သရဖူေဆာင္းသူ

ဘာဝနာ ။ ဘာဝနာ လို႔ က်ေနာ္ ေျပာေနတဲ့ အရာဟာ “မိမိ စိတ္သႏၱာန္ စဥ္ အတြင္း လုပ္ကိုင္ ျဖစ္ေပၚေန သမ်ွ ေစာင့္ၾကည့္ ေနျခင္း” သက္သက္ ကို သာ ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာ ရဲ႕ အလုပ္ က ေစာင့္ၾကည့္၊ သိေနတယ္ ဆိုရံုမ်ွေလးပဲ ။ ၾကည့္တယ္ ~ ဆက္ ေစာင့္ၾကည့္ တယ္ ~ သိတယ္။ အဲ့ဒီ အသိ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္ အတြင္းမွာ ေဝဖန္တာ ၊ ခြဲျခားတာ မရွိ ဘူး ~ မိမိ စိတ္သႏၱာန္ အတြင္း က ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုခု၊ အေတြးစဥ္ တစ္ခုခု ကို အမွားအမွန္ ပိုင္းျဖတ္ မေနဘူး ။ ေစာင့္ၾကည့္မႈ သက္သက္ သာ ရွိေနရ တယ္။ ဒါဟာ ဘာဝနာရဲ႕ ပင္မ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ စင္စစ္ ဟာ အဲ့ဒီ ဝင္ေရာက္ ေဝခြဲမႈ မရွိတဲ့ အခါမွသာ ျဖစ္ေပၚတယ္။ စိတ္ အေတြးဟာ တီဗြီ ဖန္သားျပင္ ဆိုပါစို႔။ အဲ့ဒီ ဖန္သားျပင္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ရုပ္ပံုလႊာ ခဏတိုင္းကို မျပတ္ေစာင့္ ၾကည့္ေနမယ္။ အဲ့ဒီ ေစာင့္ၾကည့္ရံု ၾကည့္ေန တဲ့ တီဗြီေရွ႕က အျပင္လူဟာ ခင္ဗ်ား သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာ အမႈ ကို ျပဳတဲ့အခါ အဲ့ဒီ အတိုင္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ခင္ဗ်ား က ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ သက္သက္။ စိတ္အေတြးထဲက ဘာျဖစ္လာျဖစ္လာ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့သူ သက္သက္။ ၾကည့္ေန တဲ့သူ သက္သက္ အျဖစ္ ဟာ ဘာဝနာ သာ ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီ ေစာင့္ၾကည့္သိမႈ အေျခခိုင္ခိုင္ တည္လာတဲ့ အခါ ~ စိတ္အေတြး ေတြ လည္း မိမိသႏၱာန္မွာ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့က် လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ လြန္းထိုး ေနတဲ့ အေတြးေတြ ေလ်ာ့ပါး သြားတယ္။ လႈပ္ခတ္ ေနတဲ့ အေတြးေတြ ကင္းဆိတ္ သြားတယ္။ သိရံု မ်ွေလး ရွိတဲ့ အသိ အၾကည္ဓာတ္မ်ွေလး သာ ခဏတိုင္း ရွိလာ ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ ခဏဟာ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ခဏ၊ ျငိမ္းဝပ္ေနတဲ့ ခဏေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ခ်မ္းေျမ့မႈ စင္စစ္ ျပည့္လ်ွမ္းေနေၾကာင္း ခင္ဗ်ား အတိအက် ခံစား မိႏိုင္ပါတယ္။ ( ခံစားတယ္ ဆိုတဲ့ စကားက လိုအပ္ေန ပါတယ္။ ခံစားမႈ စိတ္ခံစားခ်က္ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး ~ အဲ့ဒီ ျငိမ္းေအး ေနလ်က္ ရွိေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕သိလိုက္ရတာမ်ိဳး ~ အသိမ်ွ – လို႔ပဲ ဆိုရ ပါလိမ့္မယ္ )

အဲ့သည္ အၾကည္ဓာတ္ သက္သက္မ်ွ တည္ရွိေနတဲ့ ခဏတိုင္း ဟာ ~ ဘာဝနာ ခိုင္ခန္႔တဲ့ အခါ ပိုမို တည္ျမဲ လာ တယ္။ နိစၥဓူဝ လုပ္ကိုင္ လႈပ္ရွား ေနသမ်ွ အတြင္း ~ အၾကည္ဓာတ္ သက္သက္ အျပည့္အဝ ေနထိုင္ ႏိုင္လာ ပါလိမ့္ မယ္။ အဲ့ဒီ အခါ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ဘဝ ရွင္သန္မႈဟာ ခ်မ္းေျမ့မႈ နဲ႔ ရွင္သန္ေနတာသာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အလားတူ ~ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ စိတ္ကူး အေတြး ေဘာင္၊ ခံစားခ်က္ေတြ ကန္႔သတ္ ခ်ယ္လွယ္ သမ်ွ ခင္ဗ်ား ကင္းလြတ္ ေနပါတယ္။ အရင့္အရင္ အခ်ိန္ေတြ ေမ့ေလ်ာ့ ျဖတ္သန္းခဲ့သမ်ွနဲ႔ မတူ ၊ စိတ္ရဲ႕ ကၽြန္ အျဖစ္က လြတ္ေျမာက္လာတယ္။ မိမိ သာ မိမိရဲ႕ အရွင္သခင္ ၊ ဘုရင္ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ မိမိ သရဖူကို မိမိ ဘာသာ ေဆာင္း ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရမယ္။

ေယရွဳ ခရစ္ေတာ္ ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္ ေပၚ မတင္ခင္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းေနစဥ္ အတြင္းက ~ အာဏာ ပါးကြက္သား အခ်ိဳ႕ ဟာ ခရစ္ေတာ္ ကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကတယ္။ ဆူးခက္ ေတြကို သရဖူ လိုထားျပီး ေခါင္းေဆာင္း ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ ပ်က္ရယ္ ျပဳၾကတယ္။ “ၾကည့္ၾကပါေဟ့ ! ဒီလို သရဖူၾကီး ေဆာင္းထား တဲ့ ဧကရာဇ္ ဟာ ခရစ္ တဲ့ကြ။ ဘယ္ေလာက္ ရူးသလဲ” လို႔ ေအာ္ဟစ္ ရယ္ေမာ၊ ေျပာ ၾက တယ္။ စင္စစ္ ရူးသြပ္ ေနတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရွဳခရစ္ဟာ သူရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ အထိ ဆုေတာင္း စကား ဆိုေပး ခဲ့ေသးတယ္။ “အဘ ဘုရားသခင္ ၊ မိမိျပဳတဲ့ အမႈကို မိမိ မသိၾကတဲ့ သူတို႔ အေပၚ အခြင့္လႊတ္ေတာ္ မူပါ”

စင္စစ္ ခရစ္ဟာ မိမိ ဘာသာ မိမိ သရဖူ ေဆာင္းျပီးသား သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပတဲ့ အဲ့ဒီလို သရဖူေဆာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ကို ေတြ႕ရင္ ~ ကမၻာေလာက၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဟာ ~ ဒီလိုပဲ ျပဳမူ ဆက္ဆံေလ့ ရွိပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီအတိုင္းပဲ ရယ္ေမာ ေလွာင္ေျပာင္ ခဲ့ၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားက ဘာဝနာေၾကာင့္ ~ မိမိဘာသာ မိမိ သရဖူ ေဆာင္းျပီ ဆိုရင္ ~ ေလာက ပတ္ဝန္းက်င္က ခင္ဗ်ားကို လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ထမ္းဖို႔ တြန္းအား ေပးၾက ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို သရဖူေဆာင္းျပီး မိမိ ျငိမ္းေအးမႈကို ျမင္ၾကတဲ့ အခါ ~ ဘုရားသခင္ က ခင္ဗ်ား ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ပါတယ္ ~ ဒါေပတဲ့ ေလာက ပတ္ဝန္းက်င္ ၊ ခင္ဗ်ား အသိုင္းအဝိုင္းကေတာ့ ~ ကြဲျပားသြားတဲ့ ခင္ဗ်ား ကို ခြင့္မလႊတ္ ဘူးရယ္။ ဘာလို႔ ခြင့္မလႊတ္ သလဲ ဆိုရင္ ~ အျမဲပူေလာင္ ေနတဲ့ သူတို႔ သႏၱာန္မွာ သိမ္ငယ္စိတ္ အျပင္း အထန္ ခံစား လိုက္ရလို႔၊ ေအးျမေနတဲ့ အျခားသူ ရဲ႕ သႏၱာန္အပၚ မနာလို မုန္းထားစိတ္ ေစတနာ ေပၚေပါက္လာလို႔ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ဘာဝနာကို အခ်ိန္ျပည့္ ထံုမႊမ္းရင္း ဘဝ ရွင္သန္ ေနထိုင္လာတဲ့အခါ ~ အဲ့သည္ အခက္အခဲ အတားအဆီးကို ၾကံဳဆံု ရင္ဆိုင္ ရပါလိမ့္မယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ပုတ္ခတ္ ေလွာင္ေျပာင္သမ်ွလည္း ၾကံဳေတြ႕ ရႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက ~

အဲ့သည္ အခ်ိန္ေတြ မွာလည္း မိမိရဲ႕ ဘာဝနာ အျဖစ္ကို မပြန္းပဲ့ မထိခိုက္ ပါေစနဲ႔။ ျမဲျမံ ေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္ပါေစ ။
Even if all is lost, nothing is lost. အရာ အားလံုး ဆုံးရွံးသြားရင္ေတာင္ ~ စင္စစ္ ဘာမွ မဆံုးရွံဳးဘူး ဆိုတာ ခင္ဗ်ား ေတြ႕ရမယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း၊
ခင္ဗ်ား သိျမင္ သမ်ွဟာ ခင္ဗ်ား အတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ သိမႈ သက္သက္၊ ခ်မ္းေျမ့မႈ သက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
စင္စစ္ ခ်မ္းေျမ့ ၾကည္လင္ေနတဲ့ မိမိ သႏၱာန္မွာ ~ အျခား ဘယ္အရာမွ အေရးအရာ မပါေတာ့ေၾကာင္း ခင္ဗ်ား ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ႕ သရဖူ ဟာ ခင္ဗ်ား ဘာသာ ေဆာင္းမွသာ ရတယ္ ။ ခင္ဗ်ားသာလ်ွင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဧကရာဇ္ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္ ။

………………
~ On Meditation
………………
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: