ဘာဝနာသည္ ရိုးစင္းေသာ ျဖစ္စဥ္

ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ေတာ့တဲ့အခါ၊ ဆိုလိုတာက တကယ့္ကို ခႏၶာကိုယ္ေရာ၊ စိတ္ေရာ၊ ဘယ္လို ဘယ္အတိုင္းအတာနဲ႔မွ ဘာမွ – မလုပ္ေတာ့တဲ့ အခါ ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားေနသမ်ွ အားလံုး အားလံုး ျငိမ္ဝပ္ သြားျပီး ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား အျဖစ္ပဲ ရိုးသားစြာ ရွိေနတဲ့အခါ — အဲ့ဒါဟာ ဘာဝနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခင္ဗ်ားက လုပ္ယူတာ မဟုတ္ဘူး။ အေလ့အလာ လုပ္ယူတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း နားလည္ သြားဖို႔ပဲ လိုအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ ျဖစ္ရွိေနရံုေလးမ်ွ အျဖစ္ကို သိျမင္ႏိုင္ဖို႔ ခင္ဗ်ား အခ်ိန္ရတဲ့ အခါတိုင္း၊ ခင္ဗ်ားမွာ ရွိတဲ့၊ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ထဲ ရွိတဲ့ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အရာအားလံုးကို လႊတ္ခ်ထား ၾကည့္ပါ။ စဥ္းစားတယ္ ဆိုတာလည္း လုပ္တာပဲ။ စူးစိုက္တယ္ ဆိုတာလည္း လုပ္ယူတာပဲ။ ဆင္ျခင္တယ္ ဆိုတာလည္း လုပ္ယူတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခဏ ေလာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘာဆို ဘာမွ မလုပ္ဘဲ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ေလး မွာ အျပည့္အဝ ေနထိုင္ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ အဲ့ဒါဟာ ဘာဝနာ ( Meditation ) ပဲ ။ အဲ့အေျခအေနကို ခင္ဗ်ား တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါ ေလာက္ ေရာက္ဖူးပါသလား။

တစ္ခါ ေရာက္ဖူးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ား ဆႏၵရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲ့အေျခအေနကို ျပန္ျပန္ျပီး ဝင္ႏိုင္ပါျပီ။ အဲ့လိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုး၊ ႏွစ္ဆယ့္ ေလးနာရီ တစ္ရက္ ပတ္လည္လံုး အဲ့အေျခအေန အတိုင္း ခင္ဗ်ား ေနထိုင္ သြားႏိုင္လာ ပါလိမ့္မယ္။

ဒီလို ေနထိုင္ရင္း ခင္ဗ်ားကို ျပင္ပက ဘာမွ အေနွာင့္အယွက္ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ ျမင္လာတာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ ဘဝရဲ႕ အေရးအရာေတြကို ေျဖးေျဖး မွန္မွန္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္။ တစ္ၾကိမ္တည္းမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အျဖစ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သႏၱာန္ဟာ ေတြေဝမႈ မရွိ၊ လႈပ္ခတ္မႈ မရွိ ႏိုးၾကားေနမယ္။ ဒါဟာ ဘာဝနာရဲ႕ ဒုတိယ က႑ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဝနာ အျဖစ္ကို ရတဲ့ ပထမေတာ့ ဘယ္လိုဆိုတာ ခင္ဗ်ား ၾကည့္ၾကည့္ေနမယ္။ နည္းနည္းခ်င္း စမ္းလုပ္ၾကည့္ေနမယ္။ တံျမက္စည္းလွဲေနတာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ လုပ္ေနတဲ့ အခါ ျဖစ္ျဖစ္ ခင္ဗ်ားဟာ ပကတိ ျငိမ္သက္ေနျပီး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရမယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ဒီ ျငိမ္သက္ေနတဲ့ အျဖစ္နဲ႔ပဲ ဘဝရဲ႕ ကိစၥအရွဳပ္အေထြးေတြကို ရင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သြားေတာ့တယ္။

ဥပမာ – အခု က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားကို စကားေျပာေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့ဘာဝနာကို မထိခိုက္ဘူး။ က်ေနာ္ စကားေတြ စကားေတြ ဆက္ေျပာေနတယ္။ က်ေနာ့ရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ကို မလႈပ္ခတ္ဘူး။ မထိခိုက္ဘူး။ အဲ့ဒါဟာ ျငိမ္သက္ျခင္း။ ရိုးရိုးေလး တိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ။ အျပည့္အဝ ျငိမ္သက္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာဝနာဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ကို မေနွာင့္ယွက္ေနပါဘူး။ ဘဝရဲ႕ အျဖစ္က ထြက္ေျပး ရတာမ်ိဳး လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာဝနာက ခင္ဗ်ားကို ဘဝရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ဆီ ရိုးရိုးေလး ဦးေဆာင္ သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ မုန္တိုင္း တစ္ခုရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မ လိုပဲ။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဆူညံေနခ်င္ ေနမယ္၊ ရွဳတ္ခ်င္ ရွဳတ္ေနမယ္။ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဗဟိုမွာ တည္ျငိမ္လ်က္ ရွိတယ္။

ဒီလို ဘဝမွာ ေနထိုင္ လာတာနဲ႔ အမ်ွ ဘာဝနာဟာ ပိုျပီး အားျပင္း လာတယ္။ ပိုျပီး ပီတိ ျဖစ္လာတယ္။ ပိုျပီး အျမင္ ၾကည္လင္လာတယ္။ ပိုရွင္းလင္တဲ့ အျမင္၊ ပိုရွင္းလင္းတဲ့ အသိ၊ ပိုအားေကာင္းတဲ့ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ေတြ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္ တာက ခင္ဗ်ားဟာ အရာ အားလံုး ကို ေတာင္ေပၚက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သူ လို ခင္ဗ်ား အနားက ျဖစ္ပ်က္သမ်ွကို ရိုးသား စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ သက္သက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။

ခင္ဗ်ားက ျပဳလုပ္သူ မဟုတ္ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္သူ ။

ဒါဟာ ဘာဝနာရဲ႕ တကယ့္အခ်က္အခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဝနာနဲ႔ လႊမ္းျခံဳ ရင့္က်က္လာ ရင္း ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ၾကည့္သူ အျဖစ္ ေရာက္လာ ေစတဲ့ အခါ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ သမ်ွဟာ သူ႔ အဆင့္ နဲ႔ သူပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဘယ္ျပႆနာ၊ ဘယ္ အရွဳပ္အေထြး မွ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကို ဝင္ မေႏွာက္ယွက္ဘူး။ ျပႆနာ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ။ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္တဲ့ အေသး အမႊား ကိစၥမ်ိဳး ကေန ဘဝရဲ႕ ျပႆနာ ေရးရာ အၾကီးအမား ေတြအထိ ခင္ဗ်ား လုပ္ႏိုင္သြားမယ္။ အေရးၾကီး တာက ခင္ဗ်ား ရဲ႕ Center ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ မေပ်ာက္ပ်က္ သြားဖို႔ပါပဲ ။

ဒီလို အျပည့္အဝ ေစာင့္ၾကည့္ရံုမ်ွေလး အျဖစ္ကို ေလ်ာ့ရဲမႈ မရွိေအာင္ ၊ လံုးဝ ဥႆံု ျပည့္စံုေနေအာင္ သတိစြဲကပ္ ရံုမ်ွေလး ရွိေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာဝနာဟာ တကယ့္ကို ရိုးစင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

………………………….


………………………….
http://zayyablogger.blogspot.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: