ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္းၾကီး တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္က

ဒီစာကို ဒီကေန႔ မနက္ ေမးလ္နဲ႔ေရာက္လာတဲ့ တစ္ေစာင္က ယူပါတယ္။ အဲ့ ေမးလ္ရဲ႕ ထိပ္ဦးစီးမွာ Popular News လို႔ပါပါတယ္။ က်ေနာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကည့္ရေသးပါ။ သို႔ေပမယ့္ ေဆာင္းပါးကို ၾကည့္ျပီး ၾကိဳက္လို႔ တင္ထားလိုက္ပါတယ္။ ဆရာ ဦးဘသန္း ( ယူပီအိုင္ ) ေရးတာပါတဲ့။

………………………………………………

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ႀကီး ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ တို႔ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာၿပီး စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျပန္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳ ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး လူထုတစ္ရပ္လုံးလည္း ထၾကြႏိုး ၾကား ကာ စိတ္အား တက္ၾကြေနေလ သည္။ ထို႔အတူ ယခင္ စစ္ႀကိဳ ေခတ္၌ သတင္းစာသုံးေလးေစာင္ သာ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ၿပီး ေခတ္တြင္ သတင္းစာ အမ်ားအျပား ထြက္ ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ သတင္းစာတိုက္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ လာသည္ႏွင့္အမွ် သတင္းစာ ဖတ္႐ႈသူမ်ားလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အဝွမ္း မႀကံဳဖူးေအာင္ တိုး တက္ မ်ားျပားလာေလသည္။ဤကဲ့သို႔ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ ျပင္းထန္ ေစရန္ ႏွင့္ လူထုစိတ္အား တက္ၾကြႏိုးၾကား ေစရန္ လူထုအား အသိဥာဏ္ေပး၍ အား ေထာက္အား ခံ ျပဳေသာ သတင္းစာတိုက္မ်ား တစ္တိုက္ၿပီး တစ္တိုက္ တိုးတက္ေပၚထြက္ေန ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ တြင္ စစ္ၿပီး ခါစအခ်ိန္ျဖစ္၍ သတင္းစာစကၠဴ ရွားပါးျခင္း၊ သတင္းစာတိုက္မ်ား အတြက္ ပုံႏွိပ္စက္လွည့္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိျခင္း၊ ႐ိုက္တာစေသာ ႏိုင္ငံျခား ေၾကးနန္း သတင္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း စေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ယင္းအခက္အခဲမ်ားမွ ေက်ာ္ လြန္ႏိုင္ရမည့္အေရးမွာ သတင္းစာ တိုက္မ်ား စည္းလုံး၍ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အေရးဆိုရမည္။ သို႔မွသာ ထိုအခက္အခဲမ်ားမွ သက္သာခြင့္ရမည္ဟု သတင္းစာ တုိက္အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး လွ်င္ ၁၉၄၅ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ စေနေန႔တြင္ သူရိယ၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ သံေတာ္ဆင့္၊ ဗမာ့ ေခတ္၊ နယူးရန္ကုန္ ညေန သတင္းစာသစ္၊ နယူးခ်ဳိင္းနားပို႔၊ ဘစ္စနက္(စ္)မင္း၊ ရာစိကာရန္ဂ်ာနီ၊ ႐ိုက္တာ ေၾကးနန္းသတင္းဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို သူရိယသတင္းစာတိုက္တြင္ က်င္း ပခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သူ သူရိယ သတင္း စာတိုက္အုပ္ ဦးဘကေလး က သဘာပတိ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သူရိယဦးဘသန္း(ယခုယူပီအိုင္)က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

ထိုပဏာမ သတင္းစာတုိက္ မ်ား အစည္းအေဝး တြင္ အဓိက အျဖစ္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ မွာ (၁) တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ျခား ေၾကးနန္းသတင္းမ်ားကို ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာေပး၍ အသုံးမျပဳႏိုင္ သျဖင့္ အသက္သာဆုံးေသာ ေစ်း ႏႈန္းႏွင့္ ႐ိုက္တာ ေၾကး နန္းသတင္း မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ (ၿဗိတိသွ်)အစိုးရထံ အကူအညီ ေတာင္းရန္ႏွင့္ (၂) သတင္းစာ တိုက္အသီးသီးတြင္ ပုံႏွိပ္စက္လွည့္ လည္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဆက္သြယ္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ေလသည္။ထို႔ေနာက္ သတင္းစာတုိက္ ၁၃ တိုက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ ေသာ အစည္းအေဝးကို ၁၉၄၅ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္၊ ဗုဒၶ ဟူးေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပ ျပန္သည္။ တက္ေရာက္ၾကေသာ သတင္းစာတိုက္မ်ားမွာ သူရိယ၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ သံေတာ္ဆင့္၊ နယူးရန္ကုန္ ညေနသတင္းစာ၊ နယူးခ်ဳိင္းနားပို႔၊ လြတ္လပ္ေရး၊ လမ္းၫႊန္၊ ဘစ္စနက္(စ)မင္း၊ ရာစိ ကာ ရန္ဂ်ာနီ၊ ဘာလာဘားမား၊ ပရာခ်ီ ပရာကာတ္၊ ဗမာ့ေခတ္၊ ဇိုရမ္းနား တို႔ ျဖစ္ေလသည္။ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ ရပ္ကို ခ်မွတ္လိုက္ျပန္သည္။

ထို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ (၁) ဦးဘ ကေလး (သူရိယ)က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ဦးသန္းတင့္ (ျမန္မာ့အလင္း)၊ နယူးရန္ကုန္ ညေန သတင္းစာမွ ကိုယ္စားလွယ္၊ မစၥတာအက္(စ္)ပီေလး(ရာစီကာရန္ ဂ်ာနီ)၊ မစၥတာ အိက္ဘာလ္(႐ိုက္ တာ)တို႔ပါဝင္ၿပီး ဦးဘသန္း (သူရိယ – ယခုယူပီအိုင္) အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႐ိုက္တာ သတင္း ကိစၥ၊ သတင္းစာစကၠဴကိစၥႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးကိစၥမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ (၂) ဦးဘ ကေလး (သူရိယ)က ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ဦးသိမ္းေမာင္ (သံေတာ္ဆင့္)၊ ဦးဘိုးခ်ိန္(သူရိယ)၊ ဦးသန္းတင့္(ျမန္မာ့အလင္း)၊ ဦး ထြန္းေဖ(ဗမာ့ေခတ္)၊ ဦးခင္ေမာင္ (လြတ္လပ္ ေရး)၊ မစၥတာမန္နီ(ရာစီ ကာရန္ဂ်ာနီ)၊ မစၥတာစီရြမ္ခ်ဳိင္ (ဘစ္စနက္စ္မင္း)၊ မစၥတာ တိတ္ အမ္း (နယူး ရန္ကုန္ ညေနသတင္း စာ)တို႔ ပါဝင္ၿပီး ဦးဘ သန္း (သူရိယ)က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ စည္းကာ သတင္းစာ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာဆရာ အသင္း တစ္သင္း ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္ နည္းလမ္း ရွာေဖြၿပီးလွ်င္ အသင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို အၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ေလ သည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အထက္ေဖာ္ ျပပါ ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္သည္ မိမိတို႔ အား ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ မ်ားကို မရမေန ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ႀကိဳးစားသည့္အေလ်ာက္ လည္း ထိုအခ်ိန္က သတင္းစာ စကၠဴ ေစ်း တစ္ထုပ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ မွ ၁၅ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ႐ိုက္ တာေၾကးနန္းသတင္းကို က်ပ္ ၁၅ဝ မွ က်ပ္ ၁ဝဝ သို႔လည္းေကာင္း က်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ ေရးဌာနမွတစ္ဆင့္ သတင္းစာတိုက္ အသီးသီးသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေရးႏွင့္ တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ေရး မ်ားကိုလည္း အစိုးရထံတြင္ေတာင္း ဆိုသည့္အတိုင္း ထေျမာက္ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေလ သည္။သတင္းစာဆရာအသင္း ျဖစ္ ေျမာက္ေရး ဒုတိယေကာ္မတီက ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တည္ ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ေသာ သတင္း စာဆရာအသင္းမ်ား၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နီးစပ္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာင္းယူရရွိ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းစာဆရာ မ်ားႏွင့္ သင့္ ေလ်ာ္ သည့္ စည္းမ်ဥ္း မ်ား ေကာက္ႏုတ္ထည့္သြင္း၍ အသင္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ေလသည္။အသင္းဝင္အျဖစ္ အမည္တင္ သြင္း ထားေသာ သတင္းစာဆရာ ၆၁ ဦး တက္ေရာက္သည့္ အစည္း အေဝးကို ၁၉၄၆ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၂၅ ရက္ တနလၤာေန႔ မြန္းတည့္ အခ်ိန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖေရဇာ လမ္း (ယခု အေနာ္ရထာလမ္း)၊ သူရိယ သတင္းစာတုိက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ကြယ္လြန္သူ ဦးဘကေလး(သူရိယ) က သဘာပတိအျဖစ္ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ ယူပီအိုင္ ဦးဘသန္း (သူရိယ)က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး လွ်င္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္း’အမည္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ တြင္ ပထမဆုံး သတင္းစာဆရာ အသင္း အျဖစ္ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္၍ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ အသင္းတည္ရာဌာနကို သူရိယသတင္းစာ တုိက္တြင္ ယာ ယီ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။ထိုသို႔ သတင္းစာ ဆရာ အသင္း စတင္တည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္က အသင္းသားအျဖစ္ ပါဝင္ ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ကြယ္လြန္ သူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္ (နယူးတိုင္း)၊ ကြယ္လြန္သူသံအမတ္ ႀကီး ဦးတင့္ေဆြ(ဘားမင္း)၊ ေတာ တြင္းေရာက္ ကြန္ျမဴနစ္ ဦးကြန္း (ျပည္သူ႔အာဏာ ေန႔စဥ္)၊ ေတာခို ကြန္ျမဴနစ္ ဦးေမာင္ႀကီး (ျပည္သူ႔ အာဏာေန႔စဥ္)၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဦးတင္ေမာင္ (နယူး ဘားမား)၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးတင္ ေမာင္ႀကီး (ဖဆပလ သတင္းစဥ္) တို႔ ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ပထမ ဆုံး အသင္းဝင္အမ်ဳိးသမီး သတင္းစာ ဆရာမ်ားမွာ ေဒၚခင္စီ (ဘားမား ဒိုင္ဂ်က္)ႏွင့္ မစၥေဘလာမူကာဂ်ီ (ရန္ကုန္ရီဗ်ဴး)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဦးဘသန္း(ယူပီအိုင္)

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: