တခဏ သည္ တခဏ သို႔သာ ျဖစ္သည္

ဘာဝနာ ႏွင့္ နစ္ျမဳပ္ႏိုင္ လာသည္ ႏွင့္ အမ်ွ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရ၏။ ဘာဝနာ ၏ ဖူးပြင့္ႏိုင္စြမ္း အတြင္း ၌ မည္သည့္ အခ်ိန္ ကာလ ကိုမ်ွ ရွာေတြ႕ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘာဝနာသည္ ယခု ခဏ ၌ အလိုအေလ်ာက္ တည္ျဖစ္ျခင္း ကိုသာ ဆိုလို သည္။ စိတ္ကူး သႏၱာန္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေသာ ခဏ ၌ ယင္း စိတ္ကူးျဖင့္ ျခယ္သေသာ အခ်ိန္သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွိၾကေသာ ဒ႑ာရီ တို႔၌ ~ “ကာလ” ႏွင့္ “စိတၱ” သည္ ဒဂၤါးတစ္ခု၏ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းမွ လြဲ၍ အျခား မဟုတ္ေၾကာင္း~ ညႊန္းဆို ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ အေတြးအၾကံ မရွိလ်ွင္ အခ်ိန္ကာလ ဟူသည္ မရွိ ~ စိတ္ ကူး အေတြးအၾကံ တို႔ မရွိဘဲ အခ်ိန္ကာလ သည္ သူ႕ခ်ည္း ရွင္သန္ မေနႏိုင္။ စိတ္ကြန္႔ျမဴး ရာ ေပ်ာ္စံရာ ဌာနအတြင္း၌သာ ယင္း အခ်ိန္ကာလ တို႔ ျဖစ္တည္ ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဗာဓိဥာဏ္ ရွိၾကသူတို႔ မိန္႔ၾကားေသာ ဆိုစကားတို႔ တြင္ ~ “ပစၥဳပၸန္ ၌သာ ရွင္သန္အပ္၏” ~ ဟု ထည့္သြင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ပစၥဳပၸန္ကို ရွဳျမင္ ရွင္သန္ျခင္း သည္သာ “အပၸမာဒ”~ “မေမ့ေလ်ာ့ေသာ သတိႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း” ~ “ဘာဝနာ” ျဖစ္သည္။ ယခု “ဤေနရာ/ဤအခ်ိန္” ၌ သိျမင္ ရွင္သန္ေနျခင္းမ်ွသည္သာ ဘာဝနာ ျဖစ္သည္။ ထို ထက္ ဘာမ်ွ မပို။ ယခု ခဏတြင္ ရွိေသာ ~ အေဝး က ေက်းငွက္တို႔၏ ဘာသာဘာဝ သီဆိုသံ သည္ လည္းေကာင္း ၊ ေလယာဥ္ပ်ံ တို႔ ၏ အင္ဂ်င္သံ၊ က်ီးငွက္ ၊ ဝါးရံုတို႔ လႈပ္ခတ္သံမ်ားသည္လည္းေကာင္း ~ အသင္ စာရွဳသူတို႔ ရွဳျမင္ထားသည့္ ယခု ပစၥဳပၸန္ ခဏ၌ ( လႈပ္ခတ္ လ်က္ႏွင့္ ပင္ ) တိတ္ဆိတ္ သြားရ၏ ။ စိတ္သႏၱာန္ အတြင္း၌ကား လႈပ္ခတ္မႈ မရွိ။ ပကတိ အျငိမ္သား တည္၏။ စိတ္အာရံုသည္ အတိတ္ ကာလသို႔ ေျပးခို မသြား၊ အနာဂတ္ ကာလသို႔ လည္း ပ်ံ႕လြင့္ ေမ်ွာ္လင့္ မေန။ ထို႔ေၾကာင့္ ~ အခ်ိန္သည္လည္း ရပ္။ စိတ္လည္း ရပ္။ အသင္ စာရွဳသူ၏ ေလာကလည္း ရပ္တန္႔လ်က္ ရွိ၏ ဟု ဆိုပါမည္ ။

စင္စစ္ ယင္း “ရပ္တန္႔ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားျခင္း” ျဖစ္စဥ္သည္သာ ဘာဝနာ၏ ေလးနက္ေသာ အႏုပညာ လက္ရာ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါမည္။ တခဏခ်င္း ၌ ျပည့္ဝစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ သူသည္ ထာဝရ ရွင္သန္ေနေသာ သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ထိုခဏ၌ သိျမင္ ရပါလိမ့္မည္။ စိတ္ကူး အေတြး မပါ ~ လက္ကေတာက္ခ်င္း ထိေတြ႕ခံစားရသည့္ ယင္း တခဏ အရသာ သည္ အမတ ကို ျမည္းစြမ္းႏိုင္ေသာ အျမိဳက္ အရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း မိမိကုိယ္တိုင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ သြားပါလိမ့္မည္။

Footnotes:

  • As you go deeper into meditation time disappears. When meditation has really bloomed no time is found. It happens simultaneously: when the mind disappears, time disappears. Hence, down the ages, the mystics have said that time and mind are nothing but two aspects of the same coin. Mind cannot live without time and time cannot live without mind. Time is a way for the mind to exist.

………………
~ Osho
………………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
……………..

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: