မာန သံုးပါး

ပုရာေဘဒသုတ္ မွာ – မာန နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သံုးမ်ိဳး ဆိုပါတယ္။

ေလာေက – ေလာက၌၊ အတၱာနံ – မိမိ ကိုယ္ကို –
၁။ – သေမ – သူတစ္ပါးႏွင့္ တူညီသည္ ဟူ၍လည္း၊ န မညေတ- မထင္မွတ္အပ္။
၂။ – န ဝိေသသိ – သူတစ္ပါးထက္ ထူးျမတ္သည္ ဟူ၍လည္း၊ န မညေတ – မထင္မွတ္အပ္။
၃။ – န နီေစေယ်ာ – သူတစ္ပါးထက္ နိမ့္က်သည္ ဟူ၍လည္း၊ န မညေတ – မထင္မွတ္အပ္။
————————


စင္စစ္ ၾကည့္ရင္ – မာန္ (ဝါ) မာန ဟာ – သူတစ္ပါးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့ အခါေတြမွာ ေပၚေပါက္ တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ မိမိ တစ္ဦးတည္း အထီးတည္း အျဖစ္ကို လက္မခံႏုိင္ျခင္း သေဘာ ကုိပဲ မာန္၊ မာန လို႔ ေခၚဆို တယ္။ ေရွးဆရာ တို႔ အလို အားျဖင့္ သူ႕မွာ- ဥဏၰာတိ လကၡဏာ ၊ “တက္ႂကြတ့ဲ သေဘာ” ရွိတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီ သံုးမ်ိဳး မွာ – မိမိ ကိုယ္ကို ၁။ အျခား သူတစ္ပါး နဲ႔ ႏိႈင္းတုျခင္း၊ ၂။ သူတစ္ပါး ထက္ ထူးျမတ္ တယ္ လို႔ မွတ္ယူျခင္း – ဒီ ႏွစ္ခ်က္ဟာ တက္ႂကြ၊ေထာင္လႊား တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ တယ္ လို႔ လူ အမ်ား သိျမင္ ရ လြယ္ကူ တယ္။ တတိယ အမ်ိဳး အစား “န နီေစေယ်ာ” – သူတစ္ပါး ထက္ နိမ့္က်တယ္ လု႔ိ မွတ္ယူ တဲ့ မာန ကို ေတာ့ တက္ႂကြ တဲ့ သေဘာ အေန နဲ႔ သိျမင္ ခဲ တယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ မွာ လည္း – အဲ့ မာန ဝင္ရင္း — ငါ့မွာ မာန္မာန မရွိဘဲ- လို႔ ထင္ျမင္ ေန စရာ ရွိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ – စင္စစ္ – မိမိ ကိုယ္ ကို အနိမ့္ မွာ ထားရင္း ရွိေန တဲ့ ဒီ မာန ဟာ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်တယ္ ဆိုတဲ့ နိဝါတ မဟုတ္ဘူး။ ယုတ္နိမ့္တဲ့ အဆင့္ အတန္း တစ္ခု အေန နဲ႔ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ဂုဏ္ယူ တဲ့ သေဘာ သာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ငါ – ဘယ္သူေတြ ထက္ မိုက္တယ္။ ငါဟာ သူတို႔ေတြထက္ ပိုခံစားရတယ္။ ငါ ဟာ သူတို႔ေတြ ထက္ ပိုနာက်င္ ခဲ့ရတယ္။ ငါသာ အတၱအနည္းဆံုး၊ ငါ့မွာ ဘာမွ ငဲ့ကြက္စရာ မရွိဘူး။ မလိုဘူး။ ငါ့မွာ ဘာ ဂုဏ္မွ တက္စရာ မရွိဘူး။” — စသျဖင့္ မိမိရဲ႕ အေတြးသႏၱာန္ မွာ ေအာက္က် တဲ့ အေျခအေန ကို အေျချပဳ ကုပ္ယူျပီး- ဂုဏ္ယူတာ တစ္မ်ိဳး ပဲ။

ေက်းကၽြန္ အျဖစ္နဲ႔လည္း – “ငါဟာ အိမ္ေပါက္ကၽြန္ ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ရင္း ျဖစ္တယ္” လို႔ ကၽြန္တြင္း နက္ တယ္။ ဒါကိုပဲ ဂုဏ္ယူ ေန တတ္တယ္။ ေအာက္က် တဲ့ အျဖစ္၊ နိမ့္ တဲ့ အျဖစ္ ကေန အျခား တစ္ပါး နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ တယ္။ ဒါကိုက တက္ႂကြတဲ့ စိတ္သေဘာက ရွိေန တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဝနာ ထံုမႊမ္း “ျပီး” သူ မျဖစ္ေသးခင္ အထိ – ဒီမာနသံုးမ်ိဳးက အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိ တယ္။ ဘာဝနာ မျပဳႏိုင္ တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ျပဳစ ပုဂၢိဳလ္ ၊ ဘာဝနာ ျပဳဆဲ ပုဂၢိဳလ္ ေတြ မွာ – မာန က အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိေနၾက တာ ခ်ည္းပဲ။

ဘာဝနာ ေနရာ မက်ေသးသူက – မိမိကိုယ္ကို ဘယ္ အဆင့္ ေရာက္ျပီ၊ ငါ ဘာျဖစ္ျပီ စသျဖင့္ မာန္မာန တက္ႂကြားမႈ ရွိတတ္သလို၊ “ငါဘယ္သူထက္ သာျပီ၊ သူတစ္ပါး ေတြက ငါ့ေလာက္ အေတြ႕အသိ အျမင္မရွိဘူး” – ဆိုတဲ့ အျဖစ္ နဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အျမင့္ အျမတ္ ထားျပီးလည္း မာန္တက္ တာမ်ိဳး ရွိေသး တယ္။

စစခ်င္း ပြားမ်ား ကာစ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း မာန္ ရွိတယ္။ – “ငါက ခုမွ အားထုတ္ ကာစ ရွိေသးတာပဲ၊ သူ႕ေလာက္ မွ အမွတ္ဂရု ရွိ မေနႏိုင္ ပဲကို၊ အဲ့ေတာ့ ဘာအေရးလဲ။ ငါ မွ မမွတ္ႏိုင္ ေသးတာ ဒါ ဘာဆန္း လဲ” စသျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ေအာက္နိမ့္ခ် ျပီး လည္း မာန္မာန ရွိပါတယ္။

စင္စစ္ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ပါေစ – မိမိ ကိုယ္ကို တစ္ပါးသူနဲ႔ မႏိႈင္းယွဥ္ ေတာ့ ဘူး ဆိုရင္ – အဲ့ဒီ အခ်ိန္ – မိမိ သႏၱာန္မွာ – မာန ကင္းဆိတ္ သြားတယ္။ မိမိ အျဖစ္ ကို မိမိ ဘာသာ အရွင္းသား သိျမင္ တယ္။ ဒီေလာက မွာ – ဒီလူ႕ အဖြဲ႕ အစည္းၾကား၊ လူအမ်ား ၾကားမွာ – မိမိ ဟာ အသြင္သ႑ာန္ တူေနတဲ့ Alien တစ္ေကာင္ သာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဘယ္သူ နဲ႔ မွ မတု၊ မယွဥ္ ေတာ့ တဲ့ အခါ – ေထာင္လႊားတဲ့ သႏၱာန္ ကင္းျငိမ္းသြားတယ္။ စိတ္မာန္ – မေထာင္လႊားေတာ့ တဲ့ အခါ – မိမိ အျဖစ္ တစ္ခုတည္း အတြင္း ေအးျငိမ္း ျပီးသား ရွိ တယ္။ ဒီ အခ်ိန္မွာ – မိမိ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အျဖစ္ဟာ – အထက္လည္း မဟုတ္ ဘူး။ ေအာက္လည္း မဟုတ္ ဘူး။ အျခားသူနဲ႔လည္း မတူဘူး။ — အထီး တည္း အျဖစ္ – ေက်လည္ျပီးသား ရယ္။ မိမိ ေလာက မွာ မိမိ တစ္ကိုယ္ တည္း ျငိမ္ဝပ္ ျပည့္စံု ေနတယ္။

စင္စစ္ ဆိုလိုရင္းက – မာန္မာန ကင္းေနသူ ဟာ မိမိတစ္ကိုယ္တည္း ထြန္းလင္းေန သူ ျဖစ္ပါတယ္။
……………..
Ref: ပုရာေဘဒသုတ္၊
……………..
May 23rd 2012 at 8:30 AM
……………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyah.blogspot.com/
http://zayya.blog.com/

………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: