Perfect Number

သခ်ၤာပညာရွင္ ေပါလ္ အဲဒစ္ရွ္ အပါအဝင္ သခ်ၤာသမား အမ်ားစု အတြက္ အလွတရား ဟူသည္ သာမာန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အလွတရား ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ မတူညီေပ။ ၎တို႔အတြက္ အလွတရား သည္ ကိန္းဂဏန္း ဆိုင္ရာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အပိုင္း၊ အသိဥာဏ္ ကြန္႔ျမဴးရမႈ ကိုသာ ဆိုလိုသည္။ တစ္ခ်ိန္က အဲဒစ္ရွ္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည့္ စကား တစ္ခြန္းရွိသည္။ “ေဘသိုဗင္ရဲ႕ ဆင္ဖိုနီ နံပါတ္ ၉ ကို လွတယ္လို႔ ေျပာ ၾကသလိုမ်ိဳး ပါပဲ။ သူ႔ေတးသြားက ဘယ္လိုလွတာလဲ လို႔ ေမးရင္ ျပန္ေျဖခ်င္မွ ေျဖတတ္မယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးပဲ က်ဳပ္တို႔ အတြက္ ကိန္းဂဏန္း ေတြဟာ လွတယ္။ ဒါကို မလွပါဘူးဗ်ာ လို႔ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ ျပန္ေျပာစရာလိုပါဘူး” တဲ့။

ဟိုးအရင္ တစ္ခ်ိန္။ ခရစ္မေပၚမီ ေျခာက္ရာစု ခန္႔က ျဖစ္မည္။ ဆမၼိဳျမိဳ႕က ပိုက္သာဂိုရ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ဤကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ကိန္းဂဏန္း မ်ားသည္ တြက္ခ်က္ ၊ ေရတြက္ရာ တြင္သာ အသံုးျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲ ျမင့္ျမတ္ ေသာ၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေကာင္းေသာ ၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းတတ္သည့္ ( သို႔မဟုတ္ ) ဆိုးက်ိဳးကို ဖန္တီးတတ္သည့္ သေဘာ ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အတြင္းသေဘာ ထဲမွ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသးသည္။

ပိုက္သာဂိုရသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ခဲ့သူ၊ အေစာပိုင္း သခ်ၤာပညာရွင္ဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါမည္။ တကယ္တမ္း တြင္ သခ်ၤာ၏ အေျခခံ အေပါင္း အႏုတ္ မ်ားအားျဖင့္ သာ ႏြယ္ယွက္၍ စဥ္းစား သြားၾကရေလရာ ယင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ဂဏန္းစဥ္တို႔ ၏ ထူးျခား ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိလာၾကရသည္။

Perfect Number ကို ျပည့္စံုကိန္းဟု ဘာသာျပန္ဆိုသည္ကို တစ္ခါက ၾကားဖူးသည္။ ျပီးျပည့္ဝေသာ ကိန္းတစ္ခုဟု ဆိုၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိဒၶိဝင္ ကိန္းဟု ဆိုရမည္လား မေျပာတတ္။ သိဒၶိဝင္ကိန္း ဟု ဆိုလ်ွင္ Prime Number ( သုဒၶကိန္း ) ႏွင့္ ေရာေထြး ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည့္စံုကိန္း ဟုသာ ဆက္လက္ ေခၚဆိုပါမည္။

ပထမဦးဆံုး ေတြ႔ရသည့္ ျပည့္စံုကိန္း မွာ ၆ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ၁၊ ၂၊ ၃ တို႔က ျပတ္ေအာင္ စားႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ယင္း စားႏိုင္ေသာ ကိန္း ၁၊ ၂၊ ၃ တို႔ကို ေပါင္းလ်ွင္ ေပါင္းလဒ္မွာ ၆ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ကိန္း တစ္လံုး ကို ျပတ္ေအာင္ စားႏိုင္ေသာ အျခား ကိန္းမ်ား ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုးသည္ ယင္းကိန္း ျပန္ျဖစ္လ်င္ ၎ကို ျပည့္စံုကိန္း ( Perfect Number ) ဟု ေခၚသည္။ ထိုအခ်က္ ကို မူတည္၍ ဒုတိယ ရွာေတြ႔သည့္ ျပည့္စံုကိန္းမွာ ၂၈ ျဖစ္သည္။ ၂၈ ကို ျပတ္ေအာင္ စားႏိုင္ေသာ ကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၁၄ တို႔ကို ေပါင္းလ်ွင္ ယင္း ၂၈ ျပန္ရသည္။

အလယ္ေခတ္ အတြင္းတြင္ ယင္းကိန္းဂဏန္းတို႔ကို ဘာသာေရး ဂိုဏ္းသားမ်ားက အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ ၾကေသးသည္။ ၆ ႏွင့္ ၂၈ တို႔၏ ျပည့္ဝျခင္း သေဘာသည္ စၾကာဝဠာ တုန္ခါ လႈပ္ရွားေနသည့္ တစိတ္တစ္ေဒသလည္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ဘုရားသခင္က ကမၻာကို ေျခာက္ရက္ ႏွင့္ အျပီး ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၊ လက ကမၻာကို ၂၈ ရက္လ်င္ တစ္ပါတ္က် လွည့္ပတ္ေနျခင္း မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ စိန္႔ ဩဂတ္စတင္း က ယင္းကိန္းဂဏန္းတို႔၏ စြမ္းရည္သတၱိမွာ ၎တို႔ သေဘာသဘာဝ အရသာ ျဖစ္ျပီး ျပင္ပ လက္ေတြ႔ ကမၻာနွင့္ တစ္စံုတစ္ရာမ်ွ နွီးႏြယ္မႈ မရွိဟု ယံုၾကည္သည္။ ဂဏန္း နံပါတ္ ၆ ၏ ျပည့္စံုေနျခင္း သတၱိသည္ ၎သဘာဝအရသာ ျဖစ္ ေပၚလာျပီး ဘုရားသခင္ က ၆ ရက္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ ဟုဆိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၆ ဂဏန္း၏ ျပည့္ဝျခင္း သတၱိေၾကာင့္ သာ ဘုရားသခင္က ၆ ရက္ႏွင့္ အျပီး ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ဤသို႔ ဖန္ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ၆ ဂဏန္းက ျပည့္ဝလာျခင္း မဟုတ္။ ဘုရားသခင္က ၆ ရက္ႏွင့္ မဖန္ဆင္းပါလ်ွင္လည္း ဤဂဏန္းသည္ ျပည့္စံုျမဲ ျပည့္စံုေနမည္သာ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ေရွးက ဂရိတို႔သည္ ၆ နွင့္ ၂၈ အျပင္ ၄၉၆ ႏွင့္ ၈၁၂၈ တို႔ကို ထပ္မံ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကေသးသည္။ ဤရွာေတြ႔ခဲ့ေသာ ကိန္းေလးလံုး စလံုးမွာ စံုကိန္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္၍ မဂဏန္း ျဖစ္သည့္ ျပည့္စံုကိန္း ရွိႏိုင္ မရွိႏိုင္ကို ေဝဖန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ ေခတ္တြင္ အဲဒစ္ရွ္ ႏွင့္ သခ်ၤာ ပညာရွင္တို႔က ျပည့္စံုကိန္း အလံုး သံုးဆယ္ ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ျပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေတြ႔ရွိသည့္ ျပည့္စံုကိန္းမွာ ဂဏန္းလံုးေရ ၁၃၀၁၀၀ ရွိျပီး ေတြ႔ရွိျပီး သမ်ွ ျပည့္စံုကိန္း အားလံုး စံုကိန္းခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။

ျပည့္စံုကိန္းလည္း ျဖစ္၊ မကိန္း လည္း ျဖစ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ိဳး တည္ရွိ မရွိ ဟူသည့္ ျပႆနာမွာ ေရွးအက်ဆံုးလည္းျဖစ္ျပီး ယေန႔ထိ တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ သခ်ၤာပုစၦာ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: