ ေျမပထ၀ီတို႔၏ အစျဖစ္လာ၏။

ယင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္လ်က္-
အမည္နာမ တပ္စြဲျခင္းသည္
ေလာက သံုးပါး၏ မိခင္ျဖစ္လာ၏ ။

အလိုဆႏၵထာ၀ရကင္းမဲ႔ျခင္းျဖင့္ အရာအားလံုးကို ရွာေတြ႔နိုင္၏။
လ်ိဳ႔ ၀ွက္ေသာ နက္နဲမႈျဖင့္ အားလံုုးကို ႀကားနိုင္၏ ။
သို႔ေသာ္
အလိုရမၼက္ျဖင့္ႀကည့္လ်င္ကား
အရာရာ၏ ျပင္ပ အသြင္သ႑ာန္ကို ျမင္ရ၏။

ဤသေဘာနွစ္ဘက္သည္ အမွန္စင္စစ္ တူညီျပီး
ျဖစ္ေပၚရာကို မူတည္၍ကား ကြဲျပားေနရျခင္းျဖစ္၏။
ယင္းတို႔ကို ေပါင္းစည္း၍ နက္နဲမႈ ဟုေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။
နက္နဲမႈ၏ အနက္နဲဆံုးသည္ နူးညံ့အံ့ဩဖြယ္ေသာ အရာတို႔၏ တံခါး၀ ပင္ ျဖစ္၏။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: