Ego-trip

ေလးနက္မႈ ႏွင့္ ေလးပင္မႈသည္ မတူညီ။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာတို႔ ၏ ျခားနားမႈကို မသိ။ မၾကာခဏ ပင္ ေရာေထြးေလ ့ရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဘာဝနာ ကို အမ်ားစု က ~ ေလးပင္ ေနေသာ အရာ ဟု ထင္မွတ္ၾက သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ေပ။ ဘာဝနာ သည္ ေတးသြား ဂီတ၊ အက ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ ျဖဴစင္ေသာ သဘာဝ ဂီတ၊ သဘာဝ အက ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းေျမ႕ ၾကည္စင္ေသာ၊ ေပါ့ပါး ေသာ အရာ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ေလးနက္မႈ ေလးပင္မႈ ဟူသည္မွာ စိတ္ကူး အေတြး၏ အရာ သာ ျဖစ္၏။ ဘာဝနာ သည္ ထို စိတ္ကူး အေတြးအတြင္း ၌ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလးနက္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ စိတ္အေတြး၏ အလြန္ သို႔ မည္သည့္ အခါမ်ွ ေရာက္ မသြား။ ဘာဝနာ စင္စစ္ကို မရရွိ။

ဘာဝနာ သည္ စိတ္အေတြး၏ အလြန္၌သာ တည္ရွိသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာဝနာ စင္စစ္ ရရွိထားသူ အတြက္ ၎၏ ဘဝသည္ စိတ္အေတြး တို႔ျဖင့္ ေလးလံ မေနေပ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ~ ဘာဝနာ ထံုမႊမ္းသည္ ဆိုလ်က္ႏွင့္ စိတ္အေတြး အတြင္း ရွိေနသမ်ွ ကာလပတ္လံုး ~ အရာရာ သည္ ၎အတြက္ ေလးပင္ေနမည္သာ ျဖစ္၏ ။ ယင္း စိတ္ အေတြး ၏ တန္ခိုး စြမ္းအား ျဖစ္ေသာ~ ေဝဖန္ ပိုင္းျဖတ္မႈ၊ တုပ္ေႏွာင္ ဆြဲငင္မႈ ကို ကၽြန္ျပဳ ခံစားေနရ မည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္၏။

သို႔ျဖင့္ စိတ္ အေတြး ကို သခင္အရာ ထား၍ မိမိ ဘာသာ ကၽြန္ျဖစ္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔ သည္ စိတ္ေၾကာင့္ သာ ေလးနက္ ေနရျခင္း ကို အကယ္စင္စစ္ ေလးနက္မႈ ( Seriousness ) ဟူ၍ ခံုမင္ တပ္မက္လာ တတ္သည္။ တည္ၾကည္ေသာ ၊ ၾကည္လင္ေနေသာ သူတစ္ထူး ၏ အျဖစ္ကို စိတ္ကူး ျဖင့္သာ မွန္းဆ ၍၊ ျမင္ေယာင္ လိုလား၍ ေလးနက္ တည္ၾကည္ဟန္ ျပဳၾကသည္။ စင္စစ္ ေလးနက္ မႈန္ကုပ္ေနေသာ သႏၱာန္သည္ ဘာဝနာ ျပဳမွ မဟုတ္ ~ ေနရာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။

ဥပမာ ~ စိတ္ကူး အၾကံ အစည္ ထုတ္ ၍ လုပ္ကိုင္ၾက ေသာ စစ္တုရင္ ကစား ေနသူ မ်ား၊ ပိုကာ ရွိဳး ကစား ေနသူ မ်ား မွ စ၍ ~ ကမၻာ့ အေရး အရာ၊ ဒႆနိက ေရးရာ မ်ား ေတြးေခၚ ေနၾကသူ မ်ား အထိ အေစ့ အငွ ရွဳၾကည့္ ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ အျပည့္ အဝ ေလးနက္ ေနႏိုင္ ပါသည္။ သူတို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေလး အနက္ အထားဆံုး သူမ်ား လည္း ျဖစ္ေန ႏိုင္သည္။ ေလးနက္မႈ မ်ား လြန္ကဲေန လြန္း၍ ရူးမတတ္ ျဖစ္ေနၾကသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရမည္။

ဘာဝနာ သည္ စိတ္အေတြးအၾကံ၏ ေက်းကၽြန္ မဟုတ္ေပ။ စိတ္အေတြးအၾကံ၏ အလြန္တြင္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္အေတြး တို႔၏ ေလးပင္ ေနမႈ အတြင္း၌ ဘာဝနာသည္ စင္စစ္ မျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု က်ေနာ္ ဆိုပါမည္။ သူသည္ စိတ္အေတြးကို လြန္ေျမာက္၍ သာ ေပါ့ပါး လန္းဆန္း လ်က္ တည္ရွိ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာဝနာႏွင့္ ထံုမႊမ္းျပည့္ဝ သူ ကို စိတ္ အေတြးအၾကံက တစ္စံုတစ္ရာ အေနွာက္ အယွက္ မျပဳႏိုင္ ဟု ဆိုပါမည္ ။

ေလးနက္ ေလးပင္ ေန ဟန္ ရွိမွ ဘာဝနာ ျပဳသူ ျဖစ္သည္ဟု အထင္ ေရာက္ၾကသူ မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ယင္းမွာ မွားယြင္းေသာ လမ္းသာ ျဖစ္၏။ ေလးပင္ေသာ ဟန္အမူအရာမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ တည္တည္ ခန္႔ခန္႔ စန္႔စန္႔ၾကီးမ်ား သည္ စင္စစ္ ဘာဝနာ ျဖစ္မလာေပ။ မိမိ အတၱ အိမ္ကို မိမိ ဘာသာ ၾကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္ ေနၾကသူ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ ၏ သႏၱာန္၌ “ငါသည္ ဘာဝနာ ျပဳေန သူ ျဖစ္သည္။ ငါသည္ လူတကာ ထက္ ျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္သည္။ ဘာဝနာ ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကို ငါ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ငါသည္ ျမင့္ျမတ္သူ အျဖစ္ တည္ၾကည္ခံ့ညားစြာ တည္ရွိ၏” ဟု မိမိရင္ကို မိမိ ဘဝင္ ေဆာင့္လ်က္ ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ စိတ္၏ ႏူးညံ့ေသာ ၊ အသိရ ခက္ေသာ အခ်ယ္လွယ္ အေမွာင့္၊ အေနွာက္အယွက္ ကို ခံ႐၍ Ego-game အတၱကစားပြဲ အတြင္း မိမိ ဘာသာ မိမိ က်င္လည္ ေနသူ တစ္ဦး သာ ျဖစ္လာရသည္။ ထိုသူမ်ိဳးသည္ စစ္တုရင္ကစား၊ ဖဲကစားေနသူထက္ ပို၍ ရူးမိုက္သြား ႏိုင္ေသာ အလားအလာ ပိုမ်ားပါသည္။ ဘာဝနာ စင္စစ္ မရရွိသည္ မဟုတ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလးပင္ တည္ၾကည္ဟန္ ေပါက္ေနေသာ ဘာဝနာ ပံုစံ အားလံုး ကို က်ေနာ္ ဆန္႔က်င္သည္။ ဘာဝနာသည္ ၾကည္လင္ေသာ အသိ သက္သက္မွ လြဲ၍ ခက္ထန္ ေလးနက္စရာ အဘယ္ တစ္ခုမ်ွ ရွိမေနေပ။ ဘာဝနာ အမႈေ ၾကာင့္ တစ္ခဏတိုင္းတြင္ ၾကည္လြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း သက္သက္ သာ ရွိသည္။ ထိုမွ လြဲ၍ ဘာမ်ွ ရွိမေနေပ။ ပန္းတိုင္မ်ား၊ အလိုဆႏၵမ်ားႏွင့္လည္း ေမာပန္း မေနေပ။ ဘာဝနာျဖင့္ အတိျပီး လ်က္ ေနထိုင္လာသည့္ အခါ ~ မိမိ ႏွင့္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလာက သည္ စင္စစ္ ရယ္ေမာ ရႊင္ျပံဳးဖြယ္ရာ သာ အတိ ျပီးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ Cosmic Funny ျဖစ္လ်က္ ရွိေၾကာင့္ သိျမင္ရႏိုင္ေသးသည္။

Footnote

  • Meditation is not anything of the mind, it is something beyond the mind. And the first step is to be playful about it. If you are playful about it mind cannot destroy your meditation. Otherwise it will turn it into another ego trip; it will make you very serious.

Feb 15th 2012 at 10:45 PM
………………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
……………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: