ဤသို႔ ရွိခဲ့ၾကသည္ မို႔ –

၂၀၁၁၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ၊ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္ ၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္စဥ္ ၅၃၊ စာမ်က္နွာ ၁၃ တြင္ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္ ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ခိုင္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ ဤပို႔စ္၏ ေခါင္းစဥ္ကိုမူ က်ေနာ့ဘာသာ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဇယ်

……………………………………………….

အစိုးရ သစ္ ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္စြာ စာေပ ေရးသား ခြင့္ဆုိျခင္း ကို ေမွ်ာ္လင့္ ၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ စာေပ ေရးသားခြင့္ ဆိုသည့္ စကားလံုး အေပၚ တြင္လည္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိၾကသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ ကလည္း အႂကြင္းမဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ဘယ္အခါမွ မရွိဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း Free Press ( သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ) ႏွင့္ အတူ ကပ္ၿငိပါလာမည့္ Ethics ( ကိုယ္က်င့္ ) အေပၚတြင္ သတင္းသမား မ်ား အေနႏွင့္ မည္မွ် တာလံု ေနၾကၿပီလဲ ဟု ေမးခြန္း ထုတ္ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ ဘ၀ ဟူသည္မွာ ေဘာင္ရွိစၿမဲ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ ကိုယ္သည္ ဘယ္ဘက္ ကလဲ၊ သူသည္ ဘယ္ဘက္ ကလဲ၊ အစိုးရသစ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကို သတင္းသမား မ်ား အေနႏွင့္ မည္မွ် က်က္မွတ္ ထားခဲ့ၾကၿပီလဲ ဆိုသည္က ေမးဖို႔ လိုလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ (၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲ အသံမ်ား က်ယ္ေလာင္ လာသည္၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားလည္း တစ္ဖြဲ႔ ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ အသံ က်ယ္ေလာင္ လာသည္။ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အာေဘာ္မ်ား ကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာ ရသည္။

သည့္အတြက္ စာနယ္ဇင္း အေနႏွင့္ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီရဲ႕လား ဆိုျခင္းကို စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္ လာသည္။ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက ႏိုင္ငံေရး လႈိင္းမ်ား ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ခတ္ ေနခ်ိန္က ပုဂၢလိက သတင္းစာ အခ်ိဳ႕ကို သက္ဆိုင္ရာမွ အေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သာဓက အေန ႏွင့္ တင္ျပရလွ်င္ (၁၉၅၉) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၆) ရက္ ေန႔က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ သတင္းစာတိုက္ မွ ပံုႏွိပ္စက္ ႏွင့္ စာခံုမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္ကာ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္စိန္၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူ ကိုတင္ေရႊႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးမွဴး ကိုေသာင္း တို႔ကို အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ဂ/ဃ/င) ႏွင့္ (၁၉၅၈) ခုႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ ယာယီ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (က/၁/က) အရ သတင္း ေထာက္လွမ္းေရး အထူးဌာန မွ ရဲမွဴး ဦးတင္လွ က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာတုိက္ သို႔ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြကာ စက္ႏွင့္ စာခံုမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္၍ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးမွဴး တို႔ကို ဖမ္းသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္း မွာ (၁၉၅၈) ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္၊ သတင္းစာ တြင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရင္ ဘာျဖစ္သလဲ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (က/၁/က) အရ ဖမ္းဆီးကာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ သတင္းစာတိုက္ ကို ရက္ အကန္႔အသတ္ မရွိ ပိတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လာေရာက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး ခ်ိန္တြင္ ထိုစဥ္က ပမညတ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဘုတ္ အဖြဲ႕၀င္ ဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္ ကိုယ္တုိင္ လည္း ရွိေနခဲ့သည္။

အလားတူ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုမွာ (၁၉၅၉) ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅) ရက္က မႏၲေလး လူထု သတင္းစာတုိက္ ကို ပိတ္လုိက္သည့္ အမႈ ျဖစ္သည္။ (၁၉၅၈) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ တြင္ လူထု သတင္းစာ အလယ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္မွ ေပးပို႔သည့္ ေၾကးနန္း သတင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ ညီညြတ္ေရး ပါတီ မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယ္ဒီတာ ဦးထြန္းေဖ ႏွင့္ တာ၀န္ခံ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူ ဦးေမာင္ေမာင္ တို႔အား ၀တၱရား အရ ဖမ္းဆီးေၾကာင္း စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး ရဲ အထူး ဌာနခြဲမွ ၀န္ေထာက္ ဦး၀င္းေမာင္အ့ံ ရဲမွဴး ဦးခ်န္ထြန္း၊ ရဲမွဴး ဦးေစာထူး၊ ရဲမွဴး ဦးဘဟန္ တို႔သည္ လူထု သတင္းစာတိုက္ သို႔ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အယ္ဒီတာ ဦးထြန္းေဖ ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူ ဦးေမာင္ေမာင္ တို႔မွာ အ၀တ္အစားမ်ား လဲလွယ္၍ အိပ္ရာလိပ္ မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း မ်ားကို ယူေဆာင္ၿပီး ရဲ အရာရွိမ်ား ေခၚေဆာင္ရာသို႔ လုိက္ပါ သြားေၾကာင္း၊ ဦးထြန္းေဖႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ တို႔အား သတင္း စာတုိက္ အသီးသီးမွ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားက လာေရာက္ ေမးျမန္း ၾကၿပီး လုိက္လံ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကသည္ ဟုဆိုသည္။ ဦးထြန္းေဖႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ တို႔အား ေရွးဦးစြာ ယိုးဒယား ေစ်း ရဲ ဌာန သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားကာ ရဲမွဴး ဦးခ်န္ထြန္း က ဦးထြန္းေဖႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ တို႔အေပၚ (၁၉၅၈) ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ – က(၁) အရ အမႈ ဖြင့္ၿပီး ၿမိဳ႕မ ရဲဌာနသို႔ ပို႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည့္ အတြက္ လူထု သတင္းစာတြင္ အယ္ဒီတာ ႏွင့္ တာ၀န္ခံ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူ တို႔အား ဖမ္းဆီး လုိက္သည့္ အတြက္ သတင္းစာ ဆက္လက္ ထုတ္ေ၀ရန္ အခက္အခဲ ရွိသျဖင့္ လူထု သတင္းစာတိုက္ ကို ထို ကာလ မ်ားက ရက္ အကန္႔အသတ္ မရွိ ပိတ္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပရာ မီဒီယာမ်ား အေနႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ တင္ျပရန္ တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တင္ျပ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံု – အဖမ္းခံရေသာ လူထုသတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးထြန္းေဖ ႏွင့္ တာဝန္ခံ ပံုနွိပ္ ထုတ္ေဝသူ ဦးေမာင္ေမာင္ တို႔ကို ရဲအရာရွိမ်ား ဖမ္းဆီးစဥ္

အလားတူ (၁၉၆၃) ခုႏွစ္ တြင္လည္း မိုးႀကိဳး သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးခင္ေမာင္ေလး ( ယခု ဆရာ ဖိုးေသာၾကာ – ေခတ္ + မိုး ) ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူ ဦးစန္းေမာင္ အိုးေ၀ အယ္ဒီတာ ဆရာ ဦးညိဳျမ တို႔ကို လည္း ရန္ကုန္ ခ႐ိုင္၊ ရာဇ၀တ္ တရားသူႀကီး ဝဏၰ ေက်ာ္ထင္ ဦးဘေမာင္ ၏ ႐ံုးတြင္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ ဥပေဒ ၅(င) အရ သတင္း ေထာက္လွမ္းေရး ရဲအထူး ဌာန မွ ဖမ္းဆီး တရား စြဲဆို ခ့ဲဖူးသည္ ကိုလည္း အမွတ္ရ ၾကေစခ်င္သည္။ ထိုစဥ္က သတင္းစာ ဆရာႀကီး မ်ားကို ဖမ္းဆီးစဥ္ အစိုးရ ေရွ႕ေန ရက္အား မရ၍ ဟု ဆိုကာ ႐ံုးခ်ိန္း ေပးၿပီး ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔ ပို႔ရန္ အထူးကား မအား ဟု ဆိုကာ သာမန္ အခ်ဳပ္ကား ျဖင့္ ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ဆရာ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ သည္လည္း သူ၏ လင္းယုန္ ဂ်ာနယ္ တြင္ ၀င္ဒါမီယာ နန္းတြင္း လုပ္ႀကံမႈႀကီး ႏွင့္ ဦးႏု ဘာေၾကာင့္ ျပဳတ္က် ရသနည္း ေဆာင္းပါး ေရးသားမႈ ေၾကာင့္ ေထာင္ (၁) ႏွစ္ (၁) လ ေက်ာ္ က်ခံ ရဖူးသည္ ကိုလည္း မေမ့တန္ ရာ၏။ ထိုေခတ္ ထိုအခါက ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခံရသူ မ်ားထဲတြင္ ဆရာႀကီး သာဂဒိုး လည္း မလြတ္ရ ရွာပါ။ (၁၉၅၈) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၂) ရက္ေန႔၊ (၄) ရက္ေန႔ ထုတ္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ သူ႔လက္ရာ ေဆာင္းပါး မ်ားသည္ အစိုးရ ကို အႀကည္ညိဳ ပ်က္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၄/က ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၄) လ က်ခံေစရန္ ရန္ကုန္ ခ႐ိုင္၊ ရာဇ၀တ္ သူႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႕ က အမိန္႔ခ် ခဲ့ဖူးေလသည္။ ေထာင္ႏွင့္ လူသား စာအုပ္ႏွင့္ စာေပဗိမာန္ ဆု ရခဲ့သူ ဆရာႀကီး လူထု ဦးလွ သည္လည္း မႏၲေလး ေထာင္၊ ရန္ကုန္ ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ စံကာ ဒုကၡ စရိယ က်င့္ခဲ့ဖူး သည္မွာလည္း သမိုင္းတြင္ အထင္အရွား ျဖစ္ခဲ့ေပရာ Free Press ႏွင့္ အတူ ေဆြမ်ိဳး မေတာ္၍ မရေသာ Ethics အတြက္ မည္မွ် ျပင္ဆင္ ထားၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ရေပသည္။

ပံု – ည ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္အခ်ိန္က အက်ဥ္းသား ( ၄၇ ) ေယာက္ႏွင့္ အတူ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ စာေရး ဆရာ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ကို သား သမီး ( ၅ ) ဦး ဝမ္းသာ အားရ ၾကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ၾကစဥ္ ။ ( မူရင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေန႔စြဲ မေတြ႔ရ )

ပံု – ( မူရင္း ဂ်ာနယ္တြင္ သကၠရာဇ္ မေတြ႔ရ ) ဧျပီလ ၁ ရက္ ၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ မိုးၾကိဳး သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးခင္ေမာင္ေလး၊ အိုးေဝ အယ္ဒီတာ ဦးညိဳျမ တို႔ကို ရံုးသို႔ ထုတ္လာရာ – သတင္းစာ ဆရာ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းက လာေရာက္ ေတြ႔ဆံု၍ အားေပး စကား ေျပာၾကားေနစဥ္ ။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: