လူႏွစ္တန္း နွစ္စား ပံုျပင္

လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးနွစ္က ဆိုေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ပါတဲ့ အခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြက ေဟာင္းေနျပီေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္ ေတြကသာ ေဟာင္းေနတာ သေဘာတရားက ယခုထက္ထိ တည္ရွိ စဥ္းစား ေနရျပီး လုပ္ကိုင္ၾကရတဲ့ ဟာ ေတြပဲ လို႔ ျမင္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလထုတ္ Waves က – အမၾတာဆင္း ( Amartya Sen ) ေရးသားျပီး ဆရာေဖျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမၾတာဆင္းဟာ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွာ စီးပြားေရးပညာနဲ႔ ဒႆနိက ပညာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ ရွိသူျဖစ္ျပီး ၁၉၉၈ က စီးပြားေရး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခံရသူ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ စာအုပ္ကေတာ့ – Identity and Violence: The Illusion of Density လို႔ သိရပါတယ္။

ေဇယ်
……………………………

Amartya Sen

ကမၻာ့ လူဦးေရ သန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာသည္၊ ကာလတစ္ခုမွာ ေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပို၍ ဆုိး၀ါး လာမည္လား။ အေျဖက ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ စားေသာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ျမင့္တက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူကရိန္းႏွင့္  အျခားေနရာ တခ်ဳိ႕မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ မုိးေခါင္ ေရရွားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ယာယီျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သည္အတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ႀကီးႀကီး မားမား မ်ားမ်ား စားစား လုပ္ရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ လက္ငင္းအက်ပ္အတည္းမွာ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ၿပီးဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သည္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြား ေစခဲ့သည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားကို သိျမင္ကာ ယင္းအား ကုစားမႈ မျပဳခဲ့လွ်င္မူ၊ သည္ျပႆနာသည္ ေရရွည္၌ ပို၍ ႀကီးထြားလာဖြယ္ ရွိပါသည္။ယင္း အေၾကာင္းရင္းခံကား လူႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

သည္ လူႏွစ္မ်ဳိး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ခုေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ေျပာဆုိခ်က္က ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသား ဦးေရ မ်ားျပားေသာ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၌၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ အက်ဳိးအျမတ္ကို လူတစ္၀က္ခန္႔ ကသာ ခံစားရေလ့ရွိသည္။ ထုိခံစားရသူတုိ႔သည္ ရရွိလာသည့္၀င္ေငြသစ္မ်ားကို စားနပ္ ရိကၡာ ၀ယ္ယူရာ၌ အမ်ားအျပားသုံးစြဲၾကရာ၊ အကယ္၍ စားနပ္ရိကၡာေရာင္းအား အလွ်င္အျမန္ တုိးတက္မလာပါက၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးတက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ၀င္ေငြအသစ္ တုိးမလာသည့္ က်န္ဆင္းရဲသား မ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္း တုိးျမႇင့္ျခင္း၏ ဒဏ္ကို တစ္ဖက္သတ္ ခံရကာ ငတ္မြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေပမည္။ သည္နည္းမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွာ ကမၻာ၌ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး သာဓကတစ္ခုမွာ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေႏွာင္းပုိင္းကာလ အိႏၵိယတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဘဂၤလား အငတ္ေဘးႀကီး ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က အိႏၵိယတြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရက ဂ်ပန္ႏွင့္ တုိက္မည့္စစ္ပြဲ အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သုံးစြဲ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိရာ၊ စစ္စီးပြားေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ၊ ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေငြမ်ား တုိးတက္ ရရွိလာၾကကာ၊ ယင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မူလထက္ ၄ ဆအထိ တုိးျမႇင့္ သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားမ်ားမွာမူ ၀င္ေငြ တုိးစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား မႀကဳံရဘဲ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေခါင္ခုိက္ေအာင္ တက္သြားျခင္း ကိုသာ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ အစုိးရ၏ ေပၚလစီမွားယြင္းမႈ ကလည္း လူႏွစ္စု အေနအထား ကြဲျပားမႈကို ပို၍ဆုိး၀ါးေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္စုိးသူတုိ႔က စစ္ကာလအတြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ဆူပူမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေရးကို အထူး အေလးထားၾကသည္ ျဖစ္ရာ၊ ၿမိဳ႕ေနလူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာကို ေက်းလက္မွ ဝယ္ယူၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ အထူး ေလွ်ာ့ေပါ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕က အေျမာက္အျမား ဝယ္သျဖင့္၊ ေက်းလက္မွာ ေစ်းႏႈန္းေတြ တအား တုိးျမင့္သြားသည့္အခါ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ေက်းလက္ ေတာရြာသားမ်ား အငတ္ေဘး ႀကဳံၾကရေတာ့သည္။ အငတ္ေဘး ဆုိက္စဥ္အခ်ိန္ ႏွင့္ ယင္းေနာက္ဆက္တြဲကာလ အတြင္း၊ ဘဂၤလားတြင္ လူ ၂ သန္းေက်ာ္ ၃ သန္းမွ် ေသဆုံးခဲ့ၾကရသည္။ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္း ေျပာၾကသည့္အခါ၌၊ ရွိသူႏွင့္မရွိသူမ်ား (ခ်မ္းသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား) ( haves and have-nots ) အၾကား ကြာျခားေနပုံ အေၾကာင္းကို အေလးအနက္ ေဝဖန္သုံးသပ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ အေၾကာင္းရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမၻာ့မရွိသူ (ဆင္းရဲသား) မ်ားထဲတြင္၊ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္မႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားရသူမ်ားႏွင့္၊ မခံစားရသူမ်ားအၾကား ကြာဟမႈ ရွိလာေနပါသည္။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေနသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္၊ စားနပ္ရိကၡာ ဝယ္လိုအားမ်ားလည္း တစ္ရွိန္ထုိး တုိးျမင့္လာေနသည္။ ဤသည္က သူ႔ခ်ည္း သက္သက္အဖုိ႔ ဆုိလွ်င္ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၎တုိင္းျပည္မ်ား အေနႏွင့္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ကို ျပည္တြင္း၌ ခြဲေ၀ရာ၌၊ မညီမွ်မႈမ်ား ယခုထက္ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည္ ဆုိက၊ ယခုက်န္ရစ္ေနသူတုိ႔ လည္း ပို၍ ျပည့္ဝ ေကာင္းမြန္စြာ စားေသာက္ ႏုိင္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းကြက္တြင္ လည္း ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဖိအား သက္ေရာက္မႈသည္ ျပည္တြင္းသို႔ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား တုိးျမႇင့္ တင္သြင္းျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံမူ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား အလြန္အကၽြံ မတုိးေအာင္ တားဆီးသည့္ အေနျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ မ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈကို တားျမစ္ျခင္း ( သို႔မဟုတ္ ) ကန႔္သတျ္ခင္း မ်ား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ မၾကာမီက အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အာဂ်င္တီးနား တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ဒုတိယ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ယင္းသုိ႔ စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းကြက္အေပၚ ဖိအား သက္ေရာက္မႈ၏ ဒဏ္ကို အျပင္းထန္ဆုံး ခံစားရသူမ်ားမွာ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အာဖရိက တုိက္သားမ်ား ျဖစ္သည္။

လူႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြဲျပားသြားမႈကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ႐ႈေထာင့္မွ ေျပာဆုိသုံးသပ္ပုံက ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ အက္သေနာ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာေနမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ တုိ႔ကိုလည္း ဘယ္ေလာက္မွ် ေလ်ာ့ပါး သက္သာ သြားေစႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိရာ၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရး အေနအထား ကသာ ခြင့္ျပဳမည္ဆုိက၊ ေပၚလစီကို စနစ္တက် ျပန္လည္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ကာ ယင္းအား အျမန္ဆုံး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သင့္ေပသည္။ အက္သေနာ သုံးစြဲရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း စသည္တို႔ အစား၊ အက္သေနာ သုံးစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္သည့္ အလုပ္မ်ား ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ ့စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာသည္ ကမၻာ့ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း လာေနျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္။ တစ္နည္း ေျပာရေသာ္ တစ္ဦးခ်င္း အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းထား က်ဆင္းသြားျခင္း ေၾကာင့္ မဟုတ္။ ( တခ်ဳိ႕က အေထာက္ အထား ခုိင္လုံျခင္း မရွိဘဲ က်ဆင္းသည္ ဟု ဆုိေနတာမ်ဳိး ရွိသည္ ) စင္စစ္၊ ဝယ္လုိအား တုိးတက္ႏႈန္း ျမန္ဆန္ေနျခင္း ေၾကာင့္သာ သည္ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝယ္လိုအား လွ်င္ျမန္စြာ တုိးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ျပႆနာကို၊ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ လွ်င္ျမန္စြာ တုိးခ်ဲ႕ေသာ နည္းျဖင့္ပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ သည္အတြက္ တစ္ကမၻာလုံး ယခုထက္ ပိုမို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိပါသည္။

သည္ေနရာ၌ လူဦးေရ တုိးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေျပာလိုပါသည္။ လူဦးေရတုိးတက္ျခင္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ ဝယ္လိုအား တုိးတက္ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္မွာ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဝယ္လိုအား တုိးတက္မႈ ပမာဏမွာ၊ အသင့္အတင့္ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈ သည္၊ ကမၻာႀကီး ပိုမို ပူေႏြးလာေအာင္ တြန္းအား ေပးေနသည့္ သိသာေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ပူေႏြးမႈ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေရရွည္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခါ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္ လာႏုိင္ပါသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္းက ေလာေလာဆယ္ပင္ ေႏွးေကြးလ်က္ ရွိေနပါၿပီ။ မိန္းကေလးမ်ား ယခုထက္ပို၍ ေက်ာင္းေန ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ တုိးျမႇင့္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေၾကာင့္လည္း၊ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္း ပို၍ လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းသြားစရာ အေၾကာင္း ရွိပါသည္။

အေရးႀကီးဆုံးကား၊ ကမၻာ့ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ အလြန္အမင္း မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္၊ ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးမည့္ေပၚလစီမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ျဖစ္သည္။ သည္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔၊ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူ ေပးမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာပင္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္။သည္အတြက္ ပထမဆုံးအလုပ္မွာ ျပႆနာ၏ သေဘာ သဘာဝကို သိနားလည္ဖုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

……………………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: