အဲ့ဂေလာက္သာ ရွင္းတတ္သည္

ၾကားသိဖူးျပီး ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ သစၥာတရားဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္တိုင္း၊ တရားဓမၼဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းတိုင္း၊ ဘဝဆိုသည္၏ နက္နဲမႈနွင့္ ေဝါဟာရတို႔ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပရင္း မျပည့္စံုသည့္ အခါတိုင္း ေျပာေလ့ ေျပာထရွိေသာ ပုံဝတၳဳ ျဖစ္ပါသည္။

ဖားတစ္ေကာင္သည္ ပင္လယ္ထဲက လာျပီး ၊ ေရတြင္းတစ္တြင္းထဲ ခုန္ခ်မိလိုက္သည္။ ေရတြင္းထဲက ဖားက – “မိတ္ေဆြ၊ ဘယ္က လာတာလဲ” ဟု ေမးလိုက္သည္။ “က်ဳပ္ ပင္လယ္က လာတာ” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ ေရတြင္းထဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဖားက “ပင္လယ္ ??? :O အဲ့ပင္လယ္က ဘယ္ေလာက္ ၾကီးသလဲ” ဟု ေမးသည္။ ေရတြင္းထဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဖားသည္ ေရတြင္းထက္ ၾကီးေသာ မည္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ိဳး ကိုမ်ွ မေတြ႔ဖူးေပ။ ေရတြင္းထဲမွာ ေမြးဖြားသည္။ ေရတြင္း ထဲမွာပင္ ၾကီးျပင္းသည္။ ေရတြင္း နံရံက ထြက္ျပီး အျပင္ဘက္ တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးေပ။ ေရတြင္း နံရံက ၾကီးလည္း ၾကီးသကိုး။ ေရတြင္း ဖားအတြက္ ေရတြင္း အျပင္ဘက္၌ ေရတြင္းထက္ ၾကီးေသာ အရာဝတၳဳ ရွိသည္ဟု သိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိေပ။ အျပင္ဘက္က ဖား တစ္ေကာင္ တစ္ေလ မွလည္း အျပင္ဘက္က သတင္းေပးဖို႔ ေရတြင္းထဲ ေရာက္မလာေပ။

ပင္လယ္ဖားက “ပင္လယ္က အၾကီးၾကီး” ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရတြင္းဖားသည္ အၾကီးၾကီး ဆိုသည့္ စကားကို သေဘာမေပါက္ ျဖစ္ေနသည္။ ေရတြင္း တစ္ဝက္ေလာက္ ခုန္ျပျပီး “ဒါေလာက္ ၾကီးသလား” ဟု ေမးလိုက္သည္။ ပင္လယ္ဖားက – “ဒါေလာက္ မကဘူး။ အမ်ားၾကီး ၾကီးတယ္” ဟု ေျပာျပျပန္သည္။ ေရတြင္း ဖားက ေရတြင္း တစ္တြင္းလံုး ခုန္ျပျပီး – “ အဲ့ဒါေလာက္ ၾကီးသလား” ဟု ေမးၾကည့္ျပန္သည္။ ပင္လယ္ဖားက – “အဲ့ဒါထက္ အမ်ားၾကီး ၾကီးတယ္” ဟု ေျပာလိုက္ျပန္သည္။

ေရတြင္းဖားသည္ ပင္လယ္ဖား ေျပာသည္ကို မယံုေပ။ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ ၾကိဳးစား ၾကည့္ျပန္သည္။ ေရတြင္း တစ္ခုလံုးကို ပတ္ျပီး ခုန္ျပလ်က္ – “ဒါေလာက္ ၾကီးသလား” ဟု ေမးျပန္သည္။ ပင္လယ္ဖားက- “မိတ္ေဆြကို ဘယ္လို ေျပာရမလဲ မသိဘူး၊ အၾကီးၾကီးပဲ” ဟု ေျပာသည္။ ပင္လယ္၏ ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔ပံုကို အတိုင္းအတာႏွင့္ ေျပာ မျပတတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ေရတြင္းဖားက –

“ၾကြားတယ္ ဆိုတာ အကန္႔အသတ္ တစ္ခုေတာ့ ရွိရတယ္ ဗ်။ တျခားဖား ေတြကို သြားျပီး ၾကြားပါ။ က်ဳပ္တို႔က ဒီေလာက္ အ,တဲ့ ၊ န,တဲ့ ဖားေတြ မဟုတ္ဘူး။ တျခား ငတံုး၊ ငအ ေတြဆီ သြားျပီး ၾကြားပါ။ ဒီေရတြင္းထက္ ၾကီးတဲ့ အရာဝတၳဳ ရွိတယ္လို႔ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးဘူး။ ျမင္လည္း မျမင္ဖူးဘူး။ က်ဳပ္ရဲ႕ မိဘ ဘိုးဘြား ေတြ ေျပာတဲ့ စကားကိုလည္း တစ္ခါမွ မၾကားဖူးဘူး။ က်ဳပ္ရဲ႕ မိဘ ဘိုးဘြားေတြဟာ ဖားၾကီး ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ တစ္သက္လံုး ဒီေရတြင္းထဲမွာပဲ ေနလာခဲ့ၾကတယ္”

ဟု ျပန္ေျပာသည္။

ပင္လယ္ဖား အတြက္ ေျပာစရာ စကားလံုး မရွိေတာ့ေပ။ ။

“နတၳိက” ျဖစ္ရျခင္း ၏ အေၾကာင္းမွာ ျပင္ပ ကမၻာနွင့္ နီးစပ္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏြားေျခရာခြက္ထဲက ဖားသူငယ္သည္ ႏြားေျခရာခြက္ အျပင္ဘက္ က အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိဖို႔ မၾကိဳးစား။ အျမင္က်ဥ္းသူ မ်ားသည္ အျမင္က်ယ္ဖို႔ စိတ္မဝင္စားၾကေပ။ ႏြားေျခရာခြက္ ထဲက ဖားသူငယ္သည္ ႏြားေျခရာခြက္ အျပင္ဘက္က ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အနည္းအက်ဥ္း ျဖစ္ေစ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိပါမွ စိတ္ပါဝင္စား မႈ ရွိလိမ့္မည္။ ခ်ိဳသည့္ အရသာကို အနည္းငယ္ မ်ွပင္ ျဖစ္ေစ ျမည္းၾကည့္မွ မုန္႔ခ်ဳိကို စားခ်င္သည့္ စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဝ တစ္သက္တာ၌ အငန္ႏွင့္ အခါး မ်ားကိုသာ စားေနၾကရသည္။ ခ်ိဳသည့္ အရသာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္မက္ပင္ မမက္ ဖူးၾက။ အိမ္မက္ ဆိုသည္မွာ မိမိ ဘဝ၌ အနည္း အက်ဥ္း မ်ွ ျဖစ္ေစ အေတြ႔အၾကံဳရွိဖူးပါမွ အိမ္မက္ မက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤ ပံုဝတၳဳတြင္ ေရတြင္းဖား အတြက္ ပင္လယ္ ဆိုသည္၏ ၾကီးက်ယ္ျခင္းကို မသိရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိေသာေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ရသလို၊ မိမိ ေနထိုင္ရာ ၊ မိမိ ရပ္တည္ရာသည္သာ ျပီးျပည့္စံု ေနျပီဟု အထင္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ မည္။ သို႔မဟုတ္၊ မိမိ စိတ္ကူးေဘာင္ တြင္ တည္ရွိဖြဲ႕စည္းထားျပီးေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားမွ ေက်ာ္လြန္မသြားႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ၊ ေက်ာ္လြန္ မသြားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဟုသာ တစ္နည္း ဆိုရေပေတာ့ မည္။

……………………………………….
အလုပ္အကိုင္အတြင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အတြင္း၊ မိမိ ၏ သႏၱာန္ အတြင္း ျမင္ျမင္ရသည္မ်ားကို ရည္ရြယ္၍၊
………………………………………
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
http://zayya.blog.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: