ရုတ္ျခည္းျဖစ္ျခင္း (ဝါ) တစ္ဆင့္ခ်င္း


အသိဥာဏ္ပညာ နဲ႔ အသိဥာဏ္ အလင္း ဟာ တစ္ေျဖးေျဖး ခ်င္း ၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖစ္တာ လား။ ဒါမွ မဟုတ္ – ဆာတိုရီ လို ရုတ္ျခည္း ျဖစ္တတ္ တာ မ်ိဳးလား။

အသိဥာဏ္ အလင္းဟာ သီးျခား ထပ္ျဖစ္လာတဲ့ အရာတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားက ဘယ္ေတာ့မွ မလာဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရုတ္ျခည္း ျဖစ္တာလည္း မဟုတ္သလို၊ တဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္ လာတယ္ ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး လည္း မဟုတ္ဘူး။ အသိဥာဏ္ အလင္း (ဝါ) နားလည္ သေဘာ ေပါက္မႈ ဟာ ခင္ဗ်ား ဆီမွာ တည္ရွိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အခု အခ်ိန္ ၊ အခု ေနရာ မွာပဲ ရွိတယ္။ အနာဂတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ အတြင္း သီးျခား ျဖစ္မယ့္ အရာ တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။

မ်ိဳးေစ့ တစ္ေစ့မွာ အပင္ျဖစ္ပြားဖို႔ သတၱိ သယ္ေဆာင္ ထားသလို၊ အမိဝမ္းမွာ သားငယ္ ရွိေန၊ ေမြးဖြားဖို႔ ရွိေနသလိုမ်ိဳး ခင္ဗ်ားလည္း သူ႕ကို ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ထဲ သယ္ေဆာင္ ထားျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အသိဥာဏ္ အလင္း ကို ခင္ဗ်ား အျပင္ သယ္ထုတ္ ႏိုင္တယ္။ အဲ့အတြက္ ကေတာ့ ခင္ဗ်ား အေပၚမွာသာ မူတည္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစြမ္း သတၱိ ျပင္းျပအား အျပည့္အဝ ရွိမလား။ ဒါဆို ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ား အစြမ္း မျပည့္ဝ ေသးဘူးလား – ဒါဆို ျပည့္ဝသည္ အထိ တဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ရ ပါလိမ့္မယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေျပာေလ့ ရွိတဲ့ စကားက –

Understanding never comes to you- you are understanding.
Enlightenment is not something that happens to you – you are enlightenment.
နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈဟာ သီးျခား ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး ။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္က နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျဖစ္တယ္။
အသိဥာဏ္ အလင္း ဟာ သီးျခား ျဖစ္တဲ့ ျပင္ပ အရာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္က အသိဥာဏ္ အလင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ရ ေနဖို႔က ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီ အသိဥာဏ္ အလင္းကို ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္ စိတ္ ဆႏၵ အျပည့္အဝ လိုလားပါသလား၊ အလိုဆႏၵ ျပင္းျပ သလား။ ဘယ္ေလာက္ထိ ျပင္းျပ လဲ ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုး အဲ့ဒီ အလိုဆႏၵ ကိုယ္တိုင္ ေလာင္ကၽြမ္းျပာက် သြားတဲ့အထိ ရွိမလား။ ဒါဆို ခင္ဗ်ား အခုခ်က္ခ်င္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါ ခင္ဗ်ားနဲ႔သာ ဆိုင္တယ္ ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္ ။ တစ္ဆင့္ခ်င္း – ခ်က္ခ်င္း ဆိုတာေတြဟာ အသိဥာဏ္ အလင္း နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ အသိဥာဏ္ အလင္းက ခင္ဗ်ားဆီ ရုတ္ျခည္း ျဖစ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး – တေျဖးေျဖးခ်င္း ျဖစ္လာတာ လည္း မဟုတ္ဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ အဲ့ဒီ ကိစၥကို – ဒီ ဥာဏ္အလင္းအေပၚ လႊဲမ ခ်ပါနဲ႔။ ၾကာတတ္တဲ့ သဘာဝလား၊ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္သလား ဆိုတာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ပဲ ဆိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိထား ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို ေျဖးေျဖးလား – ျမန္ျမန္လား ဆိုတဲ့ အေမး ျပႆနာေတြ ေၾကာင့္သာ ဒႆန၊ ဝါဒ၊ ဂိုဏ္းဂဏေတြ ေပၚေပါက္ ရေတာ့ တယ္။ ဂ်ပန္မွာ ဇင္ ဂိုဏ္း ႏွစ္ဂိုဏ္း ကြဲပါတယ္။ တစ္ဂိုဏ္း က ရုတ္ျခည္း ဥာဏ္ အလင္း ရမႈ ကို လက္ခံျပီး၊ တစ္ဂိုဏ္း က တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္လွမ္းသြားရမယ္ ဆိုတဲ့ ဥာဏ္စဥ္ အေပၚ လက္ခံ တယ္။ ဆိုလိုတာက – ဒီ “ရုတ္ျခည္း” တို႔ ၊ “တဆင့္ခ်င္း” တို႔ ဆိုတာေတြကပဲ “ဥာဏ္အလင္း” ရဲ႕ အရည္ အေသြးေတြ ျဖစ္ေန သလိုလို လက္ခံ ထားၾက တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စင္စစ္ ဒီ အရာေတြက အသိဥာဏ္ အလင္းနဲ႔ ဘာမွ မသက္ဆိုင္ဘူးပဲ။ သိျမင္ျခင္း အေၾကာင္းဟာ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ တည္ရွိျပီးသား ျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ား အခုလုပ္မလား -မလုပ္ဘူးလား ဆုိတာက ခင္ဗ်ားနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းမွ သူနဲ႔ မဆိုင္ဘူး ရယ္။ ဒါ ကို ဗုဒၶဘာသာ မွာ အႏုႆယ လို႔ ဆို မယ္ ထင္ပါတယ္။ ရင့္က်က္မႈ ၊ ဣေျႏၵ အႏုအရင့္ လို႔ ခြဲျခား ေျပာတတ္ ေပမယ့္ ဒီ “ရင့္က်က္မႈ” ဆိုတဲ့ စကားကို သံုးရမွာ ခက္ပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္ အျမင္နဲ႔ ရင့္က်က္မႈ ကို နားလည္မႈ လြဲႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥာဏ္အလင္း (ဝါ) နားလည္မႈ အျမင္ ရွိဖို႔မွာ – ခင္ဗ်ား စိတ္ သႏၱာန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတာ ကိုသာ ဆုိလိုပါတယ္။ အဲ့ဒါပဲ လိုအပ္တယ္။ ဒီလို အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ – ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ ဟာ ရွင္းလင္းေနမယ္- အျပည့္အဝ ရိုးသားေနမွာပဲ ။ ဒါဆို ရင္ အဲ့ ဥာဏ္အလင္း၊ အျမင္အသိ ရွိလာခ်ိန္ ဟာ အခုခ်က္ခ်င္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခဏေလးမွ လစ္ဟာ ေနမွာ မဟုတ္ဘူးပဲ။ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ထဲ ရိုးသား စြာ နဲ႔ ဝင္ေရာက္ သြားဖို႔ တစ္ခုတည္း။ ဒါကို မျမင္၊ မေတြ႕ ၊ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ ေအာင္ တေျဖးေျဖးလည္း ခင္ဗ်ား ေစာင့္ေပ ဦးေတာ့ပဲ။

…………….
April 4th 2012 at 1:48 PM
…………….
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
…………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: