ေစာင့္ၾကည့္႐ံုမ်ွ

Watching is meditation. What you watch is irrelevant.

ေစာင့္ၾကည့္ ေန႐ံုမ်ွ ေလး အျဖစ္ ဟာ ဘာဝနာ ပါ။ ဘယ္အရာကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနတာလဲ ဆိုတာက ပဓာန မက်ဘူးရယ္။ ခင္ဗ်ား သစ္ပင္ေတြ ကို ေငးေန ႏိုင္တယ္။ ျမစ္ ကမ္းနံေဘး မွာ ရွိမယ္ – တိမ္ေတြ ကို ေမာ့ၾကည့္ ေကာင္း ၾကည့္မယ္။ ခေလးေတြ ဘာသာ ဘာဝ ေဆာ့ ကစား ေနတာ ကို ျမင္မယ္။ ေတး သီခ်င္း နားေထာင္ ေနမယ္။ အလုပ္ခြင္ ထဲ ေရာက္မယ္။ စသျဖင့္ – ခင္ဗ်ား ဘယ္ အရာ ကို လုပ္ေန ပါေစ – မိမိ သႏၱာန္ ရဲ႕ အျဖစ္ ကို တစ္ရံမလပ္ ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေန ႐ံုမ်ွ ေလး သက္သက္ဟာ ဘာဝနာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္ အရာ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေန သလဲ ဆိုတာ ပဓာန မက် ဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

မိမိ သႏၱာန္ ျဖစ္ေပၚ သမ်ွ သိေနမလား –

အဲ့ဒီ သိေန႐ံုမ်ွ – ႏိုးၾကားေန႐ံုမ်ွ ဟာ ဘာဝနာ အတြက္ ျပည့္စံုတယ္။

အသိ သတိ နဲ႔ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာဝနာ အျဖစ္ ရွိေနၿပီး၊ ဘယ္အရာကို လုပ္တယ္ ဆိုတာက အဓိက ေနရာ ဝင္ပါ မေနဘူး ပဲ။ လမ္းေလ်ာက္ ရင္ လည္း လမ္းေလ်ာက္ တဲ့ အေလ်ာက္ အသိ သတိနဲ႔ ရွိပါ။ ဒါဆို ရင္ – လမ္းေလ်ာက္ျခင္း အမႈ ဟာလည္း ဘာဝနာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ထိုင္ ရင္လည္း ထိုင္တဲ့ အေလ်ာက္ အသိ သတိ ရွိပါ။ ဒါဆို ရင္ – ထိုင္တဲ့ အမႈ သက္သက္ ဟာလည္း ဘာဝနာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ပင္မ- အသိ သတိ မျပတ္ ရွိေန ဖို႔ေလးပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေရးပါဆံုး က ေစာင့္ၾကည့္ေန ႐ံုမ်ွ အျဖစ္ ရွိေနဖို႔။ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အလုပ္ ကို မေမ့ေလ်ာ့ ခဲ့ဖို႔ပဲ လို႔ ဆိုပါမယ္။ ဆက္ကာ — ဆက္ကာ — ေစာင့္ ၾကည့္ေနပါ။ ဘယ္အေၾကာင္းနဲ႔မွ စိတ္ပ်က္ စရာ မလိုဘူးရယ္။ ထပ္ကာ ထပ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ သတိ စိတ္စိတ္ ပိုင္ ႏိုင္ လာ တဲ့ အခါ — အေစာင့္ၾကည့္ ခံ ဘယ္ အရာမွ မေတြ႔ ရေတာ့ ဘူးပဲ။ သူ ႔ေနရာမွာ- ေစာင့္ၾကည့္မႈ သတိ အသိ သက္သက္သာ က်န္ရစ္ ခဲ့ တယ္။ ေနာက္ဆံုး အဲ့ဒီ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အသိ၊ သတိ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း အေစာင့္ၾကည့္ ခံ အရာ ျဖစ္ သြားပါ တယ္။

Observer itself becomes the observed ! ေစာင့္ၾကည့္သူ ကိုယ္တိုင္က အေစာင့္ၾကည့္ ခံ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ မၾကာခင္၊ မိမိ သႏၱာန္ မွာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ဘြားခနဲ ၾကံဳရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆို ျပည့္စံုၿပီရယ္ -။

…………………
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/
………………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: