အျပဳအမူတိုင္း၌ ၾကည္စင္ရ၏

မည္သည့္ အရာကို ျပဳသည္ ျဖစ္ေစ- သတိ၊ မေမ့မေလ်ာ့ ႏိုးၾကား စြာ ျပဳႏိုင္ ရသည္။ ယင္းသည္ ဘာဝနာ အမႈ ျဖင့္ လုပ္ရံုမ်ွ လုပ္ေန ျခင္း မဟုတ္။ ႏိုးၾကား ေသာ အသိဥာဏ္လည္း ျဖစ္ထြန္း သည္။ ေသးဖြဲ ေသာ အရာ တို႔ သည္ လည္း – အလို အေလ်ာက္- ေလးနက္ ၾကည္စင္ လ်က္ ရွိသည္။ မိမိ ရွဴရွိဳက္ လိုက္ ေသာ အသက္ေငြ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ၾကားနာ ရေသာ အသံေလး တစ္စ သည္ လည္းေကာင္း၊ လွမ္းေလ်ာက္ လိုက္ေသာ ေျခတစ္လွမ္း သည္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုေျပာ ေသာ စကား တစ္ခြန္း သည္ လည္းေကာင္း သန္႔စင္ လ်က္ ရွိ၏။

ယင္း သန္႔စင္မႈ တို႔ သည္ မိမိ လုပ္ယူ ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္ လိုပါ သည္။ ၎ သည္ ဘာဝနာ ၏ အက်ိဳး ဆက္ သာ ျဖစ္သည္။ ဘာဝနာ ၏ အလို အေလ်ာက္ေသာ သဘာဝသာ ျဖစ္သည္။ မိမိ သႏၱာန္ သည္- ယခု ခဏ ခ်င္း အေပၚ အသိ၊ သတိ မျပတ္လပ္ ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ရံုမ်ွ ရွိေနျခင္း ျဖင့္ ျပီးျပည့္စံု သည္။ ဤ အက်င့္ ကို ပင္ ဘာဝနာ ဟု လည္းေကာင္း၊ ဘဝ ႏိုးၾကား ရွင္သန္ ေနမႈ ဟု လည္းေကာင္း ေခၚဆို၍ ဤသည္ပင္ ဥာဏ္အလင္း ရျခင္း၏ တစ္ခု တည္း ေသာ အေၾကာင္း တရား ျဖစ္သည္။
……………
May 11st 2012 @7:20 PM
……………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: