ပုဒ္မ ၃၀၇ အေတြးစမ်ား

 

လိမ္လည္မႈမ်ားနွင့္ အသိတရား

လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္တတ္သည္။ တဒဂၤေလး အတြင္းတြင္ပင္ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတတ္သည္။
နကိုကတည္းက မေသခ်ာ မေရရာ သည့္ အေနအထားျဖင့္ ဆိုလ်င္ ပိုဆိုးသည္။
မိုးရာသီတိုင္းတြင္ မိုးရြာမည္ဟု တရားေသ သတ္မွတ္၍ မရသလိုမ်ိဳး ။ လမ္းေကာင္းမေကာင္းကို ႀကည့္ျပီး ဒီလမ္းကို အဆံုးသတ္ အထိ ေရာက္ေကာင္းေရာက္မည္ဟု စဥ္းစား၍ မရသလိုမ်ိဳး။

မေရရာ မေသခ်ာေသာေႀကာင့္ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ေနျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ မိမိ၊ မိမိဘ၀ ၊ မိမိေနထိုင္ရာ၊ မိမိႏိုင္ငံသည္ ေသခ်ာေသာ ေရရာေသာ ဦးတည္ခ်က္ ရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုထက္ ပို၍ေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ ႏိုင္ေသးေပ။ တြန္းတိုက္ က်ားကိုက္ လုပ္ဖို႔ ဆိုသည္ကလည္း မိမိစိတ္ဆႏၵ ၊ ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို ျပည့္၀ဖို႔ အခ်ိန္ နင့္ေနေအာင္ ေပးေနရတုန္းျဖစ္ေႀကာင္း သိေနႀကသည္။ ထို႔ျပင္ အတားအဆီးမ်ားအတြက္ ကိုယ့္အရည္အေသြးတို႔ ျပည့္၀ေနဖို႕ ဂရုစိုက္ရသည္။ အားျဖည့္ ေပး ေနရသည္။ မြမ္းမံေပးေနရသည္။

ဒီႀကားထဲတြင္ပင္ ဤမေရရာမႈမ်ားသည္ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုး၍ ရွိေနတုန္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခံယူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မခံယူသည္ ျဖစ္ေစ ရွိေနေသာ ယင္းအတြက္ ေျပေပ်ာက္သြားဖို႔ မရွိ ။ ေျဖေလ်ာ့သြားဖို႔သာ အာရံုစိုက္ေနရသည္။ အဘယ္နည္းျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့ ႀကမည္နည္း။

ရုိးသားေသာ ဘ၀တြင္ မေရရာျခင္းသေဘာ ယွဥ္တြဲေနေသာ္လည္း ခံသာေသာ အေႀကာင္းလကၡဏာရွိေသးသည္။မရိုးသားေသာ ဘ၀ တြင္ကား ေရရာေသာ သေဘာ အႀကြင္းအက်န္ သာ ယွဥ္တဲြေန၍ ခံသာ စရာ တစ္ကြက္မ်ွ မရွိ။ မရိုးသားေသာ သေဘာျဖင့္ တည္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ ၎တြင္ ေရရာ မႈ ရွိေသာ္ျငားလည္း ေအးခ်မ္းစရာ တစ္ကြက္မရွိ။ ေရရာမႈ တစ္ခုတည္း ကိုသာ ဦးစိုက္၍ ကမူးရွဴးထိုး ၊ ( ႏြားသိုးႀကိဳးျပတ္ ) လိုလားတတ္ႀကေသာေႀကာင့္ ေအးခ်မ္းရာကို ေအးခ်မ္းရာ အျဖစ္ မသတ္မွတ္ တတ္ႀက ေတာ့ဟန္ တူသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ေန႔ရွိသေရြ႕ ပူေလာင္ေနႀကရသည္။ ညရွိသေရြ႕ ေကာက္က်စ္ေနႀကရသည္။ မေနမနား ႀကိဳးပမ္းေနႀကရသည္။ ယင္းတို႔၏ ခြန္အားသည္လည္း မေသးေခ်။ စိုက္ထုတ္ေသာ လံု႕လ ၊ ၀ီရိယ၊ ဇြဲသည္ လည္း ေလးစား ေလာက္ ေအာင္ ႀကီးမားသည္ ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ေလး တစ္ခုအတြက္ အျခား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မသမာေသာ အားျဖင့္ နင္း ေခ်ဖ်က္ေနရသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ မေကာင္းေသာ သေဘာျဖင့္ အေႀကာင္းခံေသာေႀကာင့္ ( မည္မ်ွ လံု႔လ၊ ဇြဲ၊ အား စိုက္ထုတ္ သည္ ျဖစ္ေစ ) မေကာင္းေသာ သေဘာသို႔ ဦးတည္ေနျခင္းကား ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား သာ ျပည့္လ်မ္းေနေသာ အေႀကာင္းမ်ား ေအာက္တြင္ – လူသည္ မိမိရပ္တည္ခ်က္ဟူ၍ စည္းစိမ္ ဥစၥာ ၊ အခြင့္ အာဏာ ကို မည္မ်ွ တြယ္တာသည္ျဖစ္ေစ အေရးထားသင့္သည့္အရာကား ကိုယ္က်င့္သိကၡာနွင့္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအသိကို အလြယ္တကူ ရႏိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်။ အသိတရားသစ္ တစ္ခုဟူသည္ ေရွ႕ရွိခဲ႔ေသာ အသိတရားအေပၚ ေက်ာ္လႊားျပီးမွ သာလ်င္ ျဖစ္ေပၚလာရိုးထံုးစံ ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕အသိတို႔သည္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ျဖင့္ ျပီးေသာ္လည္း – အခ်ိဳ႕အသိတရားမ်ားသည္ ေရွ႕ ရွိခဲ႔ျပီးေသာ ၊ စြဲလမ္းျပီး ျဖစ္ေသာ အသိေဟာင္း မ်ားကို သုတ္သင္ ဖယ္ရွားျပီးမွ သာ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ အသိတရားေဟာင္းတစ္ခု ကို မွားယြင္းသည္ ဟု နားလည္ သည္နွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္  သုတ္သင္ရဲေသာ သူသာလ်င္ အသိတရား အသစ္ျဖင့္ ဘ၀သစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ဦးတည္ႏိုင္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ အသိတစ္ခု ရရွိသည္ႏွင့္ ေရွ႕အသိစိတ္ေဟာင္းကို မသုတ္သင္ရဲေခ်။ မက္ေမာတႀကီး တြယ္တာစြာ အေဟာင္းကို ျမတ္ႏိုးလ်က္ရွိျမဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္လည္း ဤသေဘာတရားကို သိျမင္နားလည္ ႀကေသာ ဂုရုႀကီးမ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔ကို အသိပညာမိႈင္းမိေအာင္ ၊ ထံုထိုင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူႀကျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔၏ အသိေဟာင္းမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဖန္တရာေတေအာင္ အပ္ေႀကာင္းထပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ အႀကံတုံး ၊ ဥာဏ္တံုး၊ အသိတံုး သြားေစသည္။ အႀကံသစ္ ၊ ဥာဏ္သစ္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရာမွန္သမ်ွကို ပိတ္ပင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ အသိဥာဏ္မ်ားသည္ အေဟာင္းမ်ားအတြင္း တြင္ သာ လ်င္ ၀ဲလွည့္၍ ထိုင္းမိႈင္း ကုန္ႀကသည္။ အႀကံသစ္၊ ဥာဏ္သစ္မ်ား အတြက္ တြန္းပို႔နိုင္စြမ္းေသာ သဲလြန္စမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ အႀကံသစ္ ရေစႏိုင္ေသာ လမ္းေႀကာင္းမ်ား ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား မဖြင့္ေပးျခင္း ( ၀ါ ) တတ္စြမ္းသေရြ႕ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ အသိဥာဏ္ကို ေသေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ႀကေႀကာင္း ပညာရွိသူမ်ား ၊ ဆင္ျခင္တတ္သူမ်ား မေမ့အပ္ေခ်။

ထို႕ေႀကာင့္
အဓိက ဆိုလိုသည္မွာ ဘ၀သစ္ကို လိုလားသူအတြက္ အသိသစ္သည္ လိုအပ္သည္။ အသိသစ္ရရွိရန္သည္ အသိေဟာင္းကို မြမ္းမံတတ္ရန္ နွင့္ လိုအပ္လာလ်င္ ယင္းအသိေဟာင္းကို သုတ္သင္ ရဲရမည့္ အေႀကာင္း နွလံုးသြင္းထားဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဘ၀သစ္ကုိ လိုခ်င္လ်င္ ဘ၀ေဟာင္းကို ေတာ့ စြန္႔ရဲ ရမည္။ အသိသစ္ကို လိုခ်င္လ်င္ အသိေဟာင္းကိုေတာ့ စြန္႔ရဲ ရပါမည္။

လြယ္ေတာ့ မလြယ္ကူေခ်။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာလည္း မဟုတ္ေခ်။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: