အစိုးမရျခင္းကိုတဲ႔ေလ အနတၱဟုေခၚသတဲ႔

သဒၶမၼရံသီ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား အနက္ ေမ့၍ မရႏိုင္ေသာ တရားတစ္ဆူမွာ အရွင္ သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔ေသာ နံနက္ခင္း၌ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ ဆြမ္းခံ ၾကြေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ေဝဒက်မ္းမ်ားကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္ေသာ ပုဏၰားၾကီး တစ္ေယာက္သည္လည္း ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ဆြမ္းခံရာလမ္းတြင္ လမ္းေလ်ာက္လာသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ တစ္ေနရာသို႔ ေရာက္လာေသာ အခါ ဆံုေတြ႔ၾကသည္။
ထိုအခါ ပုဏၰားၾကီးက ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးအား “အရွင္ဘုရား ၊တပည့္ေတာ္၌ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ကိစၥ တစ္ရပ္ ရွိပါသျဖင့္ သြားရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို စာတစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါ” ဟု ေလ်ာက္ထား၏။ ဤအေမးသည္ လြယ္မေယာင္နွင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းျဖစ္၏။ ရွင္ေတာ္ဘုရားမွ တစ္ပါး တိက်ေသာ အေျဖကို ေပးနိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အနက္ အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးမွာ တစ္ပါး ျဖစ္၏။
ထိုအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ၾကီးက စာတစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္ ျပန္ေျဖပံုမွာ – “ပုဏၰားၾကီး ၊ ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ အနွစ္ခ်ဳပ္တရားေတာ္မွာ အနတၱတရားေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္” ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ၏ ပထမဦးစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မွာ အစြန္းနွစ္ဖက္အား ေရွာင္ရွားေသာ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ပင္ ျဖစ္၏။ ဤတရားေတာ္ကို “ဗုဒၶျမတ္စာဘုရားသခင္သည္ သကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔ ညခ်မ္း ေနမင္းဖန္ဝါကလည္း အေနာက္အရပ္သို႔ ဝင္လုဆဲဆဲ၊ လမင္းကလည္း အေရွ႕ေလာကဓာတ္မွ ထြက္လာဆဲ အခ်ိန္တြင္ ပဥၥဝဂၢီ ရဟန္းငါးဦးတို႔အား ဗာရာဏသီ ျပည္ ဣသိပတနမိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ဓမၼစၾကာေဒသနာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာအခါ အရွင္ ေကာ႑ညသည္ ေဒသနာေတာ္ကို အစဥ္ေလ်ာက္သျဖင့္ ဥာဏ္ကို ေစလႊတ္ျဖစ္ပြားေစခဲ့ရာ သုတၱန္ျပီးဆံုးေသာ အခါ ျဗဟၼာအေပါင္း တစ္ဆယ့္ရွစ္ကုေဋတို႔နွင့္ တကြ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ေလ၏”
ထို႔ေနာက္ “ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပဥၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား အနတၱလကၡဏာ သုတၱန္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၍ ေဒသနာနိဂံုး ျပီးဆံုးေသာအခါ၌ ပဥၥဝဂၢီရဟန္း ငါးဦးတို႔သည္ အာသေဝါ ကုန္ခန္း ရဟႏၱာ ျဖစ္ၾကေလကုန္၏”

က်ေနာ္ ဥာဏ္မီသေလာက္ ဤတရားေတာ္နွစ္ဆူသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား၏ အေျခခံ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္သည္ ဒႆနေဗဒ အေခၚအရ နည္းပိုင္း (Methodology) ျဖစ္၍ အနတၱလကၡဏာသုတ္သည္ ဒႆနေဗဒ အေခၚအရ တကယ့္အရွိတရားပိုင္း (Ontology) ျဖစ္၏။

ရွင္ေတာ္ဘုရား မပြင့္မီက ဤတရားနွစ္ပါးသည္ မရွိခဲ့။ ဤတရားနွစ္ပါးနွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အစြန္းနွစ္ဖက္တရားမ်ားသာ ထြန္းကားခဲ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအစြန္းနွစ္ဖက္တရားမ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ ဆရာမရွိ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ မေပၚမီက လူသားနွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕က လူသားဆိုသည္မွာ အတၱေလး ( Small Self ) ျဖစ္သည္။ ထာဝရ တည္ျမဲေသာ အတၱေလး ျဖစ္သည္။ ယင္းအတၱေလးအား အနႏၱအတၱၾကီး ( Big Self ) ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံႏိုင္လ်င္ ယင္းသည္ပင္ ဘဝ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း လူသားသည္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးတည္း ဟူေသာ ရုပ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ စိတ္ဆိုသည္မွာ အေရးမၾကီး ၊ ရုပ္ခႏၶာသည္သာ အေရးၾကီးသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အစြန္းနွစ္ဖက္မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အနတၱတရားေတာ္ကို ရွင္ေတာ္ဘုရား မေပၚမီက မေတြ႕ၾကေပ။
ထိုကဲ့သို႔ အနတၱတရားေတာ္ကို မေတြ႔သည္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၌ သာမက တစ္ကမၻာလံုး ျဖစ္၏။ ေရွးဂရိတုိ႔လည္း မေတြ႔ၾကေပ။ အေနာက္တိုင္းတြင္ အနတၱအယူအဆ ဝိုးတိုးဝါးတား စတင္ေတြ႔ရွိသူမွာ ေဒးဗစ္ဟုမ္း ( David Hume 1711 – 76 ) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒးဗစ္ဟုမ္း ေတြ႔ရွိပံုမွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ျခင္းမဟုတ္၊ အေတြးအေခၚ အေနျဖင့္သာ ေတြ႔ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤအနတၱတရားကို လက္ေတြ႔ေတြ႕ရွိ ေအာင္ ေဆးပညာ၊ စိတ္ပညာတို႔ကို ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ မည္သည့္ကိစၥကို မဆို စာေတြ႔ျဖင့္ ေက်နပ္ေနသူ တစ္ဦးမဟုတ္၊ လက္ေတြ႔ေတြ႔ရွိလိုသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူေတြ႔ရွိေသာ အနတၱကို သူက Stream of Conscious ( ေခ်ာင္းေရကဲ့သုိ႔ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ စိတ္အစဥ္) ဟု အမည္ေပးထားသည္။ သူ႔အလိုအားျဖင့္ ဤသိစိတ္၌ လကၡဏာေလးရပ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“Four Character of consciousness:
(1) Every “state” tends to be part of a personal consciousness.
(2) Within each personal consciousness states are always changing
(3) Each personal consciousness is sensibly continuous
(4) It is interested in some parts of its objects to the exclusion of others, and welcomes or rejects – chooses from among them, in a word – all the while”

( ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္လ်ွင္ –
လူတို႔၏ သိစိတ္တြင္ လကၡဏာရပ္ေလးရပ္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ –
(၁) သိစိတ္ရွိ သိျခင္းသေဘာတစ္ခုစီ သည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၌ ရွိေသာ သိျခင္းသေဘာသာ ျဖစ္သည္။
(၂) ဤသိျခင္း သေဘာတို႔သည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည္။
(၃) ဤသို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ သိျခင္းသေဘာသည္ သာမန္အျမင္အားျဖင့္ တစ္ဆက္တည္းကဲ့သို႔ မွတ္သားရသည္။
(၄) ဤသို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ သိျခင္းအစဥ္တြင္ လူသားသည္ အကုန္လံုးကို အာရံုမျပဳနိုင္။ မိမိစိတ္ဝင္စားရာကိုသာ အာရံုျပဳ၍ ျမင္တတ္သည္)

သို႔ေသာ္ အနတၱအယူအဆသည္ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ၏ အနတၱအယူအဆကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသမ်ွသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္နိုင္ဟန္ ရွိ၏။

စာၾကြင္း – ဆရာခင္ေမာင္ဝင္း၏ စာကို ပို႔စ္နွင့္ ညီေအာင္ အနည္းငယ္သာ တည္းျဖတ္ထားပါသည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: