နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းသည္သာလ်င္

လူသည္
ေမြးဖြားလာစဥ္က ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့၏။
ေသဆံုးေသာအခါ မာေက်ာေတာင့္တင္း၏။
အရာရာသည္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သစ္ပင္ ပန္းမန္တို႔သည္
ရွင္ေနစဥ္က ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၏။
ေသေသာအခါ ေျခာက္ေသြ႔ေတာင့္တင္းၾကကုန္၏။

ဤသည္တို႔ကို ၾကည့္လ်င္
မာေက်ာသန္မာျခင္းသည္
ေသျခင္းနွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ျပီး
နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းသည္
ရွင္သန္ျခင္းနွင့္ ယွဥ္ေသာ လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

အင္အား၏ ခိုင္မာသန္စြမ္းမႈကို အားကိုးေနသူသည္
ေသျခင္းတရားနွင့္ စပ္၏။ က်ရွံဳးျခင္းတရားနွင့္သာ စပ္ဆိုင္၏။
ပံုပမာအားျဖင့္ –
သန္စြမ္း ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ၍
အခက္အလက္မ်ား ေဝဆာေနေသာ သစ္ပင္သည္
သစ္ခုတ္သမားအား ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ ပင္တည္း ။

ထို႔ေၾကာင့္
မာေက်ာခက္ထန္ျခင္းသည္ အနိမ့္ဘံုတြင္ရွိ၍
နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းသည္သာ အထက္ဘံု၌ တည္ရွိေၾကာင္း
သိအပ္ေတာ့သည္။

( ေတာက္တယ္က်င္း အပုိဒ္ေရ ၇၆ )

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: