ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ စိတ္အခံ

က်ေနာ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ဆရာေနဇင္လတ္ စာအုပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳက္တယ္။ အရူးအမူးျဖစ္တာလား တကယ္ပဲ ႀကိဳက္လို႔ ေလးစားလို႔လားေတာ့မသိဘူး ။သူ႔စာအုပ္ေတြ ဆို …လိုခ်င္သတဲ႔။ ပူဆာေနတတ္တယ္ ။ အြန္လိုင္းေပၚက ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စေလးေတြ လဲ သိမ္းထားတတ္ေသးတယ္။
ေနာင္ကို ေနဇင္လတ္ စာေပါင္းခ်ဳပ္ဆိုျပီး သူဦးစီးျပီး ထုတ္မလို႔ ထင္တယ္။ ထားေတာ့..။

အြန္လိုင္းေပၚမွာက ေနဇင္လတ္ စာအုပ္ e-book မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ရွိေတာ့ရွိမယ္ မ်ားမ်ားစားစားမရွိတာလဲ ျဖစ္နိုင္တယ္။

အခု သူ႔အတြက္ ။ က်ေနာ္ ဒီလ the Waves မဂၢဇင္း ၀ယ္ျဖစ္ေတာ့ ေနဇင္လတ္ေဆာင္းပါးေလး ေတြ႕ျပီး ဒီေကာင္ႀကီးကို သတိရသြားလို႔။ မဂၢဇင္းမွာသာ ပါထားလို႔… စလံုးမွာ စာငတ္ေနရရွာတဲ႔ အဲ႔ဒီ က်ေနာ့ေကာင္ႀကီး အတြက္ အဲ႔ဒီစာကို ကူးေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနဇင္လတ္ စာေပါင္းခ်ဳပ္ႀကီး ေခ်ာေမာ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးစီးပါေစ သယ္ရင္း …:D
_________________________________

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းနွင့္ စိတ္အခံ

ရွဳေထာင့္တစ္ခုမွ ေလ့လာလ်င္ လူနွစ္မိ်ဳးကို ေတြ႔ရသည္။ တက္ႀကြမႈမရွိေသာ (Inactive Person ) လူမ်ိဳးနွင့္ တက္ႀကြ၍ တုန္႔ျပန္မႈရွိေသာ (Active Person ) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တက္ႀကမႈ မရွိေသာ၊ တုန္႕ျပန္မႈမရွိေသာ သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ေရးစရာမရွိ၊ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲမႈ မရွိ သည္လား ၊ လက္ေႀကာမတင္း သည္လား မေျပာတတ္၊ ထိုလူမ်ိဳးတို႔ မတိုးတက္ မထြန္းကား သည္ မွာလည္း အဆန္းတႀကယ္ ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ တိုးတက္လိုစိ္တ္ အမွန္တကယ္ရွိသူ သည္ တက္ႀကြစိတ္၊ တုန္႔ျပန္စိတ္ တစ္စံုတစ္ရာ အားေကာင္းစြာ ရွိရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤအရည္အခ်င္းက အေျခခံတြန္းအား တစ္ခု ျဖစ္သည္။

တက္ႀကြ၍ တုန္႔ျပန္မႈ ရွိေသာ လူမ်ိဳးမွာပင္ နွစ္ပိုင္း၊ နွစ္မ်ိဳး အနည္းဆံုး ထပ္မံ ခြဲထုတ္ပါေသးသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ Reactive ျဖစ္ေသာသူႏွင့္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Proactive ျဖစ္ေသာသူ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ Reactive ကို Acting in response to a situation rather than creating or controlling it ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုသည္။ သက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိလ်င္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္မႈ မရွိလ်င္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္က ဖန္တီးမေပးလ်င္ ထိုသူမ်ိဳးတို႔ တြင္ တုန္႔ျပန္အား မေကာင္းႀက။ Reactive ျဖစ္ေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ စတင္၍ တီထြင္ ႀကံဆ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ိဳး မျပဳႀကေခ်။ မည္သို႔ဆိုေစ Inactive ဆိုေသာ လူတန္းစား ထက္စာလ်င္ တစ္စံု တစ္ရာ အရည္အေသြး ရွိႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ား မျဖစ္နိုင္ႀကေခ်။ “ဆန္အိုးထဲ ဆန္မရွိမွ အလုပ္လုပ္ႀကသူမ်ား” ႏွင့္ သ႑ာန္တူသည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Proactive သမားမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ “Creating or controlling a situation rather than just responding to it” ၊ ထိုသူမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခု အေပၚတြင္သာ တုန္႔ျပန္တတ္ႀကသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ တီထြင္မႈ၊ ကိုယ္တိုင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္တိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမဟုတ္

ေနာက္လိုက္ အနည္းငယ္ ရွိလ်င္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္တိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတာ့ မဟုတ္ႀကေခ်၊ သာမာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား နွင့္ ထူးခၽြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း မ်ားစြာ ကြဲျပားပါ သည္။ သမားရိုးက် ေခါင္းေဆာင္ “Transactional Leader”သည္ သာမာန္ နိစၥဓူ၀ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းထက္ မ်ားစြာ မပို၊ ရ လာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႀကဥ္းေရး ထက္ အလုပ္ကိစၥမ်ား ျပီးေျမာက္ေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကသူ မ်ား ျဖစ္သည္။ကၽြမ္းက်င္မႈ ( Skill ) ေပၚသာ အေျခခံေလ့ရွိႀကျပီး အယူအဆ၊ သေဘာတရားေရးရာ၊ အနာဂတ္အျမင္မ်ား တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အားနည္း တတ္သည္။ သာမန္စီစဥ္မႈ ( Planning ) ျဖင့္သာ ေက်နပ္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိေရာက္ စြမ္းရည္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (Effective Leaders) သည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ရလဒ္ ေပၚ အေျခခံသည္။ အနာဂတ္ အျမင္ ( Vision ) နွင့္ အယူအဆ သေဘာတရား ( Concept ) ေပၚတြင္ အားျပဳႀက သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သာမာန္ အစီအစဥ္ ( Planning ) မ်ားထက္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ( Strategic Planning ) မ်ားကို စိတ္ထက္သန္ ႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အနီးအနာဂတ္ထက္ အေ၀း အနာဂတ္ ( Far Future ) ကို ေမ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ ႀက သည္။ လိုအပ္ပါက အသြင္ကူးေျပာင္း ( Transformation ) ႏိုင္စြမ္း ရွိႀကသည္။

အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္၍ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကာလ သည္ သာမန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ ေနရာ က်ဥ္းေျမာင္း လာျပီျဖစ္သည္။ ထိေရာက္စြမ္းရည္ ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေခတ္ျဖစ္လာျပီး မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္က မည္မ်ွ ေ၀းေ၀းျမင္နိုင္သည္။ မည္သည့္ရလာဒ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္။ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား နိုင္စြမ္း ရွိသည္ ဟူေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာ ခံေနႀကရပါသည္။

စိတ္စရိုက္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္အေျခအေနသည္ မူလဘူတက်ျပီး သူတို႔၏ Mind Set သေဘာထား၊ စိတ္စရိုက္သည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ခြဲျခား ေပးလိုက္ ေသာ အေႀကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ႀကသည္။

ပံုတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႀကေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ မတူေသာ စိတ္စရိုက္ႏွစ္ခုကို သုေတသန ျပဳေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ပံုတြင္ အဆိုး သံသရာ(Vicious Cycle) တြင္း မထြက္ႏိုင္ေသာ ပံုေသသေဘာထားရွိ (Fixed Mindset)သမား မန္ေနဂ်ာ ( ေခါင္းေဆာင္ငယ္ ) တစ္ဦးႏွင့္ အေကာင္းသံသရာ ( Virtuous Cycle )တြင္း အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိနိုင္ေသာ တိုးတက္စိတ္ထား ( Growth Mindset ) ႏွစ္မ်ိဳးတို႔၏ ကြာျခားပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုးသံသရာတြင္ ပံုေသ သေဘာထား ရွိသူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္း သည္ ေျပာင္းလဲ နိုင္စြမ္း မရွိ( Immutable ) ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ ပိုမို တိုးတက္ ေသာ အရည္အခ်င္းကို လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၏ ရွဳျမင္ပံု ( Outlook )မွာ ဘ၀ကို စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုဟု ခံယူျပီး ခက္ခဲေသာ အရာမ်ား ၊ ရူးသြပ္သည္ဟု ယူဆေသာ အရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားေလ့ ရွိႀကသည္။

A Matter of Mindset

မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား (Uncertainty)ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ရြံေႀကာက္ေလ့ရွိႀကျပီး တတ္နိုင္လ်င္ ေရွာင္ရွားေလ့ ရွိႀကသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရျခင္း သည္ မေရရာမေသခ်ာမႈတစ္ခုဟု ခံယူထားတတ္ႀကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အေတြ႔အႀကံဳအသစ္ ( New Experience )မ်ားကို ရယူလိုသူမ်ား မဟုတ္။ ေရွာင္ဖယ္ ေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ခု ရွိသည္။ သာမာန္ အေရာင္းကို ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်ရာမွ ေန၍ Amazon.com က အင္တာနက္ေပၚတင္ ေရာင္းခ်ေသာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ကို ဖန္တီးလိုက္သည္။ လိုက္ပါနိုင္ႀကေသာ သူတို႔က ေအာင္ျမင္သြားႀကျပီး Fixed Mindset ရွိေသာ ကုမၸဏီ CEO တစ္ခ်ိဳ႕က ဤအေတြ႕အႀကံဳသစ္ကို မေရရာမႈ အသြင္ျဖင့္ စိုးရြ႕ံျငင္းဆို ႀကေသာေႀကာင့္ မေအာင္ျမင္ ခဲ႔ႀကသည္မ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။

အေတြ႔အႀကံဳသစ္မ်ားကို မရယူသျဖင့္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အေသြးျဖစ္ေသာ သိရွိမႈ၊ နည္းစနစ္မ်ား ( Repertoire) မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္း ေနရပါသည္။ ဤအက်ိဳးရလာဒ္က မိမိ၏ ေဖာက္သည္မ်ား အေႀကာင္းကို အခ်က္အလက္ ( Data )အရသာ သိရွိနားလည္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤမွတစ္ဆင့္ တက္ေသာအခါ ဖြံျဖိ္ဳးမႈ အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားကို ေယဘုယ် သေဘာမ်ွသာ ျမင္ေတြ႔နိုင္ေတာ့သည္။ အေသအခ်ာ နားလည္ သိျမင္မႈ မရွိသျဖင့္ စြန္႔စားမႈတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ မွ တစ္ဆင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႀကေလ့ ရွိေတာ့သည္ ( Manage risk throught analysis ) ။

ပံုေသ သေဘာထား ရွိသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အေလာင္းအစားတစ္ခု အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားတတ္သည္။ ေျဖးေလးစြာ ေဆာင္ရြက္ႀကေလ့လည္း ရွိသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္တို႔၏ လုပ္ရပ္အမ်ားစုကို ေလ့လာလ်င္ အေျခအေနသစ္မ်ား၌ မႀကခဏ ဆံုးရွံဳးတတ္သည္ ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ၂၀၀၈ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ ဟူေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ က်ဆံုးသြားေသာ ကုမၸဏီေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ေတြ႔ႏိုင္၏။ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ Fixed Mindset ျဖစ္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အေကာင္းသံသရာမွ တိုးတက္စိတ္ထား ( Growth Mindset ) ရွိသူမ်ား မွာကား Fixed Mindset သမားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရျပီး ၊ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း တိုးတက္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ ရလာဒ္ မ်ားပါ ေကာင္းစြာ တိုးတက္ရွိႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္မွာ ေလ့လာခ်င္စိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ျပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ပံုသြင္းယူႏိုင္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘ၀ကို ရွဳျမင္ရာ၌ ခရီးရွည္တစ္ခုအျဖစ္ ရွဳျမင္ႀကျပီး၊ အျမဲတမ္း ေလ့လာ ေနရမည္ဟု ခံယူထားႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ မေရရာ မေသခ်ာမႈ ( Uncertainty )မ်ားကို ရြံေႀကာက္မႈမရွိဘဲ ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာ ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္ျဖတ္ နိုင္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အျမဲတက္ႀကြစြာ ရွိေနတတ္ႀကျပီး အေတြ႔အႀကံဳသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိႀကသည္။ ဤရလာဒ္ေႀကာင့္ သူတို႔၏ သိရွိတတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားမွာ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲ လာႀကသည္။ ၂၀၀၈ စီးပြားပ်က္ကပ္တြင္ ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်ဆံုးခဲ႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မွာ ထိုအခက္အခဲ ကို ေကာင္းစြာ ေက်ာ္လႊားနိုင္ခဲ႔သည္။ ဦးေဆာင္သူ CEO မ်ားကို ေလ့လာေသာအခါ အားလံုးနီးပါးမွာ Growth Mindset ရွိႀကသူမ်ား၊ တစ္နည္းဆိုလ်င္ အေျခအေန တစ္ရပ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသြင္ ကူးေျပာင္းနိုင္ႀက ေသာ Transformational Leaders မ်ား ျဖစ္ႀကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဤတိုးတက္စိတ္ ထားရွိႀကေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္သာ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေနရသူမ်ား အေႀကာင္းကို အမွန္စင္စစ္ နားလည္ႀကသူမ်ား ျဖစ္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အသစ ္၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေတြ႔ျမင္သိရွိနိုင္ႀကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား၏ စြန္႔စားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပံုေသသေဘာထား ရွိသူမ်ားကဲ႔သို႔ အခ်က္အလက္ အေပၚတြင္ အေျခ မခံေတာ့ဘဲ၊ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံကာ စြန္႔စားမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႀကသည္။ အေသအခ်ာ သိရွိနားလည္ႀက သူမ်ား ျဖစ္၍ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ မႀကီးမားေတာ့ဘဲ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကသူ မ်ား ျဖစ္သည္။

“Who dare wins” ဟူေသာ စကားတစ္ရပ္လည္း ရွိသည္။ “ရဲသူႏိုင္” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဤသူမ်ားမွာ Growth Mindset ရွိသူမ်ား ျဖစ္ႀကျပီး အေျခအေန သစ္တစ္ရပ္နွင့္ ၊ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ႀကသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မႀကာခဏ ရရွိႀကေပသည္။ ယေန႔ စီးပြားေရး ေလာက၊ ႏိုင္ငံေရး ေလာက၏ ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို “Red Ocean” နည္းဟု ၀ိျဂိဳလ္ျပဳႀကျပီး၊ ပို၍ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ၊ သူမ်ားမျမင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို တီထြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာနည္းကို “Blue Ocean” ဟု တင္စားႀကသည္။ ဤ Blue Ocean နည္းစဥ္ကို ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳနိုင္ႀကသူမ်ားမွာ Growth Minded ရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ အေျခအေနသစ္ တစ္ရပ္ကို အျမဲဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ဘက္မ်ားကို ပံုစံသစ္၊ ပရိယာယ္သစ္၊ အေျခအေနသစ္ျဖင့္ အျမဲတမ္း ဦးေဆာင္ေနရပါသည္။

တိုးတက္စိတ္ထား မ်ားမ်ားလိုအပ္

၂၁ ရာစုသည္ ၂၀ ရာစုႏွင့္ သိသာစြာ ကြဲျပား ျခားနားပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္ သူမ်ားသည္ အမ်ားထက္ မ်ားစြာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ တိုးတက္စိတ္ထား ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ား အျပား လုိအပ္ပါသည္။ သာမန္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖင့္ သာမာန္ တိုးတက္မႈမ်ွသာ ရနိုင္မည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္မ်ိဳး နွစ္စား တြင္ အဓိက ကြာျခားခ်က္မွာ “ရပ္ေနသူ” ႏွင့္ “ေျပးေနသူ” ျဖစ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရပ္ေနသူ၊ မိမိစိတ္ထား ကို မေျပာင္းလဲ နိုင္သူက မေရရာမႈမ်ားကို ရြံေႀကာက္ျပီး တိုးတက္ စိတ္ထားရွိသူက မေရရာမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဲသူ ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ မ်ားကို လက္မခံရဲသူ၊ လက္မခံ၀ံ့သူ အျဖစ္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳသစ္မ်ားကို အျမဲတမ္း ရွာေဖြလက္ကမ္း ႀကိဳဆိုမႈကလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ကြဲျပားေသာ အရည္အေသြး မ်ား ျဖစ္ႀကပါသည္။

ကမၻာႀကီးသည္ အေျခအေနေကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ တိုးတက္မႈအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားေႀကာင့္ အေျခအေနသစ္မ်ား မႀကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အေျခအေနသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လိုက္ပါႏိုင္ရန္အတြက္ Growth Mindset ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်ားမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: