ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာျဖစ္လာျပီလား ( ၁ )

ကမၻာဟာ အျပားလား၊ အခၽြန္လား၊ Post Americanism လား ဆိုတဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈက ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈက IT မွာ အေျခခံတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမၻာမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုရင္ အသိပညာနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို အားလံုးက သေဘာတူမယ္ ထင္တယ္။
IT မွာ အေျချပဳထားတဲ႔ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ( Globalization )က ေနရာအႏွံ႕မွာ ရွိေနပါတယ္။ Pittsburgh တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္က သင္တန္း တစ္ခုမွာ စာရင္းသြင္းတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ပါေမာကၡက ကာတာကေန Video Conferencing ေတြနဲ႔ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ပါတယ္။ ခ်ီကာဂို အေရးေပၚခန္း ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္က ဩစေၾတးလ်၊ ဓာတ္မွန္ပညာရွင္ဆီကေန CT Scan ရလာဒ္ကို လက္ခံရရွိတယ္။ လန္ဒန္မွာရွိတဲ့ ဂီတပညာရွင္ တစ္ေယာက္က ရုရွားက အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ေပါင္းျပီး ေနာက္ထပ္ လူၾကိဳက္မ်ားမယ့္ သီခ်င္းကို အသံသြင္းဖို႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဂလို ဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္းဟာ တိုးတက္မႈကို ဖန္တီးျပီး၊ နိုင္ငံေတြကို ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္သံုးလာေစပါတယ္။ အဲ့အတြက္ လည္း ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။ တစ္ဘက္မွာလည္း လုပ္အားကို အျမတ္ထုတ္ျပီး သဘာဝကို ဖ်က္ဆီးတယ္လို႔ အျပစ္ဆိုၾကျပန္တယ္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကိုယ္၌က ကမၻာၾကီးဟာ ပိုမိုေသးငယ္လာျပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈေတြကို ပိုမို လြယ္ကူသြားေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားစုဟာ IT ရဲ႕ ေမာင္းနွင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာအနွံ႕ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ ကြန္ရက္ဆီကို ကမၻာရဲ႕ အေဝးဆံုး ေထာင့္စြန္းေတြမွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားလိုက္တယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ အလုပ္သမားေတြဟာ နိုင္ငံတကာရဲ႕ ကမၻာလံုးစီးပြားေရးနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္လာရတယ္။ ( ဒီေနရာမွာေတာ့ IT ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိရရွာတဲ႔ နိုင္ငံတကာ ေက်ာမြဲ အလုပ္သမားေတြေတာ့ မပါနိုင္ရွာဘူးေပါ့ ) အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အလားအလာေတြမွာလည္း အဆီးအတား မရွိတဲ႔ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းကို ဒီ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကပဲ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။
ဒီဂ်စ္တယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ကမၻာဆီကို အသြင္ ကူးေျပာင္းတဲ့ ကာလမွာ စီးပြားေရးကို အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္။ စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ( ဒီေနရာမွာ ေျပာတဲ႔ အေနွာင့္အယွက္ဆိုတာ စီးပြားေရးကို ပိတ္ပင္၊ တားဆီး၊ က်ဆင္း ေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေၾကာင့္ တြန္းတိုက္ရမႈ ပိုလာတယ္လို႔ ဆိုလိုတာမ်ိဳးပါ ) ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ဘက္မွာလည္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ နဲ႔ လူမႈဘဝ အရည္အခ်င္း တိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ေပၚလစီ မိတ္ကာေတြ ဘယ္လို တံု႔ျပန္သင့္ပါသလဲ။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ IT က ေမာင္းနွင္ေပးတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လတ္တေလာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုထားတာ ေတြကို ၾကည့္ၾကည့္ပါမယ္။
ကမၻာက အျပားလား၊ အခၽြန္လား ၊ Post Americanism လား။
ဒီစိန္ေခၚမႈေတြရယ္၊ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အသစ္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြရယ္ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသမ်ွ ေတြကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပီး ေသာမတ္ဖရီးမင္းက ကမၻာျပားျပီ လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဆိုအရ ဆဲလ္ဖုန္းေတြနဲ႔ Broadband ဆက္သြယ္မႈေတြ စတဲ့ နည္းပညာဟာ ကမၻာကို ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ဒါ့အျပင္ outsourcing ( အျပင္ထြက္ အရင္းအျမစ္ရွာတယ္လို႔ အလြယ္နားလည္နိုင္မယ္ထင္တယ္ ) နဲ႔ ကမၻာအနွံ ျဖန္႔ခ်ီေရး အုပ္စုေတြ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈမ်ားတဲ့ စီးပြားေရးကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကမၻာရဲ႕ ဘယ္ေနရာမွာ မဆို ရွိတဲ့ လုပ္သား တစ္ေယာက္ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ သူဟာ ကမၻာေပၚက ဘယ္ေနရာ မွာ မဆို ရွိတဲ့ တျခား လုပ္သား တစ္ေယာက္နဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။ IT အေျချပဳ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဟာ ပိုမို ျပင္းထန္လာနိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြက outsourcing ကေန crowdsourcing အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္ ။ ဒီ အေျခအေနမွာ အေကာင္းဆံုး ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြသာ ေအာင္ျမင္ နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ Crowdspring ( http://www.crowdspring.com ) လို website ေတြက၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ စီမံကိန္း ဖန္တီးမႈေတြ၊ ေၾကာ္ျငာခြင့္ ျပဳထားျပီး၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးက အေတာ္ဆံုး ဒီဇိုင္နာေတြကို ေရြးခ်ယ္ ေစနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕ သက္ေရာက္မႈမွာ လုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္သာ မကပါဘူး။ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ အတြက္ပါ အေရးၾကီးတဲ့ ထိေရာက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ အေမရိကရဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ အတြက္ ဖရီးမင္းရဲ႕ ကမၻာျပားျပီဆိုတဲ ့ အယူအဆက ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ၆ ခု အျပင္၊ နိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္ မွာ အေမရိကရဲ႕ က်ဆင္းေနတဲ့ ပညာေရး၊ လုပ္သား အင္အားစု စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အပါအဝင္ ကို အရင္က ေလ့လာခဲ့ဖူးၾကမယ္။ တကယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ၊ အေမရိကရဲ႕ ကေန႔ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ IT နယ္ပယ္ လႊမ္းမိုးမႈ၊ သူ႔ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္၊ ေပၚေပါက္လာတဲ့ နည္းပညာသစ္ေတြ အေပၚ သူ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ၊ သူ႔ရဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြက ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း နဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာရွနိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ က်န္ေနမယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ ပညာေရးကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္က ဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသားေတြ ၊ အထူးသျဖင့္ သိပၸံ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ၤာ နယ္ပယ္ေတြမွာ အမ်ားစုက နိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – အေမရိကန္ တကၠသိုလ္က အင္ဂ်ီနီယာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ Ph.D ရသူေတြရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ေမးစရာ တစ္ခု ရွိတယ္ – အေမရိကဟာ အနာဂတ္သုေတသီေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြကို သင္ၾကားေပးရာ အေကာင္းဆံုး ေနရာ ျဖစ္ပါ့မလား လို႔ မေမးဘူး။ သူတို႔ ဘြဲ႔ရျပီးတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးခ် ၾကမလဲ ဆိုတာသာ ေမးရမယ္။ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ IT ကုမၸဏီေတြဟာ ၊ အားနည္းတဲ့ HB-1 ဗီဇာ အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္၊ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့၊ အေမရိကမွာ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ သုေတသီေတြနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔ အလြန္ ခက္ခဲ ေနပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ၊ အေမရိကမွာ ပညာသင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံျခားေပါက္ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ မိမိဇာတိကို ျပန္ျပီး အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြၾကပါတယ္။
IT က ေမာင္းနွင္တဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟာ ကမၻာကို ျပားေအာင္ ဖန္တီးေပးတယ္ ဆိုတဲ့ ဖရီးမင္းရဲ႕ အယူအဆကို လူတိုင္းေတာ့ သေဘာမတူ ၾကပါဘူး။ IT အေျချပဳ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဟာ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္လာနိုင္တဲ့ ကစားကြင္းလို အဆင့္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးေကာင္း ေပးနိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကစားပြဲမွာ ရမွတ္ေတြဟာ တူညီမႈ ရွိမယ္ဆိုတဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတာ့ မေဆာင္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကမၻာဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးနဲ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံေတြ အၾကား၊ ကြာဟ ခ်က္ေတြ ပိုမို မ်ားျပားလာမႈ အေပၚ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဖရီးမင္းက ကမၻာကို ျပားတယ္လို႔ ယူဆခ်ိန္မွာ စာေရးဆရာ ရစ္ခ်တ္ ဖေလာ္ရီဒါက ကမၻာ့အခင္းအက်င္းကို ေတာင္ထိပ္ေတြ တိုးျမွင့္လာ၊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြ နိမ့္က်သြား၊ ေတာင္ေတြ ေရြ႕လ်ားလာတဲ့ အေျခအေန အျဖစ္ ရွဳျမင္ပါတယ္။ ဖေလာ္ရီဒါက IT မွာ ညီမ်ွမႈကို ျဖစ္ေစနိုင္စြမ္းရွိတယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြကို ၾကည့္ရင္၊ ပထဝီ အေနအထားဟာ အေရးပါဆဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြကို ၾကည့္ရင္၊ ပထဝီ အေနအထားဟာ အေရးပါဆဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ျပပါတယ္။ လူဦးေရ၊ စီးပြားေရး ပါဝါနဲ႔ တီထြင္နိုင္စြမ္းရည္ ေတြဟာ ပညာတတ္ အုပ္စုေတြရွိရာ ျမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာသာ၊ အားလံုး အေျခစိုက္ ေနပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားက ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကား၊ စကၤာပူက တကၠႏိုေလာ္ဂ်ီ ေကာ္ရစ္ဒါ၊ မေလးရွားက မာလ္တီမီဒီယာ စူပါေကာ္ရစ္ဒါ စတဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာနေတြကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၅ ရာခိုင္နႈန္းေအာက္သာ အေမရိကမွာ ေနထိုင္ၾကေပမယ့္၊ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ အားလံုးရဲ႕ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ အေမရိကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္စစ္ ဖေလာ္ရီဒါနဲ႔ ဖရီးမင္း တုိ႔ဟာ၊ သေဘာထားခ်င္း မတူညီတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖရီးမင္းရဲ႕ ကမၻာျပား အယူအဆက စီးပြားေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ကမၻာတစ္လႊား ေနရာေဒသမ်ားစြာမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ရိုးရွင္းတဲ့ အဓိပၸာယ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းဆံုမႈ၊ စုစည္းမႈ မရွိဘဲ၊ ေျမပဲ ေထာပတ္လို ေနရာ အနွံ႔ အညီအမ်ွ ပ်ံ႕နွံ႕သြားမယ္လို႔ သူက မယူဆပါဘူး။ ဒီေပါင္းဆံုမႈေတြဟာ အေမရိက အျပင္ဘက္က နိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ အေမရိက မွာ ရွိတဲ့ ထိပ္သီး ( Peak ) ေတြဟာ တိုက္စားခံေနရျပီး ၊ တီထြင္ ဖန္တီးရာ ဗဟို ဌာန အသစ္ေတြက စကင္ဒီေနဗီယားနဲ႔ အာရွလို ေနရာေတြမွာ ေပၚလာေနတယ္လို႔ ဖေလာ္ရီဒါက ဆိုပါတယ္။ နိုင္ငံေတြဟာ green IT ကို ေနာက္ IT ေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္ စတင္ စဥ္းစားလာၾကတဲ့အတြက္ ဒီအလားအလာကို ကမၻာတစ္လႊားမွာ ျမင္နိုင္ပါတယ္။ အေမရိကဟာ green IT ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္၊ အလားအလာ ရွိနုိင္ေပမယ့္ ၊ မေသခ်ာလွပါဘူး။ နိုင္ငံမ်ားစြာဟာ ခိုင္မာတဲ့ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ဖို႔ ကတိ ကဝတ္ ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသား green technology မဟာ ဗ်ဴဟာေတြကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ Green Growth ( ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္ တည္တံ့မႈ ရွိေစေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ သမၼတ ေကာ္မတီက ၅ နွစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း အရ Green New Deal အစီအစဥ္ရဲ႕ အစိတ္ အပိုင္း အျဖစ္၊ စုစုေပါင္း ကိုရီးယား ဝမ္ ၁၀၇ ထရီလီယံ ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၇.၇ ဘီလီယံ ) ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက ေတာင္ကိုရီးယား GDP ရဲ႕ နွစ္စဥ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ (ဒီစာက ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ကစာပါ။ အခု ဒီစာသားပါ အေၾကာင္းအရာက မေသခ်ာေတာ့ပါဘူး။ မၾကာေသးမီက ကိုရီးယား ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ၾကရာမွာ အေမရိကက ဟိုယိမ္း သည္ပါ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိုးသိုးသန္႔သန္႔ ၾကားရတယ္။ )

To be Continued.

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: