မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ –

တကယ္တမ္းတြင္ က်ေနာ္ ဘယ္ေနရာက စခဲ့ပါသနည္း။ က်ေနာ္၏ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀သည္ ယခုအခါ မရွိေတာ့ျပီ။ ငယ္ငယ္က ဓါတ္ပံုမ်ား ကို ျပန္ၾကည့္ေသာ အခါ က်ေနာ္ မဟုတ္ေသာ က်ေနာ့ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုဓါတ္ပံုမ်ားထဲတြင္ ေဇယ်ဆိုေသာ က်ေနာ္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ အလားတူ ေဇယ် မွ လြဲ၍ အျခားသူလည္း မဟုတ္ပါ။ အတန္ငယ္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ တကယ္ ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဘ၀ဇတ္ေၾကာင္းကို ေတာက္ေလ်ာက္အစဥ္ ရိုက္ကူး လာခဲ့သည့္ ေခြတစ္ေခြ ရွိသည္ ဆိုပါစို႔။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အျမန္ရစ္ ၾကည့္လ်ွင္ – က်ေနာ့အသားစိုင္မ်ား ရိရြဲ ပုတ္ျပတ္ျပီး အသားသစ္မ်ား တဖြားဖြား တေလာင္းေလာင္း ထိုးထြက္လာေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ ထင္သည္။ ယင္း အသားစိုင္ မ်ားနွင့္ ယင္းအသားစိုင္မ်ားအေပၚ လွဳပ္ခတ္ တြယ္ညိေနေသာ အေတြးမ်ား ေပါင္းစပ္ျပီး ေဇယ်ဆိုေသာ က်ေနာ္၏ ရုပ္ခႏၶာက လႈပ္ရွားေနမည္။ ခံစားသည္ ဆိုေသာ စိတ္အစဥ္မ်ားက တျဖတ္ျဖတ္ ေျပးလႊားေနမည္။ အိပ္မည္။ စားမည္။ ရယ္ေမာမည္။ ငိုေၾကြးမည္။ ေဒါသထြက္လိုက္၊ ေလာဘသက္လိုက္၊ မာနတက္လိုက္ ျဖင့္ က်ေနာ္နွင့္ မတူေသာ က်ေနာ္ကေလးဘ၀ကို အေျချပဳ၍ ယခု က်ေနာ္ ျဖစ္လာသည္။
ထိုအခါ ျပန္ေတြးၾကည့္လ်ွင္ ေဇယ်ဆိုေသာ က်ေနာ္ အဘယ္မွာနည္း။ က်ေနာ္ဟု သိေသာ စိတ္အစဥ္မ်ားနွင့္ က်ေနာ့ေျခ က်ေနာ့လက္ဟု ယူဆသည့္ ဤအသားစိုင္ အရိအယြဲမ်ားကလြဲလ်ွင္ ဘာမွ မျမင္မေတြ႕ရေသာအခါ က်ေနာ့္ကိုုယ္ က်ေနာ္ေတာ့ ျပန္သိခ်င္လာပါသည္။

က်ေနာ္ ရွိခဲ့ပါသလား။ သို႔ မဟုတ္ ယင္း ယခုက်ေနာ္သည္လည္း အဘယ္မ်ွ ခံပါမည္နည္း။ သိသာလာေသာ အနာဂတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္အေမ်ွာ္ၾကည့္ခံရလ်ွင္ ထိုအခ်ိန္အတြက္ ယခုက်ေနာ္သည္လည္း က်ေနာ္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ေတာ့မည္။

တဲ့တိုး ဆိုၾကပါစို႔ရ႕ဲ။ က်ေနာ္ ဘယ္မွာ ရွိပါသနည္း သိခ်င္ပါသည္။

( အေမရိကန္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ ဆရာ Alan Watts ရဲ႕ ျဖတ္ပိုင္း ယူတ်ဴ(ပ္) ေလး ခဏ ၾကည့္မိျပီး နကို ေတြးလက္စေလးမ်ားကို တပိုင္းတစ ခ်ေရးပါသည္။ )

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: