ခဏ တံခါး

ဆရာပါရဂူရဲ႕ သနႏၱန ဓမၼ ဟာ Osho ရဲ႕ The Dhammapada: The Way of Buddha ကို – အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆို ထားခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီး ျဖစ္တဲ့ ဆရာပါ့ကို ဒီကေန႕ မၾကာခဏ သတိတရ စိတ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို နဲ႔ – စာအုပ္ပံုကို ျပန္ေမႊရင္း ဆရာပါ့ စာအုပ္ေတြ ျပန္ဖတ္ ျဖစ္တယ္။ ဟိုဖတ္ သည္ဖတ္ ျပန္ေႏႊး – ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ – တစ္ခု ေရြးယူျပီး တင္ပါတယ္။ ဆရာ့စာရဲ႕ အခ်ိဳ႕ အလံုးက် ေလးေတြကိုသာ နည္းနည္း ျဖည့္စြက္ ထားတယ္။

………………………………………..

ခဏတံခါး

‘ခဏိက’ သို႔မဟုတ္ ‘ခဏဘဂၤုရ’ ၏ အနက္ အဓိပၸာယ္သည္ ‘တခဏသာ ခံျခင္း’ ျဖစ္သည္။ ခဏိက သေဘာကို နားလည္ျခင္းသည္ တစ္ခဏျပီး တစ္ခဏ ( သို႔မဟုတ္ ) ခဏတိုင္း၊ ခဏတိုင္း ေနျခင္း၊ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ လက္ထဲ၌ ပစၥဳပၸန္ တခဏမွ တစ္ပါး အျခား မရွိ ဟု ဆိုလိုသည္။ ယင္း အခ်က္ကုိ နားလည္သည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ – ‘မည္သူ႕ ထံတြင္မွ ခဏ ႏွစ္ခု တျပိဳင္တည္း ရွိမေနေၾကာင္း’ ထပ္ဆင့္ သေဘာေပါက္ျပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ခဏ တစ္ခဏ သည္ ေရာက္လာျပီး ေနာက္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ေနာက္ အျခား တစ္ခဏ ေရာက္လာသည္။ လက္ထဲ၌ ယင္း ခဏ တစ္ခဏသာ ရွိသည္။

ယင္း တခဏ အတြင္း မည္သို႔ မည္ပံု ေနထိုင္ မည္နည္း။ ယင္း ေနနည္း ထိုင္နည္းသည္ ဘဝေနနည္း ထိုင္နည္း အတတ္ပညာ ပင္ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ခဏ တစ္ခဏ ကို ခ်န္ရစ္၍ အျခား တစ္ခဏသို႔ ကူးသြားျခင္းသည္ သာမာန္ ဘဝ ေနနည္း ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခဏ တစ္ခဏ ၏ နက္ရွိဳင္းရာ သို႔ ဆင္း သြားျခင္း သည္သာ ဝိေသသ ထူးျခားသည့္ ဘဝေနနည္း ျဖစ္သည္။

ေလာကီ လူ႕ဘဝ အမ်ားေနထိုင္ၾကသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ ယခု ပစၥဳပၸန္ ခဏကို ေနာက္ တစ္ခဏ အတြက္ စြန္႔လႊတ္ပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ခဏကို အျခား အျခား ခဏ မ်ား အတြက္ စြန္႔လႊတ္ ပစ္လိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကို မနက္ျဖန္ အတြက္ လႊတ္ပစ္ သည္။ နက္ျဖန္ကို သန္ဘက္ခါ အတြက္ လႊတ္ပစ္လိုက္သည္။ ေလာကီ လူ႕ဘဝသည္ ဤသို႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း လစ္ဟာလ်က္ အလဟႆ ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အျမဲတမ္း ေရႊ႕ဆိုင္း ရပ္တန္႔ ပစ္ၾက သည္။ သိျမင္မႈ ရွိၾကသူမ်ား၏ ဘဝမွာမူ ယခု ပစၥကၡ တစ္ခဏ ၌ပင္ ကိစၥ ျပီးလ်က္ ရွိေနၾကသည္။

‘လက္ထဲ၌ ဤခဏသာ ရွိသည္။ အျခား ခဏ မရွိ’ ဟု ‘ခဏိက’ သေဘာကို နားလည္ေသာသူ အတြက္ ယခု ပစၥဳပၸန္ ခဏသည္ ေနာက္ဆံုး ခဏ ျဖစ္ဖို႔ ရွိသည္။ နက္ျဖန္ အတြက္ ေနာက္ဆံ တင္းေန လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ယေန႔အတြက္ အသက္ရွင္ေနသည္။ နက္ျဖန္ အသက္ရွင္ျခင္း မရွင္ျခင္းသည္ ၎ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ ၎အေနျဖင့္ စိတ္ကူး ထဲတြင္ပင္ ထည့္သြင္းထား လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ – နက္ျဖန္မွ ခ်စ္မည္။ နက္ျဖန္မွ လုပ္မည္။ နက္ျဖန္အတြက္ အားခဲလိုက္ ဦးမည္ ဟု ေသာင္မတင္ ေရမက် သေဘာမ်ိဳး ရွိေနလိမ့္မည္ မဟုတ္။ လုပ္ရန္ ကိစၥ အဝဝသည္ ယေန႔ ယခု ခဏ၌ပင္ ျပီးျပတ္သည္။

တကယ္ စင္စစ္ ဘဝသည္ တစ္ခဏျပီး တစ္ခဏ ကုန္ဆံုး ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရွိ၏။ ကုန္ဆံုး ၊ ေက်ာ္လြန္၍ ‘ျပီးျပီ’ ဟု – ‘ခဏိက’ သေဘာ၊ ‘ခဏ ဘဂၤုရ’ သေဘာကို သိျမင္ သေဘာေပါက္ ေသာအခါ တခဏတာ၏ နက္ရွိဳင္းရာသို႔ သက္ဆင္း သြားႏိုင္စြမ္း ရွိလာေပ လိမ့္မည္။ တခဏတာသည္လည္း မိမိ၏ အတြင္း အဇၥ်တၱ နက္ရွိဳင္းရာ၌ ခုိင္မာမႈ ရွိေန၏။

ကမ္းစပ္၌ ေရကူးေနေသာ သူကုိ ရွဳၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ေရျပင္ေပၚ၌ လိႈင္းမ်ား တစ္လံုးျပီး တစ္လံုး လိမ့္ေနသည္။ ေရကူးေနသူသည္ လိႈင္းလံုးမ်ား ေပၚ၌ ကူးခတ္ လ်က္လည္း ရွိသကဲ့သို႔ လိႈင္းလံုးမ်ား၏ ေအာက္ နက္ရွိဳင္းရာသို႔လည္း ငုပ္လ်ွိဳးသြား၏။ ေလာကီ လူသား အမ်ားတို႔သည္ လိႈင္း တစ္လံုးမွ အျခား လိႈင္းတစ္လံုးသို႔ ကူးခတ္ သြားၾကျခင္း ကိုသာ လိုလားၾကေပသည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚ၌သာ ကူးခတ္ လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ေရလိႈင္း၏ နက္ရွိဳင္းရာသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ မငုပ္လ်ိဳး ၾကပါသနည္း။ ေရမ်က္ႏွာျပင္၌သာ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ ကူးခတ္ ေနၾကပါသနည္း။

ေရလိႈင္းမ်ား အေပၚတြင္ ပုလဲရတနာ ရရွိသည္ဟု ၾကားဖူးၾကပါသလား။ စင္စစ္ ပုလဲ ရတနာသည္ ေရနက္ထဲ၌သာ တည္ရွိ၏။

ဆရာပါရဂူ – သနႏၱန ဓမၼ ( နွာ – ၂၅၆ – ၂၅၇ )

…………………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
…………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: