Big Bang Religion !

ဘာသာေရး ( Religion ) နဲ႔ သိပၸံ ( Science ) နဲ႔ ယွဥ္လာရင္ –

ပထမဦးဆံုး သိထားရမွာက အေနာက္တိုင္းမွာ ဘာသာေရးသမား ေတြဟာ သိပၸံကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ လံုးပန္းခဲ့တာ ( မွတ္စုမွတ္ရာ သေဘာ ဆိုရင္ ) လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ သံုးရာေက်ာ္ ေလာက္ ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့တာ အထင္အရွားပဲ။ အေၾကာင္းက တကယ့္ အမွန္သေဘာ ကို ဖ်က္ဆီးလို႔ မရတဲ့ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ပါ။

ဒါဆို သိပၸံက ဘာသာေရး ထက္ ပိုမွန္ေနတာလား လို႔ ေမးစရာ ရွိတယ္။ စင္စစ္ သိပၸံဟာ ျပင္ပ ကမၻာေလာကဓာတ္ နဲ႔ သက္ဆိုင္ လာရင္ ဘာသာေရး ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ထက္ အမွန္စင္စစ္ ဘက္ကို ပိုမိုညႊန္းဆို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ ထား ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘာသာေရး ဟာ သိပၸံ လို ျပင္ပ ကမၻာ ေလာကဓာတ္ ကို ေျပာဆို ေထာက္ျပစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး ရယ္။

 • သိပၸံဟာ ျပင္ပ အရာဝတၳဳ ( Object ) ကို ဦးတည္ထားျပီး စစ္ေဆးတယ္။ ဘာသာေရးက မိမိ အတြင္းသႏၱာန္ကို သာ ဦးတည္ ရွဳျမင္တယ္။
 • သိပၸံက ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာတယ္။ ဘာသာေရးက တစ္စုတည္း ထဲ သိျမင္ နားလည္ ေစတယ္။
 • သိပၸံက အမ်ားနားလည္ ဖို႔ လက္ေတြ႕ သက္ေသ သာဓက ေထာက္ျပတယ္။ ဘာသာေရးက မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ သိျမင္မႈဆီသာ ညႊန္းဆို တယ္။
 • သိပၸံဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေတြးေခၚတယ္။ ဘာသာေရးဟာ ခင္ဗ်ား စိတ္ရဲ႕ ေအးခ်မ္းရာကို လမ္းညႊန္တယ္။
 • သိပၸံက ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပဖန္တီးမယ္။ ယုတၱိဆင္ေျခ၊ သခ်ၤာ ေဖာ္ျမဴလာေတြ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မယ္။ ဘာသာေရး က
 • အေတြးစဥ္ေတြ ဖယ္သတ္ျပီး ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကို ရွင္းလင္း တည္ျငိမ္သြားေစတယ္။
 • သိပၸံဟာ Knowledge ေတြကို ဦးတည္ ရွာေဖြတယ္။ ဘာသာေရးက Knowing သိမႈ သက္သက္ကို ခ်ဥ္းကပ္တယ္။

ဒါကို – ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ နားမလည္တဲ့ ဘာသာေရး သမား အုပ္စု ေတြက – “ဘာသာေရးဟာ ရုပ္ေကာ နာမ္ေရာ အကုန္လံုး ျခံဳငံု မွန္ကန္တယ္၊ အဲ့အတြက္ အားလံုး လက္ခံ ရမယ္ လို႔ တယူသန္ ျမင္ရင္ မွားလိမ့္မယ္။ ( တစ္နည္း ) သိပၸံရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းအျမင္ က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္မႈ ကို ၾကည့္ျပီး – မိမိတို႔ ဘာသာေရး ထိခိုက္မွာကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ – ခင္ဗ်ား ေနမေကာင္း ျဖစ္ရင္ ဆရာဝန္ဆီ သြားမယ္။ ကဗ်ာသမား၊ စာသမား ဆီေတာ့ သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔ဆို ကဗ်ာသမား ၊ စာသမားက ခင္ဗ်ား ရုပ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးကို ကုစားေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူက ၾကီးျမတ္တဲ့ ကဗ်ာ စာဆိုၾကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ား အတြက္ စိတ္ကူး စိတ္သန္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အဝဝ ေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္း ေရပိုက္ ပ်က္ရင္ သူ႕အကူအညီနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေရပိုက္ျပင္တတ္တဲ့ ေရပိုက္ျပင္ ဆရာ ကိုပဲ ေခၚရလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္းကို ျပင္ဖို႔ အတြက္ ေရပိုက္ျပင္ဆရာ ဟာ ကဗ်ာစာဆို ျဖစ္ဖို႔ မလိုအပ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ေရခ်ိဳးခန္း အတြက္ သူ႕တာဝန္ပဲ အျပည့္အဝ ယူလိမ့္တယ္။ ဒီလိုပဲ- ခင္ဗ်ား အိမ္ေဆာက္ဖို႔ လိုရင္ – အိုင္းစတိုင္းကို အကူအညီေခၚလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ အိုင္းစတိုင္း ဟာ ထိပ္သီး ရူပေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား အိမ္ကို ေရခ်ိန္ ညီမညီ တိုင္းဖို႔ေတာင္ ဖို႔ သူတတ္ခ်င္မွ တတ္မယ္။

ဒါကို အိုင္းစတိုင္း၊ စတီဗင္ေဟာကင္းတို႔က စၾကာဝဠာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းႏိုင္ျပီး ျမင္းမိုရ္ေတာင္ မျမင္ရေကာင္းလား ေမးရင္ ရူးလြန္း ပါတယ္။ ဆစ္ဂမန္ ဖရြိဳက္ က စိတ္ေစတသိတ္ မခြဲတတ္ဘူးလား ေငါ့ေျပာရင္ ေငါ့ေျပာတဲ့သူပဲ ေပါလြန္း သြားလိမ့္မယ္။ အလားတူ – အခု ေခတ္သိပၸံသမားေတြက ရတဲ့အခ်က္အလက္ကို အခိုင္အမာျပဳျပီး – ဟိုးႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က က်မ္းစာေတြမွာ မပါရေကာင္းလား – ေလွာင္ဟား မယ္ ဆိုရင္ – ဟားတဲ့သူပဲ မွားလိမ့္မယ္။

ဘာသာေရးနဲ႔ သိပၸံ နယ္မွာ ဒီအခ်က္ေတြ အရွင္းၾကီး ျမင္သာေနပါတယ္။

ဒါေပတဲ့ – ဘာသာေရး အုပ္စုေရာ၊ သိပၸံ အုပ္စုမွာေရာ အမ်ားစုက ဒီလို ခြဲျခားျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ဘူး။ မျမင္ရျခင္း အေၾကာင္းက ဆိုင္ရာ ရပ္တည္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မျမင္ဘဲ – “အမွန္တရား၊ ကမၻာေလာက၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ စၾကာဝဠာ၊ ဘုရားသခင္” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြ နဲ႔ စကားလံုးေနရာမွာတင္ ရပ္တန္႔ထားလို႔။ ေနာက္ျပီး ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ေပၚ ကိုယ္မသိဘဲ ၊ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ေရာေထြး ေတြးေခၚ ထားလို႔၊ တယူသန္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ထားၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ပ ေလာကဓာတ္ကို မသိရ ေကာင္းလား ဆိုတဲ့ တစ္ခ်က္ထည္းနဲ႔ ဘာသာေရးကို ပစ္ပယ္မယ္ ဆိုရင္ – က်ိန္းေသပါတယ္ – ဘာသာေရး ဟာ အပစ္ပယ္ ခံရမွာပဲ။ အေၾကာင္းက ဘာသာေရးဟာ ျပင္ပ ေလာကဓာတ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္ဘူး ရယ္။

တစ္ခ်ိန္က – ဂယ္လီလီယို၊ ေကာ့ပါးနီးကပ္စ္တို႔ – ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အရ က်ဥ္ေရွာင္ခံရတယ္။ ဒါဝင္ရဲ႕ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ သီဝရီ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခံရ တယ္။ တကယ္က သူတို႔ေတြကို ဘာသာေရး က တားျမစ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏ တစ္ယူသန္ ေတြက တားျမစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္မသိတဲ့ မလိမ္မိုး မလိမ္မာ၊ လူမိုက္ေတြလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ ရတယ္။ ဟိုးအရင္က ယင္ေကာင္မွာ ေျခေထာက္ေျခာက္ေခ်ာင္း ရွိတယ္ – အရစၥတိုတယ္ကို ဘုရားတစ္ပါး လို မွတ္ယူတဲ့ ဂိုဏ္းဂဏသားေတြ ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြ-အဲ့အဆိုအတြက္ – မစူးစမ္းရဲဘူး ။ ဘာသာေရး အရ – ဆိုတဲ့ ပညတ္ အစြဲ နဲ႔ – စြတ္လက္ခံတယ္။ အနွစ္ခ်ဳပ္က – ဒါကို ဘာသာေရး လို႔ စြဲလမ္း တယ္ – သိပၸံ စူးစမ္းမႈကို ဖယ္ခ်တယ္။

အခုေခတ္အခါ ေျဗာင္းျပန္ ျပန္ျဖစ္ လာတယ္။ – သိပၸံမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ေတြ႕ရင္ – အဲ့ဒီ အခ်က္ဟာ အခ်က္အလက္ပဲ ဆိုတာကို မျမင္ေတာ့ ျပန္ဘူး ။- ဘာသာေရးနဲ႔ စစ္တိုက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။ ဘာသာေရး က်မ္းေတြ ထဲ – ဘယ္မွာ ပါသလဲ လို႔ ေမးေငါ့ လိုက္ေထာက္ တယ္။ ဘာသာေရး ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းက်မ္းေတြထဲ ျပန္လွန္တယ္။ သိပၸံရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ွ သေဘာ ကို မျမင္ဘူး။ အနွစ္ခ်ဳပ္က – သိပၸံကို ဖက္တြယ္တယ္ – ဘာသာေရး အနွစ္သာရကို ဖယ္ခ်တယ္။

တကယ္တမ္း အဲ့လို မွတ္စြဲတဲ့ ဘာသာေရး သမားေရာ၊ သိပၸံသမားေရာဟာ – နယ္ပယ္ ႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို မျမင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ သြားပါလိမ့္မယ္။ ေပါ့သြပ္ လြန္းရာ က်လိမ့္မယ္။

ျမန္မာမွာ လည္း အနီးစပ္ဆံုး ၾကားဖူးတာ ရွိတယ္။ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ က – သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ဆိုလား နာမည္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မမွတ္မိဘူး ။ သူက နန္းေဆာင္ ထဲက ေန – ေအာင္ပင္လယ္ကန္မွာ ေရျမွဳပ္ဗံုး စမ္းသံၾကားတယ္။- ငါးေတြေသမယ္- သတၱဝါေတြ ဘာျဖစ္မယ္ ဆိုျပီး မင္းတုန္းမင္းကို တရားေဟာျပီး တားတယ္။ ကေနာင္မင္းသား လည္း မတတ္သာလို႔ ရပ္ခဲ့ရတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။ ျမန္မာေတြ သူ႕ကၽြန္စင္စစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရျမွဳပ္ဗံုး ေအာင္ျမင္လည္း သူ႕ကၽြန္က ျဖစ္ခ်င္ရင္ ျဖစ္မွာပါပဲ ကြာလို႔ ေတာ့ လာေျပာလို႔ မရပါဘူး။ စစ္ပြဲတစ္ခုမွာ စိတ္နွလံုး ဥာဏ္ရည္ နဲ႔ လက္နက္အင္အား သာသူ ႏိုင္စျမဲပဲ။

အခုအခါ အဲ့ဒီ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏ ေတြ ျပန္ဝဋ္လည္ လာပါတယ္။ ၾကီးထြား လာတဲ့ သိပၸံ အျမင္ ေတြက ဘာသာေရး ရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်က္ခ်င္း စီ ကို ေထာက္ျပီး လက္ညွိဳး ေငါက္ေငါက္ ေထာက္ၾကည့္ ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံနဲ႔ တုိက္စစ္ျပီးမွ ဘာသာေရး ကို လက္ခံရေတာ့ မလိုလို ပံုမ်ိဳး ျပန္ ျဖစ္လာတယ္။ အရင္က ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏေတြ ဟာ သိပၸံ သမားေတြကို ဟားတိုက္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သမ်ွ၊ အခု ျပန္ဟားတိုက္ ခံ၊ အနွိပ္ကြပ္ ခံ ေနရတယ္။ ဘာသာေရး က်မ္းဂန္ စစ္ရင္ အကုန္မွန္တယ္ကြ လို႔ ဘူးကြယ္ျငင္းသူေတြဟာ အခုအခါ သိပၸံ အခ်က္အလက္ေတြမွာ အတင္းကာေရာ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး ေနရတယ္။

တစ္ဘက္မွာ – ဒီလို ကြဲျပားမႈကို မျမင္တဲ့ သိပၸံသမားေတြ ကလည္း “ငါတို႔သာလ်ွင္ အစစ္အမွန္၊ ယုတၱိက်က်၊ သိပၸံနည္း က်က် ျဖစ္တယ္။၊ မင္းတို႔ဟာ က စိတ္ကူးယဥ္ေတြ၊ လက္ေတြ႔မပါတဲ့ ဟာေတြ ၊ မမွန္ဘူးကြ” လို႔ သူ႕ကို ႏွိပ္ခ်၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လက္မ ေထာင္ၾကတယ္။

ဘယ္ဟာမွားျပီး ဘယ္ဟာ မွန္ေနပါသလဲ။

စင္စစ္က ဘာသာေရးနဲ႔ သိပၸံ တို႔ရဲ႕ သေဘာတရား မွာ – သူတို႔ရဲ႕ လားရာ ကိုယ္ႏိႈက္က မတူပါဘူး။ သိပၸံက Outward၊ ဘာသာေရးက Inward ပါ။ သိပၸံက Knowledge and Thinking။ ဘာသာေရးက Knowing and Seeing ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ မတူညီတဲ့ ႏွစ္ခုၾကားကို ၾကားညွပ္စိ ဖို႔ အတင္းၾကိဳးစားရင္ ၾကိဳးစားသူပဲ ရူးသြား ပါလိမ့္မယ္။

…………………

ေနာက္တစ္ခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။

ဘာသာေရး လို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဆိုင္ရာ က်မ္းစာ ေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ႏွစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ အဲ့ထက္ အလြန္က က်မ္းစာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်က္ကို မေမ့ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ လက္ရွိ ေခတ္ သိပၸံနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ဘာသာ က်မ္းစာေတြကို ယွဥ္တြဲလာရင္ ဒီ အခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ က်မ္းစာေတြကို – ေရွးေဟာင္းက်ေနတယ္ ေခတ္မမီ ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ က်မ္းစာေတြမွာ ပါတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေတြဟာ – အဲ့ဒီ ေခတ္အခါက လူေတြရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ မွီတင္း ေလာက္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး၊ အခ်က္အလက္မ်ိဳးမ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ ထားဖို႔ပါပဲ။

ဥပမာ – အိုင္းစတိုင္း ဟာ ရီေလတီဗီတီ သီဝရီကို အလြတ္မဲ့ စဥ္းစားႏိုင္ ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႕မတိုင္ခင္က Lorentz’s transformation, Michelson-Morley Experiment တို႔ အေျခခံ ရွိျပီး ျဖစ္ရပါတယ္။ သူတို႔က ရတဲ့ သခ်ၤာအခ်က္အလက္၊ ရုပ္ပိုင္း၊ အလင္းပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြ စုစည္း နားလည္ျပီးမွသာ သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ လက္ရွိ ထိပ္သီး ရူပေဗဒ သမား Stephen Hawking ကလည္း သူ႕ရဲ႕ Baby Universe, Multiverse, Big Bang ဒီ သီဝရီ ေတြ အတြက္ အနီးစပ္ဆံုး သူ႕ သခ်ၤာ မိတ္ေဆြ Roger Penrose က အမ်ားၾကီး ေထာက္ကူ ေပးရပါတယ္။ သူ႕မတိုင္ခင္ ရွိခဲ့တဲ့ အိုင္းစတိုင္း ရဲ႕ အေတြးစဥ္ေတြ၊ Special ေရာ ၊ General ကိုပါ ေထာက္ကူရတယ္။ ကြမ္တမ္ သီဝရီ အခ်င္းအရာေတြ အားလံုး ငံုျပီး စဥ္းစားရတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွသာ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ M-Theory ကို ဆက္လက္ စဥ္းစားတယ္။ တကယ္လို႔သာ ဒီေခတ္ အခါမွာ Calculus, Topology စသျဖင့္ လံုေလာက္မယ့္ သခ်ၤာ အသိသညာ မေပၚေပါက္လာဘူး ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ Big Bang ကို သိမွာ မဟုတ္ဘူးရယ္။

ဘာသာေရး က်မ္းေတြ ထဲ ျပန္သြားပါမယ္။ ဥပမာ ဆိုပါစို႔ – ဗုဒၶ။ သူ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ ေခတ္အခါ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ဟာ ဒီလို ဟမ္းဖုန္းကိုင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ေခတ္ မဟုတ္ဘူး ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား – လန္ကြတ္တီ နဲ႔ ဆာရီနဲ႔။ သူတို႔ရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိသညာ မွာ ဒီေခတ္ နားလည္တဲ့ စၾကာဝဠာ သေဘာမ်ိဳး ကို သိျမင္ ဖို႔ အေျခခံ မရွိႏိုင္ေသးဘူး။ ကမၻာၾကီး လံုးဝန္း ေနေၾကာင္း ကိုေတာင္ ေကာင္းေကာင္း ရွင္းျပဖို႔ မလြယ္တဲ့ ေခတ္အခါ ဆိုတာ – နားလည္ထားသင့္ပါတယ္။ ။ အဲ့ဒါကို ဒီေခတ္ သိပၸံနဲ႔ ဘာသာေရး က်မ္းစာ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေၾကာ ၾကသူမ်ား မေမ့မေလ်ာ့ အမွတ္ ရွိသင့္တယ္။ ဆိုလိုတာက ဘာသာေရး က်မ္းဂန္ေတြထဲ ေဖာ္ျပထားခဲ့ မယ့္ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ( ခင္ဗ်ားတို႔ တိုက္ဆိုင္လိုတဲ့ သိပၸံ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ) – ဒီေန႔ ေခတ္ အျမင္နဲ႔ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊ မွားခ်င္ မွားမယ္။ – ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေခတ္အခါနဲ႔ တန္ရံု ကိုသာ သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာခဲ့ ႏိုင္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါမယ္။ ဘာသာေရး ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ရုပ္ပိုင္းတိုးတက္လာဖို႔ကို မရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း – နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို နားလည္ထားမွ – ဒီကေန႔အခါ သိပၸံနဲ႔ ဘာသာေရးအၾကား တြန္းထိုးေနတဲ့၊ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ပုတ္ခတ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

အခု က်ေနာ္ ေျပာခဲ့ျပီးသေလာက္နဲ႔ ဒီပံုနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္မယ္။

စက္ဝိုင္း A ဟာ ဘာသာေရး၊ B က သိပၸံ။ သူတို႔ ႏွစ္ခုရဲ႕ ဗဟိုခ်က္က မတူပါဘူး။

A ဟာ မိမိ အတြင္းသႏၱာန္ကို ရွဳျမင္ေရး၊ ဘဝကို သိျမင္နားလည္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ B က ျပင္ပ ဝတၳဳထည္အေပၚ ဆင္ျခင္ စဥ္းစား ေတြးေခၚေရး၊ ဝတၳဳ ၾကြယ္ဝ တိုးတက္လာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ခု စလံုးဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ ရုပ္ပိုင္း အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ အေပၚမွာ သြားေရာက္ ျငိတြယ္တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ရုပ္ပိုင္း အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ ရဲ႕ Intersection အပိုင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာေရး A ဟာ သိပၸံ B ရဲ႕ အခ်က္အလက္ အကုန္လံုးကို ရွင္းျပေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့လိုပဲ သိပၸံ B ဟာ ဘာသာေရး A ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ( ဝါ ) အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို မပိုင္ဆိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ -စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းရာ ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သိျမင္နားလည္ရာ၊ ကို မေပးစြမ္း ႏိုင္ဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာေရး ထဲမွာ သိပၸံကို သားရဲမရဲ ရွာေဖြမယ္ ဆိုရင္ – A အကုန္လံုးဟာ B ျဖစ္ရမယ္ လို႔ ေျပာေနတာနဲ႔ အတူတူ ပါပဲ။

အလားတူ – သိပၸံ အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္လံုး ဟာ ဘာသာေရး ထဲမွာ ရွိတယ္ကြ ၊ ဇြတ္အတင္း ညွိယူ တိုက္ဆိုင္ေနရင္ ( ဒါမွမဟုတ္ ) ဘူးကြယ္ ျငင္းဆို ေနမယ္ ဆိုရင္ B အကုန္လံုးဟာ A မျဖစ္ရေကာင္းလား လို႔ ေျပာေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။

………………………

ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ လိုရင္းအခ်ဳပ္က –

 • ဘာသာေရး ကို စံုလံုးကန္း ဖက္တြယ္ျပီး “မင္းတို႔ သိပၸံေတြက…..” စသျဖင့္ ကြိစိကြစ ေျပာဆို ျငင္းပယ္တဲ့ သူ၊
 • ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရး က်မ္းဂန္မို႔ ဆိုျပီး မလွန္ရဲ မတြန္းရဲ မ်က္စိမွိတ္ ထားတဲ့သူ၊

အဲ့ဒီ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ မ်က္ကန္းသမားေတြနဲ႔ –

 • သိပၸံအခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဟုတ္ေန – ဘာသာေရး က်မ္းဂန္ေတြ ထဲမွာလည္း ရွာမရ – အတင္းအဓမၼ ျဖဲကား အျငင္းပြားတဲ့သူ၊
 • သိပၸံ အခ်က္အလက္ ကသာ အားလံုးလက္ခံတဲ့ အမွန္ ျဖစ္တယ္ – ဘာသာေရး ဟာ ဒ႑ာရီ ဆန္ဆန္ အလကား၊ လက္ေတြ႕မက် – သံုးမရ လို႔ ေျပာဆို ျငင္းပယ္တဲ့သူ။
 • သိပၸံ အခ်က္အလက္ က အားလံုး လက္ခံ ျငင္းမရတဲ့ အမွန္။ ဒီအမွန္ ဘယ္ ဘာသာေရး က်မ္းမွာ ပါလဲ – အဲ့လို ပါဝင္တဲ့ ဘာသာေရးမ်ိဳးကိုမွ လက္ခံႏိုင္မယ္ လို႔ စိတ္ကူးထားရွိသူ

သိပၸံ ဆိုင္ရာ တေဇာက္ကန္း သမားေတြ –

စသျဖင့္ အဲ့သည္ လူမ်ိဳး ႏွစ္စု စလံုး အေနနဲ႕-

 • ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုေနတဲ့ “ဘာသာေရး” ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာသာေရး ရဲ႕ မူရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ လားရာက ဘာလဲ၊
 • “သိပၸံ” ဆိုတာ ဘာလဲ ။ သိပၸံ ရဲ႕ မူရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ လားရာ က ဘာလဲ ။

အဲ့ဒီေမးခြန္းေတြ ကို ရွင္းရွင္း နားလည္ထား ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ ပါလိမ့္မယ္ လို႔ ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းပါဗ်။

………………………
Ref: Osho: Science, Religion and Big Bang Theory
……………………..
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/.
………………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: