ပညာ ႏွင့္ အရြယ္: ပါရဂူ

ဃူမကၠရ သ်ွတၱရ
အခန္း (၃)

အိႏၵိယ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အိမ္ရာ စြန္႔ခြာလ်က္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္သြားလ်ွင္လည္း စိုးရိမ္စရာ မရွိေပ။ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း သည္ ဂုဏ္ျပဳ ေလးစားအပ္ေသာ အမည္နာမ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆင့္အတန္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ပထမ အဆင့္ ေျသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္မ်ား ထဲတြင္ သာမန္ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား မပါဝင္ ႏိုင္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာဖတ္သူ ေပါင္း မ်ားစြား တို႔သည္ ယခင္က ကၽြႏ္ုပ္ေရးသား ခဲ့ေသာ အခန္းက႑ မ်ားကို ဖတ္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကျပီးလ်ွင္ “ေကာင္းတယ္၊ ပညာလည္း မသင္ရေတာ့ဘူး။ ဘာဆို ဘာမွ မလုပ္ရေတာ့ဘူး။ သြားမယ္။ ကမၻာ တစ္ခြင္ လွည့္လည္ သြားလာရင္ လမ္းတစ္လမ္းေတာ့ ပြင့္မလာဘဲ ေနမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု အေတြးေပၚ လာေကာင္း ေပၚလာ ၾကေပလိမ့္မည္။

ယင္းသို႔ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေတြးသူမ်ား ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ခရီးသြားျခင္း လမ္းေပၚ ေလ်ာက္သြားလ်ွင္ အဆင့္ျမင့္ စံနမူနာ မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဆင့္ျမင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိဖို႔ရန္ အတြက္ လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား လိုအပ္သည္။

သူငယ္မ်ား လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလမ္းမ ေပၚ ေလ်ာက္သြားႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ေျပာျပျပီးခဲ့ျပီ။ လုလင္ပ်ိဳ၊ လံုမပ်ိဳ မ်ား အတြက္မွာမူ ေျပာစရာ အထူး မလိုေပ။ သို႔ရာတြင္ လူငယ္တိုင္း၏ ယင္းကဲ့သို႔ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ဂရန္တီ မေပးႏိုင္ေပ။

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္သည္ လူ႕ေလာက အေပၚတြင္ ဝန္ပိမေနရေပ။ လူ႕ေလာက ႏွင့္ ကမၻာေလာက ရွိ ေဒသတိုင္းက လူမ်ားက သူ႔ကို အကူအညီ ေပးၾက လိမ့္မည္ဟု ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ သည္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ထားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္သည္ ကမၻာေလာကမွ ရရွိတာထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ပိုျပီး ကမၻာေလာက အား ေပးရလိမ့္မည္။ ယင္းအျမင္ျဖင့္ အိမ္ရာကို စြန္႔ခြာ ထြက္သြားသူ သည္သာလ်ွင္ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားေသာ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုမူ မဆြကပင္ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္သည္။ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ေသာ၊ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ေသာ သူငယ္ သူငယ္မ တို႔သည္ အဖ်င္းဆံုး ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၾကေပ လိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ဆယ့္သံုးႏွစ္ အရြယ္ရွိ စာဖတ္သူ မ်ားသည္ ဤစာအုပ္ကို ဂရုစိုက္၍ ဖတ္ၾက ေစခ်င္သည္။ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာေအာင္ ထားၾကေစခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအရြယ္၌ အိမ္က စြန္႔ခြာ ထြက္သြား လိုသည့္ ဆႏၵကို ဖံုးဖံုး ဖိဖိ လုပ္ထားႏိုင္လ်ွင္ အလြန္ ေကာင္းေပ လိမ့္ မည္။။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ အအက်ိဳးယုတ္ စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။

ကၽြႏ္ုပ္ စာဖတ္သူ လူငယ္ မ်ားသည္ အထက္ပါ ကၽြႏ္ုပ္ ေရးသားေသာ စာေၾကာင္းမ်ား ကို ဖတ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္ အေပၚ မယံုသကၤာ ျဖစ္ၾကျပီးလ်ွင္ ကၽြႏ္ုပ္အား သူတို႔ မိဘ မ်ား ၏ သူလ်ွိဳ ဟု ထင္လ်က္သူတို႔၏ လံု႔လ ဥႆဟ ကို ဖိႏွိပ္ျပီး သူတို႔ကုိ ေနာက္ျပန္ ဆြဲ လိုသည္ဟု အျပစ္တင္ ၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတရား ျပဳမူ ရံုမ်ွသာ မက သူတို႔အတြက္လည္း အက်ိဳး မရွိဟု ေျပာရလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္ ပထမ ဆံုး အၾကိမ္ အိမ္က ထြက္ေျပး၍ ဗာရာဏသီ ေရာက္သြားခ်ိန္ က ကၽြႏု္ပ္၏ အသက္သည္ ကိုးႏွစ္ မေက်ာ္ေသးေပ။ ကၽြႏု္ပ္၏ ဦးေလးက ကၽြႏ္ုပ္ကို လက္ ဆြဲျပီး ဂဂၤါျဖစ္ ဆိပ္ ေခၚသြားသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိမိ ကို ေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ထင္မွတ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ တစ္ေယာက္ တည္း ဗာရာဏသီ အႏွံ႕သြားျပီး ကိုယ္ လိုခ်င္သည့္ စာအုပ္ မ်ားကို ဝယ္ယူလိုသည္။

တစ္ေန႔ ကၽြႏု္ပ္ တိတ္တိတ္ ကေလး ဦးေလး အိမ္က ထြက္ျပီး ဗာရာဏသီ ျမိဳ႕တြင္း ႏွစ္မိုင္ သံုးမိုင္ေလာက္ လည္ပစ္လိုက္သည္။ ကိုးႏွစ္ အရြယ္ သူငယ္တစ္ေယာက္ ရြာသိမ္ ရြာငယ္ ရြာတစ္ရြာက လာျပီး ဗာရာဏသီ ျမိဳ႕ လမ္းၾကိဳ လမ္းၾကားထဲ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း သည္ အႏၱရာယ္ ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္၏ အတြင္းငုပ္ ေနေသာ ဗီဇသည္ ယင္းသို႔ အားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျပဴထြက္ လာသည္ ဆိုသည္ကို ထို အခ်ိန္က ကၽြႏ္ုပ္ မသိ နားမလည္ေပ။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ စြန္႔စားျခင္းမွာ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ စြန္႔စားျခင္း မ်ားထဲက ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္က ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆံုး စြန္႔စားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသြားျခင္း က်င့္စဥ္ကုိ က်င့္သံုးခြင့္ ရျခင္းမွာမူ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္က ျဖစ္သည္။ မိမိ ၏ စာဖတ္သူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အတု ကို ယူၾကမည္ ဆိုလ်ွင္ ထိုစာဖတ္သူ မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္ မကန္႔ကြက္။ မဟန္႔တား လိုေပ။ သို႔ေသာ္လည္း စာဖတ္သူမ်ား အား ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ေျပာျပ လိုသည္။

တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳတင္ သိထားလ်ွင္ လူ႕ဘဝ၏ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ႏွစ္ႏွစ္တည္းႏွင့္ လုပ္၍ ရသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ အတြက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအတြက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္း သည္လည္း အလြန္ တန္ဖိုး ရွိေသာ အလုပ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အားလံုးကို ျခံဳ၍ စဥ္းစားၾကည့္လ်ွင္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ အေနႏွင့္ မည္သည့္ အသက္ အရြယ္တြင္ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သင့္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ အရြယ္တြင္ အခ်ိန္ အားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္ လာေသာ အေႏွာင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ပစ္သင့္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း သိရွိ နားလည္ လာလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္သည္ ျပင္ဆင္မႈ အျပည့္အဝ ျပဳလုပ္ျပီးသည့္ ေနာက္က်မွ သာလ်ွင္ ခရီးထြက္သင့္သည္။ စိတ္ႏွလုံးကို ပထမ ဦးစြာ အံဝင္ ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ကိုယ္ကာယ ကို အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရာ၌ အခ်ိန္ အတန္ၾကာ သြားေသာ္လည္း စိတ္စေနာင့္စနင္း ျဖစ္မသြားသင့္ေပ။

မုရာ ဒါဗာဒ ရွိ သူေဌး တစ္ဦး၏ စီမံကိန္း ကဲ့သို႔ မလုပ္ရန္ အတြက္ အၾကံဥာဏ္ ေပးလိုသည္။ ထိုသူေဌးသည္ တစ္သက္လံုး ဇိမ္ႏွင့္ ေနသည္။ ေႏြဥတု သမယ ၌ ေမႊးရနံ႕ၾကိဳင္လိႈင္ ေနေသာ ျမက္တစ္မ်ိဳး မိုးထားေသာ အမိုးေအာက္တြင္ ပန္ကာ ဖြင့္ျပီး ေနေသာ ထိုသူေဌး သည္ ကမၻာေလာက၏ အပူကို ဘယ္မွာ သိမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ လည္း ေနရင္း ထိုင္ရင္း ထိုသူေဌးသည္ ကမၻာ တစ္ခြင္ လွည့္လည္ သြားလာ လိုစိတ္ ေပါက္လာသည္။ အုန္းခြံႏွင့္ လုပ္ထားေသာ ေရကရား ၁၀ ကုိလည္း ဖန္တီး ထား သည္။ လူ ၁၀ ေယာက္ ျပည့္လ်ွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရီးထြက္မည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း မည္မ်ွ ၾကာသြားသည္ မသိ။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ သူတစ္ဖန္ ဆံုသည္။ က်န္လူ ရွစ္ေယာက္ကို ကၽြႏ္ုပ္ သည္းခံျပီး ေစာင့္မေနႏိုင္ေပ။ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္၏ တက္တက္ ၾကြၾကြ ျဖစ္ေနမႈကို ကၽြႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ သေဘာက်သည္။ တက္တက္ ၾကြၾကြ ျဖစ္ေနမႈ သည္ ခိုင္မာ အားေကာင္းေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ား ကိုပင္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ ရာ၌ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေသာ စြမ္းအားျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္လ်ွင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အား တားျမစ္ ပိတ္ပင္စရာ ဘာလိုသနည္း ဟူ၍ စာဖတ္သူမ်ားက ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ယင္း အေမးစကား ၏ အေျဖကို ေျပာျပပါမည္။ အကယ္ ၍ သင္တို႔သည္ တတိယ၊ စတုတၳ၊ ပဥၥမ၊ ဆ႒မ အဆင့္ ခရီးလွည့္လည္သြားလာသူမ်ား ျဖစ္လိုသည္ ဆိုလ်ွင္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ သည္ သင္တို႔အား ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယ အဆင့္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား ျဖစ္ေစလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္လိုက္ မာန္ပါ ထြက္မသြားခင္ အထိုက္ အေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ မႈ ျပဳလုပ္ ၾကရမည္။

ခရီး လွည့္လည္ သြားလာသူ၏ ဘဝအတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းမွာ မိမိ ၏ အနာဂတ္ ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက် ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ခ်မွတ္ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အလုပ္ကို ျမန္ျမန္ လုပ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္မွ တစ္ဆယ့္ ေလးႏွစ္ အရြယ္ အထိ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ခ်မွတ္ သင့္သည္။ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ မတိုင္ခင္ မိမိ ၏ ပရိုဂရမ္ကို တိက် ခိုင္မာစြာ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စ ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိသူမွာ အလြန္တရာ နည္း သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ႏွင့္ ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္သည္လည္း အသိဥာဏ္ ရွိေသာ သူငယ္ အေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အရြယ္ ပင္ ျဖစ္ သည္။

ပထမ အဆင့္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ ျဖစ္ရန္ အတြက္ အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ကုိ လိုက္နာ က်င့္သံုးေသာသူမ်ားသည္ ပထမ အဆင့္ ဦးေႏွာက္ ရွိေသာ လုလင္ႏွင့္ လံုမပ်ိဳမ်ား ျဖစ္ေစလိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာသူ မ်ား ျဖင့္ သာလ်ွင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သည္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း လာႏိုင္သည္။ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္တြင္ မိမိ စိတ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလ်က္ သာမန္ အလည္ အပတ္ လွည့္လည္ သြားလာသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ဟိုဟိုသည္သည္ လွည့္လည္ သြားလာ ေနသင့္သည္။

လုလင္တစ္ေယာက္သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ မဟာခရီး ထြက္သင့္သနည္း။ အနည္းဆံုး ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ ရွိရမည္ ျဖစ္ျပီး အနည္းဆံုး ဆယ္တန္း ကိုးတန္း ေလာက္ ပညာ သင္ၾကားျပီး ျဖစ္သင့္သည္။ ဆယ္တန္း ေလာက္ ပညာသင္ၾကား သင့္သည္ ဟူ၍ ေျပာဆိုျခင္းမွာ ဆယ္တန္း ေအာင္ရမည္ ဟူ၍ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဆယ္တန္း အဆင့္ေလာက္ စာေပ၊ သမိုင္း၊ ပထဝီ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ တတ္ေျမာက္ ထားသင့္သည္ ဟူ၍ ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ အဖ်င္းဆံုး ယင္း အသိပညာ ေလာက္ ကိုမူ တတ္ထားဖို႔ လိုအပ္သည္။ တစ္ၾကိမ္ ခရီးလွည့္လည္ ထြက္ခြာျပီး ေနာက္တစ္ဖန္ ၾကားထဲတြင္ အေျခခံ အသိပညာ ရရွိလို သည့္ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ျဖင့္ ရပ္တန္႔ မေနသင့္ေပ။

အိမ္က ထြက္ခြာ သြားဖို႔ အတြက္ အနည္းဆံုး တစ္ဆယ့္ ေျခာက္ႏွစ္၊ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ အရြယ္ ရွိသင့္ျပီး၊ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ဆယ့္ သံုးႏွစ္၊ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္ ရွိသင့္သည္ ဟူ၍ ကၽြႏု္ပ္ ထင္သည္။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ ထား၍ အိမ္မွ ထြက္ခြာ သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဃရာဝါဒ ကိစၥ မ်ားေျမာင္ လာျပီးလ်ွင္ လူတို႔၏ အသိဥာဏ္သည္ ညစ္ႏြမ္းထံုထိုင္း သြားတတ္သည္။ စိတ္ႏွလံုးသည္ က်ဥ္းေျမာင္း သြားတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ အပင္ပန္း ခံႏိုင္သည့္ အခြင့္ လက္လႊတ္ ဆံုးရွံဳး သြားတတ္သည္။ ဘာသာစကား မ်ားကို သင္ၾကား ဆည္းပူးရန္ အတြက္ အသံုးအက်ဆံုး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အရြယ္၏ အဖိုးတန္ေသာ ႏွစ္မ်ား လက္ထဲက ထြက္သြား တတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆယ့္ေျခာက္ ႏွစ္မွ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ အထိ အရြယ္သည္ မဟာခရီး ထြက္ခြာသင့္ေသာ အရြယ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအရြယ္ မ်ားထဲက ႏွစ္မ်ိဳး၏ အလယ္က ရွစ္ႏွစ္ တစ္ဝက္သည္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ အရြယ္သည္ အေကာင္းဆံုး အရြယ္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ယူဆႏိုင္သည္။ မဟာခရီး ထြက္သင့္ေသာ အနည္းဆံုး အရြယ္ ေနာက္ပိုင္း ၌ လည္း ေနာက္ထပ္ ေလးႏွစ္ ၾကိဳးစားျပီး ပညာသင္ၾကား ဆည္းပူး ႏိုင္ေသးသည္ ဟူ၍ ဆိုလိုသည္။

ပထမ အဆင့္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္သည္ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ သို႔မဟုတ္ အႏုပညာရွင္ ၏ အျဖစ္ျဖင့္ လူ႕ေလာက ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္လာလိမ့္မည္ ဆိုသည္ ကို သတိေမ့မထားသင့္ေပ။ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ အႏုပညာရွင္တို႔သည္ အကယ္၍ အသိဥာဏ္ပညာ ေခါင္းပါး ေနသည္ ဆိုလ်ွင္ ယင္းတို႔၏ လက္ရာ မ်ားသည္ ေလးေလး နက္နက္ ရွိမလာႏိုင္ေပ။ အသိဥာဏ္ ပညာ နည္းပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႕ရေသာ အရာဝတၳဳ မ်ား၏ နက္ရွိဳင္းရာသို႔ ဆင္း မသြား ႏိုင္ ၾကေပ။

ပထမ ဦးစြာ တိက် ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ျပီးေသာအခါ ဆက္၍ ပညာသင္ၾကား ဆည္းပူးသူသည္ မိမိ ၏ အထံုဝါသနာ သည္ မည္သည့္အရာကို အားသန္ သည္ ဆိုသည္ကို သတိျပဳရမည္။ အထံုဝါသနာ အတိုင္း ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။

အနည္းဆံုး ဆယ္တန္းပညာေလာက္ တတ္ထားဖို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။ ဆယ္တန္း ပညာတြင္ ေနာက္ထပ္ ေလးႏွစ္ ျဖည့္ေပးလိုက္သည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ခရီး လွည့္လည္ သြားသူ မ်ားအား တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရေအာင္ သင္ၾကားဆည္းပူး ဖို႔ အၾကံဥာဏ္ေပးေနသည္ ဟူ၍ စာဖတ္သူမ်ား ေတြးေတာ ၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္း ထင္ျမင္ခ်က္သည္ မမွားေပ။

ကၽြႏ္ုပ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို စိတ္မဆိုးဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သည္းညည္းခံျပီး ေစာင့္ဆိုင္း ေနႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ား ၏ ေရွာင္တခင္ ေပၚလာေသာ ယင္းမေက်နပ္မႈ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူတို႔ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ေသာ အမွန္တရားကို မေျပာဘဲ ေနမည္ ဆိုလ်ွင္ တာဝန္ မဲ့ရာ ေရာက္ သြား ေပလိမ့္မည္။

မဟာခ ရီး အညြန္႔ အေညွာင့္ ေပါက္ေနသည္ ျဖစ္၍ အေလာသံုးဆယ္ ျဖစ္ေနသည့္ လုလင္တို႔၏ လမ္းမတြင္ ကၽြႏု္ပ္ အဟန္႔အတား ခ်ထားလိုသည့္ ဆႏၵ မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ အႏွစ္ ေလးဆယ္ခရီးသည္ ဘဝ အေတြ႕အၾကံဳ အရ အကယ္၍ ျပင္ဆင္မႈ အခ်ိန္ကာလ ကို ေစာေစာ ကပင္ တိုးထားမည္ ဆိုလ်ွင္ ေနာက္ပိုင္း၌ အက်ိဳး မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို သိရွိရသည္။ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ေလးႏွစ္ အရြယ္တြင္ ဆယ္တန္း အထိ ပညာ သင္ၾကားျပီးလ်ွင္ လိုအပ္ေသာ သာမန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ရရွိထား ရမည္။ ထိုအခါ ကမၻာ့ ေျမပံုကို သိရွိ လာမည္။ ပထဝီ အေၾကာင္းကို နားလည္ လာမည္။ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အစိမ္းသက္သက္ ျဖစ္မေနေတာ့ေပ။

ခိုင္မာ တိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ျပီး ေနာက္ ေလးငါးႏွစ္ အေတာအတြင္း မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ရွိ စာၾကည့္တိုက္ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ပညာ သင္ေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ တြင္ လည္းေကာင္း ေတြ႕သမ်ွ ခရီးသြား အေတြ႕အၾကံဳ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္ မ်ားကို ဖတ္ရလိမ့္မည္။ ဝတၳဳ စာအုပ္ ေကာင္း မ်ား သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာလိုသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးေသာ အရာဝတၳဳ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခရီးသြားလာ လိုသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ အၾကိဳက္ဆံုး၊ အႏွစ္သက္ဆံုးမွာ ခရီးသြားလာျခင္း အေၾကာင္းကို ေရးထားေသာ စာမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုေခတ္ေပၚ ခရီးသည္ စာေရးဆရာမ်ားမ်ား ေရးထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရမည္။ ထိုမ်ွသာမက ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ခရီးသည္မ်ား၏ ခရီးသြား အေၾကာင္းအရာမ်ား သည္လည္း ခရီးသြားလိုသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ေရွးေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးလွည့္လည္ သူ အားလံုးသည္ တစ္အူထံု႕ဆင္း ညီရင္းအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတကို ဦးစြာ ပထမ ေလ့လာ ဆည္းပူးထားျခင္း သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာလိုေသာ လုလင္ အတြက္ အလြန္တရာ ေက်းဇူး ျပဳလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းတက္ေနရင္း ႏွင့္ ခရီး သြားလာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္အုပ္ေရ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ ေလာက္ကို ဖတ္ရွဳထားသင့္သည္။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခရီးအတြက္ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရသည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာစ၀ကားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား၌ ယခုထက္ထိ မသင္မေနရ ဘာသာစကား အျဖစ္ျဖင့္ သင္ေနရတုန္းပင္ ရွိေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္၍ ရသည့္ အဆင္ေျပမႈ မ်ိဳး ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ္ႏွစ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၌မူ ယင္းအဆင္ေျပမႈမ်ိဳး ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား အဂၤလိပ္စာကို ဖက္တြယ္ ထားေသာ ေခါင္းျဖဴစြယ္က်ိဳး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္၌ ဘဝတစ္ပါး ေျပာင္းသြားၾကျပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္၌မူ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူသည္ မိမိ ကိုယ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခား ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသးေပ။ ကမၻာေျမျပင္ေပၚ ရွိ ေနရာအႏွံ႕အျပား၌ ဘာသာစကား အခက္အခဲ မရွိဘဲႏွင့္ လွည့္လည္ သြားလာရန္ အတြက္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ရုရွ ဘာသာစကား၊ တရုတ္ ဘာသာစကား၊ ျပင္သစ္ ဘာသာစကား မ်ားကို အသံုးခ်၍ ရေလာက္ေအာင္ တတ္ေျမာက္ ထားဖို႔ လိုအပ္သည္။ မိမိ လွည့္လည္သြားလာေသာ အရပ္ေဒသ၏ ဘာသာ စကားကုိ တတ္ေျမာက္ မထားလ်ွင္ ထိုေဒသ၌ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္းသည္ ထူးထူးျခားျခား ေက်နပ္ အားရဖြယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတလည္း အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

မက္ထရစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျပီးေနာက္ ေရွ႕အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ေလးႏွစ္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္း ေနရသည့္ ကာလ အတြင္း မည္သည့္ အရာမ်ား ကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သနည္း။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ အတြက္ ပထဝီ ႏွင့္ ေျမပံု စာအုပ္ အသိဥာဏ္ ရရွိဖို႔ အတြက္ အလြန္တရာ လိုအပ္သည္။ မက္ထရစ္ သို႔မဟုတ္ ဆယ္တန္း အထိ သင္ၾကား ရေသာ ပထဝီႏွင့္ ေျမပံု အသိဥာဏ္သည္ မလံုေလာက္ ေသးေပ။ ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ အေဟာင္းကို ျဖစ္ေစ၊ အသစ္ကုိ ျဖစ္ေစ ဖတ္သည့္ အခါ ေျမပံုကို ၾကည့္ရွဳရလိမ့္မည္။ ေျမပံုကို ၾကည့္ရွဳရံုမ်ွ ႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ ေသးေပ။ ေျမပံု၌ အျမင့္ပိုင္းႏွင့္ ေရခဲျပင္ စေသာ အမွတ္ လကၡဏာ မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ေဆာင္းဥတု ကာလ၌ ထိုေဒသမ်ား ၏ ပထဝီ ေျမျပင္ မည္ကဲ့သို႔ ရွိေနလိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို တိတိက်က် သိရွိ ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေျမပံုတြင္ လီနင္ဂရက္ကို ၾကည့္ေသာသူသည္ ထိုေဒသ၌ ေဆာင္းဥတု ကာလတြင္ အပူဒီဂရီ သည္ ၄၅ – ၅၀ ဒီဂရီ (-၂၄, -၃၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္) အထိ က်သြား သည္ ဆိုသည္ကို သိရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အပူခ်ိန္ ၄၅ – ၅၀ ဒီဂရီေအာက္ က်သြားျခင္း ကိုလည္း သာမန္ ပထဝီ စာအုပ္ မ်ားကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

စာဖတ္သူမ်ားသည္ ဟိမဝႏၱာေတာင္ ေပ ၆၀၀၀ အထက္ ေနရာမ်ားသို႔ ေဆာင္းဥတု ကာလတြင္ မသြားဖူးၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲျပင္ အေၾကာင္းကိုလည္း မွန္းဆႏိုင္ ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ မိနစ္အတန္ၾကာမ်ွ လက္ဝါးထဲတြင္ ၅၀ သားေလာက္ ေရခဲတံုးကုိ ထည့္ထားမည္ ဆိုလ်ွင္ကား အသင့္အတန္ မွန္းဆၾကည့္၍ ရေပ လိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာေသာ လုလင္သည္ အိမ္မွ မထြက္ခင္ ရာသီဥတု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သာမန္ခရီးမ်ွေလာက္ သြားျပီး ၾကည့္ရွဳေလ့လာ သင့္သည္။ အကယ္၍ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ဆင္းမလား သို႔မဟုတ္ ႏိုက္နီတာလ ကို ေရာက္ဖူးလ်ွင္ ရႊင္က်န္ႏွင့္ ဖာဟီယန္ တို႔၏ ‘တုသာရ’ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း မ်ား အေၾကာင္း ကို မွန္းဆ သိရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ လီနင္ ဂရက္၏ အပူခ်ိန္ ၄၅-၅၀ ဒီဂရီ ေအာက္ က်သြားေသာ အေအးကိုလည္း အေတာ္အတန္ မွန္းဆ သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္လ်ွင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ဆဲ အခ်ိန္ ကာလ၌ လည္း သာမန္ ခရီးသြားလာ ၾကည့္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ အေလးအနက္ ေျပာျပေနသည္ကို ခရီးလွည့္လည္ သြားလာေသာ လုလင္သည္ နားလည္ သေဘာေပါက္ လာေပလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းသားသည္ ပထဝီႏွင့္ သမိုင္းကို ေလ့လာရင္း ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တျခား စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာ ဖတ္ရွဳႏိုင္ သည္။ ေကာလိပ္ ေက်ာင္း တက္ေသာ အခါ စာေရး သည့္ အေလ့အက်င့္ ကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ လုလင္၊ လံုမပ်ိဳမ်ား၌ ကဗ်ာ ေရးစပ္ရန္ သဘာဝ အားေပး လံႈ႕ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳေရး ဆရာ ျဖစ္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ိဳး လည္း တက္ၾကြ လႈပ္ရွားလာသည့္ အရြယ္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုလင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေကာ္ပီ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို နက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ စပ္ဆို ေရးသားထားေသာ ကဗ်ာ သို႔မဟုတ္ ဝတၳဳကို ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပရန္ ဆႏၵ မေစာလ်ွင္ ေကာင္းလိမ့္မည္။

အခ်ိန္ မတိုင္မီ မိမိတို႔ ေရးသား စပ္ဆိုေသာ စာႏွင့္ ကဗ်ာ မ်ားကို စာေစာင္မ်ား၌ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကိမ္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ တတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ မတိုင္မီ ေက်ာ္ၾကားမႈ ရရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ ပိတ္သြားေသာ အလားအလာ ရွိသူ လုလင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ယခု ေခတ္တြင္လည္း အခ်ိန္မတိုင္မီ ေက်ာ္ၾကားမႈက မိမိတို႔ ၏ အနာဂတ္ကို ပိတ္ပစ္လိုက္ေသာ လုလင္မ်ား ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရ သည္။ သူတို႔သည္ အသစ္ တီထြင္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ ၾကေတာ့ေပ။ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ တစ္ခုခုသို႔ ေရာက္သြားေသာ အခါ သူတို႔၏ ေရးဖြဲ႕ျပီးသား ကဗ်ာေဟာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္ခုပ္ ဩဘာ ေပးၾကသည္ ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ၾကိဳးစား၍ အသစ္ တီထြင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကေတာ့ေပ။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူသည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာ္ၾကားမႈ မ်ိဳးကုိ မလိုလားသင့္ေပ။ သူတို႔၏ ဘဝသည္ လက္ခုပ္ ဩဘာသံမ်ား ပဲ့တင္ ထပ္ေနေစရန္ အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ အလုပ္လုပ္ျပီး ပင္စင္ယူလ်က္ ထိုင္ေနရန္ အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူသည္ ဘဝႏွင့္္ အတူတကြ သာလ်ွင္ ခရီးဆက္ ေနရ လိမ့္မည္။ ေန႔အား ရက္အား သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ ကို မေမ်ွာ္လင့္သင့္ေပ။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာေပႏွင့္ အျခား အရာမ်ား အေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္း တြင္ ထပ္ျပီး ေျပာျပဦးမည္။ ဤေနရာ၌မူ အထူးအားျဖင့္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာေသာ လုလင္မ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ကာယ ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပလိုသည္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ ၏ ကိုယ္ခႏၶာ သည္ ပန္းပြင့္ကေလးလို ျဖစ္မေနသင့္ေပ။ သူ၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စြမ္းအားသည္ သံမဏိ လို ျဖစ္ေနသည့္ အတိုင္း ကိုယ္ခႏၶာကလည္း သံမဏိလို ျဖစ္ေန သင့္သည္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူသည္ သေဘၤာ၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ ခရီးမ်ားကို မသြားရ ဟူ၍ မေျပာလိုေပ။ သို႔ရာတြင္ ယင္းခရီး သံုးမ်ိဳး အထိသာ သတ္မွတ္ ထားလ်ွင္မူ ပထမ အဆင့္ ခရီးသည္ ျဖစ္၍ ေဝးစြ၊ ဒုတိယ အဆင့္ ခရီးသည္ပင္ ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူသည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ယာဥ္မ်ား မရွိသည့္ ေနရာမ်ိဳး၌ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား၌ ႏြားလွည္း ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လား ျဖစ္ေစ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ အေနႏွင့္ မိမိ၏ ဝန္စည္စလယ္ကို ေက်ာပိုးျပီး သြားရ သည့္ ေနရာမ်ိဳး လည္း ေတြ႕ရ လိမ့္မည္။ ေက်ာေပၚတြင္ ဝန္စည္စလယ္ ပိုးျပီးသြားလ်ွင္ တစ္ေန႔ ခရီးေလာက္ သြားရံုမ်ွျဖင့္ ေျခကုန္လက္ပန္း က်သြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ၾကိဳတင္ျပီး အေလ့ အက်င့္ ျပဳလုပ္ မထားလ်ွင္ သံုးေလး ပိႆာေလာက္ ရွိသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ပိုးျပီး ႏွစ္မိုင္ ခရီးေလာက္ သြားလိုက္ရံုမ်ွ ျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးကုိ က်ိန္ဆဲ ေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလးႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အနာဂတ္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာမည့္ သူသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို အခက္အခဲ ခံႏိုင္ရံုမ်ွ သာ မက အထူးတလည္ ခံႏိုင္ေအာင္ လည္း အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ ေက်ာေပၚတြင္ ဝန္ထုပ္ ပိုးျပီး သံုးေလး မိုင္ေလာက္ ခရီးကို အသြားအျပန္ သြားလာႏိုင္ေအာင္ အေလ့ အက်င့္ ျပဳလုပ္ ရ လိမ့္မည္။ ကိုယ္ခႏၶာကို သန္မာ ေတာင့္တင္းရန္ အတြက္ တျခား နည္းလမ္း အားျဖင့္လည္း က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာသူ သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာရင္း နပန္းလံုး၍ လည္းေကာင္း၊ လက္ေဝွ႕ထိုး၍ လည္းေကာင္း ရန္ျပဳစရာ မလိုေပ။

ေတာင့္တင္း သန္မာေသာ ကိုယ္ခႏၶာသည္ က်န္းမာေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ေတာင့္တင္း သန္မာ လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ အတြက္ အကူအညီ အမ်ားဆံုး ေပးႏိုင္ျခင္းမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ၾကီးကို ေက်ာေပၚတြင္ ပိုးျပီး ငါးမိုင္ ဆယ္မိုင္ သြားႏိုင္ျခင္း၊ ေပါက္တူးႏွင့္ တစ္ၾကိမ္တည္း ေျမၾကီး နက္သြားေအာင္ ေပါက္ ႏိုင္ျခင္း မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းအလုပ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ႏွစ္သံုးရက္ အေလ့အက်င့္ လုပ္၍ မရႏိုင္ေပ။ လ အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာေအာင္ အေလ့အက်င့္ လုပ္ရလိမ့္မည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အက်င့္ ျဖစ္သြားေသာ အခါ မည္သည့္ အရပ္ေဒသ သို႔ သြားသြား မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ျဖင့္ သူတစ္ပါး တို႔၏ အေပၚတြင္ ဝန္ပိသြားေအာင္ လုပ္စရာ မလိုေတာ့ေပ။

ခရီးသြားရင္း ေတာအရပ္ ေဒသရွိ လယ္သမား တစ္ဦးဦး၏ အိမ္ေရာက္ သြားလ်ွင္ ထို လယ္သမား၏ အလုပ္ကို ကူညီ လုပ္ေပးပါက ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူသည္ ထိုလယ္သမား ၏ အိမ္တြင္ တစ္လကိုး သီတင္း ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳ အျဖစ္ျဖင့္ ေန၍ ရေပလိမ့္မည္။ ပထမ အဆင့္ ခရီးသည္သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ကာယ ဆိုင္ရာ လုပ္အား အတြက္ ကမၻာေပၚ၌ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာရင္း က်ရာ အလုပ္ကို လုပ္လ်က္ ခရီးသည္ ဘဝကို အဆင္ေျပမႈ ရွိေအာင္ လုပ္၍ မရသည့္ ရပ္ရြာ ေဒသ ဟူ၍ ဘယ္မွာ ရွိမည္နည္း။

မိမိ၏ လုပ္အားသည္ မိမိ အတြက္ အိတ္ေထာင္ ထဲတြင္ ရွိေနေသာ ေငြေၾကး၏ အလုပ္ကို လုပ္ရံုမ်ွသာ မကဘဲ ယခု ခ်က္ခ်င္း ေတြ႕ရေသာ လူကိုလည္း တရင္း တႏွီး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္သည္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ တြင္ ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ ၾကာ မ်ွ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး မၾကာမီကမွ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္ေရာက္ လာသည္။ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုမွ ဘာသာရပ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ရရွိလာသည္။ ဘာလင္ ကဲ့သို႔ေသာ ျမိဳ႕ၾကီး ရွိတကၠသိုလ္တြင္ အိႏၵိယ ဒႆနိက ေဗဒ ပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ျပီးေသာ အခါ စစ္ရွံဳး ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ တြင္ သူ၏ ပညာ သည္ အသံုးမဝင္ ေတာ့သည့္ အေျခအေန မ်ိဳး ေရာက္ရွိ လာသည္။ ထို ပုဂၢိဳလ္ သည္ ရြာတစ္ရြာ သို႔ သြားျပီး လယ္သမား တစ္ဦး ၏ ႏြားမ်ား ႏွင့္ ျမင္းမ်ား ကို ေက်ာင္း ရင္း၊ လယ္ယာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေပးရင္း ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ မ်ွ ေနထိုင္ ခဲ့ သည္။ လယ္သမား ၾကီး ႏွင့္ အတူ သူ ၏ ဇနီး မယား၊ သူ၏ သမီး သား မ်ားႏွင့္ တစ္အိမ္လံုး သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ ကို သူတို႔ အိမ္ေထာင္ မိသားစု ထဲ က တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အသိ အမွတ္ ျပဳျပီး လ်ွင္ သူတို႔ အိမ္၌ ဆက္လက္ ေနထိုင္ေစလိုသည့္ ဆႏၵ ရွိေနၾကသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိတ္ေဆြက လယ္သမား ၾကီး၏ သမီး ေရႊေရာင္ ဆံပင္ ႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳကို လက္ထပ္ဖို႔ သေဘာတူမည္ ဆိုလ်ွင္လည္း လယ္သမားၾကီး အေနႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္ ဝမ္းသာ အားရျခင္း ျဖစ္ရမည့္ အေျခအေန မ်ိဳး ရွိေနသည္။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာၾကေသာ လုလင္ပ်ိဳ တိုင္းကို ကၽြႏု္ပ္ေျပာျပ လိုသည္။ ခ်စ္ျခင္း၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးျခင္း သည္ မေကာင္းေသာ အရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဇဂၤမက ထာဝရ ျဖစ္လာျခင္း သည္ ေရႊ႕လ်ားေနသည့္ အေျခအေနမွ ရပ္တန္႔ေနသည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာျခင္း သည္ အလြန္ ဆိုးရြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ သည္ ခ်ည္တိုင္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႏြားဘဝမ်ိဳး ေရာက္မသြား သင့္ေပ။

ယခုေခတ္ ကမၻာတြင္ က်န္းမာမႈ ရွိေသာ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ လုပ္အား စိုက္ထုတ္ျပီး လုပ္ရေသာ မည္သည့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳး ကို မဆို အေလ့ အက်င့္ ျပဳလုပ္ ထားျခင္း သည္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ အလြန္တရာ ေက်းဇူး မ်ားသည္မွာ သိသာ ထင္ရွား လွေပသည္။

အကယ္၍ လုလင္ တစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ထပ္ ေလးႏွစ္ တိတိ ဆက္လက္ ပညာ သင္ၾကားမည္ ဆိုလ်ွင္ မိမိ၏ ဥာဏဗလႏွင့္ ကာယဗလ ကို ၾကီးထြား လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ပါက လုလင္သည္ ကာယ ဗလႏွင့္ ဥာဏဗလ ၾကီးထြားလာသည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးကို ရႏိုင္သည့္ အျပင္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခု က ဘြဲ႕လည္း ရရွိလာႏိုင္သည္။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ ဘီေအ ေအာင္ျခင္းသည္ ထူးထူးျခားျခား လိုအပ္ေသာ အရာ မဟုတ္ေပ။ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရလ်ွင္ ၾကီးၾကီး က်ယ္က်ယ္ ထူးျခားမႈ တစ္ခု ျဖစ္မလာေသာ္လည္း ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရမထားလ်ွင္မူ တစ္ခါတစ္ရံ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ သည္ ယင္းကဲ့သို႔ ဘြဲ႕တစ္ခုခု မရျခင္းကို ခ်ိဳ႕တဲ့ ခ်က္ တစ္ခု ဟူ၍ ထင္မွတ္ျပီးလ်ွင္ ေဒသႏၱရ အသီးသီးသို႔ လွည့္လည္ သြားလာေနမည့္ အစား ဘီေအေအာင္ ေအာင္ လုပ္လုိသည့္ ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

ယင္း အလိုဆႏၵမ်ိဳးကို ေစာေစာကပင္ ဖယ္ရွားလ်က္ ခရီးထြက္လာျပီ ဆိုလ်ွင္ ထိုခရီးသည္သည္ တစ္ဖန္ ရပ္နားေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိထားျခင္းသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား၌ ေက်းဇူးလည္း ရွိလာႏိုင္သည္။ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိထားသည့္ အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ခု ရရွိလာႏုိင္သည္။ ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရေသာ လူတို႔သည္ ဤပုဂၢိဳလ္ အား ပညာတတ္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လူယဥ္ေက်း ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ စိတ္ခ် သြားတတ္ၾကသည္။

ေကာလိပ္ေက်ာင္း၌ ေလးႏွစ္ၾကာမ်ွ ေနလာခဲ့ေသာ လုလင္သည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ မိမိ၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ကိုက္မည့္ စိတ္ၾကိဳက္ ဘာသာရပ္ ကို ေရြးခ်ယ္ လိမ့္မည္။ ေက်ာင္းစာအုပ္ မ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္လည္း မိမိ၏ အသိပညာ တိုးပြား ၾကီးထြားလာ ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိ လာေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္ အေတာအတြင္း၌ လုလင္သည္ အက၊ သီခ်င္း၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ အစရွိေသာ ခရီးလွည့္လည္သူ အတြက္ အလြန္တရာ အသံုးဝင္မည့္ အတတ္ပညာ မ်ား ကိုလည္း သင္ၾကား ဆည္းပူး ႏိုင္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္ ေလးႏွစ္ၾကာမ်ွ ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္း သည္ အရွံဳး ေပၚလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ တကၠသိုလ္ ပညာကို ျပီးျပတ္ေအာင္ သင္ၾကားလိုက္လ်ွင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ဖူဖူလံုလံု ရရွိသြားျပီ ဟူ၍ ထင္မွတ္စရာ မလိုေပ။

သိတတ္သည့္ အရြယ္ ေရာက္လာလ်ွင္ လုလင္သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ မဆို အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္ျပီးလ်ွင္ အိမ္က ထြက္သြားႏိုင္သည္။ ေနာက္ပိုင္း မိမိ ၏ ခရီးတြင္ မိမိ ၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈ သည္ မိမိကို အကူအညီ ေပးလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ ၌ အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္ျပီးလ်ွင္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္၌ အျပင္ဘက္ ထြက္ဖို႔ရန္ အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကား ဆည္းပူး ျပီးသည့္ အခ်ိန္၌ အိမ္က ထြက္ေျပးျခင္းသည္ ဆိုးဆိုး ရြားရြား အျပစ္ေျပာစရာ အေၾကာင္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ မ်ားကို သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ျပီး မိမိ ကိုယ္ခႏၶာ အေနႏွင့္ မည္သည့္ အလုပ္မ်ိဳး အတြက္ မဆို အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္က်မွ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာေသာ သူကိုသာလ်ွင္ မဟာခရီးသည္ ဟူ၍ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ၂၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္ ၌ အိမ္က ထြက္ခြာ သြားေသာ ခရီးသည္သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥာဏဗလ ႏွင့္ ကာယ ဗလ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ျပည့္စံုသူ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ခရီးသည္ လုလင္ အေနႏွင့္ အားငယ္စရာ မလိုေတာ့ေပ။ ေၾကာင့္ၾက ပူပန္စရာ လည္း မလိုေတာ့ေပ။

…………..
May 1st 2012
…………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/
……………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: