What’s “the Revolution”?

နွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) အားလံုးေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ရည္စူး၍ ၁၉၅၅ ခုနွစ္က ျမဝတီမဂၢဇင္းတြင္ ဆရာေမာင္ထင္ ေရးသားခဲ့ေသာ “ေတာ္လွန္ေရး” အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးကို တင္ရွိပါသည္။

“သတင္းမီဒီယာသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုကာ – ေလမတိုးပဲႏွင့္ပင္ ယိုင္ယိုင္ ေနၾကသည္ျဖစ္၍ ၾကိဳးစားထိန္းမတ္ေနရေသာ ကာလၾကား၌ လူထု၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား ၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ၊ ျပည္သူတို႔၏ အသံမ်ား၊ စသည္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႕သည္ လိုသည္ထက္ ပိုႏိုင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕သည္ မပိုႏိုင္ဘဲ လိုေနလိမ့္မည္။ ( လိုေနသည္က မ်ားသည္ )

အထူးသျဖင့္

  • ေရွးအတီေတက သံုးစြဲခဲ့ေသာ သံမိႈစြဲလ်က္ ရွိေနသည့္ ျဗဴရိုကရက္ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊
  • ငါးသံုးလံုး လက္ၾကားမွ မခ်ဘဲ အိုက္စကရင္၊ ဟမ္ဘာဂါ မျပတ္ခဲရင္း “က်ဳပ္တို႔ လူမ်ိဳး ဆင္းရဲလွသည္” ဟု ဆံုလည္ ဆိုဖာ ကုလားထိုင္ ေပၚမွ ေၾကြးေၾကာ္ကာ နာမည္ေကာင္းယူလိုေသာ စိတ္မ်ား၊ ( တကယ္ ဆင္းရဲေနၾကသူမ်ားမွာ အသံမ်ွပင္ မထြက္ႏိုင္ၾက ) ၊
  • အမ်ား၏ အဇၥ်တၱ အတြင္း သႏၱာန္၌ စြဲျမဲလ်က္ ရွိသည့္ ေဒါသ စနက္ကို မထိတထိ လည္းေကာင္း၊ ထိထိမိမိ လည္းေကာင္း မီးျမိွက္ သျဂၤိဳလ္ ခုတံုးထား၍ မိမိတို႔ အိပ္ကပ္တြင္းသို႔ ေဒၚလာတန္ တစ္ဖ်တ္ဖ်တ္ ေရာက္ရွိေရး ကိုသာ ေရွးရွဳၾကေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊
  • “တာဝန္ၾကီးၾကီး ယူသူသည္ ပညာဥာဏ္ ပိုမိုၾကီးမားရမည့္ အေလ်ာက္၊ အမ်ားအတြက္ မ်ားမ်ား အနစ္နာခံ၊စြန္႔ဝံ့သူ ျဖစ္ရသည္” ဟူေသာ အယူ အစား၊ “တာဝန္ၾကီးၾကီး ယူသူသည္ အျမတ္ၾကီးၾကီး ရလတၱံ။” ဟူေသာ အယူျဖင့္ အေျမွာ္အျမင္ ၾကီးမား၍ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ မဟားတရား ရွိၾကကုန္ေသာ အႏွီပုဂၢိဳလ္တို႔ ၏ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊
  • မိမိ၏ အတၱက်ိဳး မထိခိုက္ေသးသေရြ႕ ကာလပတ္လံုး “က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာမ်ား ေရာင့္ရဲတတ္ၾကသည္” ဟု ဘုရားကပင္ ထိုင္ရွိခိုးရေလာက္သည့္ အႏွီ ခႏၱီတရား ျပည့္ဝေနၾကကုန္ေသာ ဗာလ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊
  • “ေၾကာက္တတ္လ်ွင္ ရန္ကင္းသည္” ဟူေသာ ေရွးလူၾကီး သူမ စကားကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ေသသည္အထိ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေနထိုင္သြားၾကမည့္ အနွီ မဟာ့မဟာ သတၱိခဲမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊

စသည္တို႔သည္

က်ေနာ္ အပါအဝင္ က်ေနာ္တို႔ ညီအကိုေမာင္နွမ အမ်ား ၏ စိတ္အတြင္း၌ ကိန္းခိုလ်က္ ရွိေနၾကလ်ွင္ ယခုတြင္ေရာ ေနာင္သံသရာတြင္ပါ တိုးတက္ ၾကီးပြားမည့္အစား ဆုတ္ယုတ္ၾကဖို႔ သာ ရွိေၾကာင္း အထင္အရွား သိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေတြးဆ ဆင္ျခင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ မိမိႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္၌လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အက်ဥ္းအားျဖင့္ ဆိုရလ်ွင္ ဤေဆာင္းပါး၏ ေနာက္ဆံုး ပိုဒ္ ၌ ပါဝင္ေသာ စကားကဲ့သို႔ – ဆရာေမာင္ထင္၏ ေဆာင္းပါးပါ အဆိုမ်ားကို ယေန႔ ေခတ္ႏွင့္ အညီ သံုးစြဲရာတြင္ နက္နဲစြာ စဥ္းစားသူ အဖို႔ နက္နဲေသာ အဓိပၸာယ္ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ စဥ္းစားမႈ ၌ ေသြဖည္တတ္သူ တို႔ အဖို႔မူ မည္သုိ႔ စဥ္းစား၊ စဥ္းစား အဓိပၸာယ္ မွန္ကို ရၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္။

ေဇယ်

…………………………………………………………..

ေတာ္လွန္ေရး – ေမာင္ထင္

ေတာ္္လွန္ေရး ဟူသည္မွာ လူ႔သမိုင္း၏ သခၤါရ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အေၾကာင္းမဲ့ မျဖစ္။ အေၾကာင္းရွိမွသာ ေပၚေပါက္သည္။

ေတာ္လွန္ေရး သည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤအက်ိဳးျဖစ္သတည္း ဟူေသာ ပဋိပစၥသမုပၸါဒ္ ၌ အက်ံဳးဝင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေခတ္ သမိုင္း၌ ထိုသို႔ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ဤေခတ္သမိုင္းတြင္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္။ ထိုေခတ္၌ ထိုသို႔ မျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ဤေခတ္၌ ဤသို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္လ်ွင္ ျပီး၏။ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္လ်ွင္ ျပီး၏ ဟူ၍ မဆိုသာ။ အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္သည့္ နည္းတူ၊ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္လ်ွင္ ေတာ္လွန္ေရး နိ႒ိတံဟု မေျပာသာ။ ကမၻာတည္စက ကမၻာဆံုးသည္ အထိ ေတာ္လွန္ေရးတည္း ဟူေသာ သခၤါရသည္ သံသရာ တစ္ေလ်ာက္လံုး၌ ေရအယဥ္ကဲ့သို႔ စီးဆင္းေနလိမ့္မည္။ ထိုသခၤါရၾကီး ရပ္တန္႔သြားျပီ ဆိုလ်ွင္ လူ႔ဘံု ဟု ေခၚေဝၚအပ္ေသာ ဤကမၻာၾကီးသည္ ရပ္တန္႔ သြားရေပလိမ့္မည္။ ဤကမၻာ ရပ္တန္႔သြားသည္ ဆိုသည္မွာ ဤကမၻာၾကီး ပ်က္ျပဳန္း သြားသည္ပင္ မည္၏။

ေတာ္လွန္ေရး ဟူသည္မွာ နိစၥ မဟုတ္။ အနိစၥ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ နိစၥ ဟူျငားအံ့။အဂၤလိပ္ တို႔၏ စက္မႈ လက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္သည္ ယေန႔ အထိ တည္လ်က္ ရွိရမည္ ျဖစ္၏။ ျပင္သစ္ အေရးေတာ္ပံုလည္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ တည္ရမည္ ျဖစ္၏။ ျပင္သစ္ အေရးေတာ္ပံုလည္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ တည္ရမည္ ျဖစ္၏။ ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးလည္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ တည္ရမည္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လူ႔သမိုင္းသည္ နိစၥ သေဘာျဖင့္ ရပ္တန္႔၍ မေနေခ်ရကား ဆိုခဲ့ျပီးေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္တို႔သည္ ကုန္ခဲ့၍ အသစ္ အသစ္ ေသာ ေတာ္လွန္ေရး တို႔ကိုသာ ယေန႔ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည္။

အနိစၥ သေဘာမွာ ရပ္တည္ျခင္း မရွိ။ တည္ျပီး လ်ွင္လည္း တန္႔၍ မေန။ ဥပါဒ္ ဟူ၍ ျဖစ္ျပီးေနာက္ ဌီ ဟူ၍ တည္ျပီးလ်ွင္ ဘင္ဟူ၍ ပ်က္သတည္း။ သံသရာ တစ္ေလ်ာက္လံုး ဥပါဒ္ ၊ ဌီ၊ ဘင္ တို႔သည္ တဖြားဖြား ႏွင့္ ရွိသတည္း။

မီးေတာက္၏ အစဥ္ကို လူ႔မ်က္စိႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျမင္ရ၍ ထိုမီးေတာက္သည္ မေျပာင္းမလြဲ တည္ေန၏ ဟု ထင္မွတ္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ျမင္စက မီးေတာက္၌ ကာဗြန္ အႏုျမဴ တစ္ခုႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အႏုျမဴ ႏွစ္ခုတြဲတို႔ ထိေတြ႔ ေပါက္ကြဲ၍ သြားခဲ့သည္။ ျမင္ျပီးခဏ၌ မူလက ကာဗြန္ႏွင့္ မူလက ေအာက္ဆီဂ်င္တို႔ တျဖစ္လဲ သြားခဲ့ျပီ။ ဒုတိယ အဆိုင္း ျဖစ္ေသာ ကာဗြန္ ၁ ခုႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၂ ခုတို႔ သည္ ထိေတြ႔ ေပါက္ကြဲ ၾကျပန္သည္။ ထို ဒုတိယ ေပါက္ကြဲမႈ ကို ပထမ ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ အတူတူ ဟု ထင္ေသာ္ မွားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ပကတိ မ်က္စိ၌ကား ပထမ ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ဒုတိယ ေပါက္ကြဲမႈ သာမက အားလံုးေသာ ေပါက္ကြဲမႈ တို႔သည္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္၍ တစ္ခုတည္းေသာ အျခင္းအရာ ဟု ထင္မွတ္မွား ေနၾကသည္။

လူ႔သမဂၢ တစ္ခုလံုး အနိစၥ သေဘာ ေရြ႕လ်ားေနသည္ကို အနိစၥ သေဘာအေနျဖင့္ မစဥ္းစားႏိုင္ၾကဘဲ ၊ နိစၥ သေဘာ အေနျဖင့္ စဥ္းစား ၾကေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ျပီးဆံုးျပီဟု ဆိုကာ ႏွစ္သိမ့္ ေနၾက၏။ အခ်ိဳ႕က အတိတ္ကာလက ေတာ္လွန္ေရးကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေတာ္လွန္ေရးဟု ထင္မွတ္ မွား ေနၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ၌ ဥေရာပ အလယ္ေခတ္က အေတြးအေခၚ တို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဧကရာဇ္ ဘဝရွင္ မင္းတရား လက္ထက္က အေတြးအေခၚတို႔သည္ ေဒြးေရာယွက္တင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ပါးစပ္က ဒီမိုကေရစီဟု အျမွဳပ္တစီစီနွင့္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ယ္ေနၾက၏။ အလုပ္၌ကား မင္းစိုးရာဇာ စိတ္သည္ ပို၍ပင္ ျပန္လည္ သစ္ဆန္းေန၏။ လူထု၏ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အေကာင္အထည္ မေပၚႏိုင္ေသး။ လူတစ္ဦး၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ နွင့္ လူတစ္စု၏ ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔သာလ်ွင္ တာစားလ်က္ ေနသည္။ လူထုသည္ ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ မရွိခဲ့။ မျပည့္ဝ သူတို႔က ဟစ္ေအာ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္ ကိုပင္ ဟုတ္ႏိုးႏိုး ႏွင့္ ေနေၾကသည္။

ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ဟူသည္မွာ လူစု၍ ‘ငါ့ဖို႔’ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၍သာ အသိမ်ား ၾကသည္။ လူထု၏ ဆႏၵျပည့္ဝ ေလေအာင္ လူအမ်ားစု ေပါင္း၍ အညီအညြတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ ဟူေသာ သေဘာသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ အံ့ေလာဟု စိုးရိမ္ စရာပင္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး၌လည္း ထို႔အတူပင္။ သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံတြင္ ဘဝ အေျခအေနက ဖန္တီးေသာေၾကာင့္၊ စက္မႈလက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ေပၚလာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ ဘဝ အေျခအေနက ဖန္တီးသည္ မဖန္တီးသည္ကို နားမလည္။ ဟို တိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဟိုလို ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ၊ ဒီတိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဒီလို ျဖစ္ရမည္ဟု ယူဆကာ၊ သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံကို တုပေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အာရံုျပဳေနၾက၏။

ထင္လြယ္ ျမင္လြယ္ေအာင္ ဥပမာ ျပရလ်ွင္ ငပိႏွင့္ ၾကီးျပင္းလာေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဒိန္ခဲ လုပ္ငန္းကို ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ ရွိ၏။ ျမန္မာတို႔၌ ငပိလုပ္ငန္း သည္ ဘိုးေတာ္ ဘုရားေခတ္က နည္းနိသ်ွ အတိုင္းသာလ်ွင္ ရွိေသးသည္။ အကယ္၍ ထို ငပိလုပ္ငန္းကို ဆံုျဖင့္ ေထာင္းရေသာ စနစ္မွ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ ၾကိတ္ရေသာ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္လ်ွင္ ငပိေတာ္လွန္ေရး ၾကီး ျဖစ္ထြန္း လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။ ေလာက္တက္ေသာ ငပိကို ေတာင္စင္ဖက္ ႏွင့္ ထုပ္၍ ေရာင္းေသာ စနစ္မွ သန္႔ရွင္းေသာ ငပိကုိ စယ္လိုဖိန္း စကၠဴ ႏွင့္ ေလလံုလံု ထုပ္ေရာင္းေသာ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း လာလ်ွင္ ငပိေတာ္လွန္ေရးၾကီး ျပီးေျမာက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္ ။ ေတာင္သူ ေတာင္သားတို႔ ငပိ အရည္က်ိဳ စားေနရသည့္ ဘဝကို စည္သြပ္ ဘာလေခ်ာင္ စားရေသာ ဘဝသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္လ်ွင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ေအာင္ျမင္ျပီ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ၌ကား ငပိ၌ပါေသာ ကယ္လစီယံ ေဖာ့စဖိတ္ အာဟာရ ဓာတ္ကို ပစ္ထား၍ ႏြားႏို႔၊ ႏို႔ဆီ၊ ႏို႔ဘူး၊ ေထာပတ္၊ ဒိန္ခဲ တို႔၏ ဗီတာမင္ ကို သာလ်ွင္ ပို၍ အေရးထား ေနျပန္ရကား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ျဗိတိသ်ွ၊ အေမရိကန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ေဟာ္လန္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ ႏိုင္ငံ တို႔ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ပမာ တမ်ွ ျဖစ္ေနၾကရျပန္သည္။

ဆိုလိုရင္းကား ျမန္မာ့ အစြမ္း၊ ျမန္မာ့သတၱိ၊ ျမန္မာ့ ပစၥည္း ထြက္ေအာင္ လုပ္မွ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ႏိုင္မည္ ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ေခတ္အေလ်ာက္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္တို႔ကို ပယ္ရမည္ဟု ဆုိလိုရင္း မဟုတ္ေခ်။

လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ ကိစၥ တို႔၌လည္း အထက္ပါ သေဘာသြား တိုင္း ဆက္စပ္၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါေလ။

ဥပမာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပုဆိုးကို ေတာ္လွန္၍ ေဘာင္းဘီကို ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ဟု ယူဆၾကသည္ ဆိုပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ညေန လက္ဖက္ရည္ပြဲကို ဒင္နာဂ်က္ကက္ ( ညဝတ္ေဘာင္းဘီ အကၤ်ီစံု ) ဝတ္၍ တက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္သာ တူေနေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ခ်ည္း ျဖစ္သည္ဟု မဆိုသာ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတစ္ပါး လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မ်ွ ေလာင္းရိပ္မိ ေနခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနေသာ ေခတ္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၄ ခုနွစ္က ကင္းဝန္မင္းၾကီး ႏွင့္ ေယာ အတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္တို႔၏ အၾကံအစည္သာ အထေျမာက္ပါဘိ မူကား၊ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မ်ွ အေမွာင္ေခတ္ထဲသို႔ က်ေရာက္ ေနၾကရမည္ မဟုတ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မီဂ်ီမင္း လက္ထက္၌ ဂ်ပန္ ပညာေတာ္သင္မ်ား သည္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ အေတြးအေခၚႏွင့္ ပညာဗဟုသုတ အရပ္ရပ္တို႔ကို ဂ်ပန္ လူထုအား ျဖန္႔ခ်ီ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ကင္းဝန္မင္းၾကီးက ေစလႊတ္ထားေသာ ပညာေတာ္သင္ တို႔သည္ ကမၻာ့အေတြ႔အၾကံဳ ဗဟုသုတတို႔ကို ျမန္မာ လူထုအား ျဖန္႔ခ်ီေပးႏို္င္လိမ့္မည္။

ဤသို႔သာ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏွစ္ဆယ္ ရာစု ႏွစ္ ဆန္းလာသည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာရေပ လိမ့္မည္။ ဤသို႔သာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လ်ွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ကို ေစာေစာကပင္ ေတာ္လွန္ႏိုင္ ခဲ့လိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ရာဇဝင္ကား တစ္မ်ိဳး တစ္ဖံု ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ အကယ္၍သာ ၁၉ ရာစုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀ ရာစုႏွစ္ အကူးတြင္ ျမန္မာ့ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ပါလ်ွင္၊ ယေန႔ အဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရး၌ ေတြေဝျခင္း၊ ေသြဖည္ျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိႏိုင္ရာ။ ေတာ္လွန္ေရး အဓိပၸာယ္ကို အေကာက္မမွား ႏိုင္ရာ။ ယခု အခ်ိန္၌ ေတာ္လွန္ေရး အနည္ မထိုင္ေသးသျဖင့္ အဓိပၸာယ္ အေကာက္မွားလ်က္ ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ျမန္မာ့ ေတာ္လွန္ေရးသာ ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ သေဘာကို နားမဝင္ႏိုင္ၾကေသး။

ေတာ္လွန္ေရးကို ကာဗြန္ ေကာ္ပီ ကူးသလို ပံုတူ ကူးခ် ႏိုင္မွသာ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ရမည္ဟု ယူဆ ေနၾက၏။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ ကူးခ်ေနေသာ ပံုတူမွာ နွစ္ဆယ္ ရာစုႏွစ္ က ပံုမဟုတ္။ ဥေရာပ အလယ္ေခတ္ ေတာ္လွန္ေရး အနယ္ မထိုင္ခင္က ပံုမ်ား ျဖစ္သတည္း။ ၎တို႔ ကူးခ်ေနေသာ ပံုသည္ မည္မ်ွ ေဟာင္းႏြမ္း ေဆြးေျမ႕ေနသည္ကို ၎တို႔ မသိၾက။

သားက အေဖကို ပုန္ကန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တပည့္က ဆရာကို ပုန္ကန္လ်ွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူငယ္က လူၾကီးကို ပုန္ကန္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေတာ္လွန္ေရး မည္၏ ဟု ထင္မွတ္ေနၾက၏။ ထုိထင္မွတ္ခ်က္ ျဖင့္ ဆဲေရး တိုင္းထြာ ေနၾက၏။

သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရး သဘာဝကို နားလည္ေသာ ႏိုင္ငံ တို႔၌ကား သားသည္ အဖထက္ ေခတ္မီေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနၾက၏။ တပည့္သည္ ဆရာထက္ လက္ေစာင္း ထက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾက၏။ လူငယ္သည္ လူၾကီးထက္ ထက္ျမက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္း ေနၾက၏။

မိမိထက္ သာေသာ သားကို အေဖက ပိုခ်စ္၏။ မိမိထက္ သာေသာ တပည့္ကို ဆရာက ခ်ီးက်ဴး၏။ မိမိထက္ သာေသာ လူငယ္ကို လူၾကီးက မ်က္နွာသာေပး၏။ သို႔ေသာ္ သားသည္လည္းေကာင္း၊ တပည့္သည္ လည္းေကာင္း၊ လူငယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ မာန တံခြန္ မထူ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ၾကဖို႔ကိုသာ ရည္စူးၾကေပသည္။

တိုင္းသူ ျပည္သား ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ဆက္ဆံမႈ ၌လည္း အထက္ပါ နည္းအတိုင္း စဥ္းစား၍ ၾကည့္ေလ။ နက္နဲစြာ စဥ္းစားသူ အဖို႔ နက္နဲေသာ အဓိပၸာယ္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ စဥ္းစားမႈ ၌ ေသြဖည္တတ္သူ တို႔ အဖို႔ကား၊ မည္သုိ႔ စဥ္းစား၊ စဥ္းစား အဓိပၸာယ္ မွန္ကို ရၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ျမဝတီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၉၅၅

…………………..

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: