ကန္႔လန္႔တိုက္၏

သည္ကေန႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး က စကားဆိုသည္။ က်ေနာ္၏ ေျပာစကား ၊ စာမ်ား သည္ စာရွဳသူ အေပၚ ေစတနာထားေသာ စာမ်ား မဟုတ္။ ႏွစ္သိမ့္ ၾကည္ႏူးေစ ေသာ စာမ်ား မဟုတ္။ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ စာမ်ား ၊ ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနေသာ စာမ်ား ျဖစ္သည္ ဟူ၏။ ၎ျပဆိုေသာ သာဓက မ်ားမွာ ~ ဘုရားသခင္ မရွိ ~ ဆိုျခင္းမ်ိဳး ၊ ႏိုင္ငံေရး သမား ျပႆနာ မ်ိဳး၊ ပုရိသ ဝါဒ ျပႆနာႏွင့္ သိပၸံ အခ်ိဳ႕၊ က်ေနာ္ ခပ္နာနာ ေျပာေသာ ဆိုစကား အခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။

၎၏ ဆိုစကားကို ၾကည့္၍ ၎၏ တိုက္တြန္းသမႈျဖင့္ ေျဖၾကည့္ပါမည္။

မွန္၏ ~ က်ေနာ္ ကန္႔လန္႔တိုက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထို ကန္႔လန္႔တိုက္ရျခင္း အမႈ ကို က်ေနာ္ ခ်စ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ကန္႔လန္႔ တိုက္ျခင္း သည္ စင္စစ္ လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခု ဟု က်ေနာ္ ျမင္သည္ ။ လိုက္ေလ်ာျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ေျဖသိမ့္ျခင္း၊ အလိုက္အထိုက္ ရွိျခင္း၊ Negotiate လုပ္ျခင္း စသည္တို႔မွာ လူေပါင္းမ်ားစြာ သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳခဲ့ၾကျပီးေသာ အရာမ်ား သာ ျဖစ္ ၏။ သမုိင္းတေလ်ာက္တြင္ ယင္းတို႔ကို အသံုးခ်၍ အဘယ္လူသားသည္ ဘဝျပႆနာမ်ားကို အေျဖရခဲ့ ပါသနည္း။ ေအာင္ျမင္မႈ အစား ~ အုပ္စုဖြဲ႕ စရိုက္ လကၡဏာ မ်ားျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ရရွိခဲ့သည္မ်ား အတိုင္းသား ရွိ၏ ။

အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ၾကသည့္ “အလိုက္အထိုက္ ရွိျခင္း၊ ကန္႔လန္႔ မတိုက္ ~ အလိုက္တသင့္ ေခါင္းညိမ့္ျခင္း” တို႔ေၾကာင့္ လူတို႔အၾကားတြင္ လက္ေတြ႕မပါ ~ အိပ္မက္ေပါင္း မ်ားစြာသာ မက္စြမ္းခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္ အိပ္မက္ ဟူသည္ ယင္းႏွစ္သိမ့္မႈ ၊ လိွိမ့္လံုး ပတ္လံုး မ်ားမွသာ အမ်ားအားျဖင့္ ေပၚေပါက္ေၾကာင္း သိခဲ့ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္ ~ ႏွစ္သိမ့္ လိုက္ေလ်ာ ေပးျခင္း အမႈကို က်ေနာ္ မုန္းသည္။ ႏွစ္သိမ့္ ေပးျခင္း ဆိုသည္မွာ အမ်ားစု ယူဆသလို “တစ္ဖက္သူ၏ ေဝဒနာ ကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးျခင္း” မဟုတ္ေပ။ တစ္ဖက္သူ၏ အခက္အခဲ အတြက္ အေျဖ စစ္စစ္ ကို ရွာေဖြ လမ္းျပ ေပးျခင္း မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္သိမ့္ စကား ဆိုျခင္း တို႔ေၾကာင့္ – တစ္ဖက္သူ ၏ ေဝဒနာ သည္ ဧကန္ ေျပေပ်ာက္ မသြားေပ။ ငုပ္လ်ိဳး သြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သူ၏ ပစၥကၡ အေျခအေန ကို ေယာင္ယမ္း မေအာ္ဟစ္ မိေစရန္ ဘိန္းေကၽြး လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္ သည္။

ယင္းမွာ အႏၱရာယ္ ၾကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို လိုလား ေတာင္းခံေနသူ သည္ ၎၏ ေဝဒနာေၾကာင့္ ယင္းအႏၱရာယ္ကို မျမင္ေပ။ ထို ႏွစ္သိမ့္မႈ လိုလားေန သူ သည္ စင္စစ္ အမွန္ကို ရွာေဖြေနသူလည္း မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ၎ရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာမွ ေခတၱ မိန္းေမာ သြား လိုျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ တခဏ ေရွာင္ေျပး သြားလို ၍ သာ ျဖစ္သည္။ ခင္ဗ်ား တခဏ ထည့္ သြင္း ေျပာျပ ေပး လိုက္ေသာ ခဏ ~ ခင္ဗ်ား၏ ေမ်ွာ္လင့္ ခ်က္ စကားလံုး အခ်ိဳ႕ကို ယံုမွတ္၍ သူ တခဏ အိပ္မက္ မက္သြားမည္။ အိပ္မက္ ဆိုး မက္ေနသည္ မွ အိပ္မက္ ေကာင္း မက္သြားျခင္း ~ ထိုမွ လြဲ၍ အိပ္မက္သည္ အိပ္မက္သာ ျဖစ္၏။ ယင္းကို သတိျပဳဖို႔ လို ပါသည္။

က်ေနာ္ ေနထိုင္ ရွင္သန္ သည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အိပ္မက္ အတြက္ မဟုတ္ေပ။ အျခားသူ အေပၚထံသို႔လည္း အိပ္မက္ အသစ္တစ္ခု ထပ္မံ ထည့္သြင္း ေပးျခင္း မဟုတ္။ အိပ္မက္မက္ေနသူကို လႈပ္ႏိႈးရန္သာ ျဖစ္သည္။ အလန္႔တၾကား ႏိုးထ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေျပေျပ သာသာ ႏိုးထ သည္ ျဖစ္ေစ စင္စစ္ ႏိႈးလိုသူ ႏိုးသြားရန္ သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အၾကမ္းပတမ္း လည္း လႈပ္ႏိႈး သင့္ လႈပ္ႏိႈး ပါလိမ့္ မည္။ က်ေနာ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိ အိပ္မက္မက္ေနလ်င္ မက္ေနသည္ဟု သိရွိရန္ သာ အဓိက က်သည္။

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အိပ္မက္ တစ္ခုကို အသစ္ထပ္မံ ထည့္သြင္း မေပး၊ ဖန္တီး မေပး။ ဆိုလိုသည္မွာ ~ လႈပ္ႏိႈးျခင္းႏွင့္ တူေသာ ကန္႔လန္႔တိုက္ သည့္ အျပဳအမူ ကိုသာ က်ေနာ္ ျပဳသည္။ အိပ္မက္ တစ္ခုျဖင့္ ထပ္မံ လိမ္ညာ မျပ။ အခ်ည္းႏွီး ဖြင့္ဆိုေနၾကေသာ က်မ္းစာ တို႔ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႏွစ္သိမ့္ေနၾကသည္ ဟု ျမင္လ်င္ ၊ ျပႆနာ ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ျဖင့္ ေခါင္းေလးေနၾက သည္ဟု ျမင္လ်ွင္ အခုခ်က္ခ်င္း စြန္႔ပယ္ ပစ္ ရန္ က်ေနာ္ ေျပာ ပါမည္။ မ်က္လံုး ဖြင့္ၾကည့္ဖို႔ ရန္ထက္ – စံုမွိတ္၍ က်ံဳးေအာ္ေနဖို႔ရန္ သာ စိတ္ကူးရွိသူမ်ား အတြက္ အခုခဏ ႏိုးထၾကပါရန္ က်ေနာ္ ေျပာ ပါမည္။ ယင္းမွ လြဲ၍ ေနာက္ထပ္ က်မ္းစာ ထပ္ခ်ဲ႕ကားေပးေနျခင္း မဟုတ္။ လမ္းေၾကာင္း ေသြဖယ္ သြားျခင္း မဟုတ္။ အသစ္ တစ္ခု ထပ္မံ ျဖည့္တင္း ေပးျခင္း မဟုတ္။ စင္စစ္ ဖ်က္ခ်ျခင္း သက္သက္ သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္ဆိုပါမည္။ အိပ္မက္ မက္ေနသည္ဟု က်ေနာ္ ျမင္မိေသာ အရာအတြက္ က်ေနာ္ လႈပ္ႏိႈး ပါလိမ့္မည္။ Shock ~ စံုကိုင္ လႈပ္ႏိႈး ပါလိမ့္ မည္။ မႏိႈးေသးလ်င္ ေရခဲေရ တစ္ပံုး ဆြဲယူမည္။ တစ္ေခါင္းလံုး ရႊဲေအာင္ ေလာင္းခ်ေကာင္း ေလာင္းခ်ပစ္မည္။ အဘယ္ အရာ မ်ား ထူးဆန္း ေနပါ သနည္း။

………………..

Ref: Osho

…………………

http://zayya.blog.com/

https://zayya.wordpress.com/

http://zayyablogger.blogspot.com/

…………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: