ဦးေအာင္ဆန္းတို႔ အေမ

U Aung San and His Mother Daw Su

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားမွ အာဇာနည္ ညီအစ္ကို (၂) ဦး ကို ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့သူ မွာ အမ်ဳိး သား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ အစ္ကို ဦးဘ၀င္း တို႔ကို ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့သူ မွာ အာဇာနည္ မိခင္ႀကီး ေဒၚစု ျဖစ္ေပသည္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးကို ေမြးထုတ္ခဲ့သည့္ ေဒၚစု၏ ဘ၀မွာ စိတ္၀င္စား စရာ ေလာကံဓံမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ ႏုိင္သူ အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဦးဘ၀င္းတို႔၏ မိခင္ႀကီး ေဒၚစုကို (၂၂၊ ၇၊ ၁၈၇၇) ရက္တြင္ မေကြးခ႐ိုင္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ရွိ မင္း၀ိုင္း ေနအိမ္ အဘ ဦးျမေအး၊ ေဒၚသူဇာ တို႔က ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း (၇) ဦး ရွိၿပီး သမီး အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြ သမီး ျဖစ္ေပမဲ့ မိဘမ်ား က ေန႔သင့္ နံသင့္ မဟုတ္ဘဲ မစုဟု အမည္မွည့္ေခၚ ထားခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစု၏ ဦးေလးေတာ္သူ ပင္းၿမိဳ႕၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ တို႔၏ သံုးၿမိဳ႕၀န္ ဦးေမာင္က အစု ဟု ေခၚေပသည္။

ေဒၚစု၏ ေအာက္တြင္ ေမာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးဖိုးသင္း၊ ဦးေငြႏိုင္၊ ဦးေငြဆိုင္၊ ညီမေဒၚယု၊ ေဒၚပု၊ ေဒၚခင္ေမတို႔ ရွိေပသည္။ ေဒၚစုမွာ အေမတူ သမီးျဖစ္၍ မ်က္ႏွာ ေသးသြယ္ကာ အသားညိဳ၍ အရပ္မွာ မနိမ့္မျမင့္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ အေနအထားမွာ မပိန္လြန္း၊ မ၀လြန္းဘဲ ၾကည့္၍ ေကာင္းသည္။ ေဒၚစုမွာ စကားနည္းသူ ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာမွာ က်က္သေရ ရွိကာ ခံ့ညားလွသည္။ ေဒၚစုသည္ အစ္မအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည့္ အျပင္ သိကၡာ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ေမြးခ်င္းမ်ား အားလံုးက အစ္မႀကီးဟု ေခၚၾကသျဖင့္ အျခားသူမ်ား ကလည္း အစ္မႀကီး လိုက္ေခၚ ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုသည္ ဗိုင္းေကာင္း ေက်ာက္ဖိ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ကာ မိေကာင္း ဖခင္ သားသမီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ မိဘမ်ား၏ စကားကို ေကာင္းစြာ နာယူ တတ္ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ပင္ (၁၁) ႏွစ္ သမီးအရြယ္ ကပင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ တတ္အပ္သည့္ ရက္ကန္းအတတ္ကို သူမတူ ေအာင္ တတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုသည္ ရက္ကန္း အတတ္ သာမက စက္ခ်ဳပ္ အတတ္ကိုပါ သင္ၾကား ခဲ့ေသးသည္။

ေဒၚစု အတြက္ ကံဆိုးသည့္ အခ်က္မွာ သူတို႔ေခတ္က အမ်ဳိးသမီးမ်ား မွာ စာသင္ၾကားမႈ အေလ့အထ နည္းပါး ေသာေၾကာင့္ စာေရး စာဖတ္ကိုပင္ မတတ္ေျမာက္ ခဲ့ရေပ။ စာေပ မသင္ၾကားရ၍ စာမတတ္ ေသာ္လည္း ေဒၚစု၏ မွတ္ဉာဏ္မွာ လူတကာ လက္ဖ်ား ခါျခင္း ခံရေလာက္ေအာင္ ေကာင္းလွသည္။ ေဒၚစု၏ မိဘမ်ားသည္ ေရွးလူႀကီးမ်ား ပီပီ သမီးကညာ အခါမလင့္ေစႏွင့္ ဆိုသည့္အတိုင္း ေဒၚစု အသက္(၁၉)ႏွစ္ တြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူႀကီး ဦးေဒကိုး ႏွင့္ ေဒၚဆြဲေလး တို႔၏ တစ္ဦး တည္းေသာ သား ဦးဖာႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ေပးခဲ့သည္။ ေဒၚစုမွာ မိဘႏွစ္ပါး သေဘာတူ၍သာ အေၾကာင္းပါ ရေသာ္လည္း လက္မထပ္မီ အခ်ိန္က ဦးဖာကို တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် မေတြ႕ျမင္ဖူး ခဲ့ေခ်။ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ၿပီး၍ အေၾကာင္းပါေသာ အခ်ိန္က်မွသာ ဦးဖာမွ ေက်ာက္ေပါက္မ်ား ပါသည္ကို သိရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ “ေမာင္ဖာမွာ ေက်ာက္ေပါက္ ပါမွန္း အိမ္ေထာင္က်မွ သိရတယ္ကြယ္” ဟု ရယ္ရယ္ ေမာေမာျဖင့္ တစ္ခါတရံ ရယ္စရာ ေမာစရာ အျဖစ္ ေျပာတတ္ေလသည္။

ေဒၚစုသည္ ဦးဖာႏွင့္ အေၾကာင္းဆက္၍ ေပါင္းဖက္ၿပီးေနာက္ ေယာကၡမ အိမ္တြင္ လိုက္ပါ ေနထိုင္စဥ္ အတြင္း (၁၈၉၄) ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးဆံုး သမီး မခင္ၫြန္႔ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ (၁၈၉၅) ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ သမီးျဖစ္သူ မ၀က္ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ (၁၁၊ ၆၊ ၁၉၀၁) ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ဘ၀င္း (အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဘ၀င္း) ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမာင္ဘ၀င္း ေနာက္ စတုတၴ ကေလး မေရႊမွန္ ကို ဖြားျမင္ ခဲ့ေသာ္လည္း မေရႊမွန္မွာ (၁၃) ႏွစ္ သမီးအရြယ္ တြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဒၚစုသည္ ေယာကၡမမ်ား အိမ္တြင္လည္း မေန၊ မိဘမ်ားႏွင့္ လည္း မေနေတာ့ဘဲ ေဒၚစုတို႔၏ မင္း၀ိုင္းႀကီး အတြင္းမွာပင္ အိမ္တစ္ေစာင္ သီးသန္႔ ေဆာက္ကာ ေနထိုင္ခဲ့ ေလသည္။ (၁၉၀၅) ခုႏွစ္ တြင္ ပဥၥမ ေျမာက္ ကေလး ေမာင္ေနေအာင္ကို ဖြားျမင္ ေလသည္။ ထုိစဥ္က ေဒၚစု၏ တိုက္တြန္းခ်က္ အရ ဦးဖာသည္ လယ္သမား ဘ၀ကို စြန္႔၍ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ တြင္ ဥပေဒသင္တန္း သြားေရာက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဦးဖာသည္ ဥပေဒ သင္တန္း တက္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ တတိယတန္း အမိန္႔ေတာ္ရ စာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရာ ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေဒၚစုသည္ လယ္သမား မယားဘ၀မွ အမိန္႔ေတာ္ရ ေရွ႕ေန ကေတာ္ ေဒၚစု ဘ၀သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာက္ရွိ ခဲ့ရေတာ့သည္။ ဦးဖာ ေရွ႕ေန ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ဆ႒မ ကေလး ဦးေမာင္ညိဳေမာင္ ႏွင့္ ငယ္စဥ္ကပင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ေသာ သတၱမ ကေလး ေမာင္ထြန္းလင္း တို႔ကို တစ္ႏွစ္ျခားစီ ဖြားျမင္ ခဲ့ေလသည္။

အေမႏွင့္ သားနွင့္ ေခၽြးမႏွင့္

(၂၀၊ ၈၊ ၁၉၁၁) ရက္ တြင္ ဆ႒မ ကေလး ေမာင္ေအာင္သန္းကို ေမြးဖြားရန္ (၁၃၊ ၂၊ ၁၉၁၁) ရက္တြင္ န၀မ ကေလး ေမာင္ေအာင္ဆန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) တို႔ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚစုသည္ သားသမီး (၉) ဦး တိတိ ဖြားျမင္ ခဲ့သည့္ မိခင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုသည္ အိမ္ေထာင္က်သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေမာင္ေနေအာင္ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္ အထိ ပင္ပန္း ဆင္းရဲႀကီးစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ရွာေဖြကာ အိမ္ေထာင့္ တာ၀န္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။ ခင္ပြန္းသည္ ဦးဖာက ငယ္စဥ္က ျမင္းစီး အလြန္ ၀ါသနာပါ၍ ထိုစဥ္က နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ အလြန္ ေခတ္စားခဲ့ေသာ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ စီးေနျခင္းျဖင့္သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတို႔ အေမ အခ်ိန္ျဖဳန္း ခဲ့သည္။ ေဒၚစု တစ္ဦးတည္းသာ အိမ္ေထာင့္ တာ၀န္ ထမ္းကာ သားသမီးမ်ားကို ရင္အုပ္ မကြာ ေကၽြးေမြး ျပဳစုခဲ့ေလသည္။ ေဒၚစုသည္ ငယ္စဥ္က စ၍ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ အထိ ေရွးဘုန္း ကံပါရမီႏွင့္ ျပည့္စံုခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သမီး အႀကီးဆံုး မခင္ၫြန္႔  မွာ ေဒၚစုႏွင့္အလြန္တူသည္။ မခင္ၫြန္႔သည္ အိမ္ေထာင္သားေမြးအလုပ္ကို စက္ဆုပ္သည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အသက္(၄၆)ႏွစ္အရြယ္အထိ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ အပ်ဳိႀကီးဘ၀ႏွင့္ မိခင္ႀကီးေဒၚစုႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုက ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးကာ သမီးႀကီး မခင္ၫြန္႔ အား ေျမစာရင္း အင္စပက္ေတာ္ ဦးသာရင္ ႏွင့္ လက္ထပ္ ေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယ သမီး မ၀က္ကေတာ့ မိခင္ႀကီး ႏွင့္ ရာသက္ပန္ မခြဲလိုသျဖင့္ မိခင္ႀကီးက တိုက္တြန္း ေသာ္လည္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္ အထိ အပ်ဳိႀကီးဘ၀ႏွင့္ ေနထိုင္ သြားခဲ့ ေလသည္။ သားႀကီး ေမာင္ဘ၀င္း ကေတာ့ ေဒၚစုအား အလြန္ ၾကည္ညိဳသည္။ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္သူ ျဖစ္သည္။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ျမန္မာ (၉) တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕က ဘီအိုစီ ကုမၸဏီတြင္ စာေရး အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္သည္။ ၎ရေသာ လစာကို စု၍ မိခင္ ေထာက္ပံ့ေသာ ေငြႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ (၁၉၂၉) ခုႏွစ္ သခ်ၤာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ (B.Sc) ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ တြင္ ေက်ာင္းဆရာႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုသည္ သားႀကီး ေမာင္ဘ၀င္း အား ၎ သေဘာက်သည့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ဇာတိ ဦးအံ့ႀကီး ႏွင့္ ေဒၚေရႊေမတို႔၏ သမီး မခင္ေစာ ႏွင့္ (၁၉၃၅) ခုတြင္ ကိုယ္တိုင္ ေစ့စပ္၍ ေတာင္းရမ္း လက္ထပ္ ေပးခဲ့သည္။ ေဒၚစုသည္ သား၊ ေခၽြးမ မခင္ေစာ၊ ေျမးမ်ား ျဖစ္ေသာ မတင္လွ၀င္း၊ ေမာင္ေစာ၀င္း၊ ေမာင္ေအး၀င္း၊ ခင္ျမ၀င္း၊ ေမာင္စိန္၀င္း၊ ေမာင္ေထြး၀င္း တို႔ႏွင့္ အတူ ဂ်ပန္ တစ္ေခတ္လံုး အတူတကြ ေနထိုင္ခဲ့ရ သျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရခဲ့သည္။ ေဒၚစု၏ သားအလတ္ ျဖစ္သူ ေမာင္ေနေအာင္မွာ (၁၉၂၇) ခုႏွစ္ တြင္ တတိယတန္း ေရွ႕ေန စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ ဘုန္းေတာ္ ျပည့္ရြာ သူႀကီး ဦးဘိုးလိႈင္၏ သမီး မခင္ေလး ႏွင့္ (၁၉၃၀) ျပည့္တြင္ အေမစု ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းရမ္း လက္ထပ္ေပး ခဲ့သည္။ ေမာင္ေနေအာင္ သည္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ တရားမၿမိဳ႕အုပ္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရသည္။ ေဒၚစုသည္ သား အားလံုးတြင္ ေမာင္ေနေအာင္ ႏွင့္အတူ ေနရသည္က မ်ားသျဖင့္ ေမာင္ေနေအာင္ အေပၚ သံေယာဇဥ္ ပိုႀကီးခဲ့သည္။

မိသားစုနဲ႔ ဒီလို

ေဒၚစုသည္ ႏို႔ညႇာသား ျဖစ္သူ ေမာင္ေအာင္သန္း (၁၉၁၁ – ၁၉၉၁) ကိုလည္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ (၁၉၃၄) တြင္ ၀ိဇၨာ (B.Sc) ဘြဲ႕ ရရွိၿပီးေနာက္ နယ္ပိုင္ ၀န္ေထာက္ ရာထူး ရရွိသည္အထိ ပညာ သင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။ ဦးေအာင္သန္း မွာ တကၠသိုလ္ တက္ေနစဥ္ ယစ္မ်ဳိး ၀န္ေထာက္ ဦးဘ၊ ေဒၚစံ တို႔၏ တတိယ သမီး မခင္ႏုႏွင့္ အေၾကာင္း ဆက္ခဲ့သည္။ မခင္ႏု၏ အစ္မ မခင္တုတ္မွာ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္၀င္ သခင္ ထြန္းအုပ္က ထက္ခဲ့သျဖင့္ ေမာင္ေအာင္သန္း ႏွင့္ သခင္ ထြန္းအုပ္ တို႔သည္ မယား ညီအစ္ကို ေတာ္ၾကေလသည္။ မခင္ႏုသည္ ေဒၚစုတို႔ႏွင့္ အမ်ဳိးေတာ္ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး ဇာတိ ဦးဘတင္၏ သမီး ျဖစ္သည့္ အတိုင္း ေဒၚစုက သေဘာက် ေက်နပ္ကာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕သို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေစ့စပ္ ေတာင္းရမ္း၍ (၇၊ ၁၁၊ ၁၉၃၆) ရက္တြင္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ မဂၤလာေဆာင္ ေပးခဲ့ေလသည္။ ဦးေအာင္သန္း သည္ မခင္ႏုႏွင့္ သားသမီး (၅) ဦး ေစာလွ ေအာင္သန္း၊ မရီရီသန္း၊ မတီတီေအာင္သန္း၊ ေမာင္ခ်ဳိေအာင္သန္း၊ မငယ္မမသန္း တို႔ ထြန္းကား ခဲ့ေလသည္။

ေဒၚစုသည္ သားအေထြးဆံုး ႏွင့္ အလို လိုက္ရဆံုး ေမာင္ေအာင္ဆန္း ကိုကား နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေသာဘိက ၏ အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ (၇) တန္း အထိ ပညာ သင္ၾကားေပးၿပီးေနာက္ (၁၉၂၈) မွ (၁၉၃၂) ခုႏွစ္ အထိ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသား အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ (၁၀) တန္း ေအာင္ျမင္သည္ အထိ ေက်ာင္းထားခဲ့သလို ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သို႔ ပို႔၍ (၁၉၃၇) ခုႏွစ္တြင္ ၀ိဇၨာ (B.Sc) ဘြဲ႕ ေအာင္ျမင္သည္ အထိ ပညာသင္ ေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ မခင္ၾကည္ တို႔မွာ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ (၆၊ ၉၊ ၁၉၄၂) ရက္တြင္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ခ်စ္ႀကိဳက္၍ BIA ျပည္သူ႕ ေဆး႐ံုႀကီး (ယခု ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္) တြင္ လက္ထပ္ ခဲ့ၾကရာ ေဒၚစုမွာ အျခား သားသမီးမ်ား ကဲ့သို႔ ကုိယ္တိုင္ ကိုယ္က် ေတာင္းရမ္း လက္ထပ္ မေပးခဲ့ ရေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာထူး လက္ခံရ ၿပီးေနာက္ မယားျပ အျဖစ္ႏွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ မခင္ၾကည္အား ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ရာ ေခၽြးမကေလး မခင္ၾကည္၏ ႐ိုေသ ကိုင္း႐ိႈင္းမႈ၊ လိမၼာေရးျခား ရွိမႈ တို႔ကို သိျမင္ ရေသာအခါ ေဒၚစုမွာ သား ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခၽြးမ မခင္ၾကည္ ကေလးတို႔ အေပၚတြင္ တၿပံဳးၿပံဳး ႏွင့္ ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္မိ ရေတာ့သည္။

ေဒၚစုသည္ အသက္ (၆၀) ျပည့္ေသာ ႏွစ္တြင္ ငယ္စဥ္ ေတာင္ေက်းက စ၍ ေပါင္းသင္း ခဲ့ရေသာ ခင္ပြန္းသည္ ျဖစ္သူ ဦးဖာ (၆၇) ႏွစ္မွာ လူႀကီး ေရာဂါျဖင့္ (၁၈၊ ၅၊ ၁၉၃၁) ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္သြားခဲ့ ရကာ ေဒၚစုမွာ မုဆိုးမ ဘ၀ျဖင့္ သားသမီး မ်ားကို အုပ္ထိန္း ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ရေလသည္။ ဤသည္ ေဒၚစု၏ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေလာကဓံကို ခံစား ရသမွ် ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုသည္ အသက္ (၆၄) ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ ေလာကဓံ ဒဏ္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈ ကို ဒုတိယ အႀကိမ္ ခံစားရမႈ မွာ အခ်စ္ဆံုး သမီးႀကီး ျဖစ္သူ မခင္ၫြန္႔မွာ (၁၉၄၆) ခုႏွစ္ တြင္ မီးယပ္ ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ရာ ပထမဆံုး သားသမီး အပူကို စတင္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚစုသည္ (၁၉၊ ၇၊ ၁၉၄၇) ရက္ တြင္ သား ႏွစ္ဦး ၀န္ႀကီး ဦးဘ၀င္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တို႔သည္ မသမာသူ တို႔၏ လက္ခ်က္ ျဖင့္ က်ဆံုး ခဲ့ရသျဖင့္ ပရိေဒ၀မီး ကို ထပ္မံ ေတာက္ေလာင္ ခဲ့ရျပန္ ေလသည္။ ထုိမွ တစ္ဖန္ ေဒၚစုသည္ သား ဦးေနေအာင္၏ သမီး ျမင့္ျမင့္ ကေလး မွာ ငယ္စဥ္ကပင္ ေဒၚစုႏွင့္ လာေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့၍ သား အခ်စ္ ေျမး အႏွစ္ ဆိုသည့္အတိုင္း ေျမးကေလးကို အလြန္ အခ်စ္ ပိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမင့္ျမင့္ကေလး မွာ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အထိမ္းအမွတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တန္းျမင့္ေက်ာင္း ၌ ဆ႒မတန္း ပညာ သင္ၾကား ေနစဥ္ အဖ်ား ေရာဂါျဖင့္ ေဒၚစု လက္ေပၚတြင္ ႐ုတ္တရက္ အနိစၥ ေရာက္သြား ေလရာ ေဒၚစုမွာ ေလာကဓံ၏ အပူမီးကို ေျမးအပူႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ျပန္ေလသည္။

ေဒၚစုသည္ ေလာကဓံ တရားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ေသာ္လည္း တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း မရွိဘဲ ရဲ၀ံ့စြာ ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ကို ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား သိမ္းပိုက္ ထားခ်ိန္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ အရြယ္ (၃၊ ၁၂၊ ၁၉၅၁) ရက္ တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ေဒၚစု၏ စ်ာပနကို (၅) ရက္ တိတိ ထားၿပီး စ်ာပန ကိစၥ အ၀၀ ကို ေဒၚစု၏ ေမာင္ျဖစ္သူ ဘုန္းႀကီး ဦးေသာဘိတ က ႀကီးၾကပ္ စီစဥ္ ေပးခဲ့သည္။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ရွိေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ား က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ မိခင္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဂုဏ္ျဒပ္ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာစြာ မယ္ေတာ္ပ်ံ ကဲ့သို႔ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ကာလ အေျခအေန အရ အက်ဥ္း႐ံုးကာ ကိစၥၿပီးေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ဦးေသာဘိတ က ဆံုးမခဲ့သျဖင့္ အက်ဥ္း႐ံုး၍ က်င္းပခဲ့ ၾကရေလသည္။ ေဒၚစု၏ သက္ေစ့အျဖစ္ သံဃာေတာ္ (၇၅) ပါး ပင့္ေဆာင္၍ ၀တၴဳေငြ ( ၅ ) က်ပ္စီ လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္နီတာ မွ –

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: