မျမင္မခ်င္း လည္ေနရသည္ ျဖစ္၍

A: ဒီ စက္ဝုိင္း ထဲမွာပဲ ထပ္ခါ ထပ္ခါ လည္ပတ္ ရွင္သန္ ေနရတယ္ ၊ တစ္ခဏျပီး တစ္ခဏ ၊ တစ္ ဘဝျပီး တစ္ဘဝ လွည့္ပတ္ေနရတယ္ လို႔ ဆို ပါတယ္- အဲ့ဒါ ဘာေၾကာင့္ လဲ။

B: ရိုးရွင္း တဲ့ အခ်က္ က – ခင္ဗ်ား တကယ္ ရွင္သန္ မေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ – ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ ျဖစ္ ေန ရတယ္။ အစစ္အမွန္ ရွင္သန္ ေနထိုင္ေနျပီ ဆို ရင္ေတာ့ – ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ေန စရာ မလို ဘူး ရယ္။ ခင္ဗ်ား ခ်စ္ဖူးမယ္- အခ်စ္အေၾကာင္းကို သိမယ္ – ၾကည့္ၾကည့္ ပါ – အဲ့ အခ်စ္ဟာ ထပ္ေက်ာ့ေနစရာ မလိုေန ဘူး – အဲ့ဒီ ခ်စ္တဲ့ ေနရာ မွာ တင္ ျပီးဆံုး ပါတယ္။ ကိစၥရပ္ တစ္ခုကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရင္/ အျပည့္အဝ နားမလည္ေသးရင္ – ခင္ဗ်ား ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္ေန မွာပဲ။

အမွား တစ္ခု ကို လုပ္မိမယ္ — အဲ့ဒါကို မွားမွန္း မသိဘူး ဆိုပါစို႔- ခင္ဗ်ား ထပ္မွားေနမွာပဲ ။ ဒါကိုမွ – ခင္ဗ်ား အမွား ကို ခင္ဗ်ား ရင္တြင္း အျပည့္အဝ (လံုးဝ) သိျမင္ျပီးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ – ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ အဲ့အမွား ထပ္ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ဘူးပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ — မသိေသးတဲ့ အျဖစ္၊ မရွင္သန္ ႏိုင္ေသးတဲ့ အျဖစ္ ေၾကာင့္သာ – ခင္ဗ်ား ခဏ ခဏ ေသေန ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေနရာျပီး တစ္ေနရာ သြားေန ရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ – ဒီစက္ဝုိင္း အတြင္း တြယ္ျငိေန ရတာ ျဖစ္တယ္။

ပံုမွန္ ဒံုးရိုး အတိုင္းပဲ ဆိုပါစို႔။ – ခင္ဗ်ားမွာ ဆႏၵေတြ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ား ေရွ႕မွာ ပန္းတိုင္ မွန္းထားတာ ရွိတယ္။ အနာဂတ္ အခ်ိန္ ကို ေမ်ွာ္ၾကည့္ တယ္။ က်ိန္းေသတာက – ခင္ဗ်ား အခုအခ်ိန္ တည့္တည့္ မွာ မရွိဘူး။ “အခု” ကို မခ်စ္ႏိုင္ဘူး — ေရွ႕လာမယ့္ အခ်ိန္ မွာ ျပည့္ဝ ေနဖို႔၊ လိုခ်င္ေနတာ ရွိေနေသး တယ္။ ေမ်ွာ္လင့္တယ္။

စင္စစ္ မိမိ ေသဆံုးသြားမွ၊ ဒီခႏၶာကိုယ္ ျပတ္စဲ သြားမွ- ေနာက္ဘဝ မဟုတ္ဘူး။ “အခုခဏ” ရဲ႕ အျပင္ ဘက္ – အျခား “ခဏ” ကို ေမ်ွာ္ၾကည့္ တဲ့ အျဖစ္ ကိုယ္၌က — ခင္ဗ်ား အျခား ဘဝ၊ အျခား တခဏ ကို တမ္းတတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ – ခင္ဗ်ား အခု အမ်ိဳးသမီး ကို မခ်စ္ဘူး – အျခား အမ်ိဳး သမီးကို ခ်စ္မယ္ — အခု အမ်ိဳးသား ကို မႏွစ္ျမိဳ႕ဘူး။ အျခား အမ်ိဳးသား ကို ႏွစ္ျမိဳ႕မယ္ – ဒီ ကမၻာ၊ ဒီေျမမွာ မေပ်ာ္ေမြ႕ဘူး — အျခား ကမၻာ အျခား ေျမကို ေပ်ာ္ေမြ႕မယ္။ အဲ့ဒီ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ အတြင္းက “အခု” မွာ မရွိ ဘူး။ လက္ရွိ အျဖစ္အတိုင္း မျမင္ဘူး။ အေတြးေတြ ထဲမွာသာ သံသရာခ်ဲ႕ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို အဲ့ဒီ အေတြး၊ အဲ့ဒီ ဆႏၵ၊ ေမ်ွာ္လင့္ ျငိတြယ္ ေနတဲ့ အတိုင္း — အထပ္ထပ္ ေက်ာ့ေနရတဲ့ စက္ဝိုင္း ကို ခင္ဗ်ား ရရွိ ပါလိမ့္မယ္။ စင္စစ္ မူရင္း အေၾကာင္းက — အခု လက္ရွိ တည့္တည့္ အေပၚ အသိ မရွိ၊ သတိမရွိ အျမဲတမ္း လႊတ္ခ် ထားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုလို ပါတယ္။ “ပစၥဳပၸန္ တခဏ” အေပၚ မသိျမင္ ႏိုင္မခ်င္း – ခင္ဗ်ား အလိုဆႏၵ အတိုင္း ျဖစ္ေနမွာပဲ။ – ဒီသံသရာ ဟာ လည္ ေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ခင္ဗ်ား “အခုလက္ရွိ” ကို ေကာင္းေကာင္း သိျမင္ တဲ့ အခ်ိန္ အထိ မေရာက္ မခ်င္း — ခင္ဗ်ား ညိတြယ္ လွည့္ပတ္ ေနရဦး မယ္။ အမွား တစ္ခု ကို အမွား လို႔ မျမင္မခ်င္း – ထပ္ကာ ထပ္ကာ မွားေနဦးမယ္။

အခု ရွင္သန္ေန ရင္- – အခု အျပည့္အဝ အသိ ရွိေနပါ။ အျပည့္အဝ ရွင္သန္ေနပါ။ ခင္ဗ်ား အခုခဏ – ဘယ္ အမႈ လုပ္လုပ္၊ (မ်က္ေတာင္ တစ္ခတ္ က အစ) အသိ ကင္းလြတ္ တဲ့ အျဖစ္ တစ္ရံစာမွ မရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ ၾကည့္ပါ။ အဲ့အျဖစ္ ကို “အပၸမာဒ”၊ “ဘာဝနာ” စသည္ – ဘယ္လို အမည္ တပ္ေခၚ ပါေစ — အတု အေယာင္ ထဲမွာ ရွင္သန္ မေနဘဲ လက္ရွိစင္စစ္ မွာသာ ခင္ဗ်ား ျပည့္ ဝ ရွင္သန္ေန တယ္ ဆိုတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါတယ္။

ဒီ အျဖစ္ ေၾကာင့္ – ခင္ဗ်ား ရဲ႕ သႏၱာန္ ဟာ ထပ္ေက်ာ့ ျဖစ္စဥ္ အတြင္း က – သူ႕ အ လိုလို ျဖတ္ ေတာက္ ျပီး သား ျဖစ္ တယ္။

“အပၸမာဒ” သတိေၾကာင့္ – ခင္ဗ်ား အခု ရွင္တယ္ – အခု အတြင္းမွာတင္ အသိရွိရွိ ေနထိုင္တယ္၊ အခု အတြင္း မွာတင္ ျပီးဆံုး တယ္။

ဒီ “ခဏ” အေပၚ မရွင္သန္ ႏိုင္ဘဲ၊ နကို မူလ အတိုင္း ထားရစ္ခဲ့ဦးမယ္ — ေရွ႕ေရွ႕ေတြ ကို သာ ေမ်ွာ္ၾကည့္ေနရင္း အသိေပ်ာက္ ေနဦးမယ္ ဆို ရင္ေတာ့ — ခင္ဗ်ား ဒီ ေနရာ ကို – “အခု တည့္ တည့္” ကို ျပန္ျပန္ လာေနရ ပါဦးမယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား၊ တခဏ ျပီး ခဏ၊ တစ္ဘဝ ျပီး တစ္ ဘဝ လာေနရ ဦးမွာပဲ။ အခုခဏ ကို အျပည့္ အဝ မရွင္သန္ ႏိုင္ မခ်င္း – ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ မွာ အထပ္ ထပ္ ေသေန ရဦးမွာပဲ။

~ Living utterly in awareness.
…………………..
May 21st 2012 @4:30 PM
…………………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/
…………………..

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: