ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လယ္ေဝးတြင္ ဆံုစဥ္က

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားမွာ အလုိ သာလွ်င္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ အပုိ ခ်ဲ႕ထြင္ ထားျခင္းေတာ့ မရွိပါဟု ၀န္ခံလုိပါ သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆုိေသာ္ ေဆာင္းပါးတြင္ ပါေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ အမွန္အတုိင္း ျဖစ္႐ုံမက အျငင္းပြားမႈ ျပဳလုိ ၾကလွ်င္လည္း သက္ေသ ျပဳႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား အသက္ ထင္ရွားရွိေန ၾကပါသျဖင့္ ရွည္လ်ားစြာ အျငင္းပြားဖုိ႔ မလုိေသာ အျဖစ္အပ်က္ ေဆာင္းပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ကား (၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၅) ရက္။ ထုိေန႔သည္ ၾကားျဖတ္ အစုိးရဟု ေခၚေသာ ဘုရင္ခံ အတုိင္ပင္ ေကာင္စီ (ဒု) သဘာပတိ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္၍ တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ တရား ေဟာရန္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ေ၀း သူပုန္ထခ်ိန္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိအခ်ိန္က လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလအဖြဲ႕ ဒု-ဥကၠ႒ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာ၀န္ ယူေနရသူ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လယ္ေ၀း ၿမိဳ႕နယ္ တြင္း၌ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႀကိဳတင္ ေတာခုိၿပီး ဆူပူ လႈပ္ရွားေနေသာ ဗုိလ္မွဴး တာရာ (ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္) ေခါင္းေဆာင္သည့္ (၁) ဘုန္းႀကီး ေခါင္းစံဒြန္း၊ (၂) ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး (ကရင္ အေရးေတာ္ပုံ ထေသာအခါ စာေရးသူႏွင့္ လာေပါင္းသူ)၊ (၃) ဗုိလ္ေရႊဗ်ဳိင္း၊ (၄) ဗုိလ္မဲေလး ႏွင့္ (၅) ျမင္းျဖဴရွင္ မခင္ညြန္႔ အစရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ တုိ႔ကလည္း လယ္ေ၀းနယ္ အတြင္း မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေန ေစေသာ အခါကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ လယ္ေ၀း သူပုန္ႀကီး အဟုန္ျပင္းစြာ လႈပ္ရွားတက္ႂကြ ေနေသာ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္ေပသည္။ တပ္မေတာ္မွ ႏွိမ္နင္းရန္ ထုိထႂကြ ဆူပူ လႈပ္ရွား ေနေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ လယ္ေ၀း သူပုန္ႀကီး ကုိ ႏွိမ္နင္း ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစုိးရ က ဗမာ့ ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္း အမွတ္ (၄) ကုိ ပ်ဥ္းမနားသို႔ ပုိ႔၍ ေရွ႕တန္း စစ္ဆင္ေရး႐ုံး ကုိ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ သရက္ပင္ကုန္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၀ုိင္းေဟာင္းအတြင္း ဒု-တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးေန၀င္း (ယခု ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အစုိးရအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း) ေခါင္းေဆာင္၍ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တပ္မေတာ္က အင္တုိက္ အားတုိက္ ဆက္တုိက္ ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းေနသည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အသက္ လုံၿခံဳေရး

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၅) ရက္၊ နံနက္ (၅း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ ေရွ႕တန္း စစ္ဆင္ေရး ႐ုံးခန္းသို႔ ေရာက္ရွိ သြားပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က (ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္၊ ဒု-တပ္ရင္းမွဴး ရာထူးပင္ ရွိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဟုပင္ ေခၚပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ေခတ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ေသနာပတိ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ေလးလုိင္း-သုံးပြင့္ ႏွင့္ တစ္ဘား ရာထူး ရရွိခဲ့သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟုပင္ ေခၚၾကပါသည္။) “လာ ၾကည္ရွိွိန္၊ ထုိုိင္၊ မင္းကုိုိ ငါ မေန႔က ေျပာလုိုိက္တဲ့ဲ့ အစီအစဥ္ အားလုံုံး လုပ္ျပီးပလား” ဟု ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကုလားထုိင္တြင္ ၀င္ထိုင္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မေန႔က အမိန္႔ေပးသည့္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ ၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံၿပီး အေျခအေန အားလုံးကုိ တင္ျပ လုိက္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အသက္ လုံၿခံဳေရး ကုိ အဓိက ဂ႐ုစုိက္ရန္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ မွာၾကားလ်က္ ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါမ်ား အင္အား အႀကီးဆုံးနယ္ ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ သတင္းမ်ားက လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေပၚ မ႐ႈစိမ့္ႏုိင္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခု လုပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု သတင္း ထြက္ေပၚေနေသာ ကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳဆုိရန္ တာ၀န္ေပး

ထုိစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ရဲေဘာ္ တစ္ေယာက္အား ဗုိလ္တင္ေဖကုိ ေခၚလုိက္စမ္းဟု လွမ္းေျပာလုိက္ၿပီး မၾကာမီ ဗုိလ္ႀကီးတင္ေဖ (ယခု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း တင္ေဖ) ေရာက္လာသည့္အခါ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း က “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိုိ ေရတာရွည္ဘက္ သြားၾကိဳျပီး လံုျခံဳေရး အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ ေခၚလာရန္ ဘယ္သူ႕ကုိ တာ၀န္ ေပးထားသလဲ” ဟု ေမးပါသည္။ ဗုိလ္ႀကီး တင္ေဖက “ဗုိလ္သိန္းနဲ႕ သူ႕တပ္စုကုိ တာ၀န္ ေပးလုိက္လုိ႔ ခု သြားေခၚပါၿပီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္””(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း) “ခင္ဗ်ား ဒီေလာင္ေတာင္ ဗုိလ္ရွား သလားဗ်ာ၊ ဒီ ဗုိလ္သိန္း ကုိမွ (ဗုိလ္သိန္း ဆုိသူမွာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ၿပီး ေတာခုိ သြား၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ စၾကာေမာင္ စစ္ဆင္ေရး တြင္ စစ္ေၾကာင္း တစ္ခု ႏွင့္တုိးၿပီး တုိက္ပြဲ၌ က်ဆုံးသြားေသာ နစ္ျဖဴ ျမစ္ဖ်ား ေဒသတုိင္း အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ တုိင္း ေကာ္မတီ၀င္၊ အေရးပါေသာ နစ္ျဖဴဗုိလ္သိန္း ျဖစ္သည္ ) တာ၀န္ ေပးလုိက္ရသလား”(ဗုိလ္ႀကီး တင္ေဖ) “ဒီေန႔ အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ေရး တာ၀န္က သူ႕တပ္စု ျဖစ္ေနပါတယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္”(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း) “ဒါျဖင့္ ၿပီးေရာဗ်၊ ခင္ဗ်ား လုပ္စရာရွိတာ မလစ္ဟင္းေအာင္ ဆက္လုပ္၊ ကဲ သြားႏုိင္ၿပီ”ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က “ကဲ ၾကည္ရွိန္၊ မင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ေရတာရွည္ကေန သြားႀကိဳ၊ ဗုိလ္သိန္းကုိ မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစနဲ႕၊ သတိ အၿမဲထား၊ အေျခအေနက မဟုတ္တာ လုပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ရင္ျမင္ရင္ မင္းဘာသာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး လုပ္” ဟုေျပာၿပီး တစ္ဆက္တည္း ပင္ “ဒီၿမိဳ႕ထဲက တရားေဟာမယ့္ ေနရာ လုံၿခံဳေရးကုိ မင္းဘယ္သူေတြ တာ၀န္ ေပးထားသလဲ ”ဟုေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က သခင္သိန္းေမာင္ ႏွင့္ ယခင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဒု ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဗုိလ္၀င္းၿငိမ္း၊ ဗုိလ္ေက်ာ္ျမ၊ ( ႏွစ္ဦးလုံး ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံသြားရသည္ ) တုိ႔ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ တာ၀န္ ေပးထားေၾကာင္း ေျပာျပ လုိက္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ထပ္မံ၍ “မင္းနဲ႕ ရဲေဘာ္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ သြားမွာလဲ” ဟု ေမးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္က ယခု ၅ ေယာက္ ပါလာေၾကာင္း၊ ေရတာရွည္ အသြားတြင္ သေျပပင္ (ကၽြန္ေတာ္ ေနထုိင္ရာရြာ) မွ ေနာက္ထပ္ ၇ေယာက္ ထပ္မံ ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား လုိက္ပါသည္။ ထုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ ဦးတင္ထြဋ္ ကုိ ဖဆပလ အမတ္ေလာင္း ေရြးသည့္ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက တုိက္ကြက္ လုပ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ ဗုိလ္တာရာ ေသာင္းက်န္းေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ အဓိက ေဟာၾကား ရွင္းလင္းေပးရန္ မွာလုိက္ေၾကာင္း တုိ႔ကုိ သတင္းပုိ႕ရန္ မွာၾကားၿပီး ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္အား သြားရန္ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေရတာရွည္သုိ႔ ဦးတည္ ထြက္ခြာ လာခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရတာရွည္တြင္ တရားေဟာ ေနစဥ္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ရွိ သြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗုိလ္သိန္းကုိ အဓိကထားၿပီး ၾကည့္ေနခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေရတာရွည္ တရားပြဲၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း လယ္ေ၀းသုိ႔ ထြက္လာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိထားသည္မွာ ၿမိဳ႕လွၿမိဳ႕ တြင္ တရားတစ္ပြဲ ရွိေသးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံ ၿမိဳ႕လွတြင္မွ သတင္းပုိ႔မည္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး သြားေရာက္ မေတြ႕ဆုံေသးပါ။ ၿမိဳ႕လွတြင္ တရား ေဟာပြဲ ၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ သြား၍ သတင္းပုိ႔ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ကားေပၚတက္ ခုိင္းၿပီး“ဗုိလ္ေန၀င္းက ဘာမွာလုိက္သလဲ” ဟု ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း မွာၾကားခ်က္ ႏွစ္ခ်က္လုံးပင္ သတင္း ပုိ႔ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က တက္တစ္ခ်က္ ေခါက္ၿပီး “ဒီကြန္ျမဴနစ္ ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ လူေတြပဲကြာ၊ ဦးတင္ထြဋ္ က ICS ျဖစ္တာနဲ႔ပဲ လြတ္လပ္ေရး မလုပ္ရေတာ့ဘူး တဲ့လား။ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ၀ုိင္း၀န္း လုပ္ရတယ္၊ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တယ္ ဆုိတာ မသိၾကဘူးလား၊ သူတုိ႔က တုိင္းျပည္ အလုပ္ကုိ ကုိယ္ပုိင္ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ား ထင္ေနၾကသလား မသိဘူး”ဟု ၿငီးတြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လယ္ေ၀းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း အစီရင္ခံသည့္ အခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက“ေအးကြာ မင္းတုိ႔ စီစဥ္ထားသလုိ လုပ္ရတာေပါ့” ဟုဆုိၿပီး အစီအစဥ္ကုိ လက္ခံၾကည့္႐ႈပါသည္။ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ တရားပြဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လယ္ေ၀းၿမိဳ႕သုိ႔ အ၀င္တြင္ မ်ားျပားလွေသာ လူထု အုပ္စုႀကီးမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္အား ေတြ႕ျမင္ရပါေစ၊ ႏႈတ္ဆက္ ပါရေစ ဟု လမ္းမေပၚ၌ ပိတ္ဆုိ႔ကာ ေတာင္းဆုိၾက၍ တစ္ေနရာ၌ ႏွစ္မိနစ္မွ် ကားေခါင္ေပၚသုိ႔ တက္၍ ႏႈတ္ဆက္ရသည္မွာ အႀကိမ္ (၂၀) ခန္႔မွ်ပင္ ရွိပါသည္။ တရားပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕လယ္ ေဘာလုံးကြင္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္းပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက တရားေဟာ ပါေတာ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ICS ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ ဗုိလ္တာရာႏွင့္ ပတ္သက္၍“ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ မႈိင္း၀င္ေနတဲ့ လူတုိင္း ဟာေတာ့ သူတုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အက်ဳိးအတြက္ဆုိရင္ ဘာလုပ္ရလုပ္ရ ၀န္မေလးၾကဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ ရန္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိပ္ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူး။ ခုဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ နယ္မွာ ဗုိလ္ေန၀င္း ဦးစီးတဲ့ ဗမာ့ ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္း (၄) က ခင္ဗ်ားတုိ႔ အတြက္ မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ ရန္ေအးေအာင္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။“ကြန္ျမဴနစ္ရန္ကုိ ေၾကာက္ ေနရတာနဲ႕ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲကုိ မ်က္ျခည္ျပတ္ ေနဦးမယ္။ အဓိကက တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ဦးတည္ၿပီး လုပ္ၾကပါ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာၿပီး တရားပြဲကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ လုိက္ပါသည္။ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ လူထုပရိသတ္ႀကီး၏ ၾသဘာသံမ်ား ကလည္း တစ္ၿမိဳ႕လုံး နီးပါးပင္ ဟိန္းသြားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္

တရားပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ကၽြန္ေတာ္က လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ အေနာက္စြန္းရွိ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတ သီတင္းသုံးရာ ေပါက္ၿမိဳင္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၀င္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိေက်ာင္း၀င္းတြင္ အသင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အား ဘုန္းႀကီး ဆြမ္းစား ေက်ာင္းထိပ္မွ သရက္ပင္ ေအာက္တြင္ အေလးျပဳ၍ ဆီးႀကိဳပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက “ဗုိလ္ေန၀င္း ခင္ဗ်ား ပင္ပန္းသလား” ဟု ေမးပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း က “မပင္ပန္းပါဘူးဗုိလ္ခ်ဳပ္”ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ဆက္လက္၍“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဒီလယ္ေ၀း သူပုန္က ဦးမႏွိမ္ႏုိင္ရင္ ေရာင့္တက္ၿပီး ဇက္ရဲလက္ရဲ တစ္ဆင့္တက္ လာမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒါနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ လူေရြးၾကေတာ့ ခင္ဗ်ားကုိပဲ ၀ုိင္းေရြးၾကတာနဲ႕ ပုိ႔လုိက္ရတာပဲဗ်ာ” ဟု ေျပာပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း က “ကိစၥမရွိပါဘူး ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ယူၿပီး လုပ္ပါ့မယ္”ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။ ထုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ေအးဗ်ာ နည္းနည္း အသားက်သြားရင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္း လူလဲလုိက္မယ္။ ခင္ဗ်ားကုိလည္း ရန္ကုန္ေခၚဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားၿပီးၿပီ။ ရန္ကုန္မွာ ခင္ဗ်ားကုိ တာ၀န္ႀကီးေတြ ေပးစရာ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္ဗ်” ဟု ေျပာပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက “ေကာင္းပါၿပီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္” ဟုသာ ျပန္ေျပာပါသည္။

သမုိုိင္း ဝင္ ဓာတ္ပုံုံ

ဤကဲ့သုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ရပ္၍ စကားေျပာ ေနစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူပါလာေသာ ကြယ္လြန္သူ သတင္းေထာက္ ဦးပုကေလးက ယခု ျမန္မာျပည္တြင္ ရွားရွားပါးပါး တစ္ပုံတည္းရွိေသာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ ေသနာပတိ စစ္၀တ္စုံ ၀တ္ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္ စစ္၀တ္စုံ ၀တ္ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းတုိ႔၏ ႏွစ္ေယာက္တြဲပုံကုိ ႐ုိက္ယူပါသည္။ ထုိပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာနယ္ဇင္း မ်ဳိးစုံတြင္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည္စခန္း ဟု တိက်စြာ ယေန႔တုိင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ တပ္စခန္း တစ္ေနရာတြင္ ဟုသာ ေဖာ္ျပေနျခင္း ေတြ႕ေနရပါသျဖင့္ ဤသမုိင္း၀င္ ဓာတ္ပုံကုိ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတ၏ ေပါက္ၿမိဳင္ ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း ႐ုိက္ကူးေၾကာင္း မွတ္တမ္း ျပဳလုိက္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး စကားေျပာ ေနၾကစဥ္မွာပင္ ဗုိလ္ႀကီး တင္ေဖ ေရာက္ရွိလာကာ တပ္ရင္း (၄) ၏ ဗုိလ္ အၾကပ္တပ္သားမ်ား ဧည့္ခံရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လက္ဖက္ရည္၀ုိင္း ဆီသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးအား ဖိတ္ၾကား ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ လက္ဖက္ရည္၀ုိင္းတြင္ ေတြ႕ရွိေသာ ဗုိလ္၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္၍ အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားကာ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ စမူဆာမ်ား စားေသာက္ပါသည္။ စားေသာက္ၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕သို႔ ခရီး ဆက္လက္ ထြက္ခြာရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း ကုိယ္တုိင္ အေစာင့္အေရွာက္ အျဖစ္ အတူတကြ လုိက္ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး လယ္ေ၀းတြင္ ဆုံခဲ့စဥ္က ကုိယ္ေတြ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ား သည္ အခ်ိန္ အားျဖင့္ (၂၄) ႏွစ္တုိင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ပါၿပီ။
ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ေဆာင္းပါးျဖင့္ တင္ျပျခင္း မွာ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခု ရွိေပသည္။ ပထမ အခ်က္ အားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအား ရဲေဘာ္ ရဲဘက္အေနျဖင့္ မည္မွ် အားကုိးအားထား ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း သည္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေပၚတြင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ အေနျဖင့္ မည္မွ် အသက္အႏၲရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ႀကီးခဲ့၊ ဂ႐ုစုိက္ အေရးတယူ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ရွိခဲ့သည္ တုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း- ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ဤ တစ္ပုံတည္း ေသာ သမုိင္း၀င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး၏ ပုံကုိ စာနယ္မ်ား၌ အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဖာ္ျပေလတုိင္း မည္သည့္ၿမိဳ႕၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ုိက္ကူးခဲ့ေၾကာင္းကုိ ယေန႔တုိင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိေသး၍ သမုိင္း၀င္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံတုိ႔၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ မွတ္တမ္းျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဤကုိယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္ မွတ္တမ္းကုိ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သခင္ၾကည္ရွိန္ အိုးေ၀၊

အမွတ္(၇၁)၊ ၁၅၊ ၇၊ ၁၉၇၁ထုတ္ မွ
ေမာ္နီတာ-အတြဲ(၁)အမွတ္(၁၃)မွ

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: