“ေစာင့္ၾကည့္မႈ” ကို “ေတြးၾကည့္” သည့္ အခါ

Question: ေစာင့္ၾကည့္မႈ ( Witnessing ) ကို – ဘာဝနာ လို႔ ခင္ဗ်ား မၾကာခဏ ေျပာေျပာေနတယ္။ က်ေနာ့ ကိုယ္၊ စိတ္၊ အေတြးေတြ ကို က်ေနာ့ ဘာသာ တကယ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ ဘယ္လိုနည္း နဲ႔ သိႏိုင္မလဲ။ က်ေနာ့္ဘာသာ က်ေနာ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္ လို႔ ဟန္ေဆာင္ ေနလိုက္ လို႔ ေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ။

Answer: အခု ေမးခြန္းက ေတြးေတာျပီး ေမးတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို – တကယ္တမ္း ခင္ဗ်ား ကိုယ္ ခင္ဗ်ား ဟန္ေဆာင္ လို႔ မရလို႔ပါ။ စျပီး ေစာင့္ၾကည့္မႈ လုပ္ျပီ ဆိုတာနဲ႔ ဒါဟာ ဟန္ေဆာင္လို႔ မရမွန္း ခင္ဗ်ား သိႏိုင္ ပါတယ္။ ဟန္ေဆာင္ ေနမယ္ လို႔ ထင္တာက စိတ္ကူး အေတြး တစ္ခုပဲ။ အဲ့ဒီ ဟန္ေဆာင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ကူး အေတြး ကို ဘယ္သူ ေတြးလဲ။ ဆိုလိုတာက အဲ့ဒီ အေတြး ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာရွိသလဲ။ တစ္ခုခု ရွိေနတယ္။ အဲ့ဒါက အဲ့အေတြးကို သိေနတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္မႈပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္မို႕ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ့ ခင္ဗ်ား တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ရွဳပ္ေထြးမသြား ဘူး။ ဘာလို႔ဆို ေစာင့္ၾကည့္မႈ သိမႈရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘာမွ မရွိဘူး ။ ခင္ဗ်ား ေစာင့္ၾကည့္တာကို ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ မေနႏိုင္ဘူး။ ဆိုလိုတာက ေစာင့္ၾကည့္မႈ သေဘာ သက္သက္ဟာ အေတြး၊ စိတ္ကူး ကေန သီးျခား ကင္းလြတ္ ေနပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ဟန္ေဆာင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္ – ဆိုပါစို႔။ အဲ့ဒီ ဟန္ေဆာင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတယ္ ဆိုတာ ကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ သိႏိုင္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ ဟန္ေဆာင္ ေနတဲ့ အျဖစ္ က သိသိသာသာ ေပၚလြင္ ေနပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္သိရတဲ့ အဲ့အသိ ( Witness ) မွာ အလွတရား တစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ အဲ့ဒါက – သူ႕ကို အဲ့ထက္ ထပ္အတြင္း ႏိႈက္လို႔ မရေတာ့တာ – ထပ္ျပီး ခ်ံဳ႕လို႔ မရေတာ့တာပဲ။ သူက အရင္းခံပါ ။ သူ႕ေနာက္မွာ ဘာမွ မရွိဘူး။ အေျခခံ အက်ဆံုး ၊ အျဖဴထည္ သိမႈ သက္သက္ပါ။

ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ ခံစားခ်က္၊ စိတ္ကူး အေတြး ဆိုတာေတြဟာ စိတ္သႏၱာန္နဲ႔ အတူ လိုက္ပါသြားတယ္။ အဲ့ဒါကို ခင္ဗ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေနရံု မဟုတ္ဘဲ- ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ လို႔ ထင္တဲ့ အေတြးသာ ေတြးထားမယ္ ဆိုရင္ ဒီေမးခြန္း ေပၚလာမွာပါပဲ။ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ ျဖစ္သမ်ွ ေစာင့္ၾကည့္မႈ သက္သက္ ကိုသာ ခင္ဗ်ား လုပ္ၾကည့္ျပီ ဆိုရင္ ဒီေမးခြန္းက မေပၚလာေတာ့ဘူးရယ္။

ဥပမာ က်ေနာ့ လက္လႈပ္တာကို က်ေနာ္ ေစာင့္ၾကည့္တယ္ – ဒါက “က်ေနာ္ ဟာ လက္ပဲ” လို႔ သိသြားတာ၊ ဆိုလိုသြားတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့လက္လို႔ သိေနတဲ့ အသိစိတ္ ၊ က်ေနာ့ လက္လႈပ္ေနတယ္ လို႔ သိတဲ့ အသိစိတ္ ကို က်ေနာ္ သီးျခား ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ။ အဲ့ဒီ စိတ္က သပ္သပ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတာ က သပ္သပ္။ အဲ့ဒီ အတုိင္းပဲ – ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ ျဖစ္ေပၚသမ်ွ၊ ထင္ရွားသမ်ွ ခင္ဗ်ားကိုယ္ စိတ္အစဥ္ ကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ သြားရပါတယ္။ ဒီသႏၱာန္၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနတာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာက သပ္သပ္စီ ဆိုတာ ေတြ႔ရမယ္။ အဲ့ဒီအခါ ဆက္ျပီး ခင္ဗ်ား “ကိုယ္၊ စိတ္ သႏၱာန္ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြ” က ခင္ဗ်ား ဟုတ္မေနဘူး ဆိုတာ ေတြ႕ရမယ္ ။ “ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈ” သက္သက္ကလည္း ခင္ဗ်ား မဟုတ္ဘူး လို႔ ေတြ႕ရျပန္ဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါေတြက ေတြးျပီး ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ကေနသာ သိျမင္လာရတာ။ ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈ ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္မႈ/သိမႈ ဟာ အဲ့ဒီ “ေစာင့္ၾကည့္မႈ သိမႈ” သက္သက္ ပဲ။ သိမႈက သိမႈ သက္သက္ပဲ။ This is it!!!

ဒါ့ေၾကာင့္ – တကယ့္ ျဖစ္တည္မႈ ကိစၥတစ္ရပ္ အတြက္ – ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကိုသာ အရင္းခံ ေတြးမယ္ – အဲ့ဒီ အေတြး ေမးခြန္းေတြသာ ထုတ္ေနမယ္ ဆိုရင္ ျပႆနာ ရွိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီေမးခြန္းဟာ တကယ့္ ျဖစ္တည္မႈ အေၾကာင္းကို တကယ့္ အျဖစ္အတိုင္း မေျဖရွင္း ေပးႏိုင္လို႔။

ဥပမာ – ခင္ဗ်ား ေရကူးသင္ခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားက ေရကူးနည္း စာအုပ္ဖတ္မယ္။ ေၾကညက္ ေနေအာင္ကို ဖတ္ထား ပါလိမ့္မယ္။ ေျခလက္ ဘယ္လို ထားမယ္၊ ဘယ္လို အသက္ရွဴမယ္၊ ဘာ ဆိုတာ အတြက္ စာအုပ္ပါ အခ်က္တိုင္း အခ်က္တိုင္း ကို ခင္ဗ်ား ေတြးထား မွတ္ထား ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါဟာ ေရကူးေနတာ မဟုတ္ေသးဘူး ဆိုတာေတာ့ ခင္ဗ်ား သိထားဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ တကယ္ စင္စစ္ ခင္ဗ်ား ေရကူး တတ္ဖို႔က – ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္ ေရထဲ ဆင္းၾကည့္မွ သိတယ္။

အိႏၵိယ မွာ နာမည္ေက်ာ္ ယုတၱိေဗဒ သမား တစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ယုတၱိေဗဒ သမား ဆိုတဲ့ အတိုင္း သူက ေျပာတယ္ – “ငါ ေရထဲ မဆင္းႏိုင္ဘူး။ အရင္ဆံုး ငါ ေရကူးနည္း သင္ထား မွ ျဖစ္မွာ။ ဒါ လံုးဝ ရွင္းတယ္ မဟုတ္လား။ ေရကူးနည္း မသိဘဲနဲ႔ ငါေရထဲကို ဘယ္လို ဆင္းမလဲ”

အဲ့အတြက္- ေရကူးသင္ ဆရာက ျပန္ေျပာတယ္။ “ဒါဟာ ယုတၱိေဗဒ ေမးခြန္း ျပႆနာ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ေရကူး သင္ခ်င္ရင္ ေရကူးနည္း မသိေသး လဲ ေရထဲေတာ့ စဆင္းရလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔ဆို “ေရထဲ စဆင္းျခင္း” သက္သက္ ဟာ ေရကူးျခင္းရဲ႕ အစပဲ”

အဲ့ဒါဟာ သင္ၾကားမႈ အစဦး ပံုစံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ေတြးေခၚနည္း၊ အသိအေတြးေတြ အတိုင္း – “ေရကူးနည္းစနစ္ ေတြ အရင္ သိရမယ္၊ ငါ ေရကူးတာကို သိရဦးမယ္ အဲ့ဒါေတြ သိျပီးမွ ငါ ေရထဲဆင္းမယ္” လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားရင္ – ခင္ဗ်ား ဘယ္ေတာ့မွ ေရထဲ ဆင္းျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ အခု ေျပာသမ်ွေတြဟာ ယုတၱိ အေတြးစဥ္နဲ႔ မယွဥ္ထား ပါဘူး။ တကယ္ လုပ္ရမွာက – ခင္ဗ်ား ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ပါ။ ေစာင့္ၾကည့္ သိေနၾကည့္ပါ။ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ ျဖစ္ေပၚ၊ ျဖစ္ပ်က္သမ်ွကို ခင္ဗ်ား ေစာင္ၾကည့္/သိ ေနတာ သက္သက္ ဆိုတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ဘာကို ဟန္ေဆာင္ေနမလဲ – ဟန္ေဆာင္ ေနရင္ အဲ့ဒီ ဟန္ေဆာင္ေနတာ ကိုပါ သိေနပါမယ္။

Reading and Doing on Osho: From Bondage to Freedom.

7.12.2011
2:00 PM
……………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
…………..

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: