တစ္ရက္စာ

အိပ္ငိုက္တယ္၊ အိပ္ေပ်ာ္တယ္ ဆိုတာဟာလည္း ~ Life တစ္ခု လို႔ ဆိုေပတဲ့ ~ သူ႕ ခဏ အတြင္း မွာ သိမွတ္မႈ စိတ္သႏၱာန္ ကုိေတာ့ ေနရာ မေပးေတာ့ဘူး ဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား အိပ္ငိုက္ေနခ်ိန္ မွာ- ခင္ဗ်ား ခႏၶာကိုယ္က တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေနႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပတဲ့ ခင္ဗ်ား စိတ္ကေတာ့ အျခားကို ပ်ံ႕လြင့္ ေနမယ္။ လမ္းမွာ ငိုက္ရင္း ေလ်ာက္သြားေနမယ္ ဆိုပါစို႔။ ခင္ဗ်ား ခႏၶာကိုယ္က လမ္းေပၚမွာ ဟုတ္ပါတယ္ ~ ဒါေပတဲ့ ခင္ဗ်ား စိတ္ကေတာ့ ကိုယ့္ ဇနီး ခင္ပြန္းနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာေနႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ား လိုလားရာ တစ္ခုခုကို တမ္းမွန္း ပံုေဖာ္ေနႏိုင္တယ္။ လမ္းေပၚ ေလ်ာက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ မိမိ အျဖစ္ကို သိမွတ္စိတ္မွာ ေဘးဖယ္ ထားရစ္ခဲ့တယ္ ~ အဲ့ဒီစိတ္က ~ ခင္ဗ်ား အလုပ္ရံုးခန္းထဲမွာ ရွိေနမယ္ ~ အစည္းအေဝး ထိုင္ရင္ ထုိင္ေနမယ္~ အခုလို စာစီရင္ စီေနႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို စိတ္က တစ္ျခား ~ လူက တစ္ျခား ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ဟာ ~ သိမွတ္မႈ ( Awareness ) လစ္ဟာ သြားျခင္း တစ္မ်ိဳးပဲ လို႔ ေခၚရမယ္ မဟုတ္လား။ သူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ~ စိတ္နဲ႔ ကိုယ္ တစ္ထပ္တည္း ရွိေနတာ ဟာ သိမွတ္မႈ စြဲကပ္ ရွိေနတာပဲ မဟုတ္လား။

အခု က်ေနာ့္ စာကို ခင္ဗ်ား ဖတ္တယ္။ ဒီ ခဏ မွာ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ သိစိတ္ သႏၱာန္က ဒီစကားလံုး ဝါက် ေတြ အေပၚ ေျပးသြား ေနႏိုင္ ပါတယ္။ စာသား စကားလံုး ေတြ တစ္လံုးျပီး တစ္လံုး ကုန္ဆံုး သြားရင္ေတာင္ ခင္ဗ်ား အေတြးက ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနႏိုင္တယ္ ~ ဒါမွ မဟုတ္ ~ ဒီစကားလံုး ေတြ အေပၚမွာပဲ ထပ္ၾကပ္ ရွိရင္ ရွိေနမယ္။ တကယ္လို႔သာ စကားလံုးေတြနဲ႔ ထပ္ၾကပ္ ရွိေနတဲ့ ခဏ ကို အသိစိတ္ အျပည့္ ၾကည့္ႏိုင္မယ္ ဆိုပါစို႕။ အျခား ျပင္ပ အာရံုေတြ အေပၚ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ဟာ ေရာယွက္ မေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါ တယ္။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ဒီ ခဏခ်င္း အေပၚမွာပဲ ရွိေနတယ္။ အျခား ဘယ္အရာမွ မပါဝင္ ေန၊ မလိုအပ္ေနဘူးရယ္။ ခင္ဗ်ား အခု ျမင္ရတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ား အၾကားမွာ ေပါင္းကူး/ ၾကားခံနယ္ မရွိဘူး ။~ အျပည့္အဝ တိတ္ဆိတ္ သြားတယ္။ ျမင္ရတဲ့ သႏၱာန္ ဟာ ျမင္ရတဲ့ သႏၱာန္ မွာတင္ ရပ္တန္႔ ကုန္ဆံုး ေနေတာ့ တယ္။ အဲ့လို ပံုစံ အတိုင္း သာ ခင္ဗ်ား ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳသြားတဲ့ အခါ ~ ဒီစာဖတ္ေန တဲ့ ခဏမွာတင္ ~ ေစာင့္ၾကည့္သိရွိ ေနတာ လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါကို ဘာဝနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ခဏ မွာ ဘာဝနာ နဲ႔ ခင္ဗ်ား ေနထိုင္ေနတယ္ လို႔ ဆိုလိုတယ္။

တကယ္တမ္း လည္း ဘာဝနာ ဟာ အခုခဏ သိမွတ္ ရွင္သန္ ေနမႈ မ်ွသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခဏ ကလြဲလို႔ ဘယ္မွ မထြက္သြား။ ဘယ္ဆီမွ မသက္ေရာက္။ အရာရာနဲ႔ သူ႕သဘာဝနဲ႔သူ ကင္းျပတ္ေနပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶကို လူတစ္ေယာက္က ေလ်ာက္ထား တယ္။
“ဘာဝနာ ဘယ္လို ျပဳရပါမလဲ” လို႔ ေမးပါတယ္။
ဗုဒၶက ျပန္ေျဖတယ္။

“သင္ မည္သည့္ အရာကို လုပ္သည္ ျဖစ္ပါေစ၊ လုပ္တိုင္း မျပတ္ မလပ္ သိမွတ္ေနမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကို ဘာဝနာ လို႔ ေခၚဆိုတယ္။ စၾကၤန္ေလ်ာက္တဲ့ ခဏ ၊ သတိ ~ အသိနဲ႔ ေလ်ာက္တယ္။ လမ္း ေလ်ာက္တာနဲ႔ ထပ္တူ ၊ စားေသာက္တဲ့အခါလည္း သတိ၊ အသိ နဲ႔ စားတယ္။ အလားတူ ~ ထ၊ ထိုင္၊ ရပ္သြား အရာအားလံုးမွာ သိမႈ သတိသာ အစဥ္ကပ္ရွိ ေနတယ္။ သင့္ရဲ႕ စိတ္သႏၱာန္ဟာ ဒီ ပစၥဳပၸန္ တခဏ ကေန တစ္ေနရာ တစ္ပါးကို ေျပးမသြားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၊ ခဏခ်င္းမွာ အျမဲ ျငိမ္ဆိတ္ သြားေနတယ္။ ဒါကို ဘာဝနာလို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ေခၚဆို ပါတယ္”

စင္စစ္ ဘာဝနာ ဟာ က်ေနာ္တို႔ ဘဝ ျဖစ္စဥ္ လုပ္ငန္းေတြ ထဲမွာ သီးျခား လုပ္မေနရတဲ့ ( လုပ္မေနသင့္တဲ့ ) အရာ ပါ။ သိမႈ အသိ နဲ႔ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘဝ မွာ ~ ဒီ ဘဝ တစ္ခုလံုးရဲ႕ အမည္ ဟာ “ဘာဝနာ” ပါ လို႔ ေျပာရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ တစ္ေန႔ တစ္နာရီေလာက္ ျပဳတဲ့ အမႈေလး မ်ွေလာက္ နဲ႔ ဘာဝနာ ကို မတင္းတိမ္ ေစသင့္ဘူး ရယ္။

တစ္ေန႔ တစ္နာရီပဲ ဘာဝနာ ျပဳမယ္ ဆိုတာဟာ ~ “ေနာက္ေန႔ဆက္ျပဳမွာပဲ ဆက္တိုးပြားသြား မွာပဲ” လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ “တစ္ေန႔တာ ရရွိတဲ့ ႏွစ္ဆယ့္ ေလးနာရီ မွာ ႏွစ္ဆယ့္ သံုးနာရီ ကို အခ်ည္းႏွီး ထားရွိမယ္ ~ တစ္နာရီသာ အသံုးျပဳေနမယ္” လို႔ ေျပာတာ နဲ႔ အတူတူပဲရယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဖိုးတန္တဲ့ ဘာဝနာျပဳခ်ိန္ တစ္နာရီစာ ေလးဟာ အခ်ည္းႏွီး ႏွစ္ဆယ့္ သံုးနာရီ ေအာက္ မွာ တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတယ္။ အလဟႆ ျဖစ္သြား တယ္။ ဘာဝနာ ဆိတ္သုဥ္းေနတဲ့ အခါ ဝင္ေရာက္လာတတ္တဲ့ သမားရိုးက် အမိႈက္ ေတြဟာ ~ ၾကိဳးစားပမ္းစား ရရွိတဲ့ တစ္နာရီစာ အေလ့အလာ ျဖစ္တဲ့ ဘာဝနာ ကို ဖံုးအုပ္ ျမွဳပ္ပစ္ လိုက္ ၾကတယ္။

က်ေနာ္တို႔ တစ္ရက္ ကို ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ရရင္ ~ အဲ့ဒီ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ လံုးလံုး ဟာ သိမွတ္မႈ မျပတ္ ထံုမႊမ္း ရွိေနေစခ်င္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ တစ္နာရီ ( ဝါ ) နာရီပိုင္း စသျဖင့္သာ တည္ရွိေနေသးရင္ ~ ဘာဝနာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေသးဘူး လို႔ပဲ ခင္ဗ်ားကို ေျပာရလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ အရိယာတို႔ အျဖစ္ ကို ခင္ဗ်ား ေက်လည္ေအာင္ နားလည္ မွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ဆယ့္ေလး နာရီ ရွိတဲ့ အထဲ မွာ တစ္နာရီ ေလာက္သာ လုပ္ယူျပီး ~ အမ်ားၾကီး ေမ်ွာ္မွန္း လို႔ေတာ့ မရႏိုင္ဘူးရယ္ မဟုတ္လား ။ တစ္နာရီ စာေလာက္ သာ အသိနဲ႔ ေနျပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆယ့္သံုးနာရီ ဘာမွ မသိဘဲ ေနသြားၾကမယ္ လား။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္နာရီစာ သာ ေကာင္းေကာင္း က်န္းမာ ျပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆယ့္ သံုးနာရီ ဖ်ားနာ မက်န္းမမာ ေနထိုင္သြားၾက မယ္ လို႔ ဆိုလိုပါသလား။

တကယ္မွာ ~ က်န္းမာေရး နဲ႔ ေရာဂါ ေဝဒနာဟာ အတြင္းသႏၱာန္ရဲ႕ ရိုက္ခတ္ခ်က္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ရက္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အျပည့္ က်န္းမာေနသူ ကို က်န္းမာေရး ေကာင္းသူလို႔ ေခၚၾကမယ္။ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ထ ေဖာက္ေနရင္ က်န္းမာေနသူ မဟုတ္ဘူး။ ေရာဂါ ျမဳပ္ေနသူသာ ျဖစ္မယ္။ တကယ္ စင္စစ္ က်န္းမာေနတယ္ ဆိုတဲ့ သူဟာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အတြင္း ဘယ္အခ်ိန္ မွာမွ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္း မေနရဘူးရယ္။

စဥ္ကာ ဆက္ကာ သိမႈ သက္သက္ ရွိေနဖို႔သာ ~ ဘာဝနာမွာ – အခရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကန္ ဘုရား၊ တရားတိုက္၊ ဗုဒၶဂါယာ သြားမွ ဘာဝနာ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ဆိုင္ထဲမွာ၊ ခင္ဗ်ား အလုပ္မွာ၊ ခင္ဗ်ား အမ်ိဳးသမီးနားမွာ၊ မိသားစု ေရွ႕မွာ ~ စသျဖင့္တို႔မွာ ဘာဝနာ မစြဲကပ္ ထားႏိုင္သေရြ႕ ~ တရားတိုက္ မွာ ရုတ္ျခည္း အသိဥာဏ္ လင္းပြင့္ လာဖို႔ဆိုတာ မေမ်ွာ္မွန္း ႏိုင္ဘူး။ ေဗာဓိဥာဏ္ အလင္းဟာ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ ထ မျဖစ္ဘူး။ အေၾကာင္းမဲ့ မေပၚေပါက္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶက ဘာဝနာကို ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ပတ္လံုး ပြားမ်ားဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Feb 17th 2012 at 12:30 PM
……………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
……………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: