ပစ္ပယ္ခံလာရေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းတရားနွင့္ ေဟဂယ္လ္

 

Hegel

ဆင္ျခင္ျခင္းတရား ၾကီးစိုးရာေခတ္သည္ ဆယ့္ကိုးရာစုနွစ္ေခတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ့္ကိုးရာစု ေခတ္၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ျဖစ္ေသာ ဂ်ာမန္ ဒႆနပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အီမန္ႏ်ဴရယ္ကန္႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေဂ်ာ့ေဟဂယ္လ္သည္ လည္းေကာင္း ဆင္ျခင္ျခင္းတရား၏ စြမ္းပကားကို ယံုၾကည္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေဟဂယ္အဖို႔ ဆင္ျခင္ျခင္း တရားသည္ အလြန္တန္ခိုးၾကီးမားေသာ တရားျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာအတြင္းရွိ လူသား တို႔သည္လည္း အလြန္အေရးပါေသာ ေနရာ၌ ရွိေနၾက၏။ သူတို႔၌သာလ်ွင္ ဆင္ျခင္ျခင္း တရားသည္ ဝင္စားသည္။ သူတို႔သည္ ဆင္ျခင္ျခင္းတရား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟဂယ္လ္၏ ေဆးျခယ္ခ်က္ အရ ကမၻာ ေျမေပၚရွိ လူသား၏ ရုပ္အသြင္သည္ အလြန္ပင္ ခံ့ညားထည္ဝါ လွေပသည္။ လူသားသည္ အားငယ္ရန္ အေၾကာင္း လံုးဝ မရွိေတာ့ေပ။ လူသားသည္ အျဖစ္မွန္ကို သိလိုေသာ ျပင္ပေလာကကို မိမိ၏ အာရံုေပါက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ၾကည့္ေနရန္ မလို၊ တန္ခိုးၾကီးမားလွေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းတရား၏ အပိုင္းအစသည္ မိမိ၏ စိတ္အတြင္း၌ပင္ ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟဂယ္လ္ အလိုအားျဖင့္ အမွန္တရား ဆိုသည္မွာလည္း သေဘာတရားနွင့္ အေတြ႔အၾကံဳတို႔အား ဟပ္ၾကည့္ေနရန္ မဟုတ္၊ “သေဘာတရားတို႔ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မႈ ရွိလ်ွင္ ယင္းသည္ အမွန္တရား ျဖစ္သည္” ဟု မွတ္ယူနိုင္သည္။

ေဟဂယ္လ္ အလိုအတိုင္း ျဖစ္သည့္ “ဆင္ျခင္ျခင္း တရားသည္ ေရြ႕လ်ားရင္း ပို၍ ပို၍ ျပည့္စံုလာသည္၊ လူတို႔သည္ ပို၍ ပို၍ ဆင္ျခင္ျခင္းတရား အေပၚ အမွီျပဳလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔သမိုင္းစဥ္ၾကီးသည္ ပို၍ ပို၍ တိုးတက္သာယာ လာသည္” ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို နွစ္ဆယ္ရာစုေခတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါ သံသယ ရွိသူ ဒႆနပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ လာသည္။ သည္အတြင္း နွစ္ဆယ္ရာစု ေခတ္ဆန္းစ ကာလမွာပင္ ကမၻာစစ္ၾကီး တစ္ပြဲ ျဖစ္လိုက္သည္။ ေခတ္ တစ္ဝက္ မက်ိဳးမီ ဒုတိယ အၾကိမ္ ကမၻာစစ္ၾကီး တစ္ပြဲ ျဖစ္ျပန္သည္။ လူ႔သမိုင္းစဥ္ ဟူသည္ ဆင္ျခင္ျခင္း တရားေပၚဝယ္ အမွီျပဳျပီး ေျပာင္းလဲေနပါက အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ စစ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ဆင္ျခင္ျခင္း တရားကို အေျခခံျပီး သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို မေျဖရွင္းၾကဘဲ လက္နက္ကိုင္စြဲကာ တစ္ဦးကို တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရပါသနည္း။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ဒႆနပညာရွင္တို႔ ေမးလာၾကသည္။ ေဟဂယ္လ္၏ အလိုအားျဖင့္ အမွန္တရားဟူသည္ သေဘာတရားတို႔ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မႈ ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ေဟဂယ္လ္၏ ဒႆန အယူအဆမ်ား အခ်င္းခ်င္းသည္ ညီညြတ္မႈရွိျပီး သူ၏ ဒႆနစနစ္ၾကီးသည္ အလြန္ခမ္းနား လွပေသာ စနစ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ မွားေနရပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ အနႏၱ ဝိညာဥ္ ေတာ္ၾကီး ဝင္စား လွဳပ္ရွားသည္ ဆိုေသာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး တို႔သည္ ကမၻာစစ္ပြဲ နွစ္ပြဲ စလံုးတြင္ ရွံဳးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ ရပါသနည္း။

နွစ္ဆယ္ရာစု ေခတ္ ဒႆန ပညာရွင္မ်ားသည္ ေဟဂယ္ သင္ၾကားခဲ့သမ်ွနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ သူ၏ အယူအဆမ်ားကို တစ္ခုျပီး တစ္ခု စစ္ေဆးၾကည့္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဟဂယ္အား ပစ္ပယ္လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ျခင္ျခင္းတရားကိုလည္း ပစ္ပယ္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကိဳးစားၾကသည္။ အနႏၱဝိညာဥ္ေတာ္ၾကီး အျဖစ္ ရပ္တည္ ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္း တရားမွာ မူကား လံုးဝ ပစ္ပယ္ျခင္း ကို ခံရေတာ့သည္။

နွစ္ဆယ္ရာစုေခတ္တြင္ ရွင္သန္လွဳပ္ရွားေနေသာ ဒႆနဂိုဏ္းတိုင္းလိုလိုပင္ ေဟဂယ္၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ထြက္ လာျပီး ေဟဂယ္ကို ေတာ္လွန္ၾကေသာ ဂိုဏ္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ကားလ္မတ္စ္သည္ မိမိ၏ အေတြး အေခၚကို မတည္ေဆာက္မီ လက္ဝဲ ေဟဂယ္လ္ ဝါဒီ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အိတ္ဇစ္တန္ရွယ္လစ္ ဝါဒကို ထင္ေပၚေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူ ကဲကီဂါတ္သည္ ေဟဂယ္၏ အေတြးအေခၚကို ေလ့လာျပီးမွ အိတ္ဇစ္တန္ရွယ္လစ္ဝါဒီ ( ျဖစ္တည္မွဳ ပဓာန ဝါဒီ ) တစ္ဦး ျဖစ္လာရသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆန ဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗီယာနာ အသိုင္းအဝိုင္းဝင္မ်ား အားလံုး သည္ လည္းေကာင္း၊ ဘာထရန္ရပ္ဆယ္ သည္ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ီအီးမိုးသည္ လည္းေကာင္း ေဟဂယ္လ္၏ အေတြး အေခၚ မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ေလ့လာျပီးမွ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆမ်ားကို ရရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပရက္မက္တစ္ ဝါဒီ ျဖစ္ေသာ ဝီလ်ံဂ်ိမ္းသည္ သူ၏ အေရးအသားမ်ားတြင္ ေဟဂယ္ဝါဒကို အစဥ္ေဝဖန္ျပသည္။ ျပီးမွ သူ႔ဝါဒကို တင္ျပသည္။ အျခားထင္ရွားသည့္ ပရက္မက္တစ္ဝါဒီ ( ပရက္မက္တစ္ ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ အက်ိဳးၾကည့္ ဝါဒ ကို ဆိုလိုသည္ ) တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဂၽြန္ဒူဝီသည္ ေက်ာင္းသား ဘဝက ေဟဂယ္ဝါဒီတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏ ။

ေဟဂယ္သည္ ဆယ့္ကိုးရာစုေခတ္ အတြင္းက ဒႆန ပညာ၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ နွစ္ဆယ္ရာစု ေခတ္တြင္ ဒႆနပညာရွင္တို႔သည္ သူ၏ အေတြးအေခၚကို တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ပလႅင္ေပၚမွ ဆြဲခ်ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ေဟဂယ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္သည့္ “ဆင္ျခင္ျခင္းတရားသည္ သဘာဝ ေလာက အပါအဝင္ စၾကဝဠာၾကီး၏ အေျခခံျဖစ္သည္” ဟူေသာ အယူအဆကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အနႏၱ ဝိညာဥ္ေတာ္ၾကီး ကို ဆင္ျခင္ျခင္းတရားနွင့္ ခြဲခြာပစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ေဟဂယ္လ္၏ သင္ၾကားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ “အမွန္တရားဟူသည္ သေဘာတရားတို႔ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ညီညြတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ အယူအဆကို ဖယ္ရွားပစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ေဟဂယ္၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အယူအဆ အားလံုးကို ဝါက်မ်ား အျဖစ္ တည္ေဆာက္ျပီး ယင္းဝါက်မ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၾကည့္ကာ ေနာက္ဆံုး၌ လႊင့္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ ေဟဂယ္၏ အေတြးအေခၚ ရုပ္ပံုလႊာသည္ နွစ္ဆယ္ ရာစုေခတ္တြင္ အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ ျဖစ္သြားသည္။

Ref – Sayar Dr.KMW’s.

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: