ကဗ်ာမေရးတတ္ဘူးဆိုလို႔

မႈန္ယိုေရးဖြဲ႔ တိုင္း ကဗ်ာမဟုတ္။
ဖြင့္အံေရးဖြဲ႔တိုင္း ကဗ်ာ မဟုတ္ ..
ကာရန္မညီတိုင္း ကဗ်ာမဟုတ္..။
ဟူေသာ ေခတ္က လြန္ခဲ႔ပါျပီ။ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္မွာ ဖုန္တက္ေနေလာက္ျပီ။

ကဗ်ာ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို အဘိဓါန္မ်ား ဖြင့္ဆိုႀကရာတြင္
စကားလံုးအနက္ + သဒၵါတို႔ကို
စနစ္တက်တြဲစပ္ထားေသာ၊ တြဲသီထားေသာ ပုဒ္တစ္မ်ိဳးေယာင္ေယာင္ ဖြင့္ျပႀကပါလိမ့္မည္။
ယင္း အယူအဆေဟာင္းမ်ားကို လက္ကိုင္ထားမေနႀကပါနွင့္ေတာ့ ။

က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔သံုးစြဲေနရသည္႔
စကားလံုးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ၊
က်ေနာ္တို႔ ခံယူထားႀကသည့္ ဘာသာစကား သဒၵါနွင့္ အနက္တို႔သည္လည္း ေကာင္း
ခံစားခ်က္နွင့္ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ရည္ညႊန္းျပဆိုရန္သာ အသံုးခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။
လူသားတို႔ ဖန္တီးထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကိုဖန္တီးလိုေသာ သူတစ္ေယာက္သည္
ယင္း စကားလံုးတို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္၍ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ေနရသည္ ဆိုလ်င္
၎၏ စိတ္ခံစားမႈ ၊ အာရံု၀င္စားမႈသည္
ကဗ်ာ ဆိုသည္ ့ ယင္းစာပိုဒ္ငယ္ေလးအတြင္းသို႔
ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွိနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

မိမိကုိယ္ကိုယ္အတြက္ တစ္ကိုယ္တည္းေရးဖြဲ႔သည္ျဖစ္ေစ။
တပါးသူအတြက္ ဖြင့္ဟ၍ ေရးဖြဲ႔သည္ျဖစ္ေစ ။
ကဗ်ာသည္ ခံစားမႈ အစုအေပါင္းသာ ျဖစ္ေႀကာင္း မေမ့အပ္ေခ်။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကဗ်ာ ၊ စာေပတို႔သည္
စာေရးသူ ၊ ကဗ်ာဆရာ၏ လက္စြမ္းေပၚမူတည္၍ ရသေျပာင္ေျမာက္လာရေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ေသာ ကဗ်ာ၊ စာေပမ်ားကား …
မသိသား ဆိုး၀ါးေသာ စာဖတ္သူမ်ားေႀကာင့္ အရာမထင္ျခင္းလည္း ရွိတတ္သည္။

ဆိုလိုသည္ မွာ
ကဗ်ာစာေပတစ္ပုဒ္`၏ ေကာင္း ျခင္းနွင့္ ဆိုးျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္
စာေရးသူ ၊ကဗ်ာဆရာေပၚ၌ လံုး၀အမွီသဟဲ မျပဳေႀကာင္း သိေစခ်င္သည္။

စာရွဳသူ (၀ါ) စာဖတ္သူ၏ ဥာဏ္ရည္ အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း ၊
စာဖတ္သူ၏ ပစၥကၡ စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း ၊
စာဖတ္သူ၏ ဥပါဒါန္ အစြဲအလမ္းေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း
၎ဖတ္ရွဳေသာ ကဗ်ာ၏ တန္ဖိုးသည္
၎စာဖတ္သူ၏ နွလံုးအိမ္၌ အရိပ္ထင္ေနေပလိမ့္မည္။

အတိုခ်ံဳး၍ ဆိုရလ်င္ –
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္တည္ရာတြင္
မိမိခံစားခ်က္အတိုင္း
နွလံုးအိမ္မွသြန္က်လာသည့္အတိုင္း
အမိအရ ေရးဖြဲ႔လိုက္ျခင္းသာ အဓိကျဖစ္ျပီး
ကာရန္ညီျခင္းမညီျခင္း
ဂိုဏ္းေဒါသ သင့္ျခင္းမသင့္ျခင္းတို႔သည္
ကဗ်ာေရးသူ၏ အရာမဟုတ္ပဲ
သုေတသီ ( သို႔မဟုတ္ ) ေ၀ဖန္ေရးသမားတို႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေႀကာင္း သိအပ္သည္။

ထို႔ေႀကာင့္ မိမိ၏ ခံစားခ်က္အတိုင္း ရဲရင့္ေသာ သူသည္ ကဗ်ာေရးသူ မည္သည္။
မိမိကုိယ္ကို မိမိ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ကဗ်ာ ဆရာေကာင္းျဖစ္လာနိုင္ပါလိမ့္မည္။
သို႔ဆိုလ်င္ ကဗ်ာသည္ သီးျခားေလ့လာေနရေသာ အရာတစ္ခုမဟုတ္ေႀကာင္း သိျမင္သည္နွင့္တျပိဳင္နက္
ကဗ်ာကို ေရးတတ္ျခင္း ၊ မေရးတတ္ျခင္း က႑မ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါလိမ့္မည္ ။


About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: