Lion’s roar

(၁)
ေလာက ဓမၼတာ၊ လူ အမ်ားစု တြင္ စိမ့္ဝင္ေနၿပီး မသိမသာ ျဖစ္ေစ၊ သိသိ သာသာ ျဖစ္ေစ ေၾကာက္ ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေန တတ္ၾကသည့္ အရာႀကီးမ်ား ရွိပါ သည္။ ယင္းတို႔ အနက္ တစ္ခု မွာ – အျခားသူတစ္ပါးတို႔ ၏ အထင္အျမင္ (Of the opinion of Others ) ျဖစ္၏။ မိမိ ၏ ျပဳမူ ေျပာဆို မႈ အလံုးစံု ကို မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ မိမိ အသိုင္း အဝိုင္း က မည္သို႔ ထင္ျမင္ သည္၊ မည္သို႔ ယူဆ သြားၾကမည္ ကို အနည္းႏွင့္ အမ်ား စိုးရြံ႕စိတ္ သည္ လူတိုင္း နီးနီး တြင္ ကပ္ညိ ေန တတ္ ပါ၏။

“ဘယ္သူ ဘယ္လို ထင္ထင္ ဂ႐ုမစိုက္ပါ” ဟူေသာ သူ ပင္ လ်ွင္ ၎ ၏ အတြင္း သႏၱာန္ ထဲထိ တုိးဝင္ၾကည့္ပါလ်ွင္ သူတစ္ပါး၏ မိမိ အေပၚ ဂ႐ုထားမႈ ကို အသိ အမွတ္ ျပဳေန ၾကသည္ ခ်ည္း ျဖစ္ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ – လူ႔ေဘာင္ အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ ၾကျခင္း အျဖစ္တုိ႔၌ – တပါးသူ၏ အထင္ အျမင္ သည္ အနည္း ႏွင့္ အမ်ား ေျခာက္လွန္႔ ကပ္ပါ ေနတတ္ ၾက၏။ တစ္နည္း ဆိုလ်ွင္ လူ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး သည္ လူ႔ အဖြဲ႕ အစည္း အတြင္း ရွိ သိုးငယ္ တစ္ေကာင္ ျဖစ္ လ်က္ ရွိ၏။

(၂)
လူတို႔ ၏ အထင္ အျမင္ အေပၚ အျပည့္အဝ ဂ႐ုမမူ ေတာ့ေသာ အခါမ်ိဳး ရွိဖူး ပါ သလား။ ယင္း အခိုက္ မ်ိဳး တြင္ မိမိသႏၱာန္ကို မျပတ္ မလပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ေစ လို သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္း အခ်ိန္ တို႔ ၌ သင္ သည္ သိုးငယ္ တစ္ေကာင္ မဟုတ္ေတာ့ ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎ ခဏ တြင္ သင္ သည္ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္း အလား၊ ရဲရင့္ ဝင့္ႂကြား ေနေၾကာင္း၊ ေတာက္ပ ၾကည္ လင္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ ရ ေပ လိမ့္မည္။

သင္ ၏ ႏွလံုးအိမ္ တြင္ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ဟိန္းသံ သည္ တုန္ဟီး လ်က္ ရွိ၏။ စင္စစ္ ယင္း ဟိန္းေဟာက္ သံ ကို Roar of Freedom (လြတ္လပ္ျခင္း ၏ တုန္ဟီး ျမည္ေႂကြး သံ) ဟု ဆရာ တို႔က ညႊန္းဆိုသည္။

(၃)
ဗုဒၶ ကလည္း Lion’s roar (ေကသရာဇာတို႔ ဟိန္းသံ) ဟူေသာ ေဝါဟာရ ကို တိုက္႐ိုက္ ညႊန္း ဆို ခဲ့ဖူးသည္။ အၾကင္ လူတစ္ဦး သည္ ၎ ၏ အတြင္း သႏၱာန္ ၌ အျပည့္ အဝ ၿငိမ္ဝပ္ သြားသည့္ အခါ တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဟိန္း ေဟာက္သံ မ်ိဳး ခံစား ရ ေပမည္။ သင့္ ႏွလံုးသား တြင္း မွ ေန၍ အျခား သူတို႔ ၏ အထင္အျမင္ မွ လြတ္ကင္း သြား သည့္ အခါ တြင္ (ဝါ) အျခား သူ တို႔၏ အထင္ အျမင္ အရိပ္ မိုး ေအာက္ မွ လြတ္ေျမာက္ သြားေသာ အခါ တြင္ ယင္း ဟိန္းသံ ကို ၾကား သိႏိုင္ သည္။ ယင္း ခဏ၌ သင္သည္ လြတ္လပ္မႈ ၏ အရသာ ကို စတင္ သိျမင္ ႏိုင္ မည္ ျဖစ္၏။

ထိုခဏ ၌ ဟိုသူ သည္လူ တို႔၏ ေျပာဆို သမ်ွ သည္ မည္သည့္ အေၾကာင္း ႏွင့္ မ်ွ သင့္ အတြက္ အေရးပါ မေနေတာ့။ သူုယုတ္ ဟု ဆိုျခင္း၊ သူေတာ္စင္ ဟု ဆိုျခင္း သည္ သင့္ အတြက္ လႈပ္ခတ္မေန။ လူေတာ္ ဟု ဆိုျခင္း၊ လူညံ့ ဟု ဆိုျခင္း သည္ သင့္အတြင္း ဘာမ်ွ မဝင္ေရာက္ ႏိုင္ေပ။ စသည္ ရွိရွိ သမ်ွ ျပင္ပ အရာ စကား တို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ ကုန္ၾကၿပီး သင့္ ႏွလံုး သည္ ပကတိ ၾကည္စင္ လ်က္ ရွိေန ပါ၏။ သင္သည္ အျခားသူႏွင့္ အသက္မရွင္၊ သင္၏ အတြင္း၌သာ စိမ့္ႏွစ္ ဝင္ လ်က္ ျပည့္ဝ စြာ ရွင္သန္ လ်က္ ရွိ၏။ ယင္း ဟိန္းသံ ကို ၾကားသိရန္ သင့္ ႏွလံုးသား သည္ သင့္အျမင္၊ သင့္ အသိ ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိ၏။

(၄)
မိမိ ၏ တခဏ အေပၚ ျပည့္ဝစြာ နားလည္ႏိုင္ သည့္ ခဏ ၌ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာ ျဖင့္ ျပည့္ ႏွက္ ၾကည္စင္ေန သည့္ ခဏ ၌ လည္းေကာင္း၊ သင္ ၏ ႏွလံုးသား သည္ ဟိန္းသံတို႔ျဖင့္ စတင္ ျမည္ဟည္းလာ ပါလိမ့္ မည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ေျခာက္လွန္႔ ေန တတ္ ေသာ အျခား တစ္ပါး သူ တို႔ ၏ အထင္ အျမင္ သည္ အေဝး တစ္ေနရာ ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ကြယ္ ကုန္ၾက လိမ့္မည္။ သင့္ဘဝ၊ သင္ႏွလံုးသား သည္ ပကတိ မူလ အတိုင္း ရဲဝံ့ တည္ၾကည္ လ်က္ ရွိေနသည္ ျဖစ္၍ ဤအခ်က္ကို ဆူဖီတို႔က –

~ Your whole and sole judge is God. ~ တစ္စည္း တစ္ေပါင္း တည္း အျဖစ္သည္ သင္သာ ျဖစ္ သည္။ သင္၏ အဆံုးျဖတ္ႏွင့္ အဆံုးျဖတ္ ခံ တို႔သည္ ဘုရား သခင္ အျဖစ္ ထီးတည္း ရပ္တည္ လ်က္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု ဆို၏။ (ဤေနရာ တြင္ ဘုရားသခင္ ဟူသည္ မွာ ဣႆရ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ ဟူသည့္ ပုဂၢိဳလ္ အေနကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ သင့္ ႏွလံုးသား၊ သင့္ ေလာက တစ္ခုလံုး ဟု ႐ိုးရွင္းစြာ ဆိုလိုျခင္း သာ ျဖစ္သည္။)

…………….
June 30th 2012 at 8:30 PM
…………….
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: