ဣႆရ ထံပါးသို႔ တစ္ေခါက္တစ္ေလ

ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ဘဝေပါင္း မ်ားစြာ၊ ခႏၶာေပါင္း မ်ားစြာ ဣႆရ အရွင္ ကို ရွာေဖြ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ ရွိသည္ ဟု သတင္း ၾကား စဥ္ ကပင္ အျမတ္ တႏိုး ရွာေဖြ ခဲ့မိ သူ ျဖစ္သည္။ မ်က္လံုး စံုမွိတ္ ရွာေဖြ ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ ေပါင္းလည္း မနည္း လွ သကဲ့သို႔ နည္းနာ နိႆယ အစံုျဖင့္ ေဖြရွာ ခဲ့သည့္ ဘဝေပါင္း လည္း မနည္းလွ။

ေနာက္ပိုင္း — မလွမ္း မကမ္း က ၾကယ္တစ္ပြင့္ အနီး အပါး တြင္ သူ႔ ကုိ ရံဖန္ ရံခါ သေဘာမ်ိဳး ျမင္ေတြ႔ လိုက္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ပီတိ ျဖစ္မိ ၏။ ၾကယ္ ဟူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ႏွင့္ မည္မ်ွ ကြာေဝး ေနသည္ ဆိုဦး – သူ႕ကို ျမင္ေတြ႔ ရသည္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ အေရး ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ရွာေဖြမႈ သည္ စင္စစ္ အက်ိဳး မယုတ္ ေၾကာင္း အာမခံ ခ်က္ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ဘုရား သခင္ ကို ရွာေဖြ ေန သည္ ဆိုျခင္းမွာ အလဟႆ မဟုတ္ေၾကာင္း – (သူ႔ထံ ေရာက္ရွိရန္ မည္မ်ွ ကြာေဝး သည္ ျဖစ္ပါေစ) သူ႔ကို အမွတ္မဲ့ ျမင္လိုက္ ရသည္ ဆိုျခင္း ကပင္ တေန႔ေန႔ သူ႔ဆီ ဆိုက္ဆိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းျပ လ်က္ ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္ တြင္မူ – ယင္း ၾကယ္စင္ အနား သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ေရာက္ ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၎ ဌာေန တြင္ ဣႆရ အရွင္ မရွိ။ ကၽြႏု္ပ္ ေရာက္ မဆိုက္ တြင္ပင္ သူ သည္ အျခား တစ္ေနရာ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားခဲ့ ၿပီ။ မည္သို႔ ျပဳရ မည္ နည္း- ကိစၥေတာ့ သိပ္ မရွိ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရွာေဖြ သူ ျဖစ္ ၍ မေရာက္ မခ်င္း၊ ရေအာင္ – ရွာေဖြ ေနဦးမည္။ သူ႔ကို ျမင္ႏိုင္ ေနရ သည္ ကပင္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အား ျဖစ္သည္။ သူ အဘယ္ သို႔ ေရာက္ ေန မည္ ကို ကၽြႏု္ပ္ မ်က္ရမ္း မွန္းဆ၊ ၾကည့္၍ ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၌ ဤေျခ၊ ဤ လက္၊ ဤႏွလံုး အိမ္ ရွိသည္။ သူ႔ ေျခရာ လက္ရာ မ်ား ကို ကၽြႏ္ုပ္ ရွာႀကံ ေနဦးမည္။ သူ မည္သည့္ ေနရာ သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း – ေတြးဆ ေန ဦး မည္။ အေဝးကြာ ဆံုးတြင္ တည္ရွိ ေနပါ သည္ ဆိုေစ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ကို လက္ယပ္ ေခၚလ်က္ ရွိသည္။ – ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ထံုမႊမ္း ေပးထားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ- စၾကာဝဠာ အႏွံ႔အျပား၊ ေနရာေပါင္း မ်ားစြာ သို႔၊ ဘဝ ခႏၶာေပါင္း မ်ားစြာ ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ေျပးလႊား ေနခဲ့မိျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ သည္။

တစ္ေန႔ တြင္ေတာ့ အခ်ိန္ က်ေပၿပီ။ ဣႆရ အရွင္ – ဘုရား သခင္ ၏ အိမ္ေတာ္ တံခါးဝ သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ဆိုက္ဆိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ ၏။ မိမိ ကိုယ္ ကိုပင္ ယံုႏိုင္ဖြယ္ မရွိ။ တုန္လႈပ္ အံ့ဩစြာျဖင့္ ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ တုန္ရီေသာ ေျခလွမ္းမ်ား၊ ဝမ္းေျမာက္ ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ – ကၽြႏ္ုပ္ တံခါး အနား သို႔ ကပ္လာ ခဲ့သည္။ အမွန္ပင္ – ဤအိမ္ေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္ ၏ အိမ္ေတာ္ ျဖစ္ ၍၊ ဤ တံခါးဝ သည္ ဘုရားသခင္ အိမ္ေတာ္ ၏ တံခါးဝ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ေရာက္ၿပီ။

တံခါး ေခါက္ရန္ အျပဳ၊ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ လက္တို႔ ထံုက်င္ ေနသည္ ကို ေတြ႔ရ၏။ အေတြး တစ္စ ဝင္လာ သည္။

“ခဏ ေနပါဦး – စဥ္းစား ပါဦး – အခု အိမ္ေတာ္ တံခါးဝ တြင္ ေရးထား သည္မွာ အမွန္ပင္၊ “ဤ အိမ္ေတာ္ သည္ ဣႆရ ၏ အိမ္ေတာ္ ျဖစ္ သည္” ဟူ၏။ အကယ္ ၍ သာ ကံအား ေလ်ွာ္စြာ ဘုရား သခင္ ၏ အိမ္ေတာ္ စင္စစ္ ျဖစ္ခဲ့ လ်ွင္ – သင္ ဘာလုပ္ မည္နည္း။ သင္ တစ္ေလ်ာက္လံုး လုပ္ခဲ့ သမ်ွ ၿပီးဆံုး သြားၿပီ၊ နိ႒ိတံ ေပ ၿပီ၊- သင္ ဘာ ဆက္လုပ္ မည္နည္း။ အခု ဣႆရႏွင့္ ႀကံဳဆံု ၿပီးေနာက္ တြင္ သင္ ဘာျပဳစရာ က်န္ေသး သနည္း။

“ႏွစ္သန္း ေပါင္း အလီလီတြင္- ခႏၶာေပါင္း မ်ားစြာ ျဖင့္- ရွာေဖြျခင္း အမႈ ျပဳ ခဲ့သည္။ ရွာေဖြျခင္း အတတ္ ပညာ ၌ ေက်ပြန္ စြာ ေလ့လာ ခဲ့သည္။ ဆရာ တစ္ဆူ အလား – သင္ယူ ခဲ့သည္။ သူ႔ကို ရွာေဖြ ရင္း၊ သူ႔ကို ေတြ႔လိုျခင္း ဟူေသာ စိတ္ တစ္ခု တည္း ျဖင့္သာ အခ်ိန္ ေတြ ကုန္ဆံုး ခဲ့သည္။ ယခု အဆံုး သတ္ ပန္းတိုင္ သို႔ ေရာက္ လာခဲ့ေပ ၿပီ။ သင္ ဘာ လုပ္မည္ နည္း။ အရာ အားလံုး ၿပီးဆံုး သြားေပေတာ့ မည္ မဟုတ္ေလာ ။ ေတြ႔ၿပီး သည့္ ေနာက္ ေရွ႕ ဆက္ – သင္ ဘာျပဳ ရပါဦး မည္နည္း။ အရာရာ သည္ ထာဝရ ပုဒ္မ ခ်ၿပီး ျဖစ္ေတာ့ မည္။ အဆံုးသတ္၊ ရပ္ရေပေတာ့မည္။”

ကၽြႏ္ုပ္ ၏ သႏၱာန္ အတြင္း – ေၾကာက္စိတ္ သည္ က်ယ္ေလာင္ စြာ တုန္ရီ ျမည္ဟည္း လာခဲ့၏။ မိမိ စီးနင္းထားေသာ ဖိနပ္ ကို ေကာက္ ကိုင္ လိုက္ သည္။ တံခါးနား ကပ္လာမိေသာ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အသံကုိ အိမ္ေတာ္တြင္းမွ ဣႆရ အရွင္ ၾကားသိ သြားပါ မည္လား – သူ ထ လာ၍ တံခါးေတာ္ ကို ဖြင့္မည္ လား – စိုးရြံ႕မိ သြား သည္။ ေၾကက္ ရြံ႕စိတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးအိမ္ အတြင္း အဟုန္ျပင္း စြာ ေပၚထြက္ လာ ခဲ့သည္။ တံခါးသံ ကလစ္ တစ္ခ်က္ ၾကားရ သည္။ က်ိန္းေသၿပီ – အရွင္ တံခါး လာ ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ မည္။ အရွင့္ ေရွ႕ေမွာက္ ကၽြႏ္ုပ္ ေရာက္ ရေတာ့ မည္။ အကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ျပဳရ ပါမည္နည္း။

႐ုတ္ျခည္းပင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားေသာ ဖိနပ္ ကို ပုိက္ လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္ ထြက္ေျပး ပါေတာ့ သည္။ မည္သည့္ အခါ မ်ွ ေနာက္လွည့္ မၾကည့္ေတာ့။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ ၾကည့္ရန္ မလိုေတာ့။ ဤ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ အေဝးဆံုး သို႔ ….. ကၽြႏ္ုပ္…. တေရြ႕ေရြ႕ … အေဝးဆံုး …….။

……………………..
~ In the Search is the Ego.
……………………..
July 6th 2012 at 4:20 PM
……………………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: