– ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ဤပို႔စ္သည္ ဘာသာေရး မပါ၊ ဒႆနိကေဗဒ အျမင္သက္သက္ကိုသာ တင္ျပလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကီကာဂတ္ (Kierkegaard) ၏ ဒႆန အျမင္အားျဖင့္ လူ႔ဘဝကို အဆင့္သံုး ဆင့္ခြဲျခားထားသည္။ ပထမ အဆင့္တြင္ လူသည္ အာရံုငါးပါးျဖင့္ အလွအပ နွင့္ အေပ်ာ္အပါးကို ခံုမင္ေသာ ဘဝျဖစ္သည္။ ဤဘဝကို အိ္မ္ေထာင္ မက်ေသးေသာ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပႏိုင္သည္။ ဒုတိယ အဆင့္တြင္ လူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္က ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ကိုုယ္က်င့္တရားမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးလာေသာ ဘဝ ျဖစ္သည္။ ဤဘဝကို အိမ္ေထာင္ရွင္ ျဖစ္လာေသာ လူ႔ဘဝနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ျပႏိုင္သည္။ တတိယ အဆင့္တြင္ လူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္က ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို သာမက တစ္ခါ တစ္ရံ ဤကိုယ္က်င့္တရား မ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လြန္၍ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္နာျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဤအဆင့္တြင္ လူမႈေရး ကိစၥ အဝဝကိုပင္ ေဘးဖယ္ထား၍ ဖန္ဆင္းရွင္အား အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ မိမိကုိယ္ မိမိ အပ္နွံ၍ ဘဝ ရွင္သန္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကီကာဂတ္၏ အယူအဆတြင္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္ သံုးခ်က္ ပါရွိသည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိသည္ဟု အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ လူ႔ဘဝတြင္ အဆင့္ သံုးဆင့္ရွိ၍ ေနာက္ဆံုး အဆင့္သည္ လူ႔ဘဝတြင္ အဓိပၸာယ္ အရွိဆံုး ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယ အခ်က္မွာ ယင္းသို႔ လက္ခံသည့္ အတိုင္း မိမိဘဝကို ဖန္ဆင္းရွင္ ထံ အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကီကာဂတ္ ( 1813 – 1855 ) ဒႆန ေဗဒ ေလာကသို႔ ေရာက္လာေသာ ေခတ္မွာ ေခတ္သစ္ သိပၸံ ထြန္းကား ေနေသာ ေခတ္ ျဖစ္သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ဖန္ဆင္းရွင္ နွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ ဝင္ေနေသာ ကာလ ျဖစ္၏။ ဤအေျခအေနကို အကဲခတ္မိေသာ နစ္ေရွး ( Nietzsche 1844 – 1900 )သည္ သူ၏ ဒႆန အယူအဆကို ဖန္ဆင္းရွင္ မပါဘဲ တင္ျပရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ နစ္ေရွးသည္ သူ၏ “The Joyful Wisdom” အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို မေတြ႔ေသာ အခါ ဤသို႔ ညည္းညဴခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။

“We have killed him- you and I ! We are all his murderers.. Whither are we moving now? ..Do we not now wander through endless nothingness ? Does not empty space breath upon us ? Has it not become colder ? Does not night come on continually, darker and darker ?”

ခင္ဗ်ားေရာ က်ဳပ္ေကာ အပါအဝင္ က်ဳပ္တို႔ အားလံုး သူ႔ကို သတ္လိုက္ၾကျပီ။ က်ဳပ္တို႔အားလံုး လူသတ္သမားေတြ ျဖစ္ကုန္ျပီ။ အခု က်ဳပ္တို႔ ဘယ္ကို ဦးတည္ သြားၾကမလဲ။ က်ဳပ္တို႔ က အခု ရည္မွန္းခ်က္ မရွိေတာ့တဲ႔ အဆံုး မရွိတဲ့ ခရီးကို သြားေနၾကတာ မ်ားလား၊ ( ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိေတာ့ ) ဘာမွ မရွိတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ၾကီးပဲ အသက္ရွဴေနသေယာင္ ခံစားမိတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း ေႏြးေႏြး ေထြးေထြး မရွိေတာ့ဘူး ၊ ေအးစက္လာတယ္။ တစ္ခ်ိန္လံုး ညလို ေမွာင္ပိတ္ေနတယ္။ ေမွာင္သထက္ ပိုျပီးေတာ့ ေမွာင္ရင္းနဲ႔..။

အေနာက္တိုင္း ဒႆန ေဗဒကို နားလည္လိုလ်ွင္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အခန္းက႑ကို ခ်န္ထား၍ မရေပ။ ေဂ်ာ့ေဟဂယ္လ္က ဖန္ဆင္းရွင္ ဆိုသည္မွာ ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖင့္ အတိျပီးသည္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ “စစ္မွန္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ဆင္ျခင္ျခင္းသာ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ျခင္းျဖစ္သည္” ( Whatever is real is rational and whatever is rational is real ) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ကီကာဂတ္က ဖန္ဆင္း ရွင္ကို ဆင္ျခင္၍ မသိႏိုင္၊ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္မႈ ျဖင့္သာ သိနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဒါဝင္ ( Charles Robert Darwin 1809 – 1882 )ကလည္း ဖန္ဆင္းျခင္း အယူအဆ ( Theory of Creation ) ေနရာတြင္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ အယူအဆ ( Theory of Evolution ) ျဖင့္ အစားထိုး ျပခဲ့သည္။ ဒါဝင္က ဤကမၻာၾကီးနွင့္ ယင္းအေပၚ ေနထိုင္ၾကေသာ သတၱဝါ အားလံုးသည္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတည္း ဖန္ဆင္း၍ ေပၚလာၾကသည္ မဟုတ္၊ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ကာလထဲတြင္ ေပၚလာရသည္ဟု ဆုိသည္။ ဒါဝင္၏ အယူအဆသည္ ဖန္ဆင္းျခင္း အယူအဆကို သိပၸံနည္းျဖင့္ အလဲ ထိုးလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နစ္ေရွးက “ခင္ဗ်ားေရာ က်ဳပ္ပါ အပါအဝင္ က်ဳပ္တို႔အားလံုး သူ႔ကို သတ္လိုက္ျပီ” ဟု ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ ဆိုသည္မွာ အျခားမဟုတ္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ပင္ ျဖစ္၏။

ဤတြင္ အေနာက္နိုင္ငံရွိ ပညာရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဒႆနေဗဒ ပညာရွင္မ်ားမွာ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္သြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာအားလံုးသည္ သံသရာသေဘာကို ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အတိတ္ဘဝကို အေျချပဳကာ အနာဂတ္ဘဝကို ေမ်ွာ္မွန္းလ်က္ ဒါနျပဳျခင္း၊ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဘာဝနာ ပြားမ်ားျခင္း ကို ျပဳလ်က္ ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ဤသံသရာသေဘာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ျဖဳန္းခနဲ ေပ်ာက္သြားလ်ွင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔ ခံစားရပါမည္နည္း။ ( လူပိန္းအေတြး ျဖင့္ ေတြးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပါဠိစာမ်ား လာမရြတ္ျပၾကပါနွင့္ ။ 😀 – Zayya) ယင္းခံစားခ်က္နည္းတူ အေနာက္တိုင္းသား တုိ႔သည္လည္း ယင္းတို႔ ယံုၾကည္အားထားေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ အခါ ခံစားရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ “ဖန္ဆင္းရွင္ကို က်ဳပ္တို႔ သတ္လိုက္မိျပီ” ဆိုသည္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိေတာ့ဟု ေျပာသည္ မဟုတ္ေပ။ ဖန္ဆင္းရွင္အား လူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ဆိတ္သုဥ္းသြားသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသည္။

By the concept of death of God Nietsche does not mean that God, who is defined as an eternal being, can nevertheless die; to say that would of course be illogical.. By the death of God Nietsche means the death of our belief in God. It is our belief in God that is dead; it has finally succumbed to multiple injuries, including the savage beating it received from the empiricists led by David Hume , and continued by his successors

နစ္ေရွးက ဖန္ဆင္းရွင္ ေသသြားသည္ဆိုရာတြင္ တကယ္ေသသြားသည္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္တို႔ မည္သည္ ထာဝရ တည္ျမဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နစ္ေရွးအေနနွင့္ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္္တို႔၌ ရွိေနေသာ ဖန္ဆင္းရွင္အား သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ စိတ္ဓာတ္ ဆိတ္သုဥ္းသြားျခင္းကိုသာ ျဖစ္သည္။ ဤစိတ္ဓာတ္ ဆိတ္သုဥ္းသြားရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရိုက္နွက္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဤရိုက္နွက္ခ်က္မ်ား အနက္ ျပင္းထန္ေသာ ရိုက္ခ်က္မ်ားမွာ အာရံုသိ အဓိက ဝါဒီမ်ား ထံမွ ရရွိေသာ ရိုက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤရိုက္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ျပဳလုပ္သူမွာ ေဒးဗစ္ဟုမ္း ႏွင့္ သူ၏ အယူအဆကို လက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေဒးဗစ္ဟုမ္းသည္ စေကာ့တလန္သားျဖစ္ျပီး အာရံုသိအဓိကဝါဒီ ( Empiricist ) တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူေရးေသာ က်မ္းမ်ားအနက္ က်မ္းတစ္ေစာင္မွာ “Dialogure Concerning Natural Religion” ျဖစ္ျပီး ၄င္းကို အေျခအတင္ စကားေျပာေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ ဤက်မ္းကို ေရးသားအျပီးတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳဘဲ ထားခဲ့သည္။ ၁၇၆၁ ခုနွစ္တြင္ ေရးသား ျပီးစီးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒးဗစ္ဟုမ္း ကြယ္လြန္ျပီး သံုးနွစ္အၾကာ ၁၇၇၉ တြင္မွ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

၎က်မ္းတြင္ ေဒးဗစ္ဟုမ္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မ်ွ သက္ေသျပ၍ မရ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တန္ခိုးျပျခင္း ( Miracle )ဆိုသည္မွာလည္း မရွိနိုင္ဟု ဆိုသည္။ ဤက်မ္းမွာ စာမ်က္နွာအားျဖင့္ ၉၅ မ်က္နွာသာ ရွိေသာ္လည္း ဒႆနေဗဒ သမိုင္းဝင္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း နစ္ေရွးက “ဖန္ဆင္းရွင္ ေသျပီ” ဟု ေျပာေသာအခါ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ရည္မွန္း၍ ေျပာျခင္းမဟုတ္၊ ေဒးဗစ္ဟုမ္း ကဲ့သို႔ေသာ ဒႆနေဗဒ ဆရာမ်ား၏ ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္အား လက္ခံယံုၾကည္မႈမွာ ဆိတ္သုဥ္းသြားရေၾကာင္းကိုသာ ဆိုလိုဟန္ရွိသည္။

 

မွတ္ခ်က္။ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (ဒႆနိကေဗဒ ) ၏ အေနာက္တိုင္းဒႆနေဗဒကို ျမန္မာ့မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္ျခင္း အပိုင္း ၂ မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကို သင့္ေလ်ာ္သလို တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္တစ္ဝက္၊ အခ်ိဳ႕စာေထာက္မည္ ထင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေအာက္ ေဖာ္ျပ ပါရွိေသာ ေဒါင္းလုပ္စာအုပ္မ်ား ကိုသာ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ သို႔ပါ၍ စာ၏ ဆိုလိုရင္း အေပၚ အျမင္ေစာင္းခဲ့ပါလ်ွင္ က်ေနာ္၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ျပီး တင္ျပခ်က္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါလ်င္ ဆရာ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ သာလ်ွင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

David Hume – Dialogure Concerning Natural Religion and Other EssaysDOWNLOAD

Nietsche – Complete WorkDOWNLOAD

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: