ဂိုဏ္းစြဲ ဂဏစြဲ

နားလည္မႈ မရွိသူမ်ားလည္း ဂိုဏ္းဂဏကို တည္ေထာင္ၾကသည္ ။ နားလည္မႈ ရွိသူမ်ားလည္း ဂိုဏ္းဂဏကို တည္ေထာင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ နားလည္မႈ မရွိသူမ်ား၏ ဂုိဏ္းဂဏသည္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား ျဖစ္ကုန္ျပီး ဂိုဏ္းစြဲ၊ ဂဏစြဲသည္ ၎တို႔ကို ဒုကၡျပဳကုန္ၾကသည္။ နားလည္မႈ ရွိသူမ်ား၏ ဂုိဏ္းဂဏကမူ ယင္းဂိုဏ္းဂဏတည္ေထာင္သူမ်ား အတြက္ ဝိမုတၱိ မဂၢ လြတ္ေျမာက္ျငိမ္းခ်မ္းမႈ သို႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၌ ေထရဝါဒဂိုဏ္း ႏွင့္ မဟာယာနဂိုဏ္းဟူ၍ ဂိုဏ္းၾကီး ႏွစ္ခု အျပင္ ယင္းဂိုဏ္းၾကီး နွစ္ဂိုဏ္းမွာ ျဖာထြက္သြားေသာ ဂိုဏ္းဂဏ မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ယင္းဂိုဏ္းဂဏ မ်ားသည္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္း အျပစ္ ေျပာမေနၾကဘဲ၊ လက္ညွိဳး ထိုး မေနၾကဘဲ ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္သြား ၾကမည္ ဆိုလ်ွင္ လိုရာခရီး မေရာက္ဘဲ ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တြန္းထိုး ၍ ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ သြားဖို႔ ၾကိဳးစားေနသည္ ဆိုလ်ွင္ကား မည္သူမ်ွ လိုရာ ခရီးမေရာက္ဘဲ တပ္လန္ျပန္က် လာမည္မွာ မလြဲမေသြ ဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝိပႆနာ ဘာဝနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္း လုပ္နည္း ကိုင္နည္း ကြဲျပားျခားနားေနၾကေသာ္လည္း ဦးတည္ခ်က္မွာ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ျဖစ္သည္။ လုပ္နည္းကိုင္နည္း ကြဲျပားျခားနား ေနသည့္ အတြက္ ငါတို႔ဂုိဏ္းဂဏက ဗုဒၶနည္းက် ဂိုဏ္းဂဏ ျဖစ္သည္။ အျခားဂိုဏ္းဂဏ မ်ားက ဗုဒၶနည္းက်မဟုတ္၊ တလြဲတေခ်ာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟု တစ္ေယာက္နွင့္ တစ္ေယာက္ အျပစ္ ေျပာဆိုေနၾကလ်ွင္ ၊ လက္ညိွဳးထိုးေနၾကလ်ွင္ လိုရာခရီး မေရာက္ဘဲ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းျခင္းသာ အဖတ္တင္ ေပလိမ့္မည္။


ဂုိဏ္းဂဏ ထူေထာင္ၾကေသာ္လည္း နားလည္မႈ ရွိသူမ်ားကမူ ဂိုဏ္းစြဲ၊ ဂဏစြဲ မထား။ လမ္းကိုလည္း ထြင္ၾကသည္။ မိမိထြင္ေသာလမ္း အတိုင္းလည္း ေလ်ွာက္သြားၾကသည္။ နားလည္မႈ မရွိသူမ်ားကမူ သြားစရာ လမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ( သြားရာလမ္းကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ) ဦးတည္ခ်က္ ရွိရာသို႔လည္း ေရာက္သြားၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ လမ္းသည္ သူတို႔ အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသာ ျဖစ္သြားၾကလိမ့္မည္။ ရင္ဘတ္ေပၚ ၌ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲ ကဲ့သို႔သာ တင္ေနၾကလိမ့္မည္။

နားလည္မႈ ရွိသူမ်ားကမူ လမ္းကို အသံုးခ်ၾကသည္။ နားလည္မႈ မရွိသူမ်ားကမူ လမ္း၏ အေနွာင္အဖြဲ႕ကို ခံေနၾကရသည္။ ယင္းအတြက္ လိုရာခရီးသို႔ ေရာက္ျခင္း မေရာက္ျခင္းတို႔တြင္ ဂုိဏ္းဂဏသည္ မည္သို႔မ်ွ အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေပ။

ဂုိဏ္းဂဏ ဟူေသာ စကားလံုးသည္ အလြန္တရာ အဖိုးတန္ေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။ လိုရာခရီးသို႔ သြားေသာ လမ္းသည္ ဂိုဏ္းဂဏ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နားလည္မႈ မရွိသူမ်ားေၾကာင့္ ဂိုဏ္းဂဏ ဟူေသာ စကားလံုးသည္ သန္႔စင္ မြန္ျမတ္ေသာ စကားလံုး မဟုတ္ဘဲ ညစ္ညမ္းေသာ စကားလံုးဘဝသို႔ ေရာက္သြားရသည္။ သန္႔စင္ မြန္ျမတ္ျခင္း မရွိဘဲ ညစ္ညမ္းေသာ ဘဝ ေရာက္သြားရေသာ ဂိုဏ္းဂဏသည္ ဂိုဏ္းဂဏ အစစ္ မဟုတ္ေပ။

သြားေသာ ခရီးတစ္ခု၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ေလွကုိ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ရြက္၍ သြားမည္ ဆိုပါက ေလွ၏ အျပစ္မဟုတ္ေပ။ ေလွကို ဦးေခါင္းေပၚ တင္၍ သြားေသာသူ၏ အျပစ္သာ ျဖစ္သည္။ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဝါဒ၊ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေနၾကသူမ်ားသည္ အစစ္အမွန္ ဂုိဏ္းဂဏကို သိရွိနားလည္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ဂိုဏ္းဂဏ အစစ္အမွန္ကို သိရွိနားလည္သူမ်ားကမူ လမ္းကို အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုရာ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ေရာက္ေသာ အခါ လမ္းမွ လြန္ေျမာက္သြားၾကသည္။ ေလွကို အသံုးျပဳသူမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။ ေလွကို ဦးေခါင္းေပၚ တင္သြားသူ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းဂဏတြင္ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ မရွိ။ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိ။ အျပစ္ရွိသူ မွားယြင္းေသာသူမွာ နားလည္မႈမရွိေသာ ဂိုဏ္းစြဲ ဂဏစြဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

……………………..

ဆရာ ပါရဂူ၏ သနႏၱနဓမၼကို ဖတ္ရင္း အထက္ပါတို႔ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

……………………..

http://zayya.blog.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
https://zayya.wordpress.com/

………………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: