မရယ္-မျပံဳးမိပါ

ကဗ်ာ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္ကုိ နက္ရိႈင္းေသာ စိတ္၏ ေခ်ာက္ကမ္းပါး တစ္ေနရာတြင္ အျမိဳက္တရား အျဖစ္ လက္ခံသိမ္းထား ခဲ႔ဖူးသည္။ လူသားတစ္ဦး၏ ဝိဥာဥ္ အသိစိတ္ အေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကို အဘယ္ေနရာ အထိ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း လက္ခံမိပါသလဲ ။ ဘာအတြက္ လက္ခံမိပါသလဲ ။ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အျမစ္တြယ္က် ေနသည္ကေတာ့ မွန္သည္။

အေတြးတစ္ခု၏ အဆံုးသတ္ကို ထိုရည္ရြယ္ရင္းျဖင့္ ျပဌာန္းမည္လား မည္သည္ကို ရည္ရြယ္မည္လဲ ဆိုသည္ကုိ အေျဖရွာခဲ႔သည္မွာ အခ်ိန္ႀကာျမင့္လာေတာ့ ဘဝ အသိႏွင့္ ကဗ်ာ စာေပတို႔က သဲလြန္စ ခ်ေပးႀကသည္။ ေက်းဇူးႀကီး လွပါသည္။ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ေမ်ာ္လင့္ရာသို႔ ေရာက္ေသာ လမ္းစမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဤမည္ေသာ လမ္းကို မေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေသး ။ ျမင္ေအာင္ေတာ့ ျပႏိုင္ၾကသည္။

က်ေနာ့ အသိဥာဏ္မွာ ႏံု႕နဲ႔ လ်က္ရွိေနေသးေႀကာင္း ဝန္ခံပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ ျမင္သေလာက္ ေျပာရလ်င္ ဤေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ကဗ်ာ စာေပတို႔၏ တူရွဳရာ အရပ္သည္ ဘဝလမ္း၏ အဆံုးသတ္ ဆီသို႔ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ထံသို႔ မသိမသာ တိုးဝင္လာတတ္ေသာ ေဝဝါးေသာ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာေသာ အဆံုးသတ္ကို ရင္ဆိုင္ပံု ရင္ဆိုင္နည္း ေပးႏိုင္ေကာင္းမွ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ ေက်းဇူးေႀကာင့္ က်ေနာ္သည္ အဆံုးသတ္ႏွင့္ ရွဳတည္ရာကို ျမင္လိုက္ရသည္။ ( ျမင္ရသည္ဟု ထင္မွတ္မိပါသည္။)

အမွန္ စင္စစ္ ခဏရပ္တန္႔၍ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို နံပါတ္စဥ္ထိုးႀကည့္လ်င္ လူ႔ဘဝသည္ အလိုရမၼက္ ျပင္းေသာ ေျမြတစ္ေကာင္ကဲ႔သို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ျပန္ ဝါးျမိဳေနသည္။ ေဒါသမာန္စြယ္ ျပင္းေသာ မီးကဲ႔သို႔ ကိုုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ေတာက္ေလာင္ေနသည္။ တစ္ရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ သံေခ်းကဲ႔သို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ စားေနေလသည္။ ဤသည္တို႔ကို ႀကင္နာစြာ တယုတယ စဥ္းစားေတြးေခၚႀကည့္ဖို႔ လိုအပ္မည္။ အနည္းဆံုး က်ေနာ္တို႔ စားေသာက္ေနထိုင္ေနသမ်ွတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ အျပဳအမူတစ္ရပ္ေတာ့ ့ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေလးနက္စြာ ေတြးေတာျခင္းသည္လည္း တစ္ရပ္၊ ကဗ်ာစာေပ၏ အဝန္းအဝိုင္းထဲ ျမဳပ္ႏွစ္မိလိုက္သည္လည္း တစ္ရပ္ ဤႏွစ္ရပ္တို႔ ေပါင္းစပ္၍ ေလးလံေနေသာ နိစၥဓူဝမ်ား ေခတၱျဖစ္ျဖစ္ ကြာက်သြားမည္။ တကယ္လည္း အဆံုးသတ္တြင္ ျပိဳက်သြားႀကမည့္ အရာမ်ား ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမားရိုးက် အခ်ိန္ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ မေတြးႀက။ မျမင္ႀက။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း မေတြးရဲ ၊ မျမင္ရဲ ၊ ရင္မဆိုင္ရဲတာ ျဖစ္မည္။

ထိုရင္မဆိုင္ရဲေသာ သူရဲေဘာေႀကာင္မႈေႀကာင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုေရာ ဟာသ ကိုပါ ဖက္တြယ္မိႀကသည္။ ဘဝတြင္ ေနေပ်ာ္ေအာင္ ေနမည္ဟု မာယာေႏွာျပီး ေတြးလိုက္သည္။ ဟာသ တစ္ပုဒ္ ရရွိလာလ်င္ မရိုးမသား ရယ္လိုက္သည္။ ရယ္စရာ ေျပာေသာသူကို တစ္ခုတ္တရ ေက်းဇူးတင္လိုက္သည္။ တကယ္ အေမာေျပသြားႀကပါသလား။ တကယ္ရင္ဆိုင္လာရမည့္ ေနာက္ဆံုး အဆံုးသတ္ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ႀကပါသလား။

တကယ္က ယင္းတို႔သည္ ေမ့ေဆးသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ေႀကာင့္ ဘဝသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေမ့ေလ်ာ့ခံလိုက္ရသည္။ ရင္မဆိုင္ရဲေသာ ခဏတြင္ ယစ္ေရႊရည္၌ သာယာမိလိုက္ျခင္းသေဘာသာ ျဖစ္မည္။ သို႔ျဖင့္ “ဟာဒယ ရႊင္ေဆး တိုက္ေကၽြးသည္” ဟူေသာ စင္ေပၚ ျပက္လံုးစကားမ်ားတြင္ ေဆးဟူသည္ က်ေနာ့အတြက္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပ်က္သုဥ္းသြားျခင္း၊ ျပိဳကြဲသြားျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ေသဆံုးသြားျခင္း၊ အစိုးမရျခင္းတို႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေမ့ေလ်ာ့အပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းအေပၚ မေမ့မေလ်ာ့ ဆင္ျခင္ ေထာက္ရွဳျခင္းသည္သာ ကၽေနာ္တို႔ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ကို ရင္ဆိုင္ရန္ ခြန္အားေပးႏိုင္မည္။ အဖန္ဖန္ အဆက္ဆက္ စိုးမိုး ျခယ္လွယ္ခဲ႔သည့္ ယင္းေႀကာက္စိတ္ကို အႏိုင္ယူႏိုင္ဖို႔ ရသည့္ ရခိုက္ က်ားကုတ္က်ားခဲ သင္ယူေနႀကရဦးမည္။

အက္ေဆးဆရာ မြန္းတိန္းက ဆိုခဲ႔ဖူးသည္။”ဘယ္လိုေသမယ္ဆိုတာ သင္ထားသူတစ္ေယာက္ အတြက္ ဘယ္လိုကၽြန္ျဖစ္သြားမလဲ စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူးဗ်ာ” တ႔ဲ။

က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္ေနႀကပါသလား။ ရိုးရိုးသားသားေလး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးႀကည့္သည္။ ေသဆံုး ပ်က္ျပဳန္းျခင္း အေႀကာင္းကို ဘဝင္တက် နားမရွင္းေသးသေရြ႕ က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္ေနႀကဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္ -ယင္း အဆံုးသတ္ဆီ ထိုးအပ္ ကၽြန္ခံရင္း ေဇာေခၽြးတစ္လံုးလံုးႏွင့္ ရုန္းကန္ေနရသည္။ သို႔ျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ သြားႏိုင္စြမ္းေသာ ဟာသမ်ား တစ္ပုဒ္ျပီး တစ္ပုဒ္ရွာေနရဦးမည္။ ဟာသ ဗ်စ္ရည္ကို ေသာက္ျပီး ေပ်ာ္ျမဴး ေမ့ေလ်ာ့ေနရဦးမည္။

စင္စစ္ အံ့ဩစရာ အခ်က္က လက္တစ္ကမ္းမွာသာ ရွိပါသည္။ ၎မွာ ေသျခင္းတရားကို ေရာက္ရွိလာမွ ငိုႀကီးခ်က္မ ရင္ဆိုင္လိုက္ျခင္း ထက္ ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ႀကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ အက်ိဳးဆက္သည္ မေမ်ာ္လင့္ရဲေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားသည္။ အံ့မခန္း ျဖစ္ေႀကာင္း ေတြ႔ရေပမည္။

၎မွာ လြတ္လပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ဆိုသျဖင့္ ေသျခင္းတရားမွ လြတ္ေျမာက္ရာကို အသည္းအသန္ရွာေဖြေနမွ ျဖစ္မည္။ ရွာေဖြေနရမည္ဟု ယူလ်င္မွားပါမည္။ က်ိန္းေသ အပ္က် မတ္က် ရင္ဆိုင္ရမည့္ ထိုထိုေသာ အရာတစ္ခုမွ ေရွာင္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကုိယ္မွ ထြက္ေျပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္မႈကို စြန္႔ပယ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းတရားကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မုန္းတီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

To philosophize, then, is to learn to have death in your mouth, in the words you speak, the food you eat and the drink that you imbibe. It is in this way that we might begin to confront the terror of annihilation, for it is, finally, the fear of death that enslaves us and leads us towards either temporary oblivion or the longing for immortality. As Montaigne
writes, ” H e who has learned how to die has unlearned how to be a slave.” This is an astonishing conclusion: the premeditation of death is nothing less than the forethinking of freedom.

Seeking to escape death, then, is to remain unfree and
run away from ourselves. The denial of death is self-hatred.

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: