လမ္း သည္ အိပ္မက္ ၊ အိပ္မက္ သည္ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္

ဇာယန္း : ~ အိုရွိဳး ခင္ဗ်ား ၊ က်ေနာ္ ရွဳပ္ေထြးေနတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုကို ရွင္းေပးႏိုင္မလား။ ဒီကေန႔ေခတ္ အခါမွာ ဘုရားသခင္ ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ ဘုရားသခင္ ဆီ သြားရာ လမ္းေၾကာင္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု ေျပာေနၾကတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ ကလည္း သူတို႔ လမ္းကမွ အစစ္အမွန္ ျဖစ္တယ္ ~ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္း ျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာေနၾကသလို၊ မိုဟာမက္ဒင္ေတြ ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ဒီလမ္းကသာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္း ျဖစ္တယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ အျခား ဘာသာ ေတြ ကိုယ္စီ မွာလည္း အဲ့သည္ အတိုင္း ရွိေနတတ္ၾက ပါတယ္။ အခု ခင္ဗ်ား ကေရာ ။ ခင္ဗ်ားေျပာေျပာေန တဲ့ လမ္း ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာဦးမလား။ ဘယ္လိုမ်ား ကြဲျပားမႈ ရွိေန ပါသလဲ။ အားလံုး ဟာ အတူတူ အသံထြက္ေန မယ္ ထင္ပါတယ္။ စင္စစ္ ကြဲျပားတဲ့ အေျဖကို က်ေနာ္ သိခ်င္တယ္။

အိုရွိဳး : ~ ဘုရားသခင္ ဟာ ပန္းတိုင္ မဟုတ္ဘူး ဇာယန္း။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို သြားရာ လမ္းေၾကာင္း ဆိုတာ မရွိဘူး။ လမ္း လို႔ ေျပာ သမ်ွ အရာ မွန္သမ်ွ ဟာ အမွားေတြ ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဟာ အခု ဒီေနရာ တည့္တည့္၊ ဒီခဏ တည့္တည့္ မွာသာ ရွိေနတယ္ ။ ဘုရားသခင္ ဆုိတာ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ ကိုသာ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အခု ပစၥဳပၸန္ ခဏရဲ႕ တဒိတ္ဒိတ္ ကုန္ဆံုးေနတဲ့ ဒီေနရာ၊ ဒီအခ်ိန္ေလး သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားနည္း၊ အျခားလမ္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ ဆီကုိ သြားေန ရတာ မဟုတ္ဘူး။

လမ္း ဆိုတဲ့ အေတြး ဟာ မွားယြင္းတဲ့ တစ္ခုကို ညႊန္းဆိုျပတယ္။ အဲ့ဒါက ~ လမ္း ဆိုတာ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ~ ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား အခ်ိန္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းပစ္ လိုက္တယ္။ မနက္ျဖန္ ေရာက္မယ္။ သန္ဘက္ခါ ေရာက္မယ္။ လမ္း ဟာ ေနာက္ေန႔ မနက္ျဖန္ တိုင္းကို ဦးတည္ တယ္။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္။

ဒါေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ ။ မနက္ျဖန္ ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္ မလာဘူး ရယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မနက္ျဖန္ ဆိုတာ ~ ခင္ဗ်ား အခု စိတ္ကူး ပံုေဖာ္ တဲ့ ခင္ဗ်ား စိတ္ရဲ႕ အရိပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ခင္ဗ်ား အေတြး အျမင္မွာ ဘုရားသခင္က အျခား တစ္ေနရာ ကို ေရာက္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ား သူ႕ဆီကုိ သြားဖို႔ ျပင္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ဘာသာေရးဟာ ခရီးတစ္ခု လို ျဖစ္သြား တယ္။ စင္စစ္ ဘာသာေရးဟာ ခရီး မဟုတ္ဘူး ~ Journey မဟုတ္ဘူး ~ the Case ။ အခုျပဳတဲ့ ကိစၥ တစ္ခု သက္သက္ပဲ ။

ဘုရားသခင္ ဆီကုိ ခင္ဗ်ား ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွ ေရာက္ရွိ သြား ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရား သခင္ကလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာမွ ခင္ဗ်ားဆီ မွာ ျဖစ္ထြန္း လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခု ခင္ဗ်ား ရွင္သန္ ေနခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ တစ္ပါတည္း ရွိေနတယ္။ အခု ခင္ဗ်ား ရွင္သန္ ေနတယ္။ အဲ့ဒီ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘဝက ဘာလဲ။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တြင္းမွာ အသက္ရွဴေနတယ္။ အဲ့ဒီ အသက္ရွဴေနတဲ့ သူက ဘယ္သူ လဲ။ ခင္ဗ်ား က ဘုရားသခင္ကို သြားသိျမင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ ဟာ သိသူ ~ knower ~ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ သိမႈ သေဘာေလး သက္သက္ ဟာ ဘုရား သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဟာ ခင္ဗ်ား သြားျမင္ရမယ့္ ၊ သြားေတြ႕ရ မယ့္ အျခား ဝတၳဳ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တြင္း က ~ ျမင္ေနသူ ~ ေတြ႕ေနသူ သာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဆက္ခါ ဆက္ခါ ေျပာေျပာေန တဲ့ အေၾကာင္း အားလံုး ရဲ႕ အေျခခံ ဟာ အဲ့ဒါပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေျပာေနသမ်ွ အားလံုး ဟာ လမ္း မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ~ လမ္း လို႔ ေျပာေနတာ လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ~ ဘာသာ တစ္ခု အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို တည္ေထာင္ ေနတာ မဟုတ္ ဘူး။ ခင္ဗ်ား အတြင္းမွာ အခု ရွိေနတဲ့ အရာ ကို ဖြင့္ထုတ္ရံုေလး သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ~ ခင္ဗ်ား ရင္ထဲ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ အဲ့အရာကို ႏိႈးဆြ ရံုေလး ပဲ ။ ခင္ဗ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုးေနသည္ ျဖစ္ေစ ခင္ဗ်ား အတြင္း မွာ ဘုရားသခင္ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ား လံုးဝ အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္ လည္း ရွိေနတယ္။

လူတစ္ေယာက္ က အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္။ အခ်ိန္က ေႏြဦး ေပါက္ ရာသီ ျဖစ္ေနျပီ။ ပန္းေတြလည္း ပြင့္လန္း လာၾကတယ္ ။ ေက်းငွက္ေတြလည္း ေတးဆိုေနတယ္ ~ သစ္ပင္သစ္ခက္ေတြလည္း ဝါလြင္ ေၾကြက်မယ္။ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး လွပေနမယ္။ ဒါေပတဲ့ ဒီလူ ကေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္။ ေႏြဦးေပါက္ အခ်ိန္ ေရာက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမသိဘူး။ ပန္းပြင့္ေနတာ သူ မသိဘူး။ ေတးဆိုသံေတြ သူမၾကားဘူး။ သူ ဘယ္အရာမွ သတိမျပဳမိဘူး။ ေကာင္းေကာင္း အိပ္ေပ်ာ္ေန တယ္။ ဒါဟာ ~ သူ႕ေဘး ပတ္ဝန္းက်င္ အလွအပ ေတြ ရွိမေန တာလား ။ မဟုတ္ဘူး ~ စင္စစ္ သူ အိပ္ေပ်ာ္ေနတာ သက္သက္ပဲရယ္။ သူ အိပ္ေပ်ာ္ေန လို႔ သတိ မထားမိ တာသာ ရွိတယ္။ ေႏြဦးကေတာ့ ေပါက္လာေနျပီ ျဖစ္တယ္။ သူက ရွိေနျပီးသားပဲ။ အဲ့ဒီ ခဏမွာ ဒီလူ ႏိုးလာဖို႔ ~ မ်က္လံုး ဖြင့္ၾကည့္ လိုက္ဖို႔ ~ ဒီလူ႔ကို လႈပ္ႏိႈးဖို႔သာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ သူႏိုးလာတဲ့ အခါ ရုတ္တရက္ အံ့အား သင့္သြား ႏိုင္တယ္။ သူ အျခား ဘယ္ေနရာမွ သြားစရာ မလိုဘူး။ သူ႕ေဘးမွာ ေႏြဦးေပါက္ ရာသီ တစ္ခုလံုး ၊ အလွအပ အားလံုး ရွိေနျပီးသားပဲ။

ႏိုးၾကားသြားမယ့္ လူတစ္ေယာက္ အတြက္ ဒီဥပမာဟာ အတိအက် တူညီပါတယ္။ စင္စစ္ အျခား တစ္ေနရာကို လမ္းျပဳ စရာ မလိုအပ္ဘူး။ အျခား တစ္ေနရာကို သြားစရာ မရွိဘူး။ စင္စစ္ “ဓမၼခရီး၊ ဓမၼလမ္း၊ ဆိုက္ေရာက္ျခင္း၊ သြားေနျခင္း” အဲ့ဒါေတြ အကုန္လံုး ဟာ လည္း အိပ္မက္ ထဲမွာ အက်ံဳးဝင္ ပါတယ္။ ဓမၼခရီးေတြ ဟာလည္း အိပ္မက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား လိုခ်င္စိတ္နဲ႔ သြားေနသမ်ွ အရာေတြ ခ်ည္းပဲရယ္။ က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ အဲ့ဒီ ဘာသာ တစ္ခုခ်င္း စီမွာ ဘုရားသခင္ကို ( ဝါ ) အတၱမ ကို ( ဝါ ) ျဗဟၼာ ကို ( ဝါ ) နိဗၺာန္ကို ~ ဘယ္လို အညႊန္း အမည္ တပ္ဆိုသည္ ျဖစ္ပါေစ ~ နိဂံုးပန္းတိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ဦးတည္ တယ္။ အဲ့ဒီ ေနရာ ကို ေလ်ာက္လွမ္း သြားၾကဖို႔ ညႊန္ျပတယ္။ အဲ့ဒီအထဲက တစ္ခုခုကို ဦးတည္ျပီး ေလ်ာက္လွမ္း လိုက္တဲ့ခဏ ~ ခင္ဗ်ား စိတ္အေတြး က ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ သြားတယ္ ~ ခင္ဗ်ား သတိျပဳမိပါရဲ႕လား။

စိတ္အေတြးဟာ အျမဲတမ္း ေရွ႕တစ္ခုခုကို လိုခ်င္ေန ပါတယ္။ ေရွ႕ကို ဦးတည္ သြားလိုတယ္။ ခင္ဗ်ားက ပန္းတိုင္ ထားေပးတဲ့ အတြက္ သူက ေက်နပ္တယ္ ~ အဲ့ဒီ ပန္းတိုင္ရဲ႕ ဆြဲအား ရွိမွ ခင္ဗ်ား စိတ္ကလည္း ဆက္ လက္ အသက္ရွင္ေနႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔ဆို ~ စိတ္ဟာ အျမဲတမ္း တစ္ခုခုကို ေတာင့္တေနတယ္ ~ ျပည့္ဝမႈ ဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိဘူးရယ္။ တစ္ခုခု ကုိ အျမဲလိုအပ္ေနတယ္။ ျပိဳကြဲေနတဲ့ သႏၱာန္နဲ႔ ~ တစ္ေန႔ေန႔မွာ တစ္ေနရာရာ ကို ေရာက္ရခ်ည္ ရဲ႕လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ ထားပါ တယ္။

စင္စစ္ က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ဘုရားသခင္ကုိ အခုေတြ႕ခ်င္ ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ရွာပဲ ရွာ ေနခ်င္တာ။ ဘုရားသခင္ ဆီ ေရာက္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ လမ္းကိုပဲ သြားခ်င္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြေနရသမ်ွ ~ အဲ့ဒီ ရွာေဖြေန ရံုမ်ွေလး ကို ေက်နပ္ေနတာ လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ “ငါတို႔ေတြ႕ရ မယ့္ ေကာင္းကင္ဘံုၾကီး က ဒီလိုျဖစ္တယ္” လို႔ ေတြးေတာ ေမ်ွာ္မွန္း တယ္။ ဒါဟာ လည္း အိပ္မက္ပဲ မဟုတ္လား။ ရိုးရွင္းပါတယ္ ~ အနာဂတ္ကို အျမဲ ေမ်ွာ္မွန္း လိုတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား အခုကို ဘယ္ေတာ့ မွ မၾကည့္ ဘူး။ ခင္ဗ်ား လမ္းကိုပဲ ၾကည့္တယ္။ ပန္းတိုင္ ေရာက္ေနရင္ေတာင္ ေနာက္ထပ္ လမ္းကို ရွာေန လိမ့္ဦး မယ္။ ႏိုးလာဖို႔ စိတ္ကူး မရွိဘူး မသိဘူး မဟုတ္ လား ~ အိပ္မက္မက္ ဖို႔သာ စြဲကိုင္ထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စင္စစ္ အခုရွိေနတဲ့ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တြင္းက ဘုရားသခင္ကို မျမင္ေတာ့ဘူး ရယ္။ ~ လမ္း ကို ေမ်ွာ္တယ္။ ခင္ဗ်ား အခ်ိန္ေတြကို ခင္ဗ်ား ဘာသာ ေရႊ႕ပစ္ လိုက္ေတာ့ တယ္။

…………..
~ Osho
…………..
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
…………..

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: