ရာဘီယာသခင္မ : On sufism.

သကၠရစ္ ၇၁၅ ခန္႕ တြင္ ေမြးဖြားသည္ ဟု ခန္႔ မွန္းသည္။

စတုတၳေၿမာက္ ေမြး သ ၿဖင္႕ Rabia ( အာရဗီဘာသာ ၿဖင့္) ဟု မွည့္ေခၚ သည္။ မိဘ မ်ား သည္ အလြန္ ဆင္းရဲႀက ေသာ္လည္း ကြ်န္ မ်ားေတာ့ မဟုတ္ ႀက။ မ်ဳိးရုိးဂုဏ္ေတာ့ ရွိ ၾကသည္။ ဖခင္ ကြယ္လြန္ ၿပီးခ်ိန္တြင္၊ ဘာဆရာ ၿမိဳ႕ႀကီး အငတ္ေဘး ႀကဳံခဲ႔၏။

ရာဘီယာ လဲ မိသားစုႏွင္႔ ခြဲခြာခဲ့ ရ ၿပီး ကုန္သည္ လွည္းတန္း ေနာက္ လိုက္ခဲ့ ရာ၊ ဓါးၿပ တုိက္ ခံရ ၿပီး ၊ ကြ်န္ အၿဖစ္ ေရာင္း ခ်ခံ ခဲ့ရ သည္။ သခင္ အသစ္ သည္လည္း ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ခုိင္း ေစသူ ၿဖစ္၏ ။ ရာဘီယာ သည္၊ ေန႔စဥ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ ၍ ညဥ့္နက္ သည္ ထိ၊ ဆုေတာင္း ဝတ္ၿပဳ မႈ မ်ားၿဖင့္ ေနထုိင္ ခဲ့၏ ။ တစ္ည တြင္ သူမ၏ ဆုေတာင္း ကို သခင္ ျဖစ္သူ ၾကားသိ လိုက္ရသည္။ ယင္း ဆုေတာင္း မွာ – “အရွင္၊ က်ေနာ္မ်ိဳးမ သည္ – တစ္ရံမလပ္ ဝတ္ၿပဳ လုိ ပါ ေသာ္လည္း သူ တ ပါး ၏ ေက်း ကၽြန္ ဘဝ တြင္ ဤမ်ွသာ ဝတ္ၿပဳ ႏုိင္ပါ၏။ ကြ်န္ အ ၿဖစ္ မွ လြတ္လ်င္မူ ေန႔ ည မ ၿပတ္ ဝတ္ ၿပဳ ေန မည္ သာ ၿဖစ္ ပါ သည္” – ဟူ၏။

ယင္း ဆုေတာင္းကို ၾကား၍ သခင္ ျဖစ္သူက နံ နက္ တြင္ “သူငယ္မ.. သင္ကဲ႕သုိ႕ သူေတာ္စင္ တစ္ ဦး ငါ့ အိမ္ ၌ ရွိ ေန လွ်င္ ပင္ ေကာင္း ၏။ သင္သည္ ဤ အိမ္ ၌ သခင္ အၿဖစ္ ေနလုိ ကလည္း ေန ႏုိင္၏ ၊ မ ေန လုိလ်ွင္လည္း ကြ်န္ အၿဖစ္ မွ လြတ္၍ သြား လုိ ရာ သြား ႏုိင္ ၏” ဆုိ ေသာ္ ၊ သူမလဲ ဘာဝနာ စြဲစြဲ ၿမဲၿမဲ ပြား မ်ား ႏုိင္ ရန္ အ တြက္ ခြင့္ပန္၍ အိမ္ မွ သဲ ကႏာၱရ ဖက္ သုိ႕ထြက္ ခြာ ခဲ့၏။ ေန႔ ည ဘာဝနာ – ပြား မ်ား ခါ ၊ ဉာဏ္ အ လင္း ရ ခဲ့သည္။ သူ မ ၏ တ ရား ေရွ႕ ေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္ မွာ Hazrat Hassan of Basra ၿဖစ္သည္။

သူ႔ တြင္ အုိးျခမ္းကြဲ တစ္ ခု ၊ ဖ်ာႀကမ္း တစ္ခ်ပ္ ႏွင့္ ေခါင္းအုံး ေသာ ခဲ လုံး တစ္လုံး သာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဟူ၍ ရွိခဲ႕ သည္။ သူ သည္ မအိပ္မေန တရား ၿပင္း က်င္႕ႀကံ ေနထုိင္သူ ဟု ေက်ာ္ေဇာ ၏။ သူမ ေက်ာ္ေဇာ လာသည္ ႏွင္႕ အ မွ် ဆည္းကပ္သူမ်ား လည္း ေပါမ်ားလွ ၏။ တရားစစ္ သူ၊ တရား ဖလွယ္သူ မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ လက္ဆက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ား တြင္ ဘာဆရာ ၿမဳိ႕စား ပင္ ပါ ဝင္ခဲ့၏ ။

အရွင္အား အရွင္ အျဖစ္ သူ႕အတိုင္း သူ ခ်စ္ရမည့္ ခ်စ္ျခင္း တြင္ အေၾကာက္ႏွင့္ အေျမွာက္ မပါေစရ ဟူေသာ Concept of Divine Love အေတြးအေခၚကို ဆူဖီေလာက တြင္ ရဘီယာ သခင္မက စတင္ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့သည္ ဟု ဆူဖီ ေလာကတြင္ အသိ အမွတ္ ျပဳၾက ရသည္။ ဘုရား သခင္ ထံေတာ္တြင္ – အျပစ္ အတြက္ အာပတ္ေျဖ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ခြင့္သည္ – ဘုရားသခင္ ထံေတာ္ မွ ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ် ခဲ့၏။ မိမိ ၏ အကုသိုလ္ ကို သိျမင္ ေနာင္တ ရသူ တို႔ အတြက္ အျခားသူတို႔ ထက္ ေကာင္းကင္ ဘံု တံခါး ပြင့္လြယ္သည္ ဟု သင္ၾကား၏။ ဘုရား သခင္၏ တပည့္ေတာ္ ေကာင္း တစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ ဘံု ကို ေမ်ွာ္ျခင္း လည္းေကာင္း၊ ငရဲ ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္ျခား တစ္ပါးေသာ အစြဲ၊ အေမ်ွာ္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေန မႈ မ်ားသည္ ကန္႔လန္႔ကာ ၏ အကြယ္မွ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားသာ ျဖစ္၏ ဟု သင္ ၾကား ေပးခဲ့သည္။

ငရဲ ကို ေၾကာက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆည္းကပ္ မိပါက ကၽြန္မသည္ ငရဲ၌ ခံရပါေစသား။ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံု သို႔ အေမ်ွာ္စိတ္ျဖင့္ ဆည္းကပ္ မိပါ က ကၽြန္မအား ဂ်ႏၷသ္သုခ ဘံုမွ ခ်န္လွပ္ထားပါ၊ အရွင့္အား အရွင့္ အတိုင္းသာ ဆည္းကပ္မႈ မွန္ကန္ပါမူ ကၽြန္မအား ျငင္းပယ္ေတာ္ မမူ ပါႏွင့္ အရွင္ – ဟူ၏။

ရာဘီယာ သခင္မသည္ အမ်ိဳးသမီး ဆူဖီမ်ားထဲ တြင္ နာမည္ အေက်ာ္ဆံုး သူ ျဖစ္၏။ သက္ေတာ္ ၈၅ ခန္႔တြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ ၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့၏။ ကြယ္လြန္ခါ နီး ဆဲဆဲတြင္ တပည့္မ်ားအား – သူမသည္ အရွင့္ထံေတာ္တြင္ အျမဲ ရွိေနမည္ ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။ သူမ၏ အၾကား အျမင္ ရမႈ၊ စိတ္အင္အား ႀကီးမားမႈ ပါးစပ္ရာဇဝင္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အေတြးအျမင္ႏွင့္ ဘဝ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း ကို သာ ေဖာ္ျပေဝငွ ရန္ သင့္ေတာ္ပါသျဖင့္ ဤမ်ွ အက်ဥ္း ေဝငွ လိုက္ပါသည္။

………………….

ဓမၼနဒီ တြင္ တင္ရွိထားေသာ –
အကို – U Maung Maung Ko ၏ စာ ျဖစ္ပါသည္။

…………………..

…………………..

https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

One Response to ရာဘီယာသခင္မ : On sufism.

  1. Suu says:

    Thank for posting about her. I really interested about Sufi women.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: