သခ်ၤာဘုရင္မ

ဒီရက္ပိုင္း အတြင္း ငယ္ခ်စ္ သခ်ၤာ ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ငယ္စဥ္က အားျပဳခဲ့၊ ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ မ်ား ျပန္ေမႊ ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ အနီးဆံုး မွာ – အျခား Text မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သခ်ၤာေဖာင့္အားျဖင့္ ဤအြန္လိုင္း မ်က္ႏွာစာမ်ားသို႔ မတင္ တတ္ ေသာေၾကာင့္၊ အၾကမ္း ဖ်ဥ္း သမိုင္းေၾကာင္း တို႔ကိုသာ စဥ္းစား ပါသည္။ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္း အကၡရာမ်ား ကို အေတာ္အတန္ မသိလ်ွင္ ပင္ စိတ္ဝင္ တစား ရွဳၾကည့္ႏိုင္သည့္ စာမ်ားမွာ – က်ေနာ္ တို႔ ကို သခ်ၤာ ပညာ ျမတ္ႏိုး စိတ္ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပး ခဲ့သည့္ W.W.Sayer၊ E.T.Bell၊ J.R.Newmann၊ G.H.Hardy၊ ဆရာေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ဆရာ လြဏ္းေမာင္ တို႔ စာမ်ား ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ က ဆရာ လြဏ္းေမာင္ သည္- ဂ်ီဩေမႀတီ၊ အကၡရာသခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ နကၡတၱ ဟူ၍ ေရွးေခတ္ ခြဲျခား ခဲ့သည့္ သခ်ၤာလက္ခြဲ ေလးခု ကို အမ်ား စိတ္ဝင္စားလြယ္ေအာင္ တစ္ခုခ်င္းကို တစ္အုပ္ခ်င္း ေရးသားရန္ ႀကိဳးပမ္း လိုခဲ့သည္ ဆိုပါသည္။ “လူျဖစ္တာ ယူကလစ္ပညာ ေလ့လာဖို႔” – ဂ်ီဩေမႀတီ၊ “သခ်ၤာဘုရင္မ” – အကၡရာသခ်ာၤ (ဂဏန္းသခ်ၤာ) တို႔တြင္သာ ထြက္ရွိ ခဲ့ၿပီး၊ “သခ်ၤာပညာရွင္တုိ႔၏ ေကာင္းကင္ဘံု ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီေလာ” ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခား သခ်ၤာ ပေဟဠိမ်ားကို မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စသျဖင့္ တင္ျပ ထားခဲ့သည္မွ အပ၊ အားမလို အားမရ ရွိခဲ့ သည္။ ရည္မွန္း ထားသည့္ အတိုင္း ႀကိဳးပမ္းဆဲ – ကြယ္လြန္ သြား ခဲ့ရ သည္ ျဖစ္၍ – ဂီတႏွင့္ နကၡတၱ ကို မေအာင္ျမင္ ခဲ့ – ဟု သိထားရပါသည္။

ယခု စာမွာ – ၎၏ “သခ်ၤာဘုရင္မ” မွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး၊ မိတ္ဆက္တြင္ ဦးျမင့္ဟန္၊ ပညာေရး သုေတသန ဗ်ဴ႐ို က ဆရာ လြဏ္းေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

သခ်ၤာဘုရင္မ စာအုပ္ ျပဳစုသူ ဦးလြဏ္းေမာင္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ အတြင္း က်က် သိပါသည္။ သူသည္ သခ်ၤာ ျမတ္ႏိုးသူ တစ္ေယာက္ – “ဘယ္မ်ွ ျမတ္ႏိုးပါသလဲ” ဟု ေမးလာပါအံ့ ။ အတိတ္၏ အရိပ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပၿပီး အေျဖေပးရပါမည္။

တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ အျမင့္ ၆ ေပ ခန္႔ မီးခံေသတၱႀကီးတစ္လံုး ဝယ္လာသည္။ “ခင္ဗ်ားမွာ စိန္ေရႊ ရတနာေတြ မရွိဘဲ ဘာလုပ္ဖို႔လဲဗ်” ဟု ကၽြန္ေတာ္ က ေနာက္လိုက္ သည္။ “စိန္ေရႊ ရတနာထက္ အဖိုးတန္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ထည့္ဖို႔ ဝယ္တာဗ်” ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ မီးခံ ေသတၱာႀကီး ေနရာခ်ၿပီးသည့္ အခါ သခ်ၤာစာအုပ္ေတြကို တစ္ကန္႔စီ ထည့္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေတာ့မွ သူသည္ စိန္ေရႊ ရတနာေတြထက္ သခ်ၤာကို ပိုၿပီး ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူ တစ္ေယာက္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာ ေအာက္ပါ စာသည္ – ဂဏန္း သခ်ၤာ အေၾကာင္း – ဆိုသည္ထက္ – ဂဏန္းသခ်ၤာ သမိုင္းႏွင့္ ယင္း အေပၚ သေဘာထား ၏ မိတ္ဆက္ မ်ွသာ ျဖစ္ သည္။ အျခား ပံုမ်ားႏွင့္ လိုလားသူ အခ်ိဳ႕ အတြက္ လက္လွမ္းမီ သမ်ွ Ebook မ်ားကို မူ သီးသန္႔ ပူးတြဲ ထည့္သြင္းသည္။

ေဇယ်
……………………………

သခ်ၤာဘုရင္မ

(၁)
သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ႀကီး ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ သမိုင္းတင္ေခတ္ဦး ေလာက္မွ စ၍ လူသည္ ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်ိဳးေထာင္တတ္လာသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ကို စနစ္တက် စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ ခဲ့ၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အနက္ အိႏၵိယ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဂရိ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ရပ္ သည္ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ႏွစ္ရပ္သည္ အျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ထက္ ေရွ႕ သို႔ ေျခ တစ္လွမ္း ေရာက္ေနရျခင္းမွာ ယင္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဒႆန၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံအသိမ်ားကို ထည့္သြင္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ပါသည္။

၆၀၀ ဘီစီ မတိုင္ခင္ကပင္ အိႏၵိယ ရွိ ဟိႏၵဴ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၌ သခ်ၤာကို တရင္းတႏွီး လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ မွ သခ်ၤာ ပညာ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရ “ခရမ္းမား” Dr. Kramer က “သခၤ်ာ၏ ပင္မေရစီး” (Main Stream of Mathematics) အမည္ ရွိ က်မ္း၌ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ထိုက်မ္းတြင္ အေရွ႕ကမၻာ၊ အေနာက္ကမၻာ ရွိ ေရွးဦး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔ သခ်ၤာအေပၚ အေလးထားခဲ့ၾကပံုမ်ားကို စံုလင္ေအာင္ ပံုျပင္ ဇာတ္နိပါတ္ က အစ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

“ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အေလးထားတတ္ၾကသည့္ က်မ္းဂန္ တစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ “လာလိတဝိစတိရ” ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္ မွာ –

“ဗုဒၶ အေလာင္း အလ်ာ သည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳခ်ိန္ ေရာက္ေသာ အခါ ရည္ရြယ္ထားေသာ သတို႔သမီးေလာင္း ‘ဂိုပ’ (Gopa) ၏ ခမည္းေတာ္က မိမိ၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ စံုဖက္ လိုသူ ေပါင္း ငါးရာ ရွိေန၍ အားလံုး အတြက္ အရည္အခ်င္း စစ္ စာေမးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ေျဖဆို ရမည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားမွာ – စာေပ အေရးအသား၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ၊ ေတးဂီတႏွင့္ ေလးအတတ္ ဟူ၍ ေလး ဘာသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေလးဘာသာ စလံုး ၌ အျခား ၿပိဳင္ဘက္ အားလံုး အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ သည္ ထိုေခတ္ က အလြန္ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး “အာဇုန” ႏွင့္ ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္။ အာဇုန က ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ အား သိပၸံႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတ တစ္ခု ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ရန္ ေတာင္းဆို သည္။

“ထိုအခါ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာက တစ္မိုင္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ ေရွးေခတ္ ဟိႏၵဴ အကြာအေဝး အတိုင္းအတာ ေရာက္ေအာင္ အေျခခံ အဏုျမဴ တို႔ကို တြက္ခ်က္ ဆက္စပ္ ျပသည္။ အေျခခံ အဏုျမဴ ခုႏွစ္လံုးသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပးသည္။ ဤ အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴငယ္ ခုႏွစ္လံုးသည္ အတန္ အသင့္ ေသး ငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပးျပန္သည္။ ဤ အတန္ သင့္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴမႈန္ ခုႏွစ္လံုး သည္ ေလတြင္ လြင့္ေမ်ာတတ္ေသာ ျမွဴမႈန္ တစ္လံုးကို ဖြဲ႔စည္း ေပး ၏။ ဤနည္း အတိုင္း တစ္မိုင္ အလ်ား ျပည့္ သည့္ တိုင္ေအာင္ ေျဖဆိုျပ ခဲ့သည္။

“စာရင္းပါ ခုႏွစ္ (၇) အားလံုး၏ ေျမွာက္လဒ္ ဂဏန္းလံုးေရ (၅၀) ပါရွိေသာ ဧရာမ ကိန္းဂဏန္းႀကီး တစ္လံုးကို ေပးရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ အေလာင္း အလ်ာ ၏ အေျခခံ အဏုျမဴသည္ ေခတ္သံုး အဏုျမဴ ထက္ ပမာဏ လြန္စြာ ႀကီးေသးသည္ ဟု ေစာဒက တက္လိုက တက္ႏိုင္ ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ၆၀၀ ဘီစီက ဟိႏၵဴတို႔၏ သိပၸံပညာသည္ ႀကီးမားေသာ ကိန္းဂဏန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစိမ္းေၾကာင္း၊ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္သည့္ အေၾကာင္း ကိုသာ လ်ွင္ ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္” ဟု ခရမ္းမားက ဆိုသည္။

(၂)
၆၀၀ ရာစု ဘီစီ ကာလတြင္ ဂရိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၌ ဒႆန၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတို႔ အထူးတလွယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ “ဂဏန္း သခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ ဂ်ီဩေမႀတီ ႏွင့္ နကၡတၱ ပညာ ေလမ်ိဳးစပ္ ကြာဒရီဗီယမ္” ကို “သခ်ၤာ” ဟု ပိုက္သာဂိုရ က သတ္မွတ္သည္။ ယင္းသခ်ၤာကို “ဘဝ လမ္းညႊန္ ဒႆန” အျဖစ္ ၎က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပိုက္သာဂိုရက –

“ကိန္းသီအိုရီ (ဂဏန္းသခ်ၤာ) ကို ေလ့လာျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးလြန္းသည္ ဆိုျခင္းမွာ မွန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤ လမ္းစဥ္ သည္ ဘဝသံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဘဝတစ္ဖန္ ျပန္မျဖစ္ေရး လမ္းစဥ္ ျဖစ္၏” ဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ဆိုခဲ့၏။

ဤေနရာတြင္ “သီအိုရီ” ဟူေသာ ေဝါဟာရအေၾကာင္း၊ ယင္းေဝါဟာရ အေရးပါလာပံုအေၾကာင္းကို အနည္း အက်ဥ္း ေလ့လာၾကည့္ သင့္သည္။ “သီအိုရီ” Theory သည္ မူလက “ေအာ့ဖစ္” Orphist ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဝင္မ်ား၏ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဂရိေဗဒ ပညာရွင္ “ကြန္းဖို႔”က – သီအိုရီ ဟူသည္ မွာ -အသက္တမ်ွ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွာေဖြ အားထုတ္မႈ ဟု ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပ၏။ တစ္နည္း – “အရာခပ္သိမ္း အေပၚ ၾကည့္ရွဳ ရွာေဖြ အားထုတ္ေန သူကို ထာဝရ ဘုရားသခင္ အေပၚခံစားျခင္း ႏွင့္ တစ္သေဘာ တည္း ထားသည္။ ၎ ေသဆံုး ေပ်ာက္ ကြယ္ ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ဘဝ သစ္ တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ျခင္း ၌ ဘုရား သခင္ တစ္ဖန္ ရွင္သန္ျပန္သည္” ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိုက္သာဂိုရ အဖို႔ – “အသက္တစ္မ်ွ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရွာၾကံအားထုတ္မႈ” Theory ဟူသည္ ပိုင္းျခားသိတတ္ေသာ တိဟိတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည္ဟု ယူဆသည္။ သခ်ၤာဆိုင္ရာ သိျမင္မႈ အတြင္း၌ ယင္းအဓိပၸာယ္သည္ ေကာင္းစြာ ေပၚထြက္လာ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒမွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာ “သီအိုရီ” သည္ တစ္စ တစ္စ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အဓိပၸာယ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ရာ တြင္ ပိုက္သာဂိုရ၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈ ေအာက္၌ ေရာက္ေနၾကသူ အမ်ား အတြက္ အေျခခံ မူ တစ္ခုကို ဘဝင္ တက် စြဲစြဲျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ မိေစသည္။

ဤေဝါဟာရ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ေက်ာင္းသင္ခန္စာ မ်ား၌ စိတ္မပါ့တပါ အနည္းငယ္မ်ွ သင္ၾကားဖူးသူ မ်ား အဖို႔ ထူးဆန္းလွခ်ည့္၊ အဓိပၸာယ္ မရွိ ဟု ျမင္ေကာင္း ျမင္ေနႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ သခ်ၤာခ်စ္သူမ်ား အတြင္း သခ်ၤာက ေပးသည့္အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သူမ်ား အတြက္ ဤေဝါဟာရ သည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ အတိရွိ၏။

လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ ဝါဒီ ဒႆန ပညာရွင္မ်ာသည္ ႐ုပ္၏ ေက်းကၽြန္ သဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကၿပီး သခ်ၤာပညာရွင္ တစ္ဦး အတြက္မွာမူ ဂီတ ပညာရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ ပမာတူသည္။ စီစဥ္တက် လွပစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ စိတ္ကူး ေလာက၏ လြတ္လပ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ လ်က္ ရွိသည္။

ပိုက္သာဂိုရသည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး သခ်ၤာေက်ာင္းႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီး “သီအိုရီ ပညာရွင္မ်ား” – “သီအိုရီယန္” မ်ား ကို ေမြး ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေမြးထုတ္ နည္းကို အဦးဆံုး ႀကံစည္ခဲ့သည္ ဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ဂိုဏ္းဝင္ အေပါင္း တို႔ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ရမည့္ သေဘာကိုလည္း – ဥပမာငယ္ တစ္ခုေပး၍ သြန္သင္ ျပသ ခဲ့ေသးသည္။

“ဂရိတြင္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ ရွိသည္။ ဤပြဲေတာ္ က်င္းပခ်ိန္တြင္ – ပြဲေတာ္သို႔ လူအမ်ား လာေရာက္ သည္ ျဖစ္၍ – ေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကား မႈ စီးပြားရွာရန္ အလို႔ငွာ ေရာက္လာသူမ်ား ရွိသည္။ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ သူမ်ား ရွိသည္။ စီးပြားေရး အလို႔ငွာ လည္း မဟုတ္၊ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ လည္း မဟုတ္ – ပြဲၾကည့္ရန္ အလို႔ငွာ သက္သက္ လာ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပိုက္သာဂိုရက ၎ အသင္းသား မ်ား ၏ သေဘာထားမွာ ထိုကဲ့သို႔ ပင္ – ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကည့္ရွဳ႐ံု သက္သက္၊ ေလ့လာ႐ံုသက္သက္၊ အကဲခတ္႐ံု သက္သက္ လာေရာက္ ၾကည့္ရွဳသူ မ်ား ကဲ့သို႔ ေနထိုင္သြားရမည္ ဟု သြန္သင္၏။ အက်ိဳး အျမတ္ တစ္စံုတစ္ရာ ကုိမ်ွ ေမ်ွာ္ကိုးမႈ မရွိေစဘဲ ဤေလာကသို႔ ေလ့လာၾကည့္ရွဳ ႐ံုသက္သက္ သာ ဘဝကို အသံုးခ်သြား ၾကရန္ ျဖစ္ သည္။”

“ဥေရာပ ဒႆန ႏွင့္ သခ်ၤာပညာကို ထူေထာင္ေပးရာတြင္ ပိုက္သာဂိုရသည္ သခ်ၤာဒႆန အေမြမ်ားစြာႏွင့္ ကံစြပ္မိေသာ မွန္းဆခ်က္ မ်ားလည္း ေပး ခဲ့သည္။ ကံစြပ္ မိေသာ ဟု သံုးရျခင္းမွာ – ယင္းသို႔သာ မဟုတ္ပါက အရာတို႔၏ အတြင္းက်ဆံုး အပိုင္း သို႔ ေဖာက္ ထြင္း ျမင္ႏိုင္ ၍ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ႏိုင္သေလာ၊ မဟိဒၶိ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦး၏ ဉာဏ္အလင္းပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသေလာ” ဟု အဂၤလိပ္ သခ်ၤာပညာရွင္ ဝိႈက္ဟက္ (A.N.Whitehead) က အံ့ဩဘနန္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

(၃)

ပိုက္သာဂိုရ ၏ “သခ်ၤာ” ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးခဲ့သူ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မွာ ပေလတို (Plato) ျဖစ္သည္။ “သခ်ၤာ ကို နားလည္ သိျမင္ေအာင္ စိုက္လိုက္ မတ္တပ္ အားထုတ္ ျခင္းသည္ ဘဝအတြက္ (ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ) ျဖစ္၏” ဟု ပေလတို ကလည္း ေဟာေျပာပို႔ခ် ၏။ “ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ” ဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပေလတို၏ ေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ နားေထာင္သူ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ ဖူးသည္ ဟု အရစၥတိုတယ္လ္က ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ ေျပာျပတတ္သည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူတိုင္းက ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္မွာ ကံၾကမၼာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ (ဝါ) ဓနဥစၥာ ရတနာ ႂကြယ္ဝျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ (ဝါ) က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ (ဝါ) ခြန္အားႀကီးမားျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ေဆာင္တစ္ရပ္ စသျဖင့္ အက်ိဳး ရွိေစမည့္ တစ္စံုတစ္ခုကို ပေလတို က ေဟာေျပာ လိမ့္မည္ ဟူေသာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တကယ္ လက္ေတြ႔ ေဟာေျပာေသာ အေၾကာင္း အရာ မွာ သခ်ၤာ၊ ဂီတ၊ ဂ်ီဩေမႀတီ ႏွင့္ နကၡတ္ ပညာတို႔ သာ ျဖစ္ေန၍ ပရိသတ္ က အလြန္အံ့အား သင့္သြား ခဲ့ရ သည္ ဆို၏။ ထိုအရာတို႔ကုိ ျပဳလုပ္လ်ွင္ အမွန္ပင္ ဘဝအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ကုိ ရရွိမည္ဟု ပေလတိုက နိဂံုး ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ ဆို၏။

ထိုသို႔ ေဟာေျပာျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူ တစ္ခ်ိဳ႕က ပေလတိုအား ေလွာင္ေျပာင္၍ တစ္ခ်ိဳ႕က အျပစ္တင္သြားၾကသည္ ဆိုသည္။ လူအမ်ားစုက မယံုၾကည္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ သည့္တိုင္ေအာင္ ပိုက္သာဂိုရ ၏ ကြာဒရီဗီယမ္ သည္ ဆက္လက္ စိတ္ဝင္စားသူ မ်ားထံ၌ ရွင္သန္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

(၄)

“သီအိုရီကို ရွာႀကံႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူ ေနထိုင္သြားၾကပါ” ဟူေသာ ပိုက္သာဂိုရ၏ တိုက္တြန္း သြန္သင္ခ်က္သည္ သူ၏ ဂိုဏ္းဝင္မ်ား သာမက၊ ဂိုဏ္းဝင္မဟုတ္ေသာ အျခား ဂရိမ်ား အေပၚမွာပါ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းလႊမ္းမိုးမႈ အစြဲအလမ္းေၾကာင့္ ဂရိတို႔ သည္ သခ်ၤာ အသိပညာကို ရွာေဖြ ၾကေသာ္လည္း ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရး အတြက္ လည္းေကာင္း အသံုး မျပဳခဲ့ၾကေခ်။ အသိပညာသည္ အသိပညာ အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ရည္စူး ၾက သည္။ အသိပညာသည္ လူ႔ အက်ိဳးျပဳ အတြက္ ပင္ ျဖစ္မလာခဲ့။ ယင္း အသိပညာကို လက္ေတြ႔တြင္ အသံုးခ်မိပါက အလြန္နိမ့္က်ေသာ အဆင့္ သို႔ ေလ်ာ့ခ် သြားၿပီ ဟု ယံုႀကည္ ၾကသည္။

ယူကလစ္ (Euclid) လက္ထက္တြင္ တပည့္တစ္ဦးက “ဂ်ီဩေမႀတီ ပညာျဖင့္ လက္ေတြ႔ အဘယ္အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ခံစားရ ပါမည္ နည္း” ဟု ညည္း တြား ဆိုသည္ ကို ၾကား၍ ယူကလစ္က အေစခံ တစ္ဦးကုိ “ေဟ့ ဟိုသူငယ္ကို ပိုက္ဆံ တစ္ျပား ေပးလိုက္စမ္းပါ။ ငါ့ဆီ လာၿပီး ပညာသင္ရတဲ့ အက်ိဳး ေက်းဇူးကို သူ လက္ငင္း ခံစား ရပါေစ” ဟု ေထ့ေငါ့ဖူးသည္။ ယင္း ျဖစ္ရပ္သည္ ယင္းေခတ္ အခ်ိန္က သခ်ၤာ အသိသညာ အေပၚ မည္မ်ွ ခံယူထားၾကေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ ရွိ၏။

“သီအိုရီယမ္ တစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္ လက္ေတြ႔ဘဝ၏ အထက္ကသာ ေနရသည္” ဟု ပိုက္သာဂိုရ ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဂရိတို႔က အစဥ္ တစိုက္ လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။ ပိုက္သာဂိုရ (Pythagoras)၊ ပေလတို (Plato)၊ ယူဒိုဇတ္ (Eudoxus)၊ ယူကလစ္ (Euclid) ႏွင့္ အာခိမိဒိ (Archimedes) အစရွိေသာ ပညာရွင္ အဆက္ဆက္ သည္ ဤလမ္းစဥ္ အတိုင္း က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အာခိမိဒိ လက္ထက္တြင္ အနည္းငယ္ ပ်က္ယြင္းစ ျပဳလာၿပီ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အာခိမိဒိသည္ ထိုအယူအဆကို လက္ခံထား သူ ျဖစ္ေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥတို႔၌ လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ အသံုးခ်မိသည္မ်ား ရွိ၏။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္မိသည့္ အတြက္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ရွက္လြန္းလွ၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္း မထားခဲ့ ဟု အဆို ရွိ၏။

(၅)

ပေလတို ၏ တပည့္ျဖစ္သူ အရစၥတိုတယ္ ၏ ဒႆန မ်ားက ပိုက္သဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ ဒသနမ်ားကို အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ နီးပါးမ်ွ လႊမ္းမိုး ဖံုးကြယ္ သြားခဲ့ျပန္သည္။ ဆက္ခံသူ ႀကိဳးႀကား ရွိေသာ္လည္း ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို ၏ ဒႆန အမ်ားစုမွာ အႏွစ္-ႏွစ္ေထာင္ နီးပါး မ်ွ ငုပ္လ်ွိဳး ေနခဲ့ ရေပသည္။ ထိုသို႔ ဖံုးကြယ္ ေနခဲ့ၾကေသာ ဒႆနမ်ား ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ ကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္ တစ္တိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ ေခတ္တစ္ေခတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရေလာက္ေအာင္ လည္း ဩဇာ ႀကီးမား၏။ ကမၻာ့ သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ထိုေခတ္ကို ရီေနဆန္းေခတ္ ဟု ကမၺည္း ထိုးခဲ့ၾကသည္။ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေရး ေခတ္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း အေရးေတာ္ပံု ေခတ္ ဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အီတလီ၌ လူသားဝါဒီ (Humanist) မ်ား ေပၚထြန္းသည္။ ေလာကတြင္ လူသည္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ျဖစ္၍ ေလာက အေၾကာင္း ကို သိခ်င္လ်ွင္ လူ ကို ေလ့လာ ရေပမည္။ လူ႔ႏွလံုးသား ၌ ခံစားရေသာ ေဝဒနာကိုလည္း နားလည္ရေပမည္။ လူ၏ စိတ္ကူးဉာဏ္ ကြန္႔ျမဴး သေလာက္ လူ႔ေလာကသည္ သာယာဝေျပာ လာေပလိမ့္မည္။ စိတ္ကူးေကာင္း ရဖို႔ ဆိုလ်ွင္ ေရွးေဟာင္း ဂရိ ေတြးေခၚရွင္ ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ အေတြးအေခၚတို႔ကို ျမတ္ႏိုး တတ္ရေပဦးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတိုတို႔ အမွဴး ျပဳေသာ ဒႆန ပညာရွင္မ်ား၏ ဒႆန အျမင္ေပါင္း မ်ားစြာကို ျပန္လည္ ေလ့လာၾကမည္။ ဤသို႔ အျမင္ရွိသူမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကသည္။

အီတလီ လူသားပဓာန ဝါဒီမ်ားသည္ အေတြးအေခၚ မွန္လ်ွင္ အလြန္ တန္ဖိုး ထားၾကသည္ ျဖစ္၍ ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ သခ်ၤာအေမြ အႏွစ္မ်ားကို မက္မက္ ေမာေမာ ျပန္လည္ လက္ခံလာၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ အႏွစ္ ႏွစ္ေထာင္ နီးပါး ဩဇာ ေညာင္းခဲ့ေသာ အရစၥတိုတယ္၏ အယူအဆ မ်ားကို စိစစ္ ဖယ္ရွားပစ္ပယ္ လာၾကသည္။ ထိုသို႔ အရစၥတိုတယ္ ၏ ဩဇာကို ဖယ္ရွား လာျခင္း ႏွင့္ ပိုက္သာဂိုရ၊ ပေလတိုတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ လာၾကျခင္း တို႔၏ အက်ိဳး ရလာဒ္ သည္ ၁၆ ရာစု ႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္း သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းမႈ မ်ားကို တြန္းအားေပးေသာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရား တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ရီေနးဆန္း ေခတ္ (Renaissance ) အီတလီ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ ဆိုင္ရာတို႔၌ လက္ေတြ႔ပိုင္းကို ၾကည့္ၾကည့္၊ သေဘာတရား ပိုင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ ဤအခ်က္မွာ ေပၚလြင္လ်က္ ရွိ၏။

အရာဝတၳဳ မ်ား ေနာက္ကြယ္ရွိ သေဘာတရား ပိုင္းကုိ နားလည္ ဆုပ္ကိုင္ မိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဤသည့္ အက်ိဳးအားနိသင္က သူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သစ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုအက်ိဳး အာနိသင္သည္ လူသား အား ဘုရား သခင္ ႏွင့္ ပိုတူလာေအာင္ ဖန္တီးေပးသည္ ဟု ယူဆၾကသည္။ ပိုက္သာဂိုရ ဂိုဏ္းသားတို႔က ထိုကဲ့သို႔ သူမ်ိဳးကို အလြန္ ႀကီးျမတ္ေသာ သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး အျဖစ္ ရွဳျမင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ လူသည္ အတိုင္း အတာ တစ္ခုအတြင္း ေလ့က်င့္ႏိုင္စြမ္း ရွိ လ်ွင္ လည္းေကာင္း၊ သူ၏ သခ်ၤာကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တိုးပြားေစႏိုင္လ်ွင္ လည္းေကာင္း ထိုသူသည္ ကိုးကြယ္ရာ အဆင့္တစ္ခုခုသို႔ နီးကပ္ေရာက္ လာခဲ့သည္ ဟု ဆို၏။ ပိုက္သာဂိုရ ၏ ဤအျမင္သည္ အီတလီ လူသား ဝါဒီတို႔ ၾကားတြင္ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ပိုက္သာဂိုရ ၏ ဂီတမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဟာမိုနီ သီအိုရီကို ရီေနးဆန္းေခတ္၌ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ႀကီးထြား စ ျပဳေနေသာ ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာ အတြက္ ေအးျမၾကည္သာေသာ အသိဉာဏ္ ပညာပိုင္း အ႐ုဏ္ဦး သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၇ ရာစုသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ သိပၸံပညာ၌ ခြန္အား လက္နက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလာျခင္းမွာ ဤသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန ပါ၏။ သိပၸံပညာ တစ္စခန္း ထမႈသည္ ရီေနးဆန္းေခတ္ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒ အေပၚ တုိက္႐ိုက္ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း အေျခခံေလသည္။

အႏုပညာႏွင့္ သိပၸံပညာ တို႔၏ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ႏွစ္ခု အၾကားတြင္ ဆန္႔က်င္မႈ ဟူသည္ မရွိေပ။ ထိုလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ အတြင္း၌ ကိန္းဂဏန္း မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္း၍ သစၥာတရား ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ရွာေဖြေလ့လာမႈ၌ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ကိန္းတို႔ ၏ အဆင္အျပင္မ်ာကို ပိုင္းျခားေလ့လာ ရသည္။ ဤအျမင္သစ္ျဖင့္ ေလာကကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာ ျပႆနာသည္ ထိုေခတ္ ေက်ာင္းေတာ္ မ်ားတြင္ ေနရာ ရရွိေနေသာ အရစၥတိုတယ္ ၏ ဝါဒႏွင့္ အရင္းခံမွ စ၍ ျခားနားေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သခ်ၤာကို အေလးမထားဘဲ ပစ္ပယ္ေသာ အရစၥတိုတယ္၏ ဝါဒ အစား ေလ့လာနည္း အသစ္ကို ကိုင္စြဲၾက ရျခင္း ျဖစ္ သည္။ ျပႆနာ သစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား အေပၚ အမွီ သဟဲ မျပဳေပ။ တရားေသ မဟုတ္သည့္ ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ၿပီး ကိန္းမ်ား၏ သိပၸံပညာ အေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳေန၏။ ဤျပႆနာ မ်ိဳးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ လာခဲ့ရသည္မွာ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ နယ္ပယ္ အားလံုးေလာက္မွာ လိုလိုပင္ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေနရ သည့္ အႏၱရာယ္ ကို အျမဲလိုလို အမွတ္ရေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေရးသည္ မလႊဲမေရွာင္ သာ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ သည္။

ဤတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို လြန္ကဲေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါရွိခဲ့သည္။ အျခားမဟုတ္။ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ ဂမၻီရ ဆန္ဆန္ သခ်ၤာ စိတ္ကူးယဥ္မႈ မ်ား ကိစၥ ျဖစ္ သည္။ ကိန္းမ်ား အေပၚ၌ အင္းအိုင္ခလွဲ႕ မ်ားက မွီခိုေနသည္ ဆိုေသာ အယူသည္းမႈ၊ အစြဲအလမ္းမ်ား တစ္နည္း ကိန္းမ်ားကို အင္းအိုင္သေကၤတ အျဖစ္ မွတ္ယူေနမႈ မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအယူသည္းမႈမ်ားက အခ်ိဳးတူ သီအိုရီ ကို ေနာက္ပိုင္း ရာစုမ်ား၌ ဂုဏ္သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းေစခဲ့သည္။ ဤစိတ္ကူးယဥ္မႈ မ်ားသည္ နိယာမမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ အထိ ယင္းအယူသည္းမႈမ်ားက ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ရီေနဆန္းေခတ္ ကို ဖန္တီးခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္း အလွည့္အေျပာင္း ကိစၥသည္ မေဝးေသာ အနာဂတ္ အတြက္ ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ပိုက္သာဂိုရ ႏွင့္ ပေလတို တို႔၏ ေကာင္းေမြမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေနခ်ိန္၌ က်မ္းစာမ်ားကို ပံုနွိပ္ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူပံု ဆန္းသစ္ျခင္း တုိ႔သည္ ၁၇ ရာစု အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဒႆန စနစ္ကို လမ္းခင္းေပးလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ သိပၸံေတာ္လွန္ေရးႀကီး ကိုလည္း စတင္ ေပၚေပါက္ေစ ခဲ့သည္။ ခိုင္ျမဲေနေသာ အရစၥတိုတယ္ ၏ ႐ူပေဗဒႏွင့္ ယုတၱိေဗဒ တို႔ကုိ တစ္စတစ္စ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ပိုက္သဂိုရ ဝါဒ ကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို အေျခခံ ျပန္ယူျခင္း တို႔သည္ အမွန္တရားကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေယဘုယ် အက်ဆံုး ႏွင့္ စြမ္းအင္ အႀကီးဆံုး အဆိုၾကမ္း တစ္ခုကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိေစခဲ့သည္။

အီတလီ လူသား ဝါဒီတို႔ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒႏွင့္ ထိေတြ႔မိေသာေၾကာင့္ ပိုလန္ အမ်ိဳးသား နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ ေကာ္ပါးနီးကပ္ (၁၄၇၃ – ၁၅၄၃ ) သည္ ေနစၾကဝဠာ စနစ္မွန္ ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၇ ရာစု အစပိုင္းသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ပိုက္သာဂိုရ ဝါဒကို အရူးအမူး လက္ခံသူ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသား နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ “ကက္ပလာ” က ၿဂိဳလ္သြားလမ္းမွန္ သေဘာကို ရွာေဖြနိုင္ခဲ့ျပန္သည္။

(၆)

၁၇ ရာစုတြင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အမ်ားအျပား ေပၚထြန္းလာသည့္ အေလ်ာက္ သခ်ၤာကိုင္းကြဲတိုင္း၌ တိုးတက္မႈ အသီးသီး ရရွိလာခဲ့သည္။ သခ်ၤာကိုင္းကြဲ မ်ားစြာ ရွိသည့္ အနက္ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာ (Pure Mathematics) သည္ အျခား အသိပညာမ်ားမွ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရွိေနေသာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ဂဏန္း သခ်ၤာ သည္ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာတြင္မွ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျပန္သည္။ အ႐ိုးဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္း ဂဏန္းသခ်ၤာကို လြယ္ကူသည္ဟု မွတ္ယူထား တတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အေျခခံ အဆင့္ ၌ ဂဏန္းသခ်ၤာ သည္ လြယ္ကူေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း အေျခခံ အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္သည့္ အပိုင္းတို႔၌ကား အလြန္ ခက္ခဲ လာသည္။

အေျခခံ အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဂဏန္းသခ်ၤာ နယ္ပယ္ကို “ကိန္း သီအိုရီ” Theory of Number ဟု ေခၚၾကသည္။ ကိန္းသီအိုရီ ၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသ မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားသည္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရန္ပင္ ခက္ခဲ၏။ ကိန္းသီအိုရီ သည္ နက္နဲေသာ အေတြးသမား မ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ အစဥ္ ေတာင္းခံ လ်က္ ရွိသည္။ ကိန္းဂဏန္း တို႔၏ အဓိပၸာယ္ကို ကေလးတစ္ေယာက္ နားလည္ေအာင္ ပင္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔၏ နက္နဲေသာ သ႐ုပ္တို႔ကုိ ကိန္းသီအိုရီ ဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားက ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဟန္႔တား အာခံခဲ့ၾကသည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။

ကိန္းသီအိုရီသည္ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသခ်ၤာပညာရွင္မ်ားကိုပင္ အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕အရာ မ်ားေလာက္ကို သာလ်ွင္ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ား ေတြးေခၚႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိန္းသီအိုရီ ၏ ဂုဏ္အဂၤါ မ်ားကို အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ အျပဳအမႈ အက်င့္ စ႐ိုက္ မ်ားကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း ရာတြင္ လည္းေကာင္း ပံုေသနည္း မ်ား၏ အက်ံဳးဝင္မႈကို သိျမင္ရန္ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိန္ေခၚခံ ၊ အဖိႏွိပ္ ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

သခ်ၤာ နယ္ပယ္ ေပါင္း မ်ားစြာ၌ ထူးခၽြန္ေသာ “ေဂါက္” Gauss သည္ ကိန္းသီအိုရီ ၏ ထူးျခားအံ့ဩဖြယ္မ်ားကို ထိုးထြင္း သိျမင္ခဲ့သည္။ ၁၈၄၁ ခုႏွစ္ တြင္ ျပဳစုေရးသား ခဲ့ေသာ သူ၏ က်မ္းသည္ – အဆင့္ျမင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာနယ္တြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ က်မ္းျဖစ္ ၏။ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ထိုက်မ္းထဲမွ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕၌ သူ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ထူးျခားမႈ မ်ား ပါရွိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ထပ္တူညီ အသိသညာ သေဘာတရား (Notation of Congruence) ျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသခ်ၤာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၄၉ ခုႏွစ္တြင္ “ေဂါက္” က တပည့္ျဖစ္သူ “အိုင္စင္စတိန္း” ၏ က်မ္းအမွာ၌ မိမိအျမင္ ကို ေရးျပ ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းက်မ္းကို ဂ်ာမန္ ဘာသာ မွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ အိုင္းရစ္သခ်ၤာပညာရွင္ အိတ္-ေဂ်-စမစ္ (H.J.Smith) (၁၈၂၆ – ၁၈၈၃) က ဘာသာ ျပန္ဆိုထားသည္။

“အဆင့္ျမင့္ ဂဏန္းသခ်ၤာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မကုန္မခန္းႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုႀကီး တစ္ခုကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္ထား၏။ ယင္း သုိေလွာင္႐ံုႀကီး ၌ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ ေကာင္းေသာ မွန္ကန္ခ်က္ မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကင္းကြာမေနဘဲ နီးကပ္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရွိ၏။ သိပၸံ ပညာရပ္ ၏ မရပ္မနား တိုးတက္မႈ တစ္ခုစီႏွင့္ အတူ ယင္းတို႔ၾကား အဆက္အစပ္ မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမ်ွာ္လင့္ မထားသည့္ အသစ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

“အေရးပါေသာ အဆိုမ်ားဆီသို႔ ျခံဳယူဆင္ျခင္နည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခု ရွိသည္။ ယင္း ထူးျခားခ်က္ မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ကုိ ဂဏန္းသခ်ၤာသီအိုရီ ၏ အထင္ကရ အပိုင္းမ်ားက ရယူ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

“ယင္းအဆိုမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းေနပံု ရေသာ္လည္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အမ်ား အျပား ျပဳလုပ္ ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ပင္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ သက္ေသျပခ်က္ မ်ိဳး ရွာေတြ႔ႏိုင္ ခဲလွ၏။ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့ ရေသာ အားထုတ္မႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး သက္ေသျပ ခ်က္ မ်ား သည္ အလြန္နက္ရွိဳင္း စြာ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္၏။

“ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္းၿပီး အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပခ်က္မ်ာကိုလည္း ရရွိတတ္သည္။ သက္ေသျပခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႐ိုး႐ိုးနည္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ထံမွ ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ပုန္းေရွာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။” ဟူ၍ ကိန္းသီအိုရီ၏ ခက္ခဲပံု ကို ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိန္းသီအိုရီ ၏ ခက္ခဲမႈကို နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ႀကံဳရဖန္မ်ားလာရေသာ “ေဂါက္” သည္ ဂဏန္းသခ်ၤာ ၏ အဆင့္ျမင့္မားပံုကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိျမင္လာခဲ့သည္ ျဖစ္၍ “သခ်ၤာသည္ သိပၸံ၏ ဘုရင္မ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာသည္ သခ်ၤာ၏ ဘုရင္မ”ဟု ခ်ီးျမွင့္ ကင္ပြန္းတပ္သည္ အထိ ျဖစ္ ခဲ့သည္။

သခ်ၤာ သည္ သိပၸံပညာ၏ ဘုရင္မ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အတိုင္း ယင္းသည္ အျခားအသိပညာ ကိုင္းကြဲမ်ားႏွင့္ မဆက္ဆံ မိေအာင္ ေရွာင္ရွား ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတတ္သည္။ ထိုအထဲမွ ဒႆန စစ္စစ္ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာကို သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ပိုမို တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ၌ အုပ္စု ႏွစ္စု ကြဲခဲ့သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ သခ်ၤာဘာသာ အသီးသီးတို႔ကုိ သိပၸံ ဘာသာရပ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ၌ အသံုးက်ေအာင္ အားထုတ္သူ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ားကို “အသံုးခ် သခ်ၤာပညာရွင္” မ်ားဟု ေခၚသည္။ က်န္တစ္မ်ိဳးမွာ သခ်ၤာကို ဒႆန သေဘာ ေလ့လာသည့္ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း တို႔ကုိ ႐ိုး႐ိုး သခ်ၤာပညာရွင္မ်ား ဟု ေခၚၾကသည္။

အသံုးခ်သခ်ၤာ ကို အေလးေပးသူ ႏွင့္ ရိုး႐ိုးသခ်ၤာကို အေလးေပးသူ ဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ ဘက္ျပိဳင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနမႈကို ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ရည္သန္လ်က္ “႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာ ႏွင့္ အသံုးခ် သခ်ၤာ ႏွစ္ရပ္ တြဲဖက္ ကြန္ဂရက္” တစ္ရပ္ကို က်င္းပ ခဲ့ၾက ေသးသည္။ ထိုကြန္ဂရက္တြင္ ဂ်ာမန္ အမ်ိဳးသား သခ်ၤာ ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ဟီးလ္ဗတ္ David Hilbert (၁၈၆၂ – ၁၉၄၃ ) ကို အဖြင့္ မိန္႔ခြန္း ႁမြက္ၾကားေပး ပါရန္ ပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဟီးလ္ဗတ္က –

“႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာႏွင့္ အသံုးခ် သခၤ်ာတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ မွာ မမွန္ကန္ေပ။ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာႏွင့္ အသံုးခ်သခ်ၤာတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာႏွင့္ အသံုးခ် သခ်ၤာ တို႔ သည္ ဘယ္ေသာအခါမွလည္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္ မ်ား ျဖစ္ၾက လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုႏွစ္ခုၾကား၌ ဘံုတူညီခ်က္ ဟူ၍ ဘာဆို ဘာမွ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ခပ္ရွင္းရွင္း မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

ဂ်ီဩေမႀတီ တြင္ ေရွးဂရိသခ်ၤာပညာရွင္တို႔ ထားခဲ့ေသာ အခက္အခဲ ဟူသမ်ွကို ယေန႔ေခတ္ သခ်ၤာပညာရွင္ မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂဏန္းသခ်ၤာ၌မူ ဂရိတုိ႔ ထားခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ားထဲမွ အမ်ားစုကို ယခုေခတ္ သခ်ၤာ ပညာရွင္ မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေသး သည္က မ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ လံု႔လျဖင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား တီထြင္လံုးပန္း ၾကရေပဦးမည္။

ကိန္းသီအိုရီ ေခၚ ဂဏန္းသခ်ၤာႏွင့္ သခ်ၤာပညာရွင္တို႔ အေၾကာင္း ကို ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒစ္ဆန္ က ကိန္းသီအိုရီ နိဒါန္း က်မ္း တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ထိုက်မ္းအမွာ၌ –

“ႏွစ္ဆယ္ရာစု အတြင္း ကိန္းသီအိုရီသည္ ထိပ္တန္းသခ်ၤာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေပ်ာ္တမ္း ဝါသနာရွင္မ်ာ သုေတသန ျပဳၾကေသာ အႀကိဳက္ဆံုး ဘာသာရပ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိၿပီး မၾကာေသးမီ က စူးစမ္းခ်က္ မ်ားသည္ ေရွးယခင္ စူးစမ္း ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ လ်ွင္ သာလြန္ သည္ ကို ေတြ႔ရ ပါ၏။ ေနာက္ အနာဂတ္ အဖို႔၌ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ဦးမည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ အတိတ္ က ေတြ႔ရွိျပီးသား မ်ား ထက္ အပံုႀကီး သာလြန္ေပလိမ့္ဦးမည္” ဟု ေျမွာက္ပင့္ေရး ခဲ့ေသာ္လည္း – ဂဏန္း သခ်ၤာ သည္ သခ်ၤာ ဘုရင္မ အျဖစ္ အျမင့္ တစ္ေနရာ တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေပ လိမ့္ဦးမည္။

~ လြဏ္းေမာင္
………………….
Ebooks

World of Mathematics – James R. Newman
4 Volumes in One.

Download Link – http://www.mediafire.com/?xiacf14owcea7sx/
……………
AN eminent mathematician once remarked that he was never satisfied with his knowledge of a mathematical theory until he could explain it to the next man he met in the street. That is hardly exaggerated; however, we must remember that a satisfactory explanation entails duties on both sides. Anyone of us has the right to ask of a mathematician, “What is the use of mathematics?” Anyone may, I think and will try to show, rightly suppose that a satisfactory answer, if such an answer is anyhow possible, can be given in quite simple terms. Even men of a most abstract science, such as mathematics or philosophy, are chiefly adapted for the ends of ordinary life; when they think, they think, at the bottom, like other men. They are often more highly trained, and have a technical facility for thinking that comes partly from practice and partly from the use of the contrivances for correct and rapid thought given by the signs and rules for dealing with them that mathematics and modem logic provide. But there is no real reason why, with patience, an ordinary person should not understand, speaking broadly, what mathematicians do, why they do it, and what, so far as we know at present, mathematics is.
……………………..

A Mathematician’s Apology – by G.H.Hardy.
~ The book inspir’d on non-mathematics in field of Pure Mathematics which I do so much loved.

Download Link – http://www.mediafire.com/?f1qp7hsgqkyngfi
…………..
It is a melancholy experience for a professional mathematician to find himself writing about mathematics. The function of a mathematician is to do something, to prove new theorems, to add to mathematics, and not to talk about what he or other mathematicians have done. Statesmen despise publicists, painters despise art-critics, and physiologists, physicists, or mathematicians have usually similar feelings: there is no scorn more profound, or on the whole more justifiable, than that of the men who make for the men who explain. Exposition, criticism, appreciation, is work for second-rate minds. I can remember arguing this point once in one of the few serious conversations that I ever had with Housman. Housman, in his Leslie Stephen lecture The Name and Nature of Poetry, had denied very emphatically that he was a ‘critic’; but he had denied it in what seemed to me a singularly perverse way, and had expressed an admiration for literary criticism which startled and scandalized me.

……………….
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/
……………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: