မာယာ ( ဝါ ) အိပ္မက္

Question:
အသိဥာဏ္ အလင္း ရဖို႔ ၊ သစၥာကို သိဖို႔ အတြက္ သံသရာ ရွည္ၾကာခဲ့ရတယ္၊ ခက္ခဲခဲ့ရတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သစၥာကို သိဖို႔ အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ေမးတဲ့အခါ “အခု ပစၥဳပၸန္ ခဏ” ကို သိျမင္ဖို႔ အေရးၾကီး တယ္ လို႔ ေျပာျပန္တယ္။

အခု ပစၥဳပၸန္ ဒီခဏေလး ကို သိဖို႔ အခ်က္ကသာ တကယ္ အမွန္ ဆိုရင္ – ဘာလို႔ သံသရာ ရွည္ၾကာခဲ့ရတာလဲ။ ခက္ခဲ ခဲ့ ရတာလဲ။


Answer:
မိတ္ေဆြ ေမးခြန္းကို မေျဖခင္၊ က်ေနာ္ တစ္ခု ကို ျပန္ ေမးခ်င္ပါတယ္။ သံသရာ ဆိုတာကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လို နားလည္ထား ပါသလဲ။ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ဆိုတာေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ စက္ဝိုင္းသ႑ာန္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု လား။ ဒါမွမဟုတ္ – ခင္ဗ်ားရဲ႕ အတိတ္ေတြက တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနမယ္ – အနာဂတ္ ျဖစ္စဥ္ၾကီးက တစ္ေနရာရာကို ဦးတည္ သြားေနမယ္- အဲ့ဒီ ျဖစ္ရပ္ အစုအေပါင္း လား။ ဒါမွ မဟုတ္ – အျခား ခင္ဗ်ား ဖတ္ထားဖူးတဲ့ ဥပနိသ်ွဒ္ ၊ ပိဋကတ္၊ အဌကထာ စာအုပ္ တစ္အုပ္အုပ္ က အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ိဳး နဲ႔လား။ ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ေအာက္ေလးဘံု ဆိုတာ နဲ႔ လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု ဆိုတာေတြ ေပါင္းစပ္ သြားလာ ေနတဲ့ ( ၃၁ ) ဘံု လား။ ခင္ဗ်ား က်င္လည္ခဲ့ဖူးမယ္ ထင္တဲ့ ခင္ဗ်ား အထင္အျမင္ တစ္ခုလား။

ဒီအေမးစကားေတြထဲက ဘယ္အခ်က္ကို ေရြးေရြး ၊ ဆိုလိုတာက – ခင္ဗ်ား သစၥာကို မသိတဲ့ အခ်ိန္မွာ သံသရာကို သိေနမွာ မဟုတ္ဘူး လို႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သံသရာ ကို ခင္ဗ်ား အေတြးနဲ႔၊ စကားလံုးေဝါဟာရေတြနဲ႔ ပဲ နားလည္ ထား ရွိေနပါ လိမ့္မယ္။ စင္စစ္ သစၥာကို သိရင္ သံသရာ ဆိုတာ ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိပါလိမ့္မယ္။ အျပန္အလွန္၊ သံသရာကို သိရင္ သစၥာကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ သိတဲ့ အခါမွာ ဒီေမးခြန္း ေပၚလာစရာ မလို ေလာက္ ဘူးရယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အခု မိတ္ေဆြ ေမးခြန္းထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ အေတြးအထင္ နဲ႔သာ မေရမရာ ထင္သိေနရတဲ့ အရာေတြကို အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေမးခြန္း မထိခိုက္ရင္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္လိုပါတယ္။ ( တနည္း ) “သံသရာ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ခင္ဗ်ား ေကာင္းေကာင္း မသိထားဘူး ဆိုရင္ ဒီေမးခြန္းကေန က်ေနာ္ ခဏ ဖယ္ရွားထားခ်င္ တယ္။

အေၾကာင္းက အဲ့ဒီ “သံသရာ” ဆိုတဲ့ စကားလံုး အေပၚမွာ က်မ္းၾကီး၊ က်မ္းငယ္ အသြယ္သြယ္ေတြက အဲ့ဒီ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္ ခင္ဗ်ားလည္း အဲ့ဒီ စကားလံုး၊ အေတြးအသိေတြနဲ႔ ေဝးႏိုင္သမ်ွ ေဝးေဝး ေတြးသြား ႏိုင္ေနေသး တယ္။ ဒါ့အျပင္၊ ဒီ “သံသရာ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ဖယ္ထားလိုက္ရင္ ခင္ဗ်ား ေမးခြန္း ရဲ႕ အဓိပၸာယ္လည္း မေပ်ာက္ေလာက္ဘူး လို႔ ျမင္ပါတယ္ ။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ “သံသရာ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေခတၱ ဖယ္ထားခ်င္ပါတယ္။ ဒါဆို ခင္ဗ်ား ေမးခြန္းက ဒီပံုစံ အတိုင္း ျဖစ္သြားမယ္။

“အသိဥာဏ္ အလင္း ရဖို႔ ၊ သစၥာကို သိဖို႔ အတြက္ ရွည္ၾကာခဲ့ရတယ္၊ ခက္ခဲခဲ့ရတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သစၥာ ကို သိဖို႔ အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ေမးတဲ့အခါ “အခု ပစၥဳပၸန္ ခဏ” ကို သိျမင္ဖို႔ အေရးၾကီး တယ္ လို႔ ေျပာျပန္တယ္။
“အခု ပစၥဳပၸန္ ဒီခဏ ကို သိဖို႔ အခ်က္” ဟာ တကယ္ အမွန္ ဆိုရင္ – ဘာလို႔ ရွည္ၾကာခဲ့ရတာလဲ။ ခက္ခဲ ခဲ့ရတာလဲ။”

ေျဖၾကည့္ပါမယ္။

ခင္ဗ်ား ေမးခြန္းမွာတင္ အေျဖ ပါဝင္ေန ပါတယ္။ ရွည္ၾကာရျခင္း ၊ ခက္ခဲရျခင္း အေၾကာင္းဟာ- စင္စစ္ အခု ပစၥဳပၸန္ ဒီခဏမွာ ခင္ဗ်ား တကယ္ ရွိမေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ ဒီခဏ ကေန ခင္ဗ်ား အေဝးကို ထြက္ထြက္ သြားေနလို႔ – ရွည္ၾကာ ခက္ခဲ ေနရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ အသိရဖို႔ (ဝါ) အသိဥာဏ္ အလင္းရဖို႔ ခင္ဗ်ား ဒီ “ပစၥဳပၸန္” ကုိ ျပန္ျပန္ လာေနရတယ္။ ခင္ဗ်ား ထြက္သြားတဲ့ အေဝးကေန အခုအခ်ိန္၊ အခုေနရာ ကို ခရီးရွည္ ျပန္ ေလ်ာက္ လာေနရပါတယ္။

သစၥာ ( တနည္း ) အမွန္သေဘာ ဟာ အခု ခင္ဗ်ားနဲ႔ အေဝးၾကီး မွာ မဟုတ္ဘူး။ သစၥာ ( ဝါ ) အမွန္ဟာ အခု ဒီေနရာမွာသာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုလိုတယ္။ ထပ္ေျပာပါမယ္။ သစၥာက ခင္ဗ်ား နဲ႔ အေဝးၾကီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ကသာ သစၥာရဲ႕ အေဝးကို ထြက္ထြက္ သြားေနတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုလိုတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေျပာေျပာေလ့ ရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သစၥာတရား နဲ႔ အလားတူ ၊ အတူတူထားျပီး ၾကည့္ႏိုင္တယ္။ စင္စစ္ ဘုရားသခင္ ဟာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အေဝးၾကီး မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဟိုးေကာင္းကင္ မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘံုတစ္ခု အေနနဲ႔ ဟိုးအထက္ ေရာက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ အနာဂတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ၊ ခင္ဗ်ား ေသလြန္ေပ်ာက္ဆံုးသြားျပီး ေနာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား အတြင္းသႏၱာန္မွာ အခု တည္ရွိတဲ့ အရာ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရ ဘုရားသခင္ လို႔ သံုးစြဲတဲ့ စကားဟာ အတိတ္ေတြ အနာဂတ္ေတြ ထဲ ပံုသ႑ာန္တစ္မ်ိဳး နဲ႔ တည္ရွိေနမယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအထင္ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး ။ ခင္ဗ်ား ရွဳၾကည့္ရင္ ျမင္ရမယ့္ – အခု ခဏ – ဒီေနရာမွာ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ခဏမွာသာ စင္စစ္ တည္ရွိျမဲ တည္ရွိေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္လိုမ်ိဳး အေဝးၾကီးမွာ ရွိေနမလဲ။ စင္စစ္ ဘယ္ေလာက္ေဝးတဲ့ ေနရာ မွာမွ ဘုရားသခင္ တည္ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ တိတိက်က် ေျပာလိုပါတယ္ ။ ခင္ဗ်ား ရွာေဖြေနတဲ့ ဘုရားသခင္ ဟာ စင္စစ္ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အတြင္းသႏၱာန္ အားလံုး၊ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ေလာကတစ္ခြင္လံုး ပဲ ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခု အသက္ရွဴေနသမ်ွ၊ ခင္ဗ်ား အခု ႏွလံုးခုန္ေနသမ်ွ၊ အခု ဖတ္ရွဳေနသမ်ွ၊ ေတြးၾကည့္ေနသမ်ွ မွာ ဘုရားသခင္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္က၊ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္က ဒီေနရာမွာ ရွိမေနဘူး။ (ဝါ) အခုအခ်ိန္ အခုေနရာကို အသိသက္သက္ မရွဳျမင္ထားဘူး ။ ခင္ဗ်ား အေတြးေတြ စိတ္ကူးေတြ ေတြးေခၚတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ေတြ၊ မလာေသးတဲ့ အနာဂတ္ေတြကို ေရာက္ေနတယ္။ ဆိုလိုတာက အဲ့လို “အခု၊ ဒီေနရာ” ကို ေကာင္းေကာင္း မသိႏိုင္ဘဲ အေဝးေရာက္ေနတယ္ ဆိုရင္ – ခင္ဗ်ား ဘုရားသခင္ကို မျမင္ႏိုင္ဘူးရယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ “အခုခဏ၊ – အခု၊ ဒီေနရာ” မွာ မရွိေနရျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွည္ၾကာခက္ခဲေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကို နားလည္ရင္ ဒီေမးခြန္း အတြက္ အေျဖ ျပည့္စံုပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ နည္းနည္း ထပ္ခ်ဲ႕ျပီး ေျပာၾကည့္မယ္။

ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ညခင္း အိပ္တဲ့ အခါ ခင္ဗ်ား အိပ္မက္မက္တယ္။ အိပ္မက္ထဲမွာ ခင္ဗ်ား လကမၻာကို ခရီးဆန္႔ သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပတဲ့ တကယ့္ ခင္ဗ်ား ကိုယ္ခႏၶာ စင္စစ္က ဒီမွာ ( ခင္ဗ်ား အိပ္ရာ ေနရာမွာ ) ရွိေနတယ္ မဟုတ္လား ။ အိပ္မက္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားကို အေဝးၾကီးကို ေခၚေဆာင္သြားတယ္။ မနက္လင္းလို႔ အိပ္ရာက ႏိုးခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လကမၻာေပၚမွာ တကယ္ ေတြ႕ရမွာတဲ့လား။ စင္စစ္ ခင္ဗ်ား အိပ္ခဲ့တဲ့ ေနရာမွာပဲ ခင္ဗ်ားကိုယ္ ခင္ဗ်ား ျပန္ေတြ႕ရမယ္ မဟုတ္လား ။

အဲ့သလို၊ အခု ႏိုးၾကားေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ လက္ေတြ႕ဘဝမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ စိတ္ဟာ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနပါတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္တုန္းက အိပ္မက္ေတြနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူတဲ့ – ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ကုန္ဆံုးခဲ့တဲ့ အတိတ္ အေပၚ တမ္းတစိတ္ေတြ ရွိတယ္။ သတိရ လြမ္းဆြတ္သမ်ွ၊ စိတ္ကူးယဥ္ ေမ်ွာ္လင့္သမ်ွ ေတြ အားလံုး ရွိေနတယ္။ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ အခုခဏကို ဖံုးကြယ္ရင္း ရွင္သန္ေနထိုင္တယ္။ ဒါဟာ လက္ရွိ အခု ( Nowhere ) ကို ထားရစ္ ထြက္ေျပးေနၾကတဲ့ အိပ္မက္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ စိတ္သႏၱာန္ေတြကို အခုခဏ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စင္စစ္ အမွန္ဟာ ဖံုးကြယ္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ေနေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း သိႏိုင္ပါတယ္။

အေရွ႕တိုင္း မွာ အဲ့ဒီ အိပ္မက္သႏၱာန္ ရွိတဲ့ စိတ္အေျခအေန အကုန္လံုး ကို ေပါင္းစုျပီး မာယာ ( Maya ) လို႔ ေခၚဆို သမုတ္တယ္။ မာယာ ကို “Illusion/ ထင္ေယာင္ထင္မွား/ စင္စစ္ မဟုတ္တဲ့ အရာ” လို႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုႏိုင္ေကာင္းပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္က ဘုရားသခင္ကို အဲ့ဒီ မာယာေတြ ထဲ ရွာေဖြတဲ့ အခါ ဘယ္လိုမွ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ရွာေတြ႕မွာ မဟုတ္ဘူးရယ္။ မာယာလို႔ ေခၚမယ့္ အဲ့ဒီ အေတြး စိတ္ကူးေတြထဲ ခင္ဗ်ား တစ္ဘဝလံုး ရွာေဖြမလား။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ဘယ္ေလာက္ထိ ေတြးေခၚ ေျခဆန္႔ ရွာေဖြ ေနမလဲ။ ရွာေကာင္း ရွာေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား မႏိုးထ လာမခ်င္း- အိပ္မက္ဟာ အိပ္မက္ပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ စင္စစ္ လိုအပ္တာက -“အိပ္မက္ မမက္ပါနဲ႔ေတာ့ – ႏိုးထလာခဲ့ပါ- မ်က္လံုး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါ”- အဲ့ဒီ ခဏသာ လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွည္ၾကာေနရျခင္း၊ ခက္ခဲေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္း အကုန္လံုးဟာ အဲ့ဒီ အေပၚမွာ အေျခအခိုင္အမာ တည္ရွိေနတယ္။ အဲ့ဒီ “အခုခဏ” အေပၚသိျမင္ ႏိုးၾကား သြားႏိုင္ဖို႔ ၊ စင္စစ္ ႏိုးထ သြားႏိုင္ဖို႔ – ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အိပ္မက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီး ခဲ့ရေတာ့မယ္။ ခင္ဗ်ား ဖ်က္ဆီး ထားရစ္ ႏိုင္ရဲ႕လား။ ဒါဟာ – တကယ္ ခက္ခဲ ေနတဲ့ ၊ တကယ္ ရွည္ၾကာေနရတဲ့ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို အဲ့ဒီ အိပ္မက္ေတြ ၊ အဲ့ဒီ စိတ္ကူးေတြကို – အိပ္မက္မက္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ား မသိဘူး။ “အခု၊ခဏ” အေပၚ တကယ္ မၾကည့္ေနႏိုင္ဘူး။ အဲ့လို အခုခဏကို သိျမင္သြားဖို႕ ခင္ဗ်ား အိပ္မက္ေတြကို ခင္ဗ်ား မဖ်က္ဆီးခဲ့ ႏိုင္ဘူး။ အိပ္မက္ အေပၚ သာယာေနတဲ့အတြက္၊ အိပ္မက္ေကာင္း ေတြနဲ႔သာ ဆက္မက္ ခ်င္ေနတဲ့ အတြက္ ခင္ဗ်ား မႏိုးထ လာခ်င္ဘူး။ ခင္ဗ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနမွန္းလည္း မသိပါဘူး။ ဆက္ အိပ္ခ်င္တယ္။ ဆက္ျပီး မိန္းေမာ ေနခ်င္ေနေသး တယ္။

တကယ္တမ္း အဲ့ဒီ ဖ်က္ဆီး ထားရစ္ ခဲ့ရမယ့္ စိတ္ကူးေတြ အိပ္မက္ေတြထဲမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ပါဝင္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခင္ဗ်ား ရည္မွန္းခ်က္၊ ခင္ဗ်ား ေရွ႕ကို ေမ်ွာ္မွန္းရာ ပန္းတိုင္ ေတြလည္း ပါဝင္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး – ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အတၱ ကိုယ္တိုင္ လည္း ပါဝင္ေနပါတာ ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား ႏိုးထလာႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ အဲ့ဒီ အတၱကို ျဖိဳခြဲ ထားရစ္ ခဲ့ရေတာ့မယ္။

ခင္ဗ်ားက ဒီမွာ ရွိေနတယ္။ ခင္ဗ်ား အတၱကေတာ့ လကမၻာေပၚမွာ၊ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ၊ အတိတ္မွာ ေလ်ာက္သြားေနတယ္။ အိပ္မက္ မက္ေနတယ္။ တကယ္ စင္စစ္ မွာလည္း – အတၱ ဟာ အိပ္မက္နဲ႔သာ ရွင္သန္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ “ထင္ေယာင္ထင္မွား အျမင္၊ မာယာ ဟာ အတၱရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေခၚဆိုၾက ဖြင့္ဆိုၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အိပ္မက္ေတြ အဓြန္႔ရွည္ေလ – ခင္ဗ်ားရဲ႕ အတၱက အသက္ဝင္ေလပဲ။ ဒီအရာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ႏိုးထလာႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနမယ္။ ခင္ဗ်ား အသိဥာဏ္အလင္း ရဖို႔ ၾကာရွည္ ေနရတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား စင္စစ္ကို ခင္ဗ်ား ရွဳျမင္သိရွိႏိုင္ဖို႔ (ဝါ) သစၥာကို ခင္ဗ်ားရွာေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ (ဝါ) ခင္ဗ်ား အိပ္မက္ေတြက ႏိုးထႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ ခင္ဗ်ား အိပ္မက္ေတြ၊ ခင္ဗ်ား စိတ္ကူးေတြကို ျဖိဳခြဲ စြန္႔လႊတ္ ထားရစ္ ခဲ့ရေတာ့မယ္။ “To Renounce Your Dreams.” ဟာ “မာယာ ကို တိုက္ထုတ္ျခင္း” “ခင္ဗ်ားႏိုးၾကားလာျခင္း” ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါကို အေတြးနဲ႔ပဲ ေတြးျပီး၊ အိပ္မက္ထဲမွာပဲ အိပ္မက္ ထပ္ဆင့္ မက္ၾကတဲ့ အခါ – အမ်ားစု ျမင္ၾကတာက – လူသူမနီး တဲ့ ေနရာကို ထြက္ သြားဖို႔၊ ဦးျပည္းကတံုးနဲ႔ သပိတ္သကၤန္း ဆင္ျမန္းဖို႔ ေျပာၾကမယ္။ ဓမၼတရားကို အဲ့လိုနည္းနဲ႔မွသာ ရႏိုင္တယ္လို႔ ေတြးထင္ၾကေတာ့တယ္။ တကယ္က အဲ့ဒါေတြဟာ ပံုပန္းသ႑ာန္ အားျဖင့္ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပတဲ့ သေဘာထား အစစ္အမွန္ဟာ ခင္ဗ်ား အခု ႏိုးၾကား သြားဖို႔ တစ္ခုတည္းသာ လိုအပ္တယ္။ အဲ့လို ႏိုးၾကားဖို႔ ဆိုတာ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အခု ခဏ၊ အခု ေနရာ ကို ရွဳျမင္သိမွတ္ မႈ ၊ သတိရွိေနမႈ ၊ အခုခဏ အေပၚ သိျမင္ရွင္သန္ေနမႈ တစ္ခုတည္း ကသာ ရရွိႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ က်ေနာ္ ေျပာလိုပါတယ္။

Jan. 9th. 2012 at 9:45 AM
……………………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
……………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: