Theory of Everything: Book

သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ကမၻာေက်ာ္ ရူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ ေဟာကင္း ေရးသားေသာ စာအုပ္ငယ္ ျဖစ္သည္။ Theory of Everything:TOE – အရာရာတိုင္း၏ သီအိုရီ ကို ျပည္သူ နားလည္ေအာင္ ရွင္းထားသည္ ျဖစ္၍ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ လူငယ္မ်ားလည္း ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါေစရန္ တင္ရွိပါသည္။ ဘာသာျပန္ ဆိုရန္လည္း စဥ္းစားပါသည္။ ေဟာကင္း ကိုယ္တိုင္က ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလံုးမ်ား ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ျဖစ္၍ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ဆို ရာတြင္္လည္း ျမန္မာနားနွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဆီေလ်ာ္ နားဝင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါသည္။ လိုအပ္ ေန ပါမည္။

ဤစာအုပ္တြင္ အခန္း ခုႏွစ္ခန္း ( နိဒါန္း ႏွင့္ပါ ဆိုလ်ွင္ ရွစ္ခန္း ) ပါရွိသည္။ ယင္းတို႔ကို အားလံုး ဘာသာျပန္ဆိုျပီးမွ တစ္စု တစ္စည္း ထည္း တင္ရွိျခင္း မျပဳဘဲ၊ အလ်ဥ္းသင့္ သလိုသာ တစ္ခန္း ခ်င္းစီ တင္ရွိ သြားလိုသည္။ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ညံ့ဖ်ဥ္း၍ မူရင္းကိုသာ ဖတ္လိုသူမ်ား၊ ေနာက္အခန္းမ်ားကို မေမ်ွာ္လို သူမ်ား အတြက္ မူရင္းစာအုပ္ ေဒါင္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္ တင္ရွိ ထားသည္။ ႏွစ္သက္ရာ၊ အဆင္ေျပရာ လင့္ခ္မွ ေဒါင္းလုပ္ ယူႏိုင္ပါသည္။

TOE

DOWNLOAD LINKS

HOTFILE
MEGAUPLAOD
RAPIDSHARE

အလားတူ စာအုပ္ တြင္းပါ အခန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ထားေသာ နိဒါန္း ပိုင္းကို ေအာက္တြင္ ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပပါသည္။ ေနာက္ အခန္း မ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္ သလို ေရးသြားမည္။

[ ရူပေဗဒ ဆရာ မ်ားလည္း ျဖစ္ျပီး၊ စာေရး ဆရာ မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေသာ ဆရာ တကၠသိုလ္ ၾကယ္ပြင့္၊ ဆရာ ဘိုးလိႈင္၊ ဆရာ စိုးစိုး ( အဂၤပူ ) တို႔ ဤစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ ဆိုျပီး ျဖစ္မျဖစ္ က်ေနာ္ မမွတ္မိ။ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္နွစ္ေက်ာ္ေလာက္က “စူဠ စၾကာဝဠာႏွင့္ အျခား စာတမ္းမ်ား” ( Baby Universe and other essays by Stephen Hawking ) ကိုမူ ဆရာ တစ္ေယာက္ ဘာသာ ျပန္ဆို ထားဘူးသည္ကို မွတ္မွတ္ရရ ဝယ္ျဖစ္ ခဲ့၍ သတိရသည္။ ယခု စာအုပ္ တြင္လည္း ဆရာမ်ား ဘာသာျပန္ဆိုျပီး ရွိပါက ၎တို႔ ျပန္ဆို ထားသည္ မ်ားမွာ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုသည္။ ]

ေဇယ်
……………………………………………

Theory of Everything: TOE

အရာရာတိုင္း၏ သီအိုရီ

နိဒါန္း

မဟာ ေပါက္ကြဲမႈ ( Big Bang ) မွ စ၍ တြင္းနက္ၾကီးမ်ား ( Black Holes ) အဆံုး တည္ရွိေသာ စၾကာဝဠာ၏ သမိုင္းေၾကာင္း ကို ရွင္းလင္းရန္ ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္ ၾကိဳးပမ္း ထားပါသည္။ စၾကာဝဠာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးယခင္ ေတြးဆခ်က္မ်ားနွင့္ ယခု ရွိၾကသည့္ အယူအဆပံုစံမ်ား အေၾကာင္းကို ပထမ အခန္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပ သြားမည္။ စၾကာဝဠာ သမိုင္း ၏ သမိုင္းေၾကာင္းဟု ေခၚလိုက ေခၚဆိုႏိုင္ပါမည္။

ဒုတိယ အခန္းတြင္ သိပၸံ ပညာရွင္ နုယူတန္ ႏွင့္ အိုင္းစတိုင္း တို႔၏ ျဒပ္ဆြဲ သီဝရီ မ်ားက စၾကာဝဠာ ၏ မတည္ျငိမ္မႈ သေဘာကို အဘယ္ကဲ့သို႔ ဖြင့္ဆို လက္ခံ လာၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါမည္။ စၾကာဝဠာသည္ ျပန္႔ကားေနမည္ ( သို႔မဟုတ္ ) က်ဥ္းက်ံဳ႕လာမည္ ။ ( တည္ျငိမ္မႈေတာ့ မရွိ ဟု ဆိုသည္ ) တစ္နည္း အားျဖင့္ ေရွးလြန္ေလျပီးေသာ ႏွစ္ ၁၀ ဘီလ်ံ ႏွင့္ ၂၀ ဘီလ်ံ ၾကား ကာလ အခ်ိန္တြင္ စၾကာဝဠာသည္ အတိုင္းအဆမဲ႔ သိပ္သည္းအား ေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း ဤအခ်က္က မီးေမာင္း ထိုးျပ ထားသည္။ ဤသည္ကိုပင္ မဟာေပါက္ကြဲမႈ ( Big Bang ) သီဝရီ ဟု ေခၚပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စၾကာဝဠာသည္ အစ – ရွိသည္ ဟူ၏။

တတိယ အခန္းတြင္ က်ေနာ္ တြင္းနက္ၾကီးမ်ား ( Blackholes ) အေၾကာင္းကို တင္ျပပါမည္။ သိပ္သည္းဆ မ်ားလွေသာ ၾကယ္ သို႔မဟုတ္ ျဒပ္ထု ၾကီးမား ေသာ မဟာဝတၳဳၾကီးမ်ား ၎တို႔ဘာသာ ဆြဲငင္အားမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္သုဥ္း ၾကေသာအခါ တြင္းနက္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသည္။ အိုင္းစတိုင္း၏ ေယဘုယ် ႏႈိင္းရ သီဝရီ အရ မသိနားမလည္ေသာ သူတစ္ေယာက္ တြင္းနက္ၾကီးထဲ ေရာက္သြားခဲ့လ်င္ လံုးဝ တိမ္ျမဳပ္သြားမည္။ မည္သို႔မ်ွ ျပန္ထြက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ စၾကာဝဠာ၏ သမိုင္းသည္ ဤေနရာတြင္ပင္ မျပီးဆံုးသြား။ အထူးမွတ္ ( Singularity point ) ဟု ေခၚေသာ အစြန္းတစ္ေနရာတြင္ ျပန္ထြက္ျပဴလာဖုိ႔ ရွိပါသည္။ ေယဘုယ် ႏိႈင္းရ သီဝရီ ( General Relativity ) မွာ စံျပဳ သီဝရီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္၏ မေသခ်ာမေရရာမႈ နိယာမကို လိုက္နာျခင္း မရွိေေပ။

Stephen Hawking

စတုတၳ အခန္းတြင္ တြင္းနက္ၾကီးမ်ားမွ ( မည္သည့္ အရာမွ အလြတ္မေပး၊ ဆြဲငင္ ထားၾကမည္ ဟု ယူဆ ၾကေသာ္လည္း ) စြမ္းအင္မ်ား ထြက္ေပၚ လာဖို႔ရာ ကြမ္တမ္ သီဝရီ က ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း တင္ျပပါမည္။ တြင္းနက္ၾကီးမ်ားသည္ အမ်ားထင္သလို လံုးဝ မည္းနက္ေနသည္ မဟုတ္ေပ။

ပဥၥမ အခန္းတြင္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္မွ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မဟာေပါက္ကြဲမႈ ႏွင့္ စၾကာဝဠာ အစ ျဖစ္ေပၚပံု ကို ရွင္းပါမည္။ (႔ ထာဝရ တည္ရွိေနမည္ဟု က်ေနာ္တို႔ ထင္မွတ္ ထားတတ္ ၾကသည့္ ) အာကာသ – အခ်ိန္ တို႔သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အတိုင္းအတာ ရွိေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ အညႊန္းေဘာင္ အေနျဖင့္ မရွိေၾကာင္း သိလာပါမည္။ ကမၻာ၏ မ်က္နွာျပင္ကဲ့သို႔ ႏွစ္ဖက္တိုင္း ေလာက နွင့္ ပမာ ဆင္တူသည္။

ဆ႒မ အခန္းတြင္ ရူပေဗဒ ဥပေဒသမ်ားသည္ အခ်ိန္ အခ်ိဳးညီမႈ သေဘာ ရွိေနၾကေသာ္လည္း အတိတ္ ႏွင့္ အနာဂါတ္တို႔ ကြဲျပားျခားနားလာ ရပံုအေၾကာင္းကို ( ပဥၥမ အခန္းမွ ) ရရွိလာသည့္ အျမင္သစ္က တဆင့္ ရွင္းလင္း ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပပါမည္။

ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္၊ ျဒပ္ဆြဲအား၊ ရူပေဗဒ ႏွင့္ ႏြယ္ယွက္ သည္မ်ား စသည္တို႔ အားလံုး ပါဝင္မည့္ Unified Theory ( ေပါင္းစပ္ သီဝရီ၊ အရာရာတိုင္း၏ သီအိုရီ ) ကို က်ေနာ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြရမည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး သတၱမအခန္းတြင္ တင္ျပသြားပါမည္။ အကယ္၍သာ ဤသီဝရီ ေအာင္ျမင္ ခဲ့လ်င္ စၾကာဝဠာ နွင့္ တကြ က်ေနာ္တို႔ အေၾကာင္း ကို စစ္မွန္စြာ နားလည္ လာမည္ ျဖစ္သည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: