လြမ္းလြန္း ပင္ရိပ္

လြမ္းလြန္းပင္ရိပ္

စံေတာ္မူရာ ၊ နန္းေဆာင္ညွာမွာ
ေမာင္လာေခ်ာ့သိပ္၊ ေစာင္းသံတိတ္ျပီ။
အိပ္စက္ေပ်ာ္ေန
ခ်စ္နွမေရ။

 

လွမ္းလႊင့္အိပ္မက္၊ လြမ္းရက္တြက္ေျဖ၊
ေျမာက္ေလသုတ္ျဖဴး၊ ဒီေႏြဦး
ေမာင္ခူးေတာ့ေလ
ပန္းေတြေဝ။

နွစ္ေဟာင္းေသြးသစ္၊ ေအးရိပ္စစ္မို႔
တိမ္ရစ္ဆင္ခိုက္၊ခ်စ္ပင္စိုက္
ျပစ္မိုက္ကင္းေစ
လြမ္းစိတ္ေျဖ။

မေျပပါနိုင္၊ တိမ္စိုင္ လႈပ္ႏိုး၊ ဆည္းဆာေရာင္ ၾကက္ေသြးက၊ နီေဆြးေဆြး ဟန္ကင္းလို႔ ပ်ိဳး။
လြမ္းမိုးေတြ မေဆြပါေစ။ ခ်စ္စ- တြင္ပင္ ရွည္ၾက။ မ်က္ေျဖ သက္ေဝ ျဖဴနွမ။
မုန္းမာန္ေရာင္ ေမာဟ လင္းရာ ဒီေႏြဦး အရုဏ္အဆင္းမွာ
တိမ္တမာန္ နံ႔သာသင္း၊ ျမဴခိုးေတြလည္း ကင္းၾကပါေစ ဟု။

( ေရွ႕လာမယ့္တစ္ခ်ိန္ကို ၾကိဳေတြး၍ လြမ္းစိတ္ျဖင့္ ေရးပါသည္ )

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: