“ယခု” တြင္ အျပစ္မရွိ

“ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ သတိ” ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ “Sin” အျပစ္လို႔ ဆိုစရာ ဘာတစ္ခုမွ ရွိမေနပါဘူး။

ဟိရာကလစ္တပ္စ္ ေျပာခဲ့တဲ့ စကား တစ္ခြန္း ရွိတယ္။
“Man are fast asleep while awake.” “လူဟာ ႏိုးေနခ်ိန္မွာေတာင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္တယ္။”

သူ႕စကားဟာ လူတို႔ရဲ႕ အနက္ရွိဳင္းဆံုး ျပႆနာကို ဖြင့္ဟ ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေန ခ်ိန္မွာ – အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ – ဒါမဆန္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ႏိုးေနခ်ိန္ မွာလည္း အိပ္ေပ်ာ္ေန ပါတယ္။ ဒီစကားဟာ ဗုဒၶ အၾကိမ္ၾကိမ္ သတိေပးတဲ့ စကား ျဖစ္သလို၊ ေယရွဳ၊ မိုဟာမက္ နဲ႔ ေလာက္ဇူ တို႔ ေျပာၾကားတဲ့ စကားရဲ႕ အတြင္းပိုင္း အနက္အဓိပၸာယ္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား အခု ႏိုးၾကားေနတယ္ လို႔ ေျပာမယ္ ~ ဒါဟာ အေပၚယံ အခြံပဲရယ္။ အတြင္းပိုင္းကို နက္နက္နဲနဲ ဝင္ၾကည့္ပါ။ စိတ္ကူးအေတြး၊ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ ခင္ဗ်ား အိပ္မက္ေတြ ကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆို ခင္ဗ်ား ႏိုးေနတာ မဟုတ္- အိပ္ေပ်ာ္ ေန တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေထာင့္ တစ္ည အိပ္မက္ကို ခင္ဗ်ား အခုဖတ္ေနခ်ိန္မွာလည္း မက္ေနႏိုင္ ေသးတယ္။ အခု ဒီစာ ဖတ္ေနရင္း ခင္ဗ်ား စိတ္သႏၱာန္ကို မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ပါသလား။ တစ္ရံ မလပ္ သတိမူရင္း အသိရွိ ေနႏိုင္ပါသလား။ အခု ခင္ဗ်ား လုပ္သမ်ွ တစ္ခဏခ်င္း ကို မသိရင္ – ခင္ဗ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ လို႔ ေျပာတာ မမွားဘူး မဟုတ္လား။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ သတိ “Awareness” ဆိုတာ တခဏခ်င္း အေပၚ အသိ၊သတိ အျပည့္အဝ ရွိေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ား အခု ဒီမွာ ရွိေနတယ္ ~ ယခု တည့္တည့္မွာ စိတ္သႏၱာန္၊ ရုပ္သႏၱာန္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ေနတယ္။ ဒါကို တခဏ မလပ္ သတိမျပတ္ရင္ ~ အဲ့ဒါဟာ ဘာဝနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ သၾကၤန္ကာလမွာ တရား စခန္း စသည္ သြားေရာက္ၾကသူ မ်ားဟာလည္း ဒီအမႈကို အေလ့အထံု ရွိၾကဖို႔ ဦးတည္တယ္။ ခင္ဗ်ား အခု ခဏ ရွိေနတဲ့ အတိုင္း သတိမျပတ္ ရွိေနၾကည့္ပါ။ “ေဒါသ” ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းကိစၥ ဆိုတာ ျဖစ္ မလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရပါလိမ့္မယ္။

စင္စစ္ “ေဒါသ” ဟာ ခင္ဗ်ား အိပ္ေပ်ာ္သြားမွသာ (ဝါ) အခုခဏကို သတိမျပဳတဲ့ အခါမွ သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရွိ အေပၚ သတိေရာက္တာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္၊ မိမိ ရွင္သန္ေန တဲ့ ဘဝအျမင္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ရုတ္ျခည္း သိႏိုင္တယ္။ အေၾကာင္းက ~ အခု တခဏ မၾတာ ကာလေလး အေပၚ အသိစိတ္ အျပည့္အဝ ျဖစ္တဲ့ အခါ အျပစ္ “Sin” လို႔ ေခၚဆိုသမုတ္စရာ ဘယ္အရာ မွ မရွိဘူးရယ္။ ခဏတိုင္း ခင္ဗ်ား ႏိုးၾကားေနတယ္ ~ ခဏတိုင္း ခင္ဗ်ား အသိရွိတယ္ ~ ကဗီရ္ က ဒါကို “သုရတိ” လို႔ ေခၚပါတယ္။ ~

စင္စစ္ ~ “အခု” ရွိတဲ့ အတိုင္း “အခု” ရွိေနပါ ~
ဒါဆို ျပည့္စံု ပါတယ္။ သီးျခား ထပ္ မလိုအပ္ေနဘူး ပဲ။ ခင္ဗ်ားရင္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အကုသိုလ္ အျပစ္ အနာအဆာ ဆိုတာကို တျခား နည္းလမ္းနဲ႔ ၾကိဳးစား ျပဳျပင္ ယူေနစရာ မလိုဘူးပဲ။

“အျပစ္” လို႔ ေခၚတဲ့ စကား ကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ “Sin” အျပစ္ ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဟီဗရူး ဘာသာက လာပါတယ္။ လြဲမွားေနတဲ့ အရာလို႔ အဓိပၸာယ္ မထြက္ ဘူး။ ယုတ္မာ ဆုိးသြမ္းတဲ့ အရာလို႔ ေခၚဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္က “To miss, To be absent” ။ ခင္ဗ်ား ရွိမေနတာ၊ (ဝါ) ခင္ဗ်ား လစ္ဟာေန တာကိုသာ ဆိုလိုပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ အခု ဒီအခ်ိန္မွာသာ ရွိေနေပမယ့္ ~ မိမိသႏၱာန္က အခု ဒီမွာ မရွိဘူး ~ အျခားကို (ဝါ) အိပ္မက္ထဲကို ေရာက္ေနမယ္။ ဒါဆို ခင္ဗ်ား လစ္ဟာ ေနပါတယ္။ ရွိေနရမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား ရွိမေနတာ ကသာ အျပစ္ ျဖစ္တယ္။

ဒါဆို ဒီအျပစ္ေတြ မရွိေအာင္ ဘယ္လို ေနမလဲ။ ~ အဲ့ဒီ အတြက္က အခုခဏ ခင္ဗ်ား ရွိေနဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခါ – ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ ရွဳပ္ယွက္ခတ္ ေနတဲ့ အရာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိုးရိုး ရွင္းရွင္း ေျပေပ်ာက္သြားတယ္။ သူ႕သေဘာနဲ႔ သူ ျဖစ္တယ္ ~ မိမိ အားစိုက္ထုတ္ ေနစရာ မလိုဘူးပဲ။ လူတစ္ဦး ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ တြယ္ညိေနတာက – အဲ့ဒီ ရွဳပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ အပိုစာသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အပိုစာသားေတြ ဟာ မိမိ အခု မရွိႏိုင္တဲ့ ခဏ – ဝင္ေရာက္ ေနရာယူတယ္။ ဒုကၡၾကီးစြာ လက္ခံထား ေနရတယ္။ ဒီ အေျခအေန ကိုယ္တိုင္က အျခား မဟုတ္ – “အျပစ္” ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ တစ္ျခား တစ္ဖက္ – မိမိ အျပည့္အဝ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ခဏမွာေတာ့ – ဒီအရာ အားလံုးဟာ – သူ႕သေဘာနဲ႔သူ ျပဳတ္က် က်န္ရစ္ ခဲ့ၾက ေတာ့တယ္။ ခင္ဗ်ား ေပါ့ပါး လန္းဆန္း သြားတယ္။ ဘဝ ကို အျပည့္အဝ ရွင္သန္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝရဲ႕ အလွပဆံုး အခိ်န္ဟာ အဲ့သည္ ခဏမွာ ~ “အျပစ္” ကင္းဆံုး၊ အပြင့္လန္း ႏိုင္ဆံုး ပဲ။
………………….
~ On Awareness
…………………
April 12nd 2012 at 5:21 PM
Facebook Photo Post.

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: