ျမန္ႏိုင္သမ်ွ ျမန္ျမန္

ကမၻာမွာ လုပ္ ဖို႔ အေကာင္းဆံုး အရာက ဘာလဲ လို႔ ေမးရင္ ~ ေျဖစရာ အမ်ားၾကီး ရွိတဲ့ အနက္ က တစ္ခုကို ေျပာလို ပါတယ္။ အဲ့ဒါက ~

To die as soon as possible. တတ္ႏိုင္သမ်ွ ျမန္ျမန္ ေသဆံုးသြားဖို႔ပဲ။ ဒီအရာ က ခက္ခဲ ပါတယ္။ ေသသြားဖို႔ ဆိုလို႔ ~ ခင္ဗ်ား ရုပ္ ခႏၶာ ၾကီး ေသဆံုး သြား ဖို႔ လို႔ နားလည္ လြဲဦးမယ္။ အဲ့ဒီ Physical Death ကို ေျပာ တာ မဟုတ္ ဘူး။ ရုပ္ခႏၶာ ၾကီး ျပိဳပ်က္ ေသဆံုး သြားဖို႔ က ဘာမွ မခက္ဘူး။ ခင္ဗ်ား စစ္ျဖစ္ရင္၊ ခင္ဗ်ားကို လာသတ္ ရင္၊ အခုပဲ တိုက္ေပၚက ခုန္ခ် ရင္ စသျဖင့္ – ကမၻာမွာ တခဏေလးနဲ႔ အလြယ္တကူ ျဖစ္ႏိုင္တာက ခႏၶာ ေသ ဆံုးတာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသ တာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ တ ခဏေလး အသိ ဥာဏ္ Twist ျဖစ္ျပီး မိုက္မဲ သြားဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ခင္ဗ်ား စကၠန္႔ ပိုင္းနဲ႔ ေသသြားႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ ခႏၶာကိုယ္ သတ္ေသတဲ့ အမႈ ကို – မိုက္မဲ တဲ့ သူေတြသာ လုပ္ တယ္။

က်ေနာ္ ေျပာတဲ့ “To die as soon as possible – တတ္ႏိုင္ သမ်ွ ျမန္ျမန္ ေသ ဆံုး သြားဖို႔” ဆိုတာ Psychological Death ကို ဆိုလို ပါ တယ္။ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေသဆံုး သြားဖို႔က ထင္သေလာက္ မလြယ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား လြယ္ မယ္ ထင္ပါ သလား။ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေသဆံုးမႈ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ ဘက္ ကြာျခား တယ္။ ကမၻာမွာ အခက္ခဲ ဆံုး အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ~ ျဖစ္တည္ ရံုမ်ွ ~ ျဖစ္ရံုမ်ွ ျဖစ္တည္ဖို႔ ~ မိမိ အတၱကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ ~ ဆိုတာ Psychological Death မွ တစ္ပါး အျခား မရွိ ဘူးရယ္။

အတၱ (Ego) ဆိုတာ လည္း အျခား မဟုတ္ဘူး။ စင္စစ္ အတၱ ဟာ “မေန႔က” ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကိတ္ ခဲ စုစည္း ေနတဲ့ အစု အေဝးသာ ျဖစ္ တယ္။ အဲ့ဒီ မေန႔ေပါင္း မ်ားစြာရဲ႕ အစုအေဝး ၾကား ခင္ဗ်ား ကိုယ္ ခင္ဗ်ား သတ္ပစ္ ႏိုင္ ခဲ့ရင္ ~ လက္ရွိ အခု တစ္ခဏ မွ တစ္ပါး ခင္ဗ်ား မွာ ဘာမွ မပိုေနဘူး ပဲ။ အခု လက္ရွိ တခဏသာ ခင္ဗ်ား ရွင္သန္ ေန ခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဒီ တစ္ခဏမွာ ခင္ဗ်ား အရႊင္လန္း ဆံုး၊ အေတာက္ပ ဆံုး၊ အခ်မ္းေျမ့ ဆံုး ရွိတယ္။ “အတၱ” ေကာင္ အေနနဲ႔ ေတာ့ ခင္ဗ်ား မွာ ထင္က်န္ မေနေတာ့ ဘူးပဲ။ အဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ နဲ႔ အတူတူ ရွိတယ္ လို႔ ဆရာ့ ဆရာေတြ က ေျပာပါတယ္။ သူနဲ႔ တစ္စည္း တစ္လံုး တည္း ရွိေနတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ အရာက ခက္ခဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အရာ ကို လိုလားသူဟာ – အစဥ္အျမဲ လြတ္လြတ္ ထြက္ေနခဲ့တဲ့ အခု မၾတာကာလ ေလး အေပၚ အျပည့္ အဝ ႏိုးၾကား ေနဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အတိတ္ကို တြယ္ျငိ မေနတဲ့ အခါ- သူဟာ – သူ႕မွတ္ဥာဏ္ အာရံု အေတြး ေတြ အေပၚလည္း မွီခို မေနဘူး။ ေနာက္ ကို ျပန္မေမ်ွာ္ ၾကည့္ဘူး။ ( စင္စစ္ ေနာက္ကို ျပန္ မေမ်ွာ္ဘူး လို႔ ခ်ဳပ္တည္း တာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ ျပန္ေမ်ွာ္ စရာ ကို မရွိတာ ျဖစ္တယ္။)

လူအမ်ား က ~ ေနာက္ကို ျပန္မေမ်ွာ္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ – ေရွ႕ကို ဦးတည္မွာ ပဲ ~ လို႔ စိတ္ကူး ျပန္ တယ္။ စင္စစ္ “ေနာက္” မရွိဘဲ “ေရွ႕” မရွိဘူး။ ေရွ႕ကို ဦးတည္ၾကည့္ လုိ႔ မရဘူး။ ေရွ႕ကို ဦးတည္ – ေရွ႕ကို ေမ်ွာ္မွန္း တာ ဟာ အေနာက္ အတိတ္ ကို ျပန္သြားတဲ့ နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳး သာ ျဖစ္ တယ္။ ဆိုလို တာက – ခင္ဗ်ား ေက်ာေနာက္က – ေနေရာင္ ထိုး မေနဘဲ- ခင္ဗ်ား ေရွ႕ မွာ အရိပ္ မထြက္ဘူး။ အတိတ္ ပံုရိပ္ေတြ ရွိေနလို႔ သာ ေရွ႕ အနာဂတ္ ကို ေမ်ွာ္မွန္း တယ္။ အတိတ္ ရဲ႕ ပံုတူ မ်ိဳးပြားေတြ နဲ႔သာ အနာဂတ္မွာ တိမ္ေတာင္ ျခယ္ ေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ~ The Future is nothing but the reflection of the Past. အနာဂတ္ ဟာ အတိတ္ရဲ႕ အရိပ္သာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုတယ္။

ခင္ဗ်ား အနာဂတ္မွာ ဆႏၵရွိေနသမ်ွဟာ – အတိတ္က အျဖစ္ေဟာင္း ေတြ ကို ေပၚလစ္ တင္ထားတာ ေတြခ်ည္း ပဲ။ အတိတ္ကို မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ ထားေတြ ခ်ည္း သာ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္ကို ျဖတ္ညွပ္ကပ္ ထားရင္း ပံုဖ်က္ ထား ေကာင္း ထား ေပမယ့္ – ခင္ဗ်ား ေရွ႕မွာ လိုခ်င္ ေနတဲ့ အနာဂတ္ ပံုရိပ္ ဟာ – အတိတ္ရဲ႕ ရုပ္ၾကြင္း ခ်ည္းသာ ျဖစ္တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အတိတ္ ကို ျဖဳတ္ခ်ပါ လို႔ က်ေနာ္ ေျပာတဲ့ အခါ – အတိတ္ ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး အနာဂတ္ ကုိ ခရီးဆက္ပါ လို႔ က်ေနာ္ ဆိုလိုေနတယ္ ထင္ရင္ မွားပါမယ္။ အဲ့လို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ အနာဂတ္ကို ခရီးဆက္ရင္ ~ ခင္ဗ်ား အတိတ္ေတြ ခ်ည္း ျပန္ေက်ာ့ ေနေတာ့မယ္။ “အတိတ္ကို ထားခဲ့၊ အနာဂတ္ ေမ်ွာ္မွန္း ခ်က္နဲ႔ သာ – ေရွ႕ဆက္လိုက္ပါ” ဆိုတာနဲ႔ ခင္ဗ်ား အတိတ္ ဟာ ေနာက္ေဖးတံခါး ကေန ျပန္လွည့္ ဝင္လာ ေတာ့မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ “မေန႔က” ေပါင္း မ်ားစြာ ကို ဖယ္ရွား ၾကည့္လိုက္ပါ။ ~ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ “မနက္ျဖန္” ေပါင္း မ်ားစြာ ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

“မေန႔က” ေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ “မနက္ျဖန္” ေပါင္း မ်ားစြာ ဖယ္ရွားျပီး တဲ့ေနာက္~ ခင္ဗ်ား မွာ ဘယ္ဟာ က်န္ရစ္ခဲ့သလဲ။ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီခဏ၊ ဒီေနရာ ရဲ႕ ျဖဴစင္မႈ၊ ဒီေနရာရဲ႕ တိတ္ဆိတ္ မႈ၊ အခုခဏသာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။

ဒါကို ဗုဒၶ က “မတၱံ ဘဝိႆတိ” “ျဖစ္လ်ွင္ ျဖစ္သည္ ဆိုရံုမ်ွသာ ျဖစ္ျခင္း” လို႔ ဆိုေၾကာင္း က်ေနာ္ ဖြင့္ဆို လိုပါ တယ္။ စိတ္အေတြးသႏၱာန္ ေတြ ရပ္တန္႔ သြားတယ္။ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ လႈပ္ခတ္ သမ်ွ ေသဆံုး သြားတယ္။ ဒီ ခဏရဲ႕ ဟိုမွာဘက္ ကို ေမ်ွာ္ေတြး လိုလား စရာ ဘာ မွ မရွိဘူး။ ဘာမွလည္း ရွိမေနဘူး။

“ျဖစ္ကို ျဖစ္ရမယ္၊ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္” ဆိုတဲ့ “Should,ought” ေတြ ~ Ethical Rules ေတြ လည္း မရွိဘူး။ အျခားလွည့္ထြက္ သြားစရာ ဘယ္ စိတ္ကူး စိတ္သန္း မွ ရွိမေနဘူး။ ဒီ တခဏမွာ အျပည့္ အဝ ေက်နပ္ ေသာက္ သံုး တယ္။ ျငိမ္သက္ တိတ္ဆိတ္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ား ျမင္ရမွာက – ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ – အလိုဆႏၵ ရမၼက္ အားလံုး လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို အလိုဆႏၵ ရမၼက္ဟာ အတိတ္ နဲ႔ အနာဂတ္ အရိပ္ၾကီးစိုးမွသာ အသက္ရွင္ စိုးမိုးခြင့္ ရၾကတာ မို႔လို႔ပဲ။
………………
April 24th 2012 at 2:59 PM
……………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: