ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနပညာ (၆)

အစဥ္အလာနွင့္ သမိုင္း

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနနဲ႔ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနကို ခြဲျခမ္းျပတဲ႔အခါမွာ အေရွ႕မွာတင္ျပခဲ့တဲ႔အတိုင္း ‘ျပႆနာေတြ’ နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္နာမ္ဆိုတဲ႔ အသံုးနဲ႔ ခြဲရတာ မဆိုးလွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနမွာလည္း ျပႆနာေတြကို စိတ္ဝင္စားတာပါပဲ။ ဒီစိတ္ဝင္စားမႈကပဲ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းနွစ္ခုကို ခြဲျခားပံုအေပၚ ျပန္လည္ ရွဳပ္ေထြးသြားနိုင္တယ္။ ၎လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ခြဲျခားပံု ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ‘အစဥ္အလာ’ ပဲ။ ဒႆနပညာရွင္ တစ္ဦးက ဘယ္အစဥ္အလာအေပၚ အားသာေနသလဲ ၾကည့္ျပီးခြဲျခားႏိုင္တယ္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနရဲ႕ အဦးအစ အေနနဲ႔ ဖရက္ဂ္ Frege ၊ ရပ္ဆဲလ္၊ ဂ်ီအီးမိုးတို႔ ရွိမယ္။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ အစအဦးထဲမွာ ထင္ရွားတာက ေဟဂယ္၊ဟူဇယ္၊ ဟိုက္ေဒးဂါးတို႔ ရွိၾကမယ္။ တကယ္လို႔ ဒႆန ပညာရွင္တစ္ဦးက တူဇယ္လမ္းေၾကာင္း အတြင္းေတြးတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဖာက္ထြက္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာ မ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ သူဟာ ကြန္တီနမ္တဲလ္ လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ရွိတယ္ လို႔ ဆိုရမယ္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနေရာ၊ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနကိုပါ သူ႔ရဲ႕ အစဥ္အလာ ဘိုးေဘး ဒႆန ဆရာေတြကို အေျခခံျပီး ခြဲျခားၾကည့္တာ ျဖစ္တယ္။

 

descartes

ဒါေပမယ့္ ဒီခြဲျခားပံုဟာ ဒႆန လမ္းေၾကာင္းနွစ္ခုရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို ထုတ္ေဖာ္ျပရင္းကမွ ခြဲျခားပံုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒႆနဆရာ တစ္ဦးရဲ႕ ဒႆနကို သူ႔ဘိုးေဘးေတြ ၾကည့္ရင္ ခြဲရင္ ဂ်ာမန္အေျခခံ ဖရက္ဂ္ ကိုပဲ လိုက္သလား။ ျဗိတိသ်ွ အေျခခံ ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ ကိုပဲ လိုက္သလား ခြဲျခားရခက္မွာေတာ့ အမွန္ပဲ။ သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေတာင္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတာ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနရဲ႕ အစဥ္အလာမွာ ၂၀ ရာစုက်ေတာ့ကာ ေမာ္ဒန္ ကဗ်ာ လႈပ္ရွားမႈ၊ အနုပညာ၊ ဗိသုကာေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲ ေပၚလာတာေတြ ရွိတယ္။ ဝစ္ဂန္စတိုင္းဟာ Tractatus Logico-Philosophicus က်မ္းကိုသာ မကဘူး ေမာ္ဒန္ ဗိသုကာဟန္နဲ႔ ဗီယင္နာက သူ႔ညီမအတြက္ အိမ္ေတြ၊ ဘာေတြ ေဆာက္ေပးခဲ့တာ။ ေနာက္ျပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆန အစဥ္အလာမွာ အထၳဳပတၱိ လမ္းေၾကာင္းကေန ျဖစ္လာတဲ့ အစဥ္အလာ တစ္ခုကလည္း ရွိေနေသးတယ္။ ဥပမာ ေရးမြန္ရဲ႕ ဝစ္ဂန္စတိုင္း အတၳဳပတၱိ၊ ဒါရက္စ္ဂ်ာမင္းန္နဲ႔ ဝစ္ဂန္စတိုင္း ရုပ္ရွင္ေတြပဲ။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနနဲ႔ ကြန္တီနမ္တဲလ္ဒႆန ေတြမွာ ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ႔ ကြဲျပားမႈ တစ္ခုက ‘သမိုင္း’ အေပၚ အျမင္ေတြပဲ။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနေတြ ေတြးေလ့ရွိတဲ႔ ဒႆန သမိုင္းနဲ႔ ဒႆန ၾကားထဲမွာ ကြဲျပားျခားနား မႈ အၾကီးၾကီး ရွိတယ္ဆိုတာကို ျငင္းတယ္။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနက သမိုင္းစဥ္ဆက္ သေဘာ historicity ဆိုတာကို လက္ခံတယ္။ ဒႆန သမိုင္းနဲ႔ ဒႆန ဟာ အဆက္အစပ္ရွိတယ္။ ဒႆန ပညာဟာ မွန္းဆ တြက္ထားတဲ႔ တကၠိေဗဒ စနစ္မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္မႈ၊ အမွန္တရား ဆိုတာကို ျဒပ္မဲ့ဆန္ဆန္ ေတြးေတာရတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ဒႆနရဲ႕ သမိုင္းစဥ္ဆက္ သေဘာကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရင္းကေန ေတြ႔ရတယ္။ ဒႆန အယူအဆတစ္ခုမွာ ဒႆန တစ္မ်ိဳးရဲ႕ အစဥ္အဆက္ဟာ လက္ေတြ႔ သမိုင္းအတြက္ ေရာယွက္ပါေနျပီး ျဖစ္တယ္ လို႔ ယူတယ္။

သမိုင္း စဥ္ဆက္ သေဘာကို အသိအမွတ္ျပဳတာ ဒါမွမဟုတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဒႆနေတြရဲ႕ အဆို ဒႆန သမိုင္းဟာ ဒႆန နဲ႔ ဘာမ်ွ မဆိုင္ဘူးရယ္လို႔ ယူမႈ အေပၚ ျငင္းပယ္တာဟာ ပစၥဳပၸန္က်မႈ အတြင္း အယူအဆ တစ္ခုအေပၚ အေသကိုင္စြဲထားတာကို ျငင္းပယ္တယ္။ ဥပမာ ဥာဏ္အလင္းပြင့္ ေခတ္မွာ ထြက္ေပၚလာတဲ႔ လူသားရဲ႕ အတၱ self ဟာ တည္ျမဲတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပိုင္စိုးမႈ ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္မခံဘူး။ လူသားရဲ႕ အတၱဟာ အတည္ေဆာက္ခံရျပီး အျမဲမျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ မတည္ျငိမ္ဘူးလို႔ ယူတယ္။ သမိုင္းစဥ္ဆက္ သေဘာကို အတၱ Self အေၾကာင္းေတြ႔ရာမွ ထည့္ဝင္ထားတဲ႔ သေဘာအျဖစ္ ျမင္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနရဲ႕ အတၱေတြးပံုဟာ ေဒးကားကို ျငင္းပယ္လာတယ္။

ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆနမွာ အတၱ Self ဆိုတာထက္ လူမႈ အတၱ (ဝါ) ငါ ကတၱား Subject လို႔ သံုးတယ္။ အတၱ Self ဟာ လူမႈေရး အရ တည္ေဆာက္ခံရသလို၊ သဒၵါ အသံုးအရလည္း တည္ေဆာက္ခံရတယ္ဆိုတဲ႔ သကန္ နွစ္ခုစလံုး ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္။ Subject ေဝါဟာရ အရင္း အျမစ္ကို လိုက္ရင္ လက္တင္လို Subjectun ကေနလာတယ္။ အဓိပၸာယ္ေတာ့ ‘ေအာက္မွာ ေရာက္ေနတဲ႔အရာ’ ပဲ။ ဒီသေဘာက လူမႈအတၱ subject ဟာ ေထာက္ပံ့ေပးတာ၊ အေျခခံ အရင္းအျမစ္၊ အုတ္ျမစ္ဆိုတဲ႔ သေဘာလည္း ေဆာင္တယ္။ ေဒးကားရဲ႕ ကာလမွာ Subject ကို ‘လံုေလာက္ျပည့္စံုေသာ’ ဆိုတဲ႔ အဓိပၸာယ္ နဲ႔ သံုးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းမွာ ငါ I နဲ႔ ဆက္ေနတယ္။ အတၱ Self နဲ႔ေတာ့ ဆက္စပ္မႈ မရွိေသးဘူး။

ေခတ္သစ္ကာလ အထူးသျဖင့္ ေဒးကားရဲ႕ ေခတ္မွာ ‘ငါေတြးတယ္’ I think ဆိုတဲ႔ ေဝါဟာရ ေခတ္စားလာတယ္။ ေဒးကားက သူ႔ရဲ႕ Meditation စာအုပ္ နွစ္အုပ္ မွာ ေရးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Subject ဟာ I နဲ႔ ဆက္စပ္လာတယ္။ ေဒးကားရဲ႕ အသံုးမွာ Subject ဟာ လူမႈ အတၱ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒႆနဆိုင္ရာ ေတြးေခၚျခင္းအတြက္ အေျခခံက်တဲ႔ ေဝါဟာရက Subject အစား လူနားဝင္တဲ႔ ငါ I ျဖစ္လာတယ္။ ေဒးကားရဲ႕ ငါ အီဂို ( သို႔မဟုတ္ ) Subject က ေသခ်ာတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပိုင္စိုးတယ္။ သူ႔အတြက္က ျပင္ပ ေလာက ၾကီးကသာလ်ွင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာ။ ‘ငါ’ က ေသခ်ာတယ္။ တည္ျငိမ္တဲ႔ အတြက္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ေဒးကား အလြန္ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆန ပညာရွင္ေတြက အထက္ပါ ေဒးကားရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တစ္မ်ိဳး ျပန္လည္ ကုိင္တတ္တယ္။ လူမႈ အတၱ Subject ဟာ ေဒးကား ယူသလို အတြင္း ပိုင္း အဇၥ်တၱထက္ အမ်ားၾကီး ပိုတယ္လို႔ ကန္႔ေရာ ၊ ေဟဂယ္ကပါ ေထာက္ျပလာတယ္။ ကန္႔က Subject ဟာ ေတြ႔ၾကံဳလြန္ ဆန္တယ္။ ေဟဂယ္ကေတာ့ အၾကြင္းမဲ႔ မဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ တစ္ခုလံုး သဘာဝ Totality အျဖစ္ သတ္မွတ္လာတယ္။ ဒီအထိ အတၱ Subject ရဲ႕ သဘာဝကို အကန္႔အသတ္ တစ္စံုတစ္ရာ အတြင္း ထည့္ထားတယ္။

ေဟဂယ္ အလြန္ကစျပီး ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆန ပညာရွင္ေတြက အတၱကို အကန္႔အသတ္မဲ့၊ မေသခ်ာ၊ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ႔ သေဘာနဲ႔ ကိုင္တြယ္လာတယ္။ နစ္ေရွးက ဆိုရင္ Subject အတၱဟာ အလိမ္အညာတစ္ခုလို႔ ဆိုတယ္။ ပညာသေဘာ စိတ္ကူးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ အရာတစ္ခုပဲ။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ ဒႆန လမ္းေၾကာင္း မွာ နစ္ေရွးရဲ႕ အတၱအျမင္အေပၚ ေလ်ာက္ခဲ့ၾကတာ မ်ားတယ္။ ဖူးကိုး၊ ဒီလူး၊ လာကြန္တို႔ဟာ နစ္ေရွးလမ္္းေၾကာင္းပဲ။ ကြန္တီနမ္တဲလ္ အတြင္းမွာပဲ ေနာက္ထပ္ အေလးထားရမယ့္သူေတြကေတာ့ ဟိုက္ေဒးဂါးနဲ႔ ေလးဗီးနပဲ။ ဒါရီဒါတို႔ပါပဲ။ ဖရိုက္ေၾကာင့္လည္း ေဒးကားရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပိုင္စိုးမႈ ရွိတဲ႔ အတၱဟာ ျပိဳကြဲသြားရတယ္။ ‘မသိစိတ္’ ဆိုတဲ႔ အသံုးက ေဒးကား ရဲ႕ ငါေတြးတယ္၊ ငါရွိတယ္ဆိုတဲ႔ အျမင္ကို လံုးဝျဖိဳဖ်က္လိုက္တယ္။

To be continue

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: