အီနားရွား အက္ေဆး

နားမလည္ခဲ့ပါ။ က်ေနာ္နားမလည္၊ ခင္ဗ်ား-နားမလည္၊ အျခားသူမ်ားလည္း နားမလည္ပါ။

ငါ့ကုိ သူနားမလည္ပါလားဟု ေတြးရင္း ေတြးရင္း – အလံုးအရင္း ၊ ထုႏွင့္ ထည္ႏွင့္ နားမလည္သည္ ျဖစ္၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ျပန္ နားမလည္ခဲ့။

ရက္လည္ တြင္ ဆြမ္းသြတ္ျပီး သာဓုေခၚေနဆဲ ခဏ – မီး အျမိဳက္ခံလိုက္ရသည့္ အသုဘ ေကာင္ကဲ့သို႔ -တုန္တုန္ရင္ရင္ ၊ တအံ့တဩ နားမလည္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မအူမလည္ေကာင္ တစ္ေကာင္ – မလည္ရွဳပ္ လုပ္ရင္း လူမိ သြား သကဲ့သို႔ ခပ္ပါးပါး လ်ားလ်ား – နားမလည္ျခင္း မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို နားမလည္ရေကာင္းလား ဟူ၍ နားမလည္သလိုသာ ၾကိတ္မွတ္ျပီး ေတြးရင္း သူ႔ကို နားမလည္ေပးႏိုင္ေတာ့ သကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္နားမလည္ေတာ့။ ယခု အေတာ္မ်ားမ်ား နားမလည္ၾကျခင္းမွာ ယင္းအေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ၾကိဳးစားရင္း နားမလည္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ နားလည္ၾကသည္ ဆိုသူမ်ား ၾကားတြင္ နားမလည္မႈမ်ား အံုႏွင့္ က်င္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကို သူနားလည္ခဲ့သလား၊ က်ေနာ္ နားလည္ပါသလား။ ခင္ဗ်ားေရာ နားလည္ ခဲ့ပါသလား။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ဘယ္သူမွ နားမလည္ၾကဟန္ တူသည္။

အားလံုးကို တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး နားလည္ေစလိုသည့္ ေယဘုယ် အေျခခံ အခ်က္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရလ်ွင္ လူအမ်ား နားဝင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ေဝါဟာရမ်ိဳးကို လည္လည္ဝယ္ဝယ္ သံုးတတ္မွ ျဖစ္မည္။ အလည္လြန္၍ ျမွားဒဏ္သင့္သြားခဲ့ရေသာ ေတေလငွက္ တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ မခ်ိမဆံ့ နားလည္ရမႈမ်ိဳးႏွင့္ေတာ့ နားမလည္ေစခ်င္ပါ။ လည္မ်ိဳကို ဓားေထာက္၍ အမ်ားေပ်ာ္ဖို႔ရာ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈကို စေတး၊ အသက္ဆက္ရေသာ ဆပ္ကပ္ဆရာကဲ့သို႔ ဒဏ္ရာ အနာတရ ျဖင့္လည္း နားမလည္ေစခ်င္ပါ။

နားလည္မႈ ကို တန္ျပန္ နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားရင္း စိမ္ေျပနေျပ နားလည္သြားေသာသူသာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ ႏိုင္ပါ့မလား စိုးရြ႕ံမိသည္။ စင္စစ္ နားလည္ႏိုင္ေလာက္သာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုေနသည့္တိုင္ နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ နားလည္မႈ ရွိသူ ဟု ေျပာလိုပါလ်ွင္ နားလည္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျပည့္စံုသည္ ျဖစ္ေစ နားလည္ရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကိုလည္း သူ နားလည္ႏိုင္မည္ မထင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ဤအခ်က္ကို နားလည္ေအာင္ ေျပာေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။ ( သို႔မဟုတ္ တနည္းအားျဖင့္ နားလည္ေအာင္ ေျပာရမည္ ဆိုလ်ွင္ ) က်ေနာ္ နားလည္လား နားမလည္လား ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ဇေဝဇဝါျဖင့္ နားမလည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: