မိုးေစြခဲ႔ေသာ တစ္ခါက ေႏြေႏွာင္းည

Raining in my heart

အခ်စ္ခ်င္းတူပါလ်က္
မိုးက ဘာေႀကာင့္ ကြက္ႀကားရြာရသလဲ
စိုခ်င္တိုင္း စိုျပီးမွ
ဒါ သႀကၤန္လက္ေဆးမိုးပါတဲ႔

တစ္ခါက ရြာခဲ႔တယ္။

ေဆာင္းတြင္းေလး ကုန္ခါနီးေတာ့
မ်က္ရည္ဝဲဝဲ
ႏႈတ္ဆက္ခဲ႔တဲ႔
ႏွင္းေျပာက္ေတြက
မိုးေပါက္ အျဖစ္
ဟန္ေဆာင္ခဲ႔တာမွ မဟုတ္ဘဲ

ေသြ႕ေျခာက္ မသြားႀကပါေစနဲ႔ကြာ

ဆုေတာင္းတိုင္းလည္း ရြာခဲ႔ေသးရဲ႕
ေခၚတိုင္း က်- တဲ႔ မိုးစက္ေတြရယ္

ခိုက္ခုိက္တုန္ေအာင္ခ်မ္းေတာ့
လႊမ္းစရာ ျခံဳထည္က
ဒီမိုးသား ေအးေအးေလးပဲ ရွိေတာ့တာကို။

ဗလာနယ္
ဒီရင္ခြင္ – ခြက္ထဲ

ေနသားတက် ခုန္ဆင္းလာတဲ႔
တစ္ခါက ေႏြည မိုးစက္ေတြ

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးပဲ ျပံဳး
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးပဲ စို
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးပဲ ေသြ႕ေျခာက္လိုက္မယ္။

ရြာခ်ိန္မွာ
စိတ္လိုလက္ရ
ရြာခဲ႔တဲ႔
ေႏြညတစ္ညရဲ႕ မိုးစက္က
ငါရဲ႕အသက္ကို

ေငြ႕ေငြ႕ေလး ဆက္ေပးခဲ႔တာ
ေက်းဇူးပါ။

ေရႊအိမ္နန္းက ႀကငွာန္း မပါတဲ႔ အိမ္
ငါ့ရင္ထဲမွာ တိမ္ျဖစ္သြားေစဖို႔……

အဲ႔ တိမ္ျပာေရ
ရြာခ်လိုက္ပါဦး

ေနာက္ေႏြညကို လြမ္းဦးမလို႔။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: