မွန္တစ္ခ်ပ္

Mirror - Picasso

သည္ကေန႔ စိတ္ကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ထားေသာ္လည္း အနည္းငယ္ ေတာ့ ရွဳပ္ယွက္ခတ္ ေနမိသည္။ စိတ္ရွဳပ္စရာေတြခ်ည္း ေတြ႔ေနရေသာ ေၾကာင့္ ဟု ဆိုပါလ်ွင္ ေယာက်ၤားစင္စစ္ ညီးတြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ တကယ္က စိတ္ရွဳတ္ စရာမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ စိတ္ ရွဳပ္ျခင္း မဟုတ္။ စိတ္ ကိုက ရွဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ ရွဳပ္စရာ ဟူ၍ ဤကမၻာတြင္ ရွိမည္ မဟုတ္ ဟု ထင္ပါသည္။ ေစ့ေစ့ ေတြးၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အဆံုးစြန္ဆံုး- ပညာေရးသည္ လည္းေကာင္း အနည္းငယ္မ်ွ စိတ္ ရွဳပ္ေထြးေစ ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းအေရး အရာမ်ားနွင့္ တကြ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူအပါ အဝင္ သက္ရွိ သက္မဲ့ အရာတိုင္း သည္ ၎တို႔ သေဘာ အေလ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ ( တစ္ခါတစ္ရံ ေျဗာင္းဆန္၍ ) သြားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ သိထားရန္ လိုသည္က မိမိသည္လည္း ယင္းသဘာဝ အတြင္း ပါဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ သူ႔သေဘာ ႏွင့္သူ ျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အနွီ သက္ရွိ သက္မဲ့ တို႔သည္လည္း မိမိအား အနည္းနွင့္ အမ်ား အေနွာင့္အယွက္ ျပဳႏိုင္ေသးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

“လူသည္ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ အဆိုမ်ား၊ “လူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ သားေကာင္ ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ား၊ စသည္တို႔သည္ အၾကင္လူ တစ္ေယာက္၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎၏ စိတ္ကို ကသိကေအာက္ ျပဳစရာ ၊ အေနွာက္အယွက္ ျပဳစရာ အရာရာ တို႔ အျပည့္အနွက္ ျခံရံ ေနၾကမည္ ဟု အသိေပးထားျခင္း၊ သတိေပးထားျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ လည္း ျခံရံ ေနပါသည္။

ယီမင္ ႏိုင္ငံ သမၼတႏွင့္ ဆႏၵျပၾကသူမ်ား အေၾကာင္း၊ ဘင္လာဒင္ ေသဆံုးမႈမွ အိုဘားမား ဘဝင္ၾကြမႈမ်ား အေၾကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ သည္ ကိုရီးယား၊ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယ ႏ်ဴလက္နက္ မ်ား အေၾကာင္း၊ တရုတ္ အလယ္ပိုင္း မိုးေခါင္ျခင္း မွသည္ အေမရိကန္ မုန္တိုင္းမ်ား အေၾကာင္း ၊ ေရနံေစ်း မွသည္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းျခင္း အေၾကာင္း စသည္ တို႔သည္ မည္မ်ွ ရွဳတ္ယွက္ခတ္၍ ကမၻာပ်က္ခမန္း ေျဗာင္းဆန္ ေနပါေစ – က်ေနာ္တို႔ ႏွင့္ ( ဆက္ႏြယ္ပင္ ဆက္ႏြယ္ျငားေသာ္လည္း ) ေဝးေသးသည္ ဆိုၾကပါစို႔ ။

ျမန္မာအိုင္တီ မွသည္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာ ဂယက္/ကြာဟမႈ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္း၊
ျပည္ဝင္ခြင့္ မွသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အေၾကာင္း၊
စိုင္းစိုင္း ခမ္းလိႈင္ အစ၊
ေဇယ်ာေသာ္၊ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အလယ္၊
ဘေလာ့ဂါ သူလ်ိဳ ဒလန္ ရန္ပြဲမ်ား အဆံုး – ရွိၾကကုန္ေသာ အြန္လိုင္း ပူစီနံ မ်ား အေၾကာင္း၊
“မင္းတို႔ လုပ္သမ်ွ ေ-ာက္သံုးမက်” မွသည္
“သမၼတၾကီးတို႔ လုပ္သမ်ွ ေကာင္းၾကပါသည္ ခင္ဗ်ား” အထိ
စကား ေဖာင္ဖြဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ား အေၾကာင္း၊
တစ္ရက္ လုပ္၍မွ တစ္ရက္ အနိုင္ႏိုင္ စားၾကရေသာ ဘဝမ်ား မွသည္
ဇိမ္ခံရင္း ေငြျမင္သမ်ွ မ်က္စ ပစ္ခ်င္ၾက သူမ်ား အေၾကာင္း၊
“လုပ္ရဦးမယ္၊ ၾကံရဦးမယ္၊ ၾကိဳးစားရဦးမယ္” မွသည္ –
အစ အန “ေအာင္ျပီေဟ့ ေအာင္ျပီ” မ်ား အဆံုး –
မျဖစ္ညစ္က်ယ္ ၾကိဳးပမ္းရင္း ေမာဟိုက္ ေနၾက သူမ်ား နွင့္
မျဖစ္ညစ္က်ယ္ ၾကိဳးပမ္းရင္း ဘဝင္ ေလသလပ္ ေနၾကသူမ်ာ းအေၾကာင္း၊

ဤအေၾကာင္း အရာတို႔သည္ က်ေနာ္တို႔၏ စားဝတ္ေနမႈကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ႏွီးႏြယ္ ရွဳပ္ေထြး ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ စိတ္ရွဳပ္ရျခင္းတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ – ဟု လက္ညိႈးထိုး ျပ၍မရႏိုင္ေပ။ စိတ္ကို ရွဳပ္ေထြးေစႏိုင္ေသာ တရားခံသည္ အေသအခ်ာ ရွာေဖြၾကည့္မည္ ဆိုပါက ၎တို႔သည္ အဓိက တရားခံ မဟုတ္ေပ။

လူ၏ စိတ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပဒါးသုတ္ထားေသာ မွန္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူသည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔ေရွ႕ရွိသမ်ွ အရိပ္ထင္ ေနရသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏွင့္ပင္ သူ႔ေရွ႕ ရွိသမ်ွ မလာၾကပါနွင့္ ဟု ေျပာ၍ မရေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ သူ႔သေဘာ ႏွင့္သူ သြားလာ ျဖစ္ပ်က္ေနမည္ သာ ျဖစ္သည္။

မွန္တစ္ခ်ပ္ အေၾကာင္း စဥ္းစားရင္း အေျဖရပါသည္။

မွန္ေရွ႕ရွိ အရာဝတၳဳမ်ား။အေၾကာင္း အရာမ်ား သည္ တရားခံ မဟုတ္ေပ။

ရွာေဖြေတြ႔ရေသာ တရားခံမွာ – မွန္တြင္ သုတ္ထားေသာ ျပဒါးသာ ျဖစ္သည္။

ယင္း မွန္တြင္ အရိပ္မထင္လိုလ်ွင္ ယင္း ျပဒါးကို ခြာပစ္ဖို႔သာ လိုအပ္သည္။

……………………………….

Yanni ၏ In the Mirror ေတးသြားကို နားဆင္ရင္း – ေတြးမိေတြးရာမ်ား ။

Download
Hotfile

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: