ကြန္တီနမ္တဲလ္ဒႆနပညာ(၃)

ဥာဏ္ပညာနွင့္ အသိပညာ

အစဥ္အလာဒႆန ပညာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒႆနပညာဆိုတာ ဘာလဲ အတြက္ ေခတ္အစားဆံုး အေျပာအဆိုကေတာ့ ဥာဏ္ပညာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးျခင္း ဆိုတဲ႔ စကားစု ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကေန႔ ဒႆနပညာရပ္နယ္၊ တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္ အတြင္း ဒႆနဌာန အတြင္းက ပညာရွင္ တစ္ဦးဦးက သူဟာ ေဆာ့ခရတၱိ လုပ္ခဲ့သလို ေကာင္းမြန္တဲ႔ လူသားဘဝကို လမ္းညႊန္နိုင္မယ့္ အရာေတြကို ရွာေဖြပါတယ္လို႔ ဘယ္သူမွ မလုပ္ၾကေတာ့ ပါဘူး။ ကာလတရား ကြာျခားလာတာနဲ႔ အမ်ွ ဥာဏ္ပညာ ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား သြားခဲ့တာပါပဲ။ ေဆာ့ခရတၱိတုန္းက ဥာဏ္ပညာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္ တဲ့ ဘဝကို ဦးတည္နိုင္မယ့္ ဥာဏ္ပညာကို ရွာေဖြတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတိုးနစ္ေတြက်ေတာ့ အျမင့္မားဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိဖို႔က သာလ်ွင္ ဒႆန ပညာတစ္ရပ္လို ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ေရွးဂရိေခတ္မွာ ဒႆပညာရပ္ဟာ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေရးပဲ။ အမွန္တရားဆိုတဲ့ အမည္နာမ ေအာက္မွာ ရွာေဖြၾကတာ။ ဂရိေတြ အလိုအရေတာ့ Polis လို႔ ေခၚမယ္။ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ အခင္းအက်င္း အတြင္း နိုင္ငံေရး ဘဝအတြင္းက အရာေတြ အေၾကာင္း ရွာေဖြစဥ္းစားတာ ဒႆန ပညာရပ္ပဲ။ ၁၇ ရာစုမွာ ေတာ့ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝကို ဂရိေတြလို သီအိုရီ ဆန္ဆန္ မေတြ႕ေတာ့ဘဲ လက္ေတြ႕က်က် ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္ ျပဳမူလွဳပ္ရွားမႈပံုစံေတြကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ လာၾကျပန္ေရာ။
ဒီလို ကာလ တရား အမ်ိဳးမ်ိဳး အတြင္းမွာ ဒႆနပညာရဲ႕ အလုပ္ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား လာခဲ့ေပမယ့္ တကၠသိုလ္ေတြ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာမႈ မွာေတာ့ ဒႆန ပညာ ဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္း Institution အတြင္း က်ေရာက္လာခဲ့တယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေခၚတဲ့ တကၠသိုလ္ျခံဝင္း ထဲက ဒႆနပညာရွင္ အမ်ားစု အတြက္ ‘ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ’ ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ိဳးဟာ ေပါ့ပ်က္လြန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္။ တရားမ်ွတမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ စတဲ့ အရာမ်ိဳးေတြေလာက္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈ မေပးနိုင္ပါဘူး။ အင္စတီက်ဴးရွင္း အတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနျပီး လမ္းေပၚေလ်ာက္သြားေနတဲ့ ေဆာ့ခရတၱိလို ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ဘာလဲ လို႔ ေမးနိုင္ဖို႔က သူတို႔ အတြက္ ဟာသ တစ္ခုလို ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္အတြင္းက ဒႆနပညာရွင္ (ဝါ) လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးဆဲ ပင္မ ေရစီးအတြင္းက ဒႆန ပညာရွင္ ေတြဟာ ‘စိတ္၊ စိတ္ဝိညာဥ္၊ ကိုယ္ခႏၶာ’ ဆိုတဲ႔ အရာေတြကိုသာ စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာ ေျပာဆိုခဲ့တာ မ်ားပါတယ္။

လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးဆဲ ဒႆနပညာ စိတ္ဝင္စားတာက ဥာဏ္ပညာ wisdom ဆိုတာထက္ အသိပညာ knowledge သာလ်င္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အရာဝတၳဳေတြ၊ အေၾကာင္း ကိစၥရပ္ေတြ ဘယ္လို ျဖစ္ပ်က္ေန၊ တည္ရွိေနလဲ ဆိုတာ သိနိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္း ( ဝါ ) အသိပညာ၊ သိမႈေဗဒကို သာ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ဒႆန ပညာဟာ သိပၸံနည္းက်မႈရဲ႕ လက္ေအာက္ခံထဲကို ထည့္ခံလိုက္ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝ သိပၸံပညာရဲ႕ လက္ေအာက္ထဲကိုေပါ့ေလ။ တကၠသိုလ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေတြ အေျခတည္တံ့ ခိုင္ျမဲလာမႈနဲ႔ အတူ ဒႆနပညာဟာ အာရံုအေျချပဳဝါဒ နဲ႔ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္၊ သက္ေသ ထုတ္ျပျပီး သိမႈရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု ကို ရွာေဖြေတာ့တာပါပဲ။ ဒႆနပညာရဲ႕ သိမႈေဗဒ (ဝါ) အသိပညာ သီအိုရီရယ္လို႔ ၁၇ ရာစုမွာ ျဖစ္တည္လာတယ္။ ဒီသေဘာက ပင္မေရစီး ဒႆန ပညာရပ္ ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဂၽြန္ေလာ့ခ္က ၁၆၈၉ မွာ An Essay Concerning Human Understanding သိပၸံနည္းက် ဒႆန အျဖစ္ ေရးသားတယ္။ ရီညာဒ္ ေဒးကား ကေတာ့ ၁၆၄၁ ခုနွစ္ေလာက္ကပဲ Meditations on first Philosophy ကို ေရးခဲ့ျပီးပါျပီ။အရာဝတၳဳေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနပံုကို ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားတာပါပဲ။
ကမၻာေလာကၾကီးရဲ႕ အရွိတရားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အသိပညာ အေပၚ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမႈေတြဟာ ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြကေန တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာသြားေစတယ္။ ယခင္ ဥာဏ္ပညာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးျခင္း ဆိုတဲ႔ အဓိပၸာယ္တုန္းက ဒႆနပညာဟာ လူသား ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝ ေနထိုင္ပံုေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ အသိပညာကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တဲ႔ ၁၇ ရာစု ကာလမွာေတာ့ ဒႆနပညာရဲ႕ သေဘာဟာ သိပၸံပညာ လက္ေအာက္ခံ လံုးလံုး ျဖစ္ျပီး အေတာ္ကေလး ေျပာင္းလဲသြားရပါျပီ။

 

Nietzsche

ကြန္တီနာမ္တဲလ္ ဒႆနပညာ အမ်ားစုရဲ႕ သေဘာက ဒီလိုကြာဟ သြားခဲ့တဲ႔ ဥာဏ္ပညာ wisdom ရဲ႕ အသိပညာၾကားထဲမွာ ျပန္လည္ေပါင္းကူးဖို႔ ၾကိဳးစား ခဲ့တာပဲ လို႔ ျမင္ၾကည့္နိုင္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူသားဘဝ ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ဒႆနဆိုင္ရာ သိပၸံနည္းက် အမွန္တရား ၾကားထဲကပဲ ေမးခြန္းေတြကို ေမးၾကည့္ တာပါပဲ။ ေဟဂယ္က အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း အတြက္ ရွင္သန္မႈနဲ႔ ေသျခင္းတရား အၾကား မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ရုန္းကန္မႈေတြ၊ နစ္ေရွးက ဘုရားသခင္ ေသဆံုးသြား ျပီ၊ တန္ဖိုးစံေတြကို ျပန္လည္တန္ဖိုးျဖတ္ဖို႔ လိုေနျပီ၊ ကားလ္မာက္စ္က အရင္းရွင္ဝါဒ ေအာက္မွာ သူဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ကင္းကြာေနတဲ႔ ျဖစ္စဥ္၊ ျပီးေတာ့ လြတ္ေျမာက္မႈ နဲ႔ သာတူ ညီမ်ွမႈ အေျခခံ လူမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၊ ဖရိြဳက္က မသိစိတ္ရဲ႕ ဖိနွိပ္သိုသိပ္မႈေတြဟာ အိပ္မက္ထဲမွာ ျပန္ျပီး ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ ဆိုတာ၊ ျပီးေတာ့ ဟာသေတြ၊ လ်ွာေခ်ာ္မႈေတြ စတဲ႔ ဆင္ျခင္မႈ မပါတဲ႔ အျပဳအမူေတြမွာ ဘယ္လို ျပန္ထြက္ေပၚလာသလဲ ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ၂၀ ရာစု အလယ္ပိ္ုင္းက ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနပညာရွင္ေတြကလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ဟိုက္ေဒးဂါးက အာမခံခ်က္မရွိ မလံုျခံဳတဲ႔ လူမႈေရး ဘဝထဲက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ဆာ့တ္က လူသားရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လြတ္လပ္မႈ၊ ကမူးကေတာ့ ကိုုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္း အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ျပန္တယ္။ အီမန္န်ဴရယ္ ေလးမီးနကေတာ့ အဆံုးအစမဲ႔ အကန္႔အသတ္မရွိ လုပ္ေနရမယ့္ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံရတာေတြ အေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ ဖူးကိုး ကေတာ့ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝထဲ အထိ ဝင္ေရာက္ေနတဲ႔ လႊမ္းမိုးမႈေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ဒႆနဟာ အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္ ပင္မ ေရစီး ဒႆနပညာရပ္ကေန ခြဲထြက္လာတဲ႔ ဒႆန၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနပညာနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ႔ ဒႆနပညာ ဆိုတာနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ ေသးဘူး။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနပညာ ဆိုတာဟာ အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္ ဒႆန အစဥ္အလာမွာ ေဘးဖယ္ထုတ္ခဲ့တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကိုင္တြယ္ ထားတဲ႔ ဒႆနပညာ တစ္ခု ပါလို႔လည္း အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံ ဒႆနပညာပါပဲ။

To be Continue.

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: